Torah lesing: TETZAVEH – Shemot (2.Mosebok) 27,20-30,10

Rom7,12 La det da stå fast at loven er hellig, og budet er hellig og rettferdig og godt.

Shabbat shalom du høyt elskede:

Under dette Jubelåret trenger vi å gjøre Teshuva som er OMVENDELSE OG TILBAKEVENDING MED HENSIKTEN Å OPPNÅ GJENOPPRETTELSE. Et av de mest misforståtte temaene i Messias` kropp er LOVEN eller TORAH som betyr INSTRUKSJONER. På grunn av erstatnings-teologi er det stor forvirring angående dette temaet, og denne forvirringen fører folk inn i fangenskap slik at de ikke kan rykke frem til full seier og bli gjenopprettet! Den følgende undervisningen vil hjelpe deg til å ha sann Jubelår frihet! De fleste troende kan deles inn i disse to kategoriene:

1.Disse som er redde for Toraen (Yah`s LOV), derfor avviser de den som «loviskhet» og blir LOVLØSE.

2.Disse som elsker Toraen (Yah`s LOV), men er redde for den Hellige Ånd, derfor blir de LOVISKE.

Jeg vil si at det bare er en minoritet som vandrer i den fine balansen mellom Torah og Ruach (Ånd), og disse er mest misforstått av ALLE!

Først av alt må vi forstå en fundamental SANNHET: Yah (Gud) motsier ikke Seg Selv og Han er ikke forvirret! Han sa i utallige Skriftsteder at Hans Lov er GOD!

Rom7,12 La det da stå fast at loven er hellig, og budet er hellig og rettferdig og godt.

RepentanceOg det er godt! Men mennesket er ikke godt i det hele tatt og trenger Teshuva (omvendelse) som er årsaken til at Yeshua kom. Han kom for å forløse menneskeheten fra sin egen SYND!

Rom7,14 For vi vet at loven er åndelig, men jeg er kjødelig, solgt under (eng: som en slave under) synden.

Han kom ikke for å forløse menneskeheten fra Elohim`s LOV. Gud forby! Rom7,7 Hva skal vi da si? Er loven synd? På ingen måte!

Dette er satans største løgn og han kringkaster den hele vegen fra 1.Mosebok 3

1 Mos 3,4-5 Da sa slangen til kvinnen: «Dere skal slett ikke dø. For Gud vet at på den dagen dere eter av det, skal øynene deres bli åpnet. Dere skal bli slik som Gud og kjenne godt og ondt.»!

Fra Edens hage til i dag, den gamle slangen sier fortsatt det samme: LOVEN er ond; dette er ikke gitt til ditt eget beste…

Kong David sa i Salmene,

Salme 119,9 Hvordan skal den unge holde sin sti ren? Ved å holde seg til Ditt ord.

Det er viktig å notere seg her at Yah`s Lov er Hans Ord. Han kan ikke forandre Sitt Ord og Han kan ikke forandre Sine Lover!

Jakob 1,17 All god gave og all fullkommen gave er ovenfra, og den kommer ned fra lysenes Far. Hos Ham er det ingen forandring eller skiftende skygge.

Kong David elsket Yah`s vedtekter MER enn han elsket velstand og rikdom!

Salme 119,14 På Dine vitnesbyrds (eng: vedtekters) vei har Jeg frydet meg, ja, som over all rikdom.

Han visste at hemmeligheten til velsignelsen hans var kjærligheten til Elohim og Hans Ord og Bud!

5 Mos 28,1-2 Om du nøye lyder YHVH din Elohims røst og tar deg i vare så du holder alle Hans bud som jeg befaler deg i dag, skal det skje: YHVH skal sette deg høyt over alle folkeslagene på jorden. Og alle disse velsignelsene skal komme over deg og nå deg, hvis du lyder YHVH din Elohims røst:

Så, hvis både apostelen Paulus og kong David er enige i TORAENS GODHET, hvorfor er det da så mange kristne som er redde for den og unngår den som pesten?

På grunn av erstatnings-teologi som har propagandert denne løgnen i 1800 år, at Toraen er ond og den «judaiserer». Men når vi lukker ørene våre fra å høre Loven, behager bønnene våre IKKE Yah!

Ordsp28,9 Den som vender sitt øre bort fra å høre på loven, selv hans bønn er en styggedom.

Nå, det er veldig alvorlig og det følger det samme som Yeshua sa i Matteus 7,21-23

«Ikke alle som sier til Meg: «Herre, Herre,» skal komme inn i himlenes rike, men den som gjør Min himmelske Fars vilje. Mange skal si til Meg på den dag: «Herre, Herre, har vi ikke profetert i Ditt navn, drevet ut demoner i Ditt navn og gjort mange kraftige gjerninger i Ditt navn?» Men da skal Jeg bekjenne for dem: «Jeg har aldri kjent dere. GÅ BORT FRA MEG, DERE SOM DRIVER MED LOVLØSHET!»

His CommandmentsMed andre ord er disse som nekter å adlyde YHVH og Hans Bud (Torah), både de skrevne og de daglig gitt ved den Hellige Ånd kalt LOVLØSE eller TORALØSE!

Adam ble lovløs da han trodde på slangens løgn og forkastet Elohims Bud!

Så, hvordan kan vi vandre i LYDIGHET uten å bli LOVISKE?

Dette er det viktigste punktet!

Lydige mennesker vil på ingen måte bli «loviske», fordi ånden av lydighet og ånden av loviskhet kommer fra to ulike kilder!

Rom 8,1-2 Derfor er det da ingen fordømmelse for dem som er i Messias Yeshua, de som ikke vandrer etter kjødet, men etter Ånden. For livets Ånds lov har i Messias Yeshua gjort meg fri fra syndens og dødens lov.

Legg merke til at livets Ånds lov setter oss fri IKKE fra Elohims Lov (Gud forby!) men fra syndens og dødens lov!

Når vi er fylt med livets Ånds lov vil vi ikke vandre i «loviskhet» som er å forsøke å være god med våre egne anstrengelser, men vi vil vandre i LYDIGHET mot Hans Røst (Den Hellige Ånd på innsiden av oss). Og den Hellige Ånd vil lede oss inn i hele sannheten! Vi skulle STOPPE med å forkaste Yahs Torah og heller åpne ørene våre for å høre den og å la den Hellige Ånd skrive den på hjertene våre!

Jer31,33 Men dette er den pakten Jeg skal slutte med Israels hus etter de dager, sier YHVH: Jeg skal legge Min lov i deres indre og skrive den på deres hjerter. Jeg skal være deres Gud, og de skal være Mitt folk.

Re-Newed CovenantTEGNET på BRIT CHADASHAH (den fornyede pakt!) er Toraen skrevet på hjertene våre ved den Hellige Ånd, og den Hellige Ånd vil aldri lede oss til «loviskhet» men til lydighet

2 Kor3,6 Han som også gjorde oss dyktige til å være tjenere for en ny pakt, ikke bokstavens pakt, men Åndens pakt. For bokstaven slår i hjel, men Ånden gjør levende.

Så, det er den Hellige Ånd som vil lære Toraen til oss og vil gi oss ÅPENBARING om hvordan vi skal vandre i den! Det vil ikke være menneskers bud og tradisjoner (selv om Herren kan bruke disse også!,) men heller Hans personlige åpenbaring til hver og en av oss!

La oss rope ut med Kong David!

Sal119,18 Åpne mine øyne, så jeg kan utforske underfulle sannheter fra Din lov.

Dette er en GOD bønn for oss ALLE å be!

Hvis vi virkelig elsker Ham, vil vi søke Ham dag og natt for at Han skal ÅPENBARE Sin vilje til oss, og det vil Han gjøre. Denne personlige åpenbaringen av Hans Torah (Lov) er årsaken til at vi OMVENDER oss! Teshuva (tilbakevending, omvendelse) som leder til gjenopprettelse!

Salme19,8 YHVHs lov er fullkommen, den styrker sjelen. YHVHs vitnesbyrd er trofast, det gjør den enfoldige vis.

Når vi vandrer i åpenbaringen av Toraen vil vi ikke vandre i «loviskhet» men i lydighet!

Bishop Dominiquae & Rabbi BaruchDine Mentorer og Venner i Israel
Biskop Dominiquae og Rabbi Baruch Bierman

«For Sions skyld vil jeg ikke være stille» Jesaja 62:1

print-btn

INVITASJON TIL PARTNERSKAP

Bishop Dominiquae BiermanVi inviterer deg til å hjelpe oss med å utbre denne Store Oppvåkningen i Amerika og over hele verden. Vi «går på vannet» finansielt for å fortsette å kringkaste på TV. Millioner blir berørt! Vi ønsker å fortsette å gå framover og til og med å starte å sende på Spansk. Dine bønner og dine generøse offer GJØR EN ENORM FORSKJELL! Du sår inn i den BEST mulige jorden og SAMMEN skal vi dele GLEDEN av denne innhøstningen! Vennligst forplikt deg til å gi en månedlig donasjon, ethvert såkorn teller!

Vi trenger fortsatt $12.500 for å fullt ut betale TV produksjonen vi gjorde i Israel som allerede blir kringkastet på TV. Våre TV regninger må betales hver måned også.

Vennligst spør Abba om hva Han ønsker at du skal gjøre for å tilrettelegge for at hele verden skal høre Sannheten om Israel, den Jødiske Identiteten til Messias og det Sanne Evangeliet «Made in Sion». Jeg vet at Han vil velsigne din lydighet på en mektig måte!

5 Mos 28,1-2 Om du nøye lyder YHVH din Guds røst og tar deg i vare så du holder alle Hans bud som jeg befaler deg i dag, skal det skje: Herren skal sette deg høyt over alle folkeslagene på jorden. Og alle disse velsignelsene skal komme over deg og nå deg, hvis du lyder YHVH din Guds røst.

Påske JUBILEUM 2016

Kringkastings Timeplan/Sendetider

Vi inviterer deg til å se Biskop Dominiquae på følgende kanaler: TLN, KTLN, MCTV, WAXC TV, GEB Amerika eller The Word Network i løpet av uken.

Klikk her for sendetider, mer informasjon om de ulike mulighetene en kan se på og online.

shabbat-sukkot-2016-nor

NÅ I SPREAKER

Spreaker

Vi inviterer deg til å følge oss på Spreaker ettersom Biskop Dominiquae har webcast- lyd undervisning om Israel, Troens Jødiske Røtter og det Profetiske Ordet som den Hellige Ånd gir henne. Gå til http://www.spreaker.com/show/kad-esh-map-ministriess-tracks

NÅ I BUTIKKEN VÅR

Kappe av Barmhjertighet Flagg og Bannere
Forente Nasjoner for Israel, Bannere og T-skjorter
NISSI Mirakel Salvelse Olje 30 ml og 100 ml

www.kad-esh.org
trykk på SHOP

IGPM

IGPMDu kan registrere deg til IGPM for å motta oppdaterte rapporter om Israel og også å laste ned dokumentene om hvordan du skal be for Israel.

BLI MED I ENDETIDS HÆREN GJENNOM KAD-ESH MAP MINISTRIES, STUDER GRM

GRM Bible SchoolVi tror at uvitenhet angående Israel og Troens Jødiske Røtter må bli fordrevet med lysets hastighet! Det er årsaken til at YHVH har gitt oss GRM, Global Vekkelse MAP Video Bibel Skole «Fra Israel til hjemmet ditt». Du kan studere den; du kan plante den og starte en Israel Bibel Skole i byen og tjenesten din! www.grmbibleschool.com