Toora jakso PESACH I – (2. Moos. 12:21-51) (4. Moos. 28:16-25)

ERIKOISJULKAISU 2016

Nouse ja armahda Siionia, sillä aika on tehdä sille laupeus ja määrähetki on tullut. Ps. 102:13

Shabbat shalom rakkaat!

Siunattua pääsiäistä, Matza-leivän juhlaa (happamattoman leivän!) ja Ensihedelmien – Ylösnousemuksen juhlaa!

Mutta nytpä Messias on noussut kuolleista, esikoisena kuoloon nukkuneista. Sillä koska kuolema on tullut ihmisen kautta, niin on myöskin kuolleitten ylösnousemus tullut ihmisen kautta. 1 Kor. 15:20-21

Yeshua nousi kuolleista noin 2000 vuotta sitten ensihedelmien juhlan aikana (Pääsiäisen yhteydessä) ja nyt 2000 vuotta myöhemmin, JHVH on nostamassa ARMON Israelin ylle!

Muutama vuosi sitten Pyhä Henki puhui minulle:

”Minä suojaan Israelin Armon manttelilla (Talit!) pohjoisesta etelään ja idästä länteen. Kansakuntien veljien ja siskojen rukoukset saavat minut tekemään tämän!”

IGPM SYNTYI TÄLLAISTA AIKAA VARTEN!

Israel Global Prayer MovementToivottakaa (rukoilkaa) rauhaa Jerusalemille, menestykööt ne, jotka sinua rakastavat. Ps. 122:6

IGPM, The Israel Global Prayer Movement – Israelin maailmanlaajuinen rukousliike, syntyi Israelin hyvittämistä varten ja erityisesti rukoustemme kautta!

Vastaamalla Korkeimman kutsuun rukoilla Israelin puolesta ja suojaamalla hänet Armon mantteli-talitilla, oikaisemme seurakunnan merkittävän poissaolon toisen maailmansodan aikana. Ei ole epäilystäkään, etteikö monella uskovalla olisi tänä päivänä paljon enemmän ilmestystä ja ymmärrystä Israelin tärkeyden merkityksestä. Suosittelen vahvasti, että opiskelet GRM Raamattukoulumme videoitse, jotta ymmärtäisit koko kuvan (http://www.grmbibleschool.com) ja tulet näkemään, että Israel on seurakunnan ja kirkon äiti! Jah:n (Jumalan) Sana kehoittaa meitä kunnioittamaan isiämme ja äitejämme, jotta elinpäivämme olisivat pitkät, siunatut ja menestyvät maan päällä!

GRMKunnioita isääsi ja äitiäsi, niinkuin Herra, sinun Jumalasi, on sinua käskenyt, että kauan eläisit ja menestyisit siinä maassa, jonka Herra, sinun Jumalasi, sinulle antaa. 5. Moos. 5:16

  1. Moos. 12:3 mukainen Aabrahamin avaimen viesti on tullut hyvin tunnetuksi monelle uskovalle maailman laajuisesti ja me pyrimme tekemään sitä tunnetuksi kirjojen, julkaisujen sekä TV-ohjelmien kautta! Kansakuntien siunaus riippuu totisesti siitä, miten kansakunnat suhtautuvat Israeliin!

Ja minä siunaan niitä, jotka sinua siunaavat, ja kiroan ne, jotka sinua kiroavat, ja sinussa tulevat siunatuiksi kaikki sukukunnat maan päällä. 1. Moos. 12:3

ON AIKA LUODA NÄKY ISRAELILLE!

IsraelTe kumarratte (engl. palvotte) sitä, mitä ette tunne; me kumarramme (palvomme) sitä, minkä me tunnemme. Sillä pelastus on juutalaisista. Joh. 4:22

Jeshua ei voi todellakaan tulla tunnetuksi omasta kansastaan erillisenä itsenäisenä osana! Emme voi mitenkään tuntea ja palvoa Israelin Messiasta siinä TÄYTEYDESSÄ, ellemme myös yhdisty ja samaistu Israeliin! Tämä seikka on niin tärkeä, että antimessias (antikristus) paljastuu tämän myötä!

Tästä te tunnette Jumalan Hengen: jokainen henki, joka tunnustaa Jeshuan Messiaan, lihaan tulleeksi, on Jumalasta; ja yksikään henki, joka ei tunnusta Jeshuaa, ei ole Jumalasta; se on antikristuksen henki, jonka olette kuulleet olevan tulossa, ja se on jo nyt maailmassa. 1. Joh.4:2-3

He, jotka uskovat, että Jeshua tuli lihaksi ihmisenä, ovat Elohimin hengestä – Jumalasta, ja ne jotka eivät tunnusta Häntä lihaan tulleeksi, he ovat antimessiaan hengestä! Tämä tietty jae tarkoittaa todellisuudessa: Jollet tunnusta, että Jeshua tuli lihaksi JUUTALAISENA, silloin sinussa vaikuttaa antimessiaan henki! Jeshuan juutalaisen Messiaan identiteetti ei ole yhtään vähäpätöisempi kuin Hänen Jumalisuutensa! Ei ole ketään kristittyä messiasta tai pakanamessiasta! Hänen tuli olla juutalainen Juudan heimosta!

“Älä itke; katso, jalopeura Juudan sukukunnasta, Daavidin juurivesa, on voittanut, niin että hän voi avata kirjan ja sen seitsemän sinettiä”. Ilm. 5:5

Kun tunnustamme tämän ja suhtaudumme Hänen juutalaiseen kansaansa kunnioituksella, kuin isänä ja äitinä, alamme näkemään kuinka samaistua ja kuinka RUKOILLA Israelin puolesta tehokkaalla tavalla! Ei enää kuin ”vieraan kansan” puolesta, vaan kuin oman perheen puolesta, niinkuin oman äidin puolesta! Silloin sydämesi voi muuttua ja samoin rukoksesi muuttuvat! Hyväksymällä Jeshuan juutalaisena saa aikaiseksi sen, että hyväksyt myös sen, että hyväksyt myös Hänen juutalaisen kansansa sekä uskon juutalaiset juuret! Nämä todellakin kaikki käyvät yksiin! Muistamme, että Uusi Liitto on ainoastaan luvattu Israelille ja Juudalle ja, että pakanat liittyvät mukaan Messiaan veren kautta jo ennestään olemassa olevaan liittoon!

Katso, päivät tulevat, sanoo Herra, jolloin minä teen Israelin heimon ja Juudan heimon kanssa uuden liiton. Jer. 31:31

Silloin vastauksemme Korkeimman kutsuun siunata Israelia ja rukoilla Israelin puolesta kumpuaa pyhästä kuuliaisuudesta, pelosta ja vavistuksesta tietäen, että kirkko/seurakunta on velassa Israelille!

Niin he ovat halunneet, ja he ovatkin sen heille velkaa; sillä jos pakanat ovat tulleet osallisiksi heidän hengellisistä aarteistaan, niin he puolestaan ovat velvolliset auttamaan heitä maallisilla. Room. 15:27

Meidän ei tulisi enää koskaan kuulla jonkun pastorin tai seurakunnan johtajan sanovan: ”Minulla ei ole kutsua tai minulla ei ole näkyä Israelista” sillä jokainen uskova kansakunnissa on kutsuttu maksamaan takaisin sekä rukouksin että annein! Jos joku sanoo ”Minulla ei ole kutsua tai minulla ei ole näkyä Israelista”, se tarkoittaa oikeastaan: ”Olen välinpitämätön velvollisuudestani Israelia kohtaan ja välinpitämättömyys on pimeyttä!” Kutsumme sinut hylkäämään tämän pimeyden valon nopeudella! Kaikki kristityt ovat kutsuttuja lopunaikojen armeijaan taistelemaan/ rukoilemaan/ maksamaan takaisin Israelin ennalleenasettamisen puolesta! Kaikki saarnaajat ovat kutsuttuja puhumaan tästä aiheesta, josta Jumala itsekään ei pysy hiljaa!

watchmenSinun muureillesi, Jerusalem, minä asetan vartijat; älkööt he milloinkaan vaietko, ei päivällä eikä yöllä. Te, jotka ylistätte Herraa, älkää itsellenne lepoa suoko. Älkää antako hänelle lepoa, ennenkuin hän on asettanut ennallensa Jerusalemin, tehnyt sen ylistykseksi maassa. Jes. 62:6-7

Jollei sinulla ole näkyä Israelista, nyt on aika luoda sellainen, aivan kuten loisit näyn esimerkiksi missioista. Näky Israelista on tultava ajankohtaiseksi jokaisessa palvelutyössä ja seurakunnassa! Tämä on todella elämän ja kuoleman kysymys! Apostoli Shaul (Paavali) sanoi, että hän oli valmis antamaan elämänsä muutaman puolesta, jotka olivat hänen omaa kansaansa.

Minä sanon totuuden Messiaassa, en valhettele – sen todistaa minulle omatuntoni Pyhässä Hengessä – että minulla on suuri murhe ja ainainen kipu sydämessäni. Sillä minä soisin itse olevani kirottu pois Messiaasta veljieni hyväksi, jotka ovat minun sukulaisiani lihan puolesta, ovat israelilaisia: heidän on lapseus ja kirkkaus ja liitot ja lain antaminen ja jumalanpalvelus ja lupaukset; Room. 9:1-4

KUN ISRAEL ON SIUNATTU, KANSAKUNNAT PELKÄÄVÄT JAHVEA!

JerusalemSiionin tähden minä en voi vaieta, ja Jerusalemin tähden en lepoa 
saa, ennenkuin sen vanhurskaus nousee kuin aamunkoi ja sen autuus kuin palava tulisoihtu. Ja kansat näkevät sinun vanhurskautesi, kaikki kuninkaat sinun kunniasi. Jes. 62:1-2

Kun rukoillaan ja toimitaan Israelin palauttamisen puolesta, se on itse asiassa pelastumisen ja siunauksen AVAIN kansakunnille. Korkein itse kirkastaa itsensä Israelissa, jotta kansat voivat nähdä ja peljätä Häntä!

Hän vastasi: “Katso, minä teen liiton, minä teen kaiken sinun kansasi nähden ihmeellisiä tekoja, joiden kaltaisia ei ole tehty yhdessäkään maassa, ei minkään kansan keskuudessa. Niin koko kansa, jonka keskellä sinä olet, on näkevä JHVH:n teot, sillä peljättävää on se, mitä minä sinulle teen. 2.Moos. 34:10

Voimme nähdä, että kun JHVH kirkastaa itsensä Israelissa, antaessaan voittoja Jaakobille, ja Israelin ollessa siunattu yli kaikkien muiden kansojen, silloin kansat pelkäävät Jah:n nimeä! Kun Jumalan pelko manifestoituu, myöskin HERÄTYS manifestoituu kansakunnissa ja moni voi pelastua! Toisin sanoen Israel on se paras ”työkalu” Jah:n (Jumalan) kädessä, vetääkseen kansakunnat katumukseen! On kansakuntien etu, että Israel kukoistaa, menestyy ja on siunattu!

Silloin pakanat pelkäävät JHVHn nimeä ja kaikki maan kuninkaat sinun kunniaasi, kun JHVH rakentaa Siionin ja ilmestyy kunniassansa. Ps. 102:15-16

Hän ilmestyy voimassa, Hän tuo ilmi Kuningaskuntansa kaikille kansakunnille silloin kun Israel on KÄRJESSÄ, kun Israel on rakennettu ja ennalleen asetettu!

Aikojen lopussa on Herran temppelin vuori seisova vahvana, ylimmäisenä vuorista, kukkuloista korkeimpana, ja kaikki pakanakansat virtaavat sinne. Jes. 2:2

Tietenkin saatana vihaa tätä suunnitelmaa, sillä se on se, joka heikentää ja kukistaa kansoja ja etsii teologisia, uskonnollisia tapoja vakuuttaakseen kansakuntien kirkon/ seurakunnat siitä, ettei Israel enää ole tärkeä ja että kirkko on korvannut Israelin.

Kuinka olet taivaalta pudonnut, sinä kointähti, aamuruskon poika! Kuinka olet maahan syösty, sinä kansojen kukistaja! Jes. 14:12

Se on tapa, jolla tärkeimmät ja keskeisimmät Israelin ennalleen asettamisen vaikuttajat – uskovat Messiaassa, kristityt kansoissa, voidaan neutralisoida. Jos heidät neutralisoidaan pettävien teologien taholta, jotka aikaansaavat antagonismia Israelia kohtaan missä tahansa näkökulmassa (jopa poliittisessa näkökulmassa tai antisiionistisessa tai antitoora-näkökulmassa!) tai välinpitämättömyydessä Israelia kohtaan, silloin he eivät selvästikään ole sitoutuneet rukouksissa ja toimissaan Israelin palauttamisen puolesta! Jollei Israelia ennalleenaseteta eikä se ole KÄRJESSÄ, kansat eivät tule pelkäämään Jah:n nimeä ja lopunajan herätys menetetään! JHVH on ahdistunut tämänkaltaisesta tilanteesta!

Ohi on elonaika, lopussa kesä, mutta ei ole meille apua tullut. Tyttären, minun kansani, murtumisen tähden olen minä murtunut, minä käyn murheasussa, kauhistus on minut vallannut. Jer. 8:20-21

Israelin ennalleenasettamisen täyteys tuo parantumisen ja pelastumisen kansakunnille!

IsraelJumala ole meille armollinen ja siunaa meitä, hän Hän valaisee kasvonsa meille, – Sela – että maan päällä tunnettaisiin sinun tiesi, kaikissa pakanakansoissa sinun Pelastuksesi. Ps. 67: 2-3 (suomennettu engl.)

Kuningas Daavid rukoili tämän rukouksen oman kansansa, Israelin puolesta, vedoten Kaikkivaltiaaseen, että Hän siunaisi Israelia, jotta kansakunnat voisivat pelastua! Hän yhdisti Israelin siunauksen kansojen pelastumiseen!

Siunatkoon meitä Elohim-Jumala, ja peljätkööt häntä kaikki maan ääret. Ps. 67:7

IGPM (Israelin maailmanlaajuinen rukousliike) on syntynyt tällaista aikaa varten, jotta Israel saa suojan armon manttelin (talitin) alla kun vihollinen haluaa tuhota hänet! Kun liityt mukaan maailman laajuiseen rukousliikkeeseen; 24/7 rukoukseen Israelin puolesta ja mitä enemmän rivistöön tulee mukaan rukoilijoita joka puolelta maailmaa, voimme odottaa ihmeitä Israelille ja suurta sielujen sadonkorjuuta kansoissa!

Chag Pesach Sameach teille kaikille ja muistakaa, että Jeshua on YLÖSNOUSSUT ja Hän on nostanut Israelin kuolleista ja maanpakolaisuuden tuhkista, jotta kansakunnat voisivat nousta helvetin kuiluista! Israel on AVAIN kansojen pelastumiselle!

Ja minä siunaan niitä, jotka sinua siunaavat, ja kiroan ne, jotka sinua kiroavat, ja sinussa tulevat siunatuiksi kaikki sukukunnat maan päällä. 1. Moos. 12:3

Bishop Dominiquae & Rabbi BaruchMentorinne ja ystävänne Israelissa
Piispa Dominiquae ja Rabbi Baruch Bierman

”Siionin tähden en voi vaieta” Jesaja 62:1

print-btn

TULE PARTNERIKSEMME

Bishop Dominiquae BiermanKutsumme teitä auttamaan meitä tämä Suuren Heräämisen edistämiseksi Amerikassa ja kaikkialla maailmassa. ”Kävelemme veden päällä” taloudellisesti jatkaaksemme TV-lähetyksiä. Miljoonat tulevat jatkuvasti kosketetuiksi! Haluamme jatkaa eteenpäin ja jopa aloittaa lähetykset myös espanjaksi. Rukouksillanne ja anteliailla uhreillanne on VALTAVAN SUURI VAIKUTUS! Te kylvätte PARHAIMPAAN mahdolliseen maaperään ja YHDESSÄ jaamme tämän sadonkorjuun ILON! Pyydän, että sitoudutte kuukausittaiseen lahjoitukseen, jokainen siemen on tärkeä!

Pyydän, että kysyt Abbalta(Isältä), mitä Hän haluaa sinun tekevän helpottaaksesi koko maailmaa kuulemaan Totuuden Israelista, Messiaan Juutalaisesta Identiteetistä ja todellisen ”Siionissa tehdyn” Evankeliumin. Tiedän, että Hän siunaa teidän kuuliaisuutenne mahtavasti!

Jos sinä todella kuuntelet Herran, sinun Jumalasi, ääntä, niin että noudatat tarkoin kaikkia hänen käskyjään, jotka minä tänä päivänä sinulle annan, ja toimit niiden mukaan, niin Herra, sinun Jumalasi, korottaa sinut kaikkien maan päällä olevien kansojen yläpuolelle. Kaikki nämä siunaukset tulevat sinun osaksesi ja saavuttavat sinut. 5 Moos.28: 1, 2

ANTIKRISTUS PALJASTETAAN

Antichrist ExposedTILAA TÄNÄÄN!
Piispa Dominiquae Biermanin mitä tärkeimmät 6 CD:n sarja

ANTIKRISTUS PALJASTETAAN
Ilmestyskirjan luvun 12 Punaisen Lohikäärmeen voittaminen

Tilaa netin kautta paypalilla tai luottokortilla
tai laita sähköpostia os. [email protected]
tai soita meille USA 1(972)301-7078
SAATAVISSA VAIN ENGLANNIKSI

Voit seurata Piispa Dominiquaen julistusta seuraavilla kanavilla: TLN, KTLN,MCTV, WAXC TV, GEB Ameriva tai The Word Network viikottain. Katso lähetysajat ja muut tiedot: http://kad-esh.org/broadcasting-schedule

shabbat-sukkot-2016-fin

NYT SPREAKERISSA

SpreakerKutsumme teidät seuraamaan meitä Spreakerissä, kun Piispa Dominiquae opettaa Israelista, Uskon juutalaisista juurista ja jakaa Pyhän Hengen hänelle antamia profetaalisia sanoja.

NYT KAUPASSAMME:

Armon mantteli-lippuja ja bannereita
United Nations for Israel, lippuja, bannereita ja t-paitoja
NISSI Miracle (Ihme) Voiteluöljy 30 ml ja100 ml

www.kad-esh.org klikkaa SHOP

IGPM

IGPMKirjaudu IPGM: ään saadaksesi ajankohtaista tietoa Israelista ja ladataksesi ohjeita,miten rukoilla Israelin puolesta.

LIITY LOPUN AJAN ARMEIJAAN KAD-ESH MAP PALVELUTYÖN KAUTTA, OPISKELE GRM

Uskomme, että Israelia ja uskon juutalaisia juuria koskeva tietämättömyys täytyy karkottaa valon nopeudella! Siksi JHVH on antanut meille GRM:n, eli Maailmanlaajuisen (Global) herätyksen (Revival) MAP video Raamattukoulun, ”Israelista suoraan kotiisi”. Voit opiskella sen, voit istuttaa sen ja aloittaa Israel-raamattukoulun paikkakunnallasi ja palvelutyössäsi. www.grmbibleschool.com

Voit opiskella GRM:n myös suomen kielellä. Ota yhteyttä Suomen yhteyshenkilöön, Elisa Takalaan, puh. 045-2579802 , sähköposti [email protected] . Elisalta voit tilata myös Piispan ja Rabbin kirjoja suomeksi, samoin Piispan cd-äänitteitä.

SUOMEN YHTEYSHENKILÖ

on Elisa Takala, puh. 045-2579802, sähköposti [email protected]

Elisalta voitte tilata Piispan kirjoja, musiikkia ja raamattukoulu DVD:n