What about you breath

Aga sinu hingeõhk?


What about you breath
Toora portsjon CHOL HAMO’ED PESACH Shemot (2 Moosese) 33:12-34:26

Seos koroonaviiruse ja õhu vahel, mida me sisse hingame.

Uudsevili ja surnuist ülestõusmine 5780/2020

Ja JHVH Elohim valmistas inimese, kes põrm on, mullast, ja puhus tema ninasse elavat õhku: nõnda sai inimene elavaks hingeks.1 Moosese 2:7

Shabbat shalom armsad ja õnnistatud Paasapüha teile kõigile!

Kas teadsite, et koroonaviirus kandub edasi õhu kaudu? Tehniliselt pole kellelgi ohutu olla seal, kus on õhku, mis tähendab igal pool sellel planeedil. Aastaid olen rääkinud, et Looja on kinkinud meile kõigile tasuta kaks asja- ÕHK ja AEG. Meil kõigil on ühe päeva jooksul sama hulk tasuta õhku ja aega, ole sa siis juut või pagan, must või valge, mees või naine, suur või väike. Keegi meist ei saa osta ei aega ega õhku.

Seda on teinud JHVH käsi, kelle käes on kõigi elavate hing ja iga lihase inimese vaim! Iiob 12:10

Vastsündinud beebi esimese asjana hakkab tavaliselt kisama, mis näitab seda, et ta hingab. Enne veel kui see beebi on teinud head või halba ja olenemata, kas ta on sündinud rikkasse või vaesesse perekonda, saab ta hingeõhu ja 24 tundi aega igas ööpäevas, et elada. Kui võtame arvesse meie vanust ja arvestame kui palju me oleme tasuta õhku hinganud ning tasuta aega kasutanud, seejuures kordagi Loojat tänamata, siis me mõistame, miks Ta peab selle maailma üle kohut mõistma. Üheks Tema kohtumõistmise viisidest on katkud, mis saastavad õhku ja põhjustavad tõvesid. Pandeemia peatab siis kõik, mida inimesed teevad, ja neil saab otsa nii aeg kui hingeõhk. See on see, mida põhjustab koroonanaviirus Covid 19, et inimestel hakkab aeg ja hingeõhk otsa saama, need kaks kaubaartiklit, mille oleme tasuta saanud olenemata sellest, kes me oleme. Milline arm ja kui tänamatud oleme olnud. Olgu Universumi Looja armuline meie kõigi vastu!

JHVH, Iisraeli Jumal, kutsub kogu inimkonda üles ärkama tõsiasjale, et oleme Tema hinnata antud hindamatud hingeõhu ja aja kingitused ammendanud.

What about you breath

COVID-19 levitamiseks võib piisata ainult hingamisest või rääkimisest. https://www.sciencenews.org/article/coronavirus-covid-19-breathing-talking-enough-spread-airborne

Koroonaviiruse (Covid 19) haigusnähud on jõudnud kergetest sümptomitest kuni raskete ja surmani. Need sümptomid võivad ilmneda 2–14 päeva pärast kokkupuudet (põhineb MERS-CoV viiruste inkubatsiooniperioodi uuringutel).

  • Palavik
  • Köha
  • HIngamisraskused

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/symptoms-testing/symptoms.html

Oleme õhku reostanud moraalituse, pillamise, valede, pettuste, jumalateotuse, kurjade kõnede, sigarettide suitsetamise, narkootikumide tarbimise, vihkamise, antisemitismi, deemonliku muusika ja filmide, võltside ja manipulatiivsete uudiste, nõiduse, ebajumalateenistuse ja räpase ning amoraalse meelelahutusega ja veel paljude muude asjadega.

Sest Jumala viha saab ilmsiks taevast kõige inimeste jumalatuse ja ülekohtu vastu, nende vastu, kes tõde ülekohtuga kinni peavad, sellepärast et see, mida teatakse Jumalast, on avalik nende seas; sest Jumal on seda neile avaldanud. Sest tema nähtamatut olu, nii tema igavest väge kui jumalikku olemist, nähakse, kui neid pannakse tähele, tema tegudes maailma loomisest alates, nii et nad ei saa vabanduda. Roomlastele 1:18-20

Oleme raisanud Looja heldelt antud aega selleks, et mässata Tema ja Ta käskude ning Toora seaduste vastu neid pilgates ja Tema lepingu ning lepingurahva vastu. Oleme keelanud miljonitele beebidele hingeõhu ja aja helde kingi, mõrvates neid nii emaüsas kui isegi pärast sündi. Beebimõrvade peamisteks tšempionideks on riigid nagu Venemaa, Vietnam, kogu endine Nõukogude Liit ja Hiina, kellele järgnevad Kuuba, USA, kogu Lääs ja Iisrael. Me oleme mõrvanud rohkem beebisid kui on inimesi saanud surma sõdades ja seda kõike oma jumalakartmatuse, enesekesksuse, isekuse, ahnuse ja liiderlikkuse tõttu.

Nad on täis kõike ülekohut, kurjust, ahnust, tigedust, täis kadedust, mõrva, riidu, kurikavalust; nad on keelekandjad, laimajad, Jumala vihkajad, ülbed, suurelised, hooplejad, leidlikud kurjale, sõnakuulmatud vanemaile, mõistmatud, lepingu rikkujad, armuheitmatud, halastamatud, kes, ehk nad küll tunnevad Jumala õiguse määrust ja teavad, et need, kes teevad niisuguseid asju, on surma väärt, ei tee mitte ainult sedasama, vaid tunnevad head meelt neist, kes nõnda teevad. Roomlastele 1:29-32

What about you breath

Oleme pilganud Loojat ja kasutanud Tema hingeõhu ja aega, edendades Tema sõna vastaseid päevakavasid, nagu näiteks LGBT (lühend, mis tuleb sõnadest lesbi, gei, biseksuaalne ja transsooline) päevakava, mis õigustab ja kaitseb perverssust, selle asemel et Tema tõe eest seista.

Nemad on Jumala tõe vahetanud vale vastu ja on austanud ning teeninud loodut enam kui Loojat, kes on ülistatud igavesti. Aamen. Sellepärast on Jumal nad andnud häbematuisse ihadesse; sest nende naised on vahetanud loomuliku sugulise käitlemise loomuvastasega, ja samuti on ka mehed loobunud loomulikust naise sugulisest käitlemisest ja on oma himus süttinud üksteisest ja teinud rõvedust mees mehega ja kätte saanud iseenestes oma eksimuse palga, mille pidid saama. Ja nagu nad heaks ei arvanud kinni pidada Jumala tunnetamisest, nii on Jumal nad andnud hoolimatu meele sisse, tegema seda, mis ei kõlba. Roomlastele 1: 25-28.

Oleme Tema tasuta hinge ja aja annid ära raisanud, rüvetades abieluvoodi hoorusega ning seadustades vaba seksi juba varasest noorusest. Oleme oma hingeõhu rüvetanud jõledate sõnade ja pornograafiaga.

Kiites endid targaks, on nad saanud jõledaks ja on kadumatu Jumala au vahetanud kaduva inimese ja lindude ja neljajalgsete ja roomajate sarnase kuju vastu. Sellepärast on Jumal nad andnudki nende südamete himudes rüvedusse, oma ihusid ise pilastama. Roomlastele 1: 22-24

Oleme näidanud Temale keskmist näppu, nagu näiteks kordadel kui ÜRO ja maailmapoliitika on astunud Iisraeli vastu ja teotanud Tema lepingut oma juudi rahvaga, üritades jaotada Avrahamile, Itshakile ja Jaakovile kuni tuhande põlveni pärandiks antud maad. Oleme nimetanud head kurjaks ja halba heaks, eitanud shoad (holokausti) ja edendanud Palestiina araablaste tegevuskava, milleks on Hitleri ja Haj Amin Al Husseini 1941. aastal kokkuklopsitud juutide lõpliku hävituse plaan, Iisraeli maa ja PVO rajamine kaudu.

What about you breath

Sest see on JHVH kättemaksupäev, tasumisaasta riiu eest Siioniga! Jesaja 34:8

Kui nad välja lähevad, siis nad näevad nende meeste laipu, kes astusid üles mu vastu; sest nende uss ei sure ja nende tuli ei kustu, ja nad on jälkuseks kõigele lihale! Jesaja 66:24

Me oleme taga ajanud raha nagu hiired juustu nii ahnelt, et oleme isegi võrdsustanud aja rahaga. Üks väike viirus õpetab meile, et ajal ei ole midagi tegemist rahaga. Raha eest tuleb tööd teha, aga aeg on antud tasuta. Me oleme väärtustanud raha üle kõige ja isegi rüvetanud oma hingeõhku kasutades väljendit „raha räägib“.

Ei küllastu iialgi rahast, kes armastab raha, ja tulust, kes armastab rikkust. Seegi on tühi töö! Koguja 5:9

Sest rahaahnus on kõigi kurjade asjade juur; raha ihaldades on mitmed ära eksinud usust ja on iseendile valmistanud palju torkavat valu. 1 Timoteosele 6:10

Kuid ma ütlen teile täna, et Jumal räägib, Looja räägib ja Tema häält kuulatakse nüüd karantiinis olevates kodudes ja enamik inimestest saab võibolla elus esimest korda oma aega produktiivselt kasutada, et otsida Teda, kes kõik on loonud ja on meile kinkinud hingeõhu ja aja.

Oma aja silmapaistev New Yorgi pastor ja prohvet David Wilkerson, kes on juba kaua aega tagasi lahkunud Jumala juurde, andis järgmise prohveteeringu dr Mike Evans-le Friends of Zion Ministries-st (Siioni sõprade teenistus) ja Jeruusalemma muuseumist,

Koroonaviirus käivitab suure ärkamise

„1986. aastal ütles dr Wilkerson mulle: “Ma näen katku laskuvat maailma üle ja baarid, kirikud ja valitsusasutused suletakse. Katk tabab New Yorki ja raputab seda nii, nagu pole kunagi raputanud. Katk sunnib palvetama ja Piiblit lugema nimekristlasi, kes pole õieti kunagi palvetanud ega Piiblit lugenud ning kantslitest hakatakse kuulutama meeleparandust. Ja sellest saab kolmas suur ärkamine, mis pühib üle terve Ameerika ja kogu maailma. ”

Tõepoolest, USA-s on üle poole koroonaviiruse juhtudest New Yorgis ja see linn, mis ei pidavat kunagi peatuma, on inimtühi. Aastaid tagasi hakkasin ennustama eelseisvat ärkamist nimega Kolmanda Päeva Ärkamine, mis toob kiriku/koguduse kogu maailmas tagasi Siionis tehtud algupärase evangeeliumi juurde ja juurib välja kirikute/koguduste ebamoraalsuse, seadusevastasuse ja antisemitismi ning Tema auhiilgus ilmutab ennast Tema pruudis.

Suur ärkamine ja Kolmanda Päeva Ärkamine koputavad nüüd iga tühja kiriku, sünagoogi ja mošee, iga varjupaiga, karantiinis oleva kodu, tühja töökoha, kontori, kooli ja iga üksikindiviidi südame uksele.

Vaata, ma seisan ukse taga ja koputan: kui keegi mu häält kuuleb ja ukse avab, selle juurde ma lähen sisse ja söön õhtust ühes temaga ja tema minuga! Ilmutuse 3:20

What about you breath

Ja viimane, kuid mitte vähem tähtis on see, et suurem osa inimkonnast on lükanud tagasi kõige olulisema tasuta kingituse, milleks on pattude andeksandmise ja igavene elu.

Naatsareti juudi Messia Jeshua on juba ohverdatud kui meie paasatall. Ta veetis kolm ööd ja kolm päeva maa kõhus ning tõusis surnuist uudseviljade pühal, mis langeb paasapüha ja hapnemata leibade (hag matsot) ajale. Tema vereohver võib viia kõik pandeemiad ja viirused meist mööda, ilma et need meid kahjustaksid. Ja Tema Püha Vaim annab meile puhta hingeõhu, mis pole rüvetatud. Kui me hingame sisse Tema Ruach-it (vaimu) ja vastame sellele hingates välja kiitust ja tänu, ei jää ükski koroonaviirus Tema auhiilguse ligiolus elama.

Ja te otsite mind ja leiate minu, kui te nõuate mind kõigest oma südamest! Ja ma lasen teid mind leida, ütleb JHVH! Jeremija 29:13,14

Kasuta oma vabalt antud hingeõhku ja aega selleks, et vastata Tema tohutule armule ja lange põlvili selle juudi ees, kes sinu eest suri, üteldes,

„Abba, nüüdsest kasutan iga oma hingetõmbe ja kogu mulle antud aja Sinu teenimiseks. Ma lõpetan iseenda teenimise, oma reeglistiku järgimise ja lõpetan uskmatusele, kibedusele, ülbusele, armukadedusele ja enesekesksusele allumise. Ma võtan vastu elu kingituse, mille mulle andis Jeshua veri. Ma võtan vastu ärateenimata andeksandmise anni taevaselt Isalt, Iisraeli Jumalalt ja kutsun sind juudi Messia Jeshua olema minu kuningas ja meister kõigil minu elupäevadel, et sa kirjutaksid oma Toora seadused minu südamesse ja täidaksid mind oma hingeõhuga, Püha Vaimu ja tulega. Aamen“

Kui shabbat oli möödunud ja hakkas koitma nädala esimese päeva hommikul, tulid Miriam Magdalast ja teine Miriam hauda vaatama. Ja vaata, suur maavärisemine sündis, sest JHVH ingel astus taevast alla, tuli ja veeretas kivi kõrvale ja istus selle peale! Ta nägu oli otsekui välk ja ta riided valged nagu lumi! Aga hirmu pärast tema ees värisesid valvajad ja jäid otsekui surnuks! Ent ingel hakkas kõnelema ning ütles naistele: “Ärge kartke, sest ma tean, et te otsite Jeshuat, kes oli puule löödud. Teda ei ole siin, sest ta on üles tõusnud, nõnda nagu ta ütles. Tulge siia, vaadake aset, kus ta on maganud, ja minge usinasti ütlema tema jüngritele, et ta on surnuist üles tõusnud. Matteuse 28:1-6

Sinu Iisraeli sõbrad ja mentorid

Peapiiskop Dominiquae ja rabi Baruch Bierman

Archbishop Dominiquae and Rabbi Baruch Bierman

Külva vaimu, külva elu hingust.

Saatke oma kümnised, vabatahtlikud ohvrid ja Paasa ning uudseviljaohvrid kui elu seeme sellel globaalse viiruse ajal. Mitmed on praegusel ajal kaotamas oma investeeringuid, aga kui sa ANNAD Tema kuningriigi edendamiseks, siis on sinu investeeringud kindlalt paigutatud ja sinu õiglane seeme kasvab ja toob ELU paljudele ja sinule endale!

Aga keda õpetatakse sõnaga, see jagagu kõike head sellele, kes teda õpetab. Ärge eksige, Jumal ei anna ennast pilgata, sest mis inimene külvab, seda ta ka lõikab! Sest kes külvab oma lihale, see lõikab lihast kadu; aga kes külvab Vaimule, see lõikab Vaimust igavest elu. Galaatlastele 6:6-8

Kas sa tead, et õige andmine päästab surmast?

See on originaalne heebreakeelne tekst,

Ülekohtuselt saadud varandustest pole kasu, aga ZDAKA päästab surmast! Õpetussõnad 10:2

Sõna ZDAKA tähendab õiglust, aga ka õiglast või õiget andmist. Ehk õige, piiblikohane andmine on see, mis surmast päästab.

Paremik kõigest, igasugu uudseviljadest, ja kõik tõstelõivud, teie igasugu tõstelõivudest, kuuluvad preestritele; ja parima osa oma taignast peate andma preestrile, et su koja peal võiks hingata õnnistus! Hesekiel 44:30

Saada oma ELU SEEME, uudsevilja ohver

  • Anneta online: https://kad-esh.org/et/annetused/
  • Pangaandmete jaoks Ameerikas saada meile email: kad_esh_map@msn.com
  • Helista meile USA-s 1-972-301-7087
  • Checks in USD, Canadian Dollars or British Pounds to be sent to Kad-Esh MAP Ministries, 52 Tuscan Way Ste 202-412, St Augustine, Florida 32092, USA
  • Western Unions & Money Grams peavad olema addresseeritud: Elva B. Adame, 52 Tuscan Way Ste 202-412, St Augustine, Florida 32092, USA

Antisemitism on hullem kui koroonaviirus

Ma õnnistan neid, kes sind õnnistavad, nean neid, kes sind neavad. 1 Moosese 12:3

Vaata meie anti-semitismi vastast GRI (Globaalne ümberharimise initsiatiivi) ja aita meil see läbi viia oma heldekäelise toetusega.

Against-antisemitism.org

Liitu Ühinenud Rahvad Iisraeli eest liikumisega!

https://unitednationsforisrael.org/et/liikmed/

Vaata: Püha Andmine, esimene osa.

Me peame seadma oma ohvriannid piibellikku konteksti, et raha oleks meie sulane, mitte meie peremees. See peapiiskop Dominiquae Biermani võitud õpetus annab arusaama, kuidas JHVH sõnas määratletud lepinguline suhe Jeshuaga pakub tagakiusu aegadel julgust ja enesekindlust.

ÜHINE TÄNA 70. RAHVASTE ÕIGEGA!

Toeta Jeruusalemma suursaatkonna toimimist Jeruusalemma mägedel igakuise maksega $100. Klikka alloleva lingi menüüs aknale “annetused” (donations), valides summaks $100 või saada meile email info@unitednationsforisrael.org

https://unitednationsforisrael.org/et/annetused/
https://unitednationsforisrael.org/et/saatkond/

Nädala raamat: Tormine Ilm (ei ole tõlgitud eesti keelde)

https://kad-esh.org/shop/stormy-weather/

Kohus on juba alanud, ärkamine koputab uksele.

Tule õppima GRM’i – messiaanlik, apostellik ja prohvetlik piiblikool otse Iisraelist!

www.grmbibleschool.com

Vaadake Facebookist, mida on meil uut!

https://www.facebook.com/dominiquae.archbishop/