Discovering what you are created to be

Avastades, kelleks sa oled loodud

Toora portsjon BO – Shemot (2 Moosese) 10:1-13:16 Ja JHVH ütles Moosesele: “Vaata, ma panen sind vaaraole jumalaks ja su vend Aaron olgu sulle prohvetiks! 2 Moosese 7:1 Shabbat shalom armsad! Kas sa oled kindel, et tegutsed vastavalt sellele kutsele …

Holy Vacations

Pühad puhke- ja pidupäevad

Toora portsjon VA’ERA – Shemot (2 Moosese) 6:2-9:35 Ole rõõmus sel oma pühal, sina ja su poeg ja tütar, su sulane ja ümmardaja, leviit ja võõras, vaenelaps ja lesknaine, kes on su väravais. 5 Moosese 16:14 Shabbat shalom armsad! Iisraelis …

It's all about the tree

Sel kõigel on tegemist puuga – “Jõulusõnum” (1. Osa)

Toora portsjon VAYECHI – B’Resheet (1Moosese) 47:28-50:26 Kellel kõrv on, see kuulgu, mida Vaim ütleb kogudustele: Võitjale ma annan süüa elupuust, mis on Elohimi paradiisis. Ilmutuse 2:7 Shabbat shalom armsad! Kuna me siseneme jõuluaega, siis on väga oluline üle vaadata mõningad …

Hanukkah Time

Hanuka Aeg!

Toora portsjon MIKETS – B’resheet (1 Moosese) 41:1-44:17 Kutse taaspühendumiseks ja laienemiseks! Tõuse, pühitse rahvast ja ütle: pühitsege endid homseks! Sest nõnda ütleb JHVH, Iisraeli Elohim: üks hävitamisele määratud asi on su keskel, Iisrael! Sa ei suuda enne oma vaenlastele …

The Hanukkah Turning Point

Hanukka Pöördepunkt

Toora portsjon VAYESHEV – B’Resheet (1 Moosese) 37:1-40:23 Selle ajastu prohvetlik sõnum! Aga tema (J’shua) kostis ja ütles neile: “Miks te ise rikute Jumala käsku oma pärimuse pärast? Matteuse 15:3 Shabbat shalom armsad ja rõõmsat Hanukkat! Selle aasta hanukka püha …

The Bread Factor

Leiva faktor

Toora portsjon VAISHLACH – B’Resheet (1 Moosese) 32:4(3)-36:43 Aga tema vastas ning ütles: “Kirjutatud on: inimene ei ela ükspäinis leivast, vaid igaühest sõnast, mis lähtub Jumala suust!” Matteuse 4:4 Tänavarahutused leiva pärast Ameerikas (“leiva rahutused”) 23. aprillil 1863. a USA’s …

Who are you

Kes sa oled?

Toora portsjon VAYETZE – B’Reshiit (1 Moosese) 28:10-32:3(2) Sest ta on niisugune, kes arvestab iseennast (nii nagu ta iseendast mõtleb, nii ta ka on) Õpetussõnad 23:7a Shabbat shalom armsad! Oled sa kunagi esitanud endale küsimuse: “Kes ma olen?” Või teine …

Who are the Heirs of the Land of Israel

Kes on Iisraeli maa pärijad. Osa 2.

Torah Portion CHAYEI SARAH – B’Resheet (Genesis) 23:1-25:18 Ma teen lepingu enese ja sinu vahel, ja sinu soo vahel pärast sind, igaveseks lepinguks sugupõlvedele, et ma olen Jumalaks sinule ja su soole pärast sind. 1. Moosese 17:7. Shabbat shalom armsad! …

Who are the Heirs of the Land of Israel

Kes on Iisraeli maa pärijad. Osa 1.

Toora portsjon VAYERA – B’Reisheet (1 Moosese) 18:1-22:24 Ma teen lepingu enese ja sinu vahel, ja sinu soo vahel pärast sind, igaveseks lepinguks sugupõlvedele, et ma olen Jumalaks sinule ja su soole pärast sind. 1 Moosese 17:7 Shabbat shalom armsad! …