Discovering what you are created to be

Avastades, kelleks sa oled loodud


Discovering what you are created to be
Toora portsjon BO – Shemot (2 Moosese) 10:1-13:16

Ja JHVH ütles Moosesele: “Vaata, ma panen sind vaaraole jumalaks ja su vend Aaron olgu sulle prohvetiks! 2 Moosese 7:1

Shabbat shalom armsad!

Kas sa oled kindel, et tegutsed vastavalt sellele kutsele ja andidele, mida Looja sulle on andnud? Tema lõi igaühe meist unikaalsete võimetega ja tugevustega, mille ühendamisel teiste Ihu liikmetega võib saavutada väga palju Tema kuningriigi jaoks.

Ja Mooses ütles JHVH ees: “Vaata, ma olen huultest ümberlõikamata. Kuidas siis vaarao mind kuulda võtaks?” 2 Moosese 6:30

Moshe (Mooses) oli võimeline JHVH-t kuulma. Tema tugevuseks oli prohvetlik juhtimine, mis on võti tõelise ja eduka vaimse autoriteedi jaoks. Kuid ta huuled olid “ümberlõikamata”, mis võib tähendada oskamatut ja kohmakat kõnet. Moshe ei olnud hea suhtleja, aga ta oli julge oma tegudes ja janunes õigluse järele. Ta tappis egiptlase, sest see teotas heebrealasi. Kui ta Midjanimaale põgenes, siis peletas ta eemale kaevu juurest mees- karjased, kes tülitasid nais-karjaseid.

Moshe oli oma loomult tugeva iseloomuga, kaitsja vaistuga ja egiptlaste orjuse alla jäänud heebrea naiste ja meeste vabastaja, aga ta ei olnud hea suhtleja. JHVH valis Moshe juba emaüsast alates ja andis talle prohveti anni ning innukuse õigluse järele.

Kui Moshe mõistis, et JHVH ei nõua temalt võimukandjatega (vaarao) rääkimist, vaid selle sai ära teha tema hea suhtleja vend Aaron, siis sai ta kergelt siseneda oma jumalikku kutsesse.

Discovering what you are created to be

Sina räägi kõik, mida ma sind käsin, ja su vend Aaron rääkigu vaaraole, et ta laseks Bnei. Israel (Iisraeli lapsed) oma maalt ära minna. 2 Moosese 7:3

Aaron omakorda oli väga hea suhtleja, oskas inimestele läheneda, aga ta ei olnud prohvet ega saanud ise imesid teha. Oma venna Moshe abiga aga sai temast imede-tegija.

JHVH rääkis Moosese ja Aaroniga, öeldes: “Kui vaarao räägib teiega ja ütleb: tehke mõni tunnustäht! siis ütle Aaronile: võta oma sau ja viska vaarao ette, siis see muutub maoks!” 2 Moosese 7:8,9

Kujutage ette milline katsatroof see oleks olnud, kui Aaron oleks otsustanud alustada omaenese Imede-teenistust ilma Moshe-ta lihtsalt sel põhjusel, et teda kasutati Moshe autoriteedi all, et ilmutada Kõigeväelise väge? Paljud teevad seda ja põhjustavad sellega tõelise kaose Messia ihus.

Aroni tugevus ei seisnud mitte selles, et ta juhtis oma teenistust ja „soolo etteastet“, et esile tuua imesid, vaid talle JAH poolt antud tugevus seisnes oma venna ASSISTEERIMISES, kes oli visionäär ja prohvet.

See, et sul on and tervendada ja imesid teha, ei tähenda veel seda, et sa peaksid juhtima oma kogudust, vaid pigem seda, et peaksid koostööd tegema ja teistega ühiselt toetama Jumala poolt valitud tööriista, kelleks siis on kas mees või naine, keda on kutsutud, et juhtida inimesi vabadusse.

JHVH ei nõua midagi, mida Ta eelnevalt ei ole inimesse pannud.

Moshe väljendas esmalt hirmu, sest eeldas, et Kõigeväeline hakkab temalt nõudma millegi tegemist, milleks ta pole valmis, milleks tal puudub varustus. Ta ei usaldanud Jah tarkust Tema tehtud valikutes ja samuti ei mõelnud ta selle peale, et meie Abba ei nõua meilt kunagi midagi, milleks me võimelised pole. Me peaksime kogu oma lootuse lihtsalt Tema peale panema.

Aga igaühele meist on antud armu Messia annetuse mõõtu mööda. Efeslastele 4:7

Discovering what you are created to be

Järgi oma kutset ja tee koostööd

Jumalik kutse on igaühe jaoks isiklik, aga seejärel hakkab ta meid kokku liitma teiste inimeste tugevustega, et meie kutsumine võiks hakata vilja kandma.

Me peame üles leidma oma tugevuse, selle, millega me oleme loodud ja seda rakendama.

Arenda oma tugevust ja lõpeta keskendumine oma nõrkustele. Keskendu sellele, mida sa saad teha, aga mitte sellele, mida sa ei saa. Kui me otsustame olla sellised, milliseks Tema meid on loonud ja kasutame energiat selleks, et saada selles paremaks kuuletudes Tema kutsele, siis me same olla rõõmsad ja shalom`is.

Kui sa oled loodud olema haldur, siis ole parim haldur, keda maailm näinud on. Tugevda on ande, võimeid ja oskusi ja kuuletu ustavalt JHVH kutsele. Kui sa oled loodud olema pagar, siis anna endast parim, tugevdades ja arendades oma oskusi, palvetades oma leiva ja pagarikoja eest. Kui sinu anniks on majapidamine ja külaliste vastuvõtmine, siis süvenda oma oskusi külalislahkuse osas ja kasuta neid JHVH Kuningriigi heaks. Kui sa oled maalija või graafik ja oled võimeline tegema asju ilusaks, mis toob au Jah-le, siis arenda edasi neid oskusi, kuni nad särama löövad. Kui sa oled tugev kirjutamises, siis kasuta sedagi Tema auks, kui äris või rahanduses, organiseerimises või administreerimises, assisteerimises või sekretäri ametis, süvenda oma oskusi ja ära raiska aega püüdes olla see, kes sa pole.

Kuidas jääb meie nõrkustega?

Vahetevahel peame me kasutama oma nõrgemaid külgi, sest alati pole piisavalt võtta töötegijaid, kes koha võiksid täita. Ei ole piisavalt töötegijaid, sest inimesed on nii täis isekaid ambitsioone, et nad püüavad olla midagi, milleks neid loodud pole. Nad võistlevad teistega või nad tunnevad häbi, et neile pole pakutud tegevjuhi, manageri, piiskopi või presidendi ametikohta. Aga kui kõik oleks kutsutud olema piiskopid või presidendid või Moshe, kes siis oleks Aron? Kes oleks Joshua, kes aitas Moshe`d ? Kes oleks siis sekretär, administraator, direktor, finantsjuht, oskustega arvutispetsialist?

Me oleme kõik Kuninglik preesterkond, kuid lisaks preestritele ja leviitidele, oli ka Ülempreester, kohanim, kes kandis hoolt vaid Püha paiga eest, samal ajal kui leviitidel oli mitmeid ülesaindeid nagu õpetamine, musitseerimine, väravate hoidmine, templi korrashoid. Ohvriandide ettevalmistamine, majandusaruannete koostamine ja raamatupidamine. Igaüks pidi olema oma ametis Templi heaks, et see võiks olla täis au ja JHVH meeleheaks. Väravahoidja ei olnud raamatupidaja ja raamatupidaja ei saanud olla muusik. Võib-olla, et nad asendasid aeg-ajalt kedagi, kuid see polnud optimaalne lahendus. See oli vaid haava sidumine verejooksu peatamiseks. Ka laskmisinstruktor armees võib vahetevahel hädaolukorras leida end autoroolis või tankis istumast, kui olukord sõjas on tõsine ja juht on surma saanud. On aegu, kus me peame peatama verejooksu ja toimima kriisisituatsioonis ning tegema kõik võimaliku. Kuid igapäevastes oludes oleme me ikkagi parimad selles, milleks meid on loodud ja sellest on kasu kogu maailmale. Selline on Jah jumalik kord.

Discovering what you are created to be

Järgides teiste visiooni teostab sinu kutse

Vaata, et sa need teed nende eeskujude järgi, mis sulle mäel näidati. 2 Moosese 25:40

Moshe sai näteks Siinai mäel visiooni Kogudusetelgi ehitamise ja kõige sinna kuuluva kohta, aga tema ise ei saanud seda ehitada. Moshe ei olnud käsitööline. Selle ülesande tarvis liitis JHVH Moshega ühe teise meeskonna liikme, kes oli täielikult varustatud selle töö jaoks vastavalt Moshe antud juhistele.. Betsalel ei saanud neid juhiseid otse JHVH käest- sellel positsioonil oli Moshe kui juht ja visionäär. Betsalel oli kutsutud kasutama talle Jah poolt kingitud andeid ja oskusi, et viia ellu Moshe visiooni ja mitte ta enda oma.

JHVH rääkis Moosesega, öeldes: “Vaata, ma olen nimepidi kutsunud Betsaleeli, Huuri poja Uuri poja Juuda suguharust. Ma olen tema täitnud Jumala vaimuga, tarkuse, mõistuse ja teadmistega ning igasugu tööoskusega. Exodus 2 Moosese 31:1-3

Kuid paljud ei tee seda Messia ihus (koguduses), sest liiga paljud ei soovi oma elu maha panna, et lasta kasutada oma andeid ja oskusi visiooni täitumiseks, mis on antud neile, kes on pandud prohvetiteks ja apostliteks. Nad eeldavad ekslikult, et nende annid kuuluvad neile isiklikult ja nendega võib toimida oma äranägemise järgi. Tihti võtavad isekad ambitsioonid need üle. See on juhtunud paljude muusikutega, meedia töötajatega, omanim’ide või kunstnikega, käsitöölistega ja paljude teiste andekate inimestega. Nii kaua, kui nad pole leidnud oma Moshe’d, keda nad peaksid teenima, on nad väljaspool jumalikku juhtimist ja jooksevad oma võidujooksu ilmaasjata.

Betsaleel, Huuri poja Uuri poeg Juuda suguharust on valmistanud kõik, milleks JHVH oli Moosesele käsu andnud. 2 Moosese 38:22

Kas Ta on kutsunud sind nimepidi teenistusse mingil alal, olgu see siis kunstivaldkond, meedia, administreerimine, mõni äriala, musitseerimine, õpetamine või kommunnikatsioon? Astu välja ja alistu Tema kutsele ning liitu oma Moshe’ga. (Visioonäärist mees- või naissoost apostellik-prohvetlik liider). Nad teavad, mis on JAH tahe, kuna nad on näinud mustrit-eeskuju oma palvemäel. Sa pead lihtsalt järgima nende juhiseid ja tegema parimal viisil seda, milleks sind on loodud. See võib nõuda usku finantsidesse ja võib olla on see mingi aeg sinu jaoks ebamugav. Samas ei saa seda võrrelda igavese tasu ja saavutustega, mis muudavad maailma Tema auks.

Betsaleel ja Oholiab ning kõik oskusega mehed, kellele Jehoova on andnud tarkuse ja mõistuse, et nad teaksid, kuidas teha kõiki töid pühamu ehitamisel, tehku kõik, nagu JHVH on käskinud!” 2 Moosese 36:1

Discovering what you are created to be

Kunagi ei ole liiga hilja alistuda JHVH kutsele

Kas sa oled kuulnud, et inimesed oma teises elupooles on vahetanud oma ametit, mis on täielik vastand eelmisele? Miks see nii on? See on sellepärast, et nad polnud kasutanud oma oskusi ja andeid, mis oli neile JHVH poolt kaasa antud ja nad said teadlikuks sellest, et see, mida nad olid teinud, ei pakkunud neile rõõmu.

Moshe ja Aron kuuletusid jumalikule kutsele oma 80-ndates eluaastates! Ära kunagi too põhjuseks vanust oma sõnakuulmatusele või hirmule alistumiseks ja muutumiseks!

Ja Moshe ja Aharon tegid nõnda; nagu JHVH neid oli käskinud, nõnda nad tegid.

Moshe oli kaheksakümmend aastat vana ja Aharon oli kaheksakümmend kolm aastat vana, kui nad vaaraoga rääkisid. 2Ms 7: 6,7

Enamusel meist on rohkem kui 1 tugev külg- katsume siis koos Vaimu andidega läbi, mille me saime, kui me täitusime Ruahh HaKodesh’iga (PÜha Vaim) ja pangem juba täna oma tugevus, talendid, anded ja võimed JHVH jalge ette, et Ta saaks kasutada meid oma kuningriigis ja oma auks.

Põhjus, miks visioonid ja plaanid ei õnnestu, on selles, et neid vajalikke tööriistu, kellel on annid ja võimed pastorite ja piiskoppide toetamiseks nagu Aharon oli Moshe jaoks, ei ole piisavalt. Muusikud, fondihaldurid, logistikud, marketingijuhid edendavad oma karjääri ja oma tulevikku seal, kus nad arvavad enam oma võimetele ja oskustele tunnustust ja tasu saavat. Kuid ka me peaksime asetama “raha tegemise” kõrgemale kuulekusest? Messia ihu olukord on selline, et inimesed asetavad enda elu ja karjääri, materiaalse heaolu, kuulsuse vajaduse ja enesetähtsuse, ka koguduse juhtimise ilma antud kutsumiseta, ettepoole kui JAH otsimise ja oma elude allutamise tema tahtel

Kui öeldakse: “Täna, kui te kuulete tema häält, ärge paadutage oma südameid, nõnda nagu sündis nurina ajal.” Heebrealastele 3:15

Uus värske kutse taevast on tulemas, et allutada kõik see, milleks ta meid on loonud, Tema kasutuseks ja Tema hiilguseks. Kui me seda teeme, siis Tema ihu saab taastatud ja paljud sisenevad kuningriiki sama alistumise vaimuga.

Aga ta ütles kõikidele: “Kui keegi tahab minu järele tulla, see salaku end ja võtku oma teivas/hukkamispuu (ee rist, mis ei vasta algsele keelele. Rist on paganliku päikesekummardamise sümbol. Tõlkija kommentaar) iga päev enese peale ja järgigu mind. Luuka 9:23

Moshe oli unustanud oma kutsumise olla õigusemõistja, peites end mugavalt Midjani kõrbes ja olles õnnelikus abielus ning edukas lambakarjus. Kui siis ühel päeval ilmutas JHVH end talle põlevas põõsas, mis raputas tema maailma. Ta tuletas Moshele meelde, mille jaoks ta oli loodud. Ta tõugati ebamugavasse tundmatusse, kuid samas täielikult varustatuna võimsa ja tugeva karjase kehaga, terava prohvetliku kuulmisega, autoriteediga ja sügava õigluse tundega, et kaitsta ja vabastada kurjalt koheldud ja orjuses olevaid Iisraeli lapsi. Tema ei pidanud olema suhtleja, vahendaja, sest tal polnud neid oskusi, vaid ainult edasiviiv jõud, juhatav valgus, vahemees JHVH ja Tema rahva vahel. Aharon liitus temaga, et rääkida ja ette astuda. Betsalel ja Oholiav liitusid Moshega kui meistrimehed ja proffessionaalid, Miriam ühines, et olla naisprohvet ja eestantsija, Joshua liitus temaga kui isiklik assistent ja relvakandja jpm. Iga kord, kui keegi üritas “olla Moshe” (näiteks Mirjam), siis tabas teda pidalitõbi või neelas neid maa (näiteks Korah). Kuid kui inimesed kasutasid oma tugevusi ja seda, mille jaoks neid oli loodud, siis edenes nende teekond Tõotatud Maa poole jõudsasti.

Looda JHVH peale kõigest südamest ja ära toetu omaenese mõistusele! Õpi teda tundma kõigil oma teedel, siis ta teeb su teerajad tasaseks! Õpetussõnad 3:5,6

Kui sa avastad oma tugevused ja annad need kasutamiseks oma Loojale, siis võidakse sind lükata tundmatusse ja su maailma raputatakse, aga Tema on sinuga kogu aeg, kui sa vaid usaldad Teda ja toetud Temale ja pead meeles, et ta ei palu sul teha asju, milleks sa pole loodud ja milleks Ta pole kaasa andnud varustust. Inimesed, kes kasutavad oma ande Jah kuningriigis sõnakuulelikkuses Tema kutsele, on alati kõige täiuslikumad inimesd maa peal. Nad taluvad tagasilööke paremini ja tulevad alati võitjaina välja kehvadest olukordadest ja jooksevad võidukalt kogu tee.

Kutsun sind üles tegema inventuuri oma elus:

 1. Tee aus nimekiri oam loomulikest tugevustest ja annetest.
 2. Tee aus nimekiri oma vaimuandidest.
 3. Kirjelda, millised tegevused teevad sind kõige õnnelikumaks ja rõõmsaks, mida tehes sa tunned shalomi ja täiuslikkust.
 4. Võta kõik need kolm ülalloetletud punkti ja alista kõik oma anded, tugevused, võimed ja hobid Loojale, et need võiks olla teenimiseks, ülistamiseks ja auks Temale. Lase Temal täie vabadusega raputada oma maailma ja lase Temal end jumalikult korrigeerida. See võtab ära su elust valu ja pettumuse.
 5. Saa üle hirmust tundmatuse ees ja usalda Teda, sest Tema teab paremini, mis sinu jaoks hea on, kuidas ta sind loonud on ja mis on parim Tema kuningriigi jaoks.
 6. Haara kinni “uuest minast”, mis on loodud ja kujundatud Looja meeltes enne maailma rajamist.
 7. Kui sa just pole “See Moshe” (enamus inimesi pole), siis liitu Moshe’ga, kelle JHVH on sinu aitamiseks välja valinud-olgu see siis mees või naine-ja püsi ustavana kogu tee.
 8. Hoidu püüdmast olla keegi teine ja saa parimaks versiooniks endast Tema auks.

Ma tänan sind, et ma olen tehtud nii kardetavaks imeks; imelised on sinu teod, seda tunneb mu hing hästi! Psalm 139:14

Sinu mentorid ja sõbrad

Peapiiskop Dominiquae ja rabi Baruch Bierman

Siioni pärast ma ei vaiki. Jesaja 62:1

Archbishop Dominiquae Bierman and Rabbi Baruch Bierman

Toetuseks:

 • Toeta online: https://kad-esh.org/et/annetused/
 • Saada meile email: kad_esh_map@msn.com pangarekvisiitide jaoks
 • Helista meile USA-s 1-972-301-7087
 • checks in USD, Canadian Dollars or British Pounds to be sent to Kad-Esh MAP Ministries, 52 Tuscan Way Ste 202-412, St Augustine, Florida 32092, USA

Miks mitte tulla koos meiega puhkusele Iisraeli ja kogeda seda kõike isiklikult?

Kutsume sind meie tulevaste ringreisidega ühinema.

Paasapüha Jeruusalemma mägedel asuvas UNIFY suursaatkonnas, 17.-18. aprill 2019

Shavuot’i ringreis ja Püha tule konverents, 7.-14. juuni 2019

Sukkoti ringreis- Piiblikool ratastel, 10.-23. oktoober 2019

Ühinenud Rahvad Iisraeli Eest konverents Jeruusalemmas, oktoober 2019

Rohkem informatsiooni

https://kad-esh.org/category/israel-tours/

või saatke meile email: tours@dominiquaebierman.com

VAATA “banner Siioni jaoks” osa 1 (The Banner for Zion. Inglise keeles)

Ilma usuta on võimatu olla meelepärane Elohimile. Heebrealastele 11:6

Vaata Dr. Biermani, kui ta jagab sellest, kuidas Iisraeli rahvas pärast 2000 aastat naases usus oma maale. Sama usu kaudu saavad teoks Jumala tõotused meie eludes, kui me jätkame elamist usus. Jeshua imelistest tegudest jagamine aitab meil üksteist üles tõsta ja kinnitab meie usku selle kaudu, et näeme mineviku imesid korduvat olevikus ja tulevikus.

Ülistus, kiitus ja meelespidamine on meie usu tugevdamise võtmed, et saada kätte need tõotused, mida Tema on meile andnud.

Nädala raamat:

Haigest loogikast terve loogika juurde (eesti keelde ei ole tõlgitud)

From Sickology to a Healthy Logic

This book is the product of 18 years walking through psychiatric hospitals catering to my loved ones. I have seen, prayed and visited with countless mentally sick patients. I have talked with many psychiatrists and psychologists. I have had to fight for the mental wellbeing of my own loved ones, including my mother, my brother, my children and some of my spiritual children and disciples.

– Archbishop Dr. Dominiquae Bierman

Saa UNIFY liikmeks:

info@unitednationsforisrael.org
https://unitednationsforisrael.org/et/liikmed/

Saa Jeruusalemma suursaatkonna sõbraks

Ühine seitsmekümne õigega rahvaste seast, toeta Jeruusalemma suursaatkonda!

Seda saad teha $100 igakuise toetusega Ühinenud Rahvad Iisraeli Eest suursaatkonna toimimiseks Jeruusalemma mägedele, Püha linna lääne väravatel. www.unitednationsforisrael.org ja klikka aknal “donations” (annetused) või saada meile email info@unitednationsforisrael.org

https://unitednationsforisrael.org/et/annetused/

https://unitednationsforisrael.org/et/saatkond/

Tutvu meie viimaste põnevate õpetustega ja täiustustega Facebook-is ja jaga neid edasi!

https://www.facebook.com/dominiquae.archbishop/

GRM Piiblikool –taevane allalaadimine

3 õppimise võimalust

Kutsume teid õppima valides ühe alljärgnevatest võimalustest:

 1. Online individuaalõpe. Vali endale sobiv aeg ja liigu edasi omas tempos. www.Kad-Esh.org klikka aknal Piiblikool või võta meiega ühendust: info@Kad-Esh.org (eestikeelset võimalust ei ole. Tõlkija kommentaar)
 2. Osta endale piiblikooli materjalid, vaata ja õpi kodus iseseisvalt ja siis alusta GRM grupiga. See võimalus toimib hästi gruppide alustajatele või kogudustele või ka tervele perele ühisteks õpinguteks. Võta ühendust: info@Kad-Esh.org või mine kodulehele www.Kad-Esh.org ja siis klikka aknal Piiblikool (hetkel ei ole see leht veel täiesti eesti keelde tõlgitud. Tõlkija kommentaar)
 3. Online õpingud “konverentsi kõne” kaudu. See annab võimaluse paikapandud aegadel, kord nädalas olla ühises grupis teiste tudengitega interneti vahendusel. Eestikeelseks õppeks internet vahendusel palun võtke ühendust meili teel: ehalohmus1@gmail.com. Uue grupida on plaanis alustada 2019. jaanuari alguses. Kes juba praegu teab, et on huvi õppida siis andke teada emailile: ehalohmus1@gmail.com.

https://www.grmbibleschool.com