A Crossroads of Time

Ajastu ristmikul – prohvetlik sõnum


A Crossroads of Time
Toora portsion TZAV – Vayikra (3 Moosese) 6:1-8:36

Covid 19 ja Paasapüha vahel 5780/2020

JHVH kartus on eluks – siis võib magada rahulikult, ilma, et õnnetus tabaks. Õpetussõnad 19:23

Shabat shalom armsad ja tõeliselt ning õnnistatud Paasapüha teile!

Me seisame ajastu ristmikul või teelahkmel, kus meil tuleb astuda tulevikku jättes seljataha mineviku. Aeg on peatatud selleks, et me saaksime teha oma valikud. Aeg on peatatud kohtuotsuse ja ärkamise või Kõigeväelise viha vahel.

Me elame sarnasel ajal nagu see oli 1Ms 19, Soodomas ja Gomorras. Ajal, mil amoraalsus, mäss ja lokkav homoseksuaalsus, olid saanud normiks. Jumalakartus ei olnud populaarne. Jumalamehi nagu Lott, nähti selles korrumpeerunud, amoraalses, soolise korratuse ühiskonnas, kui vaenlast.

Soodoma ja Gomorra inimesed olid harjunud sellise korrumpeerunud ja madala elustandardiga. Kuid mõned nutsid valust ja ahastusest, sest ei suutnud enam taluda seda perverssust ja ebaõiglust. Selle peale saatis Kõigeväeline oma hävituse inglid,

Sest me hävitame selle paiga, kuna hädakisa nende pärast on JHVH ees suur; JHVH on meid läkitanud seda hävitama!” 1 Moosese 19:13

Koroonaviirus on paus võidujooksul ajaga. Prohvetlik kell on peatunud, et inimesed saaksid teha oma valikud. Paljud tõdevad, et nad on uskunud valet selle kohta, et “aeg on raha”. Kuid aeg ei ole raha, see on tasuta kingitus, mis on armastava Looja poolt antud meile kõigile võrdsel määral. Ja kuidas sa kasutad seda karantiinis olemise aega, sotsiaalset distantseerumist ja tavapärase äritegevuse sulgemist?

A Crossroads of Time

Covid 19 on sundinud meid olema karantiinis koos oma pereliikmetega. Need on ainsad inimesed, kellega saab koos olla, praktiseerides samal ajal sotsiaalset distantseeriumist kõikidest teistest. Millal sul oli viimati nii palju kvaliteetaega veetmiseks nendega, kellega koos elad? Millal te kõik koos ühiselt sõite? Millal teil olid siirad omavahelised kõnelused ilma tagant kiirustamata. Abielumeestel ja -naistel, lastel ja vanematel pole muud teha, kui olla omavahel ühenduses või suheldagi otse ja avatult. Kas sinu kodus on põrgu või oled sa leidnud taeva koos oma armsatega?

Inimestel on nüüd piisavalt aega, et näteks hakata Jumalaga rääkima ja pöörduda oma uskmatuse patust ja mässust Tema teede vastu.

Ja te otsite mind ja leiate minu, kui te nõuate mind kõigest oma südamest. Jeremia 29:13

Kuid kui me otsustame mitte tagasi pöörduda Elohimi juurde, kes meid on loonud, siis mida me ootame? Rohkem kohtumõistmisi ja rohkem katkuepideemiaid.

Pilkajate jaoks on valmis kohtuotsused ja alpide seljale hoobid. Õpetussõnad 19:29

Loti väimehed ei mõistnud aegade kiireloomulisust. Nende südametunnistus oli muutunud tuimaks patu ja perverssuste suhtes. Nad aktsepteerisid seda ja tundsid end selle keskel mugavalt. Nad pilkasid Lotti ja tema hoiatusi.

Siis Lott läks välja ja kõneles oma väimeestega, kes pidid võtma ta tütred, ning ütles: „Tõuske, minge siit paigast ära, sest JHVH hävitab selle linna!” Aga oma väimeeste meelest heitis ta nalja. 1 Moosese 19:14

Vastuhakk Elohimi sõnadele ja nende hülgamine viib hävituseni.

„Nõnda ütleb vägede JHVH (Jhvh Tzva`ot), Iisraeli Jumal: Vaata, ma toon sellele linnale ja kõigile ta linnadele õnnetuse, mille ma temale olen tõotanud, sest nad on teinud oma kaela kangeks, et mitte kuulda minu sõnu.” Jeremia 19:15

A Crossroads of Time

Inglid kiirustasid Lotti tagant põgenema sellest kurjuse pesast, kuid tema süda oli jagatud teda päästma saadetud Jumala saadikutele kuuletumise ja oma mugavustsooni, linna, positsiooni, sõprade, pilkavate väimeeste, töö ja lõpuks ka oma patu vahel. Lott tundis end mugavalt olles läinud kompromissile väärastunud maailma standarditega.
Kui paljud on üles kasvanud jumalike põhimõtetega, kuid on mugandunud oma patu- ja kompromissidega? Seega ta kahtles, ta polnud kindlalt otsustanud põgeneda sellest patusest linnast koos kõigi selle ahvatlustega.

Ja kui hakkas koitma, kiirustasid inglid Lotti, öeldes: „Tõuse, võta oma naine ja kaks tütart, kes siin on, et sa ei hukkuks linna süü pärast!” 1 Moosese 19:15

Kas sa kõhkled tegemast meeleparandust ja pöörduma tagasi oma Looja juurde, jättes selja taha kogu mässu, patu, väärastunud mõtteviisid ja eelkõige kompromissid? Kas sa oled saanud Loti sarnaseks ja oled harjunud taluma madalat ja perverteeritud moraalistandardit? Kas su raha, positsioon, töö, perekond ja sõbrad on tähtsamad, kui su isiklik suhe Püha Elohimiga?

“Sest mu rahvas on teinud kahekordse süüteo: minu, elava vee allika, jätsid nad maha, et raiuda enestele kaevusid, pragulisi kaevusid, mis ei pea vett.
Jeremia 2:13

Milline tohutu arm see oli, kui need inglid viisid Loti, ta naise ja tütred praktiliselt vägisi välja sellest linnast.

Ja kui ta veel kõhkles, siis haarasid mehed kinni ta käest, ja ta naise käest ja ta mõlema tütre käest, sest Issand tahtis teda säästa; ja nad viisid ta ära ning jätsid väljapoole linna. 1 Moosese 19:16

Lott ja tema lähedased päästeti olenemata nende endi otsusest, sest Abraham palvetas ja Abraham oli Lepingu mees, El Shadai sõber.
Siiski oli ka sellel päästmisel oma tingimus ja see oli, et ära vaata tagasi, põgene mäestikku. Kui paljudele on pakutud päästet ja mineviku pattude andeksandmist, aga kes on igatsevalt ja nostalgiliselt tagasi vaadanud oma patule, mille nad maha on jätnud?

A Crossroads of Time

Ja neid välja viies nad ütlesid: „Päästa oma hing! Ära vaata selja taha ja ära peatu mitte kuskil ümbruskonnas! Põgene mäestikku, et sa ei hukkuks!” 1 Moosese 19:17

Kuid Lott ei soovinud minna kõrgele mägestikku, ta tahtis olla mõõdukalt Jumala tahtes, lubatavuse piirides. Ta tahtis olla varjul kohtumõistmise eest, aga mitte piisavalt kõrgel, et olla lepingus Abrahami Jumalaga. Ta ei tahtnud minna Soodomast liiga kaugele, vaid soovis jääda oma patu mugavustsooni lähedusse.

Vaata, su sulane on küll sinu silmis armu leidnud ja suur on su heldus, mida sa oled mulle osutanud, jättes mu hinge elama. Aga ma ei suuda põgeneda mäestikku, et õnnetus mind ei tabaks ja ma ei sureks. Vaata, see linn taamal on nii ligidal, et sinna võiks põgeneda, ja on pisitilluke. Kui ma ometi sinna pääseksin – eks ole, see on ju pisitilluke? -, siis võiks mu hing jääda elama!” Ja ta vastas temale: „Vaata, ma võtan sind kuulda ka selles asjas ega paiska segi linna, millest sa räägid. 1 Ms 19:19-21

Jahve oma halastuses tegi erandi ja säästis Lotti hävingust Abrahami eestpalvete tõttu 1Ms 18. Pikemas perpektiivis läks see siiski Lotile kalliks maksma, kuna tema 2 tütart said hakkama verepilastusega, olles suguühtes isaga, et säilitada pereliini. Sellest põlvnes 2 rahvast, kellest said Iisraeli, Abrahami järeltulijate, vaenlased. Need olid ammonlased ja moabiidid. (1Moosese 19:30-38)

JHVH arm on mõõtmatu, otsides alati madalaimat võimalikku nimetajat selleks, et jõuda inimeseni seal, kus ta parasjagu on. Kuid mis on meie vastus?

Kahtlemine, kompromissile minek või isegi tagasivaatamine?

Vaata, su sulane on küll sinu silmis armu leidnud ja suur on su heldus, mida sa oled mulle osutanud, jättes mu hinge elama. Aga ma ei suuda põgeneda mäestikku, et õnnetus mind ei tabaks ja ma ei sureks. Ja JHVH laskis sadada Soodoma ja Gomorra peale väävlit ja tuld JHVH juurest taevast ning hävitas need linnad ja kogu ümbruskonna, kõik linnade elanikud ja maa taimestiku. Aga Loti naine, kes ta järel käis, vaatas tagasi ja muutus soolasambaks. 1Moosese 19:19, 24-26

A Crossroads of Time

Loti naine vaatas tagasi, kahetsedes oma mugava elustiili ja jõukuse kaotust. Ta igatses seda, millele JHVH hävingu kuulutas ja maha põletas. Mida sina taga igatsed? Millest sina puudust tunned oma endisest elust maailmas, patus, kompromissis olles?
Millele sina tagasi vaatad?

Meil on meeles kala, mida me sõime Egiptuses muidu, kurgid, melonid, laugud, sibulad ja küüslaugud! 4 Moosese 11:5

Iisraeli rahvas vaatas tagasi ajale, mil nad olid Egiptuse orjuses, igatsedes Egiptuse toidu, kurkide ja küüslaugu järele. Nad põlgasid ära JHVH antud manna. Nad olid unustanud orjapõlve kibeduse, millest neid vabastati.

Aga nüüd kuivetub meie hing, ei ole enam midagi kõigest sellest. Meie silme ees on ainult see manna!” 4 Moosese 11:6

Ole ettevaatlik selles, mida igatsed. Elohim võib sulle anda külluslikult kõike, mida ihaldad, sinu enda kahjuks. Nad tahtsid liha ja nad said seda hunnikute viisi koos tõsise katkuga, millest jäi maha palju surnuid.

Liha oli neil alles hammaste vahel, see ei olnud veel ära söödud, kui Issanda viha süttis põlema rahva vastu ja Issand lõi rahvast väga suure katkuga. 4 Moosese 11:33

JHVH karistas neid nende mässumeelsuse pärast. Tagasivaatamine ja soovida midagi oma himudele vastavalt, hüljates Tema tahte, võib su hävitada.

Meie aeg on peatunud, prohvetlik kell on peatunud igaühe jaoks, et teha valik: kas jätta seljataha elu patus, mässus, perverssustes, pornograafias, amoraalsuses, homoseksuaalsuses, ebajumala pettuses, valetamises, varastamises, enesotsingus, uhkuses ja uskmatuses või vaadata tagasi ja surra.

A Crossroads of Time

Me seisame silmitsi valikuga, kas võtta vastu Elohimi pakkumine saada päästetud sellest väärastunud sugupõlvest paasatalle, Jeshua Messia, ohvrivere kaudu või keelduda Tema pakkumisest ja hukkuda selles või mõnes teises katkus ja seda igaveseks. Jeshua suri ja tõusis üles surnuist Jeruusalemmas 2000 aastat tagasi, et võtta enda peale kohtumõistmine, mille me kõik oleme JHVH käske ja seadusi rikkudes ära teeninud.

Need lood on saanud meile näiteiks, et meie ei himustaks kurja, nii nagu nemad himustasid. Ärge ka saage ebajumalateenijateks, nõnda kui mõned neist, nagu on kirjutatud: „Rahvas istus maha sööma ja jooma ning tõusis üles mängima.” Ärgem ka langegem kõlvatusse, nõnda kui mõned neist langesid ning ühel päeval hukkus kakskümmend kolm tuhat. Ärgem ka kiusakem JHVH-d, nagu mõned neist kiusasid ning hukkusid madude läbi. Ärge ka nurisege, nagu mõned neist nurisesid ning hukkusid laastaja käe läbi. Aga kõik see sai neile osaks näite pärast ning on kirjutatud hoiatuseks meile, kelle ajal jõuab kätte ajastu lõpp. Niisiis, kes enese arvab seisvat, vaadaku, et ta ei langeks! Senini pole teid tabanud muu kui inimlik kiusatus. Aga Jumal on ustav, kes ei luba teid kiusata rohkem, kui te suudate taluda, vaid koos kiusatusega valmistab ka väljapääsu, nii et te suudate taluda. 1Kr 10:6-13

Prohvetlik ajaloo kell on peatunud selleks, et saaksime valida, kas alandlikult alistuda Tema armastusele, armule ja tahtele või hukkuda Tema kohtumõistmises.

“Ent kohus on see, et valgus on tulnud maailma, aga inimesed on armastanud pimedust enam kui valgust, sest nende teod on kurjad. Johannese 3-19

Hävituse ingel on külastamas iga linna ja rahvast Covid 19-ga. Näe Juudi Messia ja Päästja, Jeshua (Jeesus) vägevat kätt sirutumas päästmaks sind patu viirusest ja igavesest eraldatusest Taevasest Isast (Abba Shebashamaim). Tee üles on tegelikult tee alla.

Ja kui siis minu rahvas, kellele on pandud minu nimi, alandab ennast ja nad palvetavad ja otsivad minu palet ning pöörduvad oma kurjadelt teedelt, siis ma kuulen taevast ja annan andeks nende patu ning säästan nende maa. 2 Ajaraamat 7:14

Sinu Iisraeli mentorid ja sõbrad,
Peapiiskop Dominiquae ja rabi Baruch Bierman
Siioni pärast ma ei vaiki. Js 62:1

Archbishop Dominiquae and Rabbi Baruch Bierman

Elupäästev palve koroonaviiruse, Covid 19 vastu.

Universumi kuningas, kõige elu looja, Iisraeli Jumal JHVH Tsevaot, kes kannad krooni, Sinu ette ma kummardan.

Ma parandan meelt sinu Toora käskude rikkumise ja selle eest, et sinu kõrval on minu elus olnud teisi jumalaid. Ma otsustan üksnes sind karta. Tänan, et oled mulle andeks andnud oma poja Jeshua ja Päästja vereohvri kaudu. Ta on ainus paasatall, kes on andnud esiti juutidele ja kõigile pääste ja väljapääsu sinu igavese kohtumõistmise ja maapealsete katkude eest.

Palun täida mind oma Ruahh Hakodesh (Püha Vaim) väega ning kirjuta oma Toora juhised, õiged teed ja seadused minu südamesse ja vaimu, Jeshua nimes!

Palun alandlikult, et näeksid minu südame, elu ja koja piitadel oma poja Jeshua verd ja lased sellel Covid 19 koroonaviirusel minust mööda minna nii, et see ei kahjusta mind ega kõiki teisi minu katuse all, Jeshua nimes. Amen!

„Ja JHVH on kuningaks kogu maale! Sel päeval on JHVH ainus ja tema nimi on ainus!“ Sakarja 14:9

Kümniste ja annetuste saatmiseks:

  • Anneta online: https://kad-esh.org/et/annetused/
  • Pangaandmete jaoks Ameerikas saada meile email: kad_esh_map@msn.com
  • Helista meile USA-s 1-972-301-7087
  • Checks in USD, Canadian Dollars or British Pounds to be sent to Kad-Esh MAP Ministries, 52 Tuscan Way Ste 202-412, St Augustine, Florida 32092, USA
  • Western Unions & Money Grams peavad olema addresseeritud: Elva B. Adame, 52 Tuscan Way Ste 202-412, St Augustine, Florida 32092, USA

Vaata: Määratletud ilma kompromissita.

Peapiiskop Dominiquae Bierman esitab väljakutset pakkuvat sõnumit (jätk Ruthi ja Naomi õpetusele) osana Iisraeli ringreisist Piiblikool Ratastel. Meie elu nõuab lepingusuhte määratlemist meie ja Jumala ning üksteise vahel, nagu Rutt klammerdus kompromissideta lepingu külge, isegi kui asjaolud on ebasoodsad.

Nautige Jeruusalemma viiuldaja Joseph Mendezi pidulikku Sukkoti muusikat, samal ajal kui selle hämmastava turnee muljeid jagatakse.

Ärge jääge hiljaks ringreisile registreerimiseks, et avastada enda jaoks Püha Maad!

Nädala raamat: JAH

https://kad-esh.org/shop/yes/

Peapiiskopi Dominiquae Biermani dramaatiline tunnistus tema päästmisest pimedusest, patust ja peretragöödiast valgusse ja terviklikku ellu.

Saa Ühinenud Rahvad Iisraeli Eest liikmeks:

https://unitednationsforisrael.org/et/liikmed/

ÜHINE TÄNA 70. RAHVASTE ÕIGEGA!

Toeta Jeruusalemma suursaatkonna toimimist Jeruusalemma mägedel igakuise maksega $100. Klikka alloleva lingi menüüs aknale “annetused” (donations), valides summaks $100 või saada meile email info@unitednationsforisrael.org
https://unitednationsforisrael.org/et/annetused/
https://unitednationsforisrael.org/et/saatkond/

Tule õppima GRM’i – messiaanlik, apostellik ja prohvetlik piiblikool otse Iisraelist!

www.grmbibleschool.com

Vaadake Facebookist, mida on meil uut!

https://www.facebook.com/dominiquae.archbishop/