COVID-19 and the Division of Israel

COVID19 ja Iisraeli jaotamine


COVID-19 and the Division of Israel
Toora portsjon TAZRIA – Vaikra (3 Moosese) 12:1-13:59

Ühinenud Rahvad Iisraeli eest raport

Shabbat shalom armsad,

Ehkki president Donald Trump on olnud Iisraeli suhtes kõige toetavam USA president, liigub ta väga ohtlikul pinnasel, üritades rakendada rahuplaani, mis jaotab JHVH lepingu maa ja serveerides seda Iisraeli vaenlasele igal võimalikul kujul ja vormis. Iisraeli Jumal ei salli selles küsimuses mingeid kompromisse. Ta ei luba kellelgi, suurel ega väikesel, määratleda piire, mille ta on juba paika pannud Tõotatud maa jaoks, nagu ta vandus Aabrahamile, Itshakile ja Jakovile, tõotades anda see pärisosaks 1000-le põlvele.

Ja ma annan sulle maa-ala Kõrkjamerest vilistide mereni ja kõrbest kuni Frati jõeni, sest ma annan maa elanikud teie kätte ja sina ajad need ära enese eest. 2 Moosese 23:31

Tema, JHVH, on meie Elohim, tema kohtuotsused on igal pool maailmas! Ta peab igavesti meeles oma lepingut, sõna, mille ta on andnud tuhandele põlvele, lepingut, mille ta on sõlminud Aabrahamiga, ja oma vannet Iisakile! Ta seadis selle Jaakobile määruseks, Iisraelile igaveseks lepinguks! Ta ütles: “Sinule ma annan Kaananimaa, see on teie pärisosa!” Psalm 105:7-11

Koroonaviirus järgib sama mustrit, mida kirjeldab Valge Maja korrespondent William Koenig oma raamatus Silmast silma, kus ta toob esile 127 Iisraeli vastast ja ebapiibelliku poliitilist sündmust, mis pooldavad maa jaotamist, kahe riigi lahendust ja piiride määratlemist USA presidentide poolt. Igal ühel neist juhtudest tabab USA-d 24. tunni jooksul kohutav katastroof või torm, mis toob kaasa miljardeid dollareid majanduskahju ja hävitab inimelusid. Mõned neist on üldtuntud sündmused, nagu 9/11 ja orkaan Katarina, mis mõlemad juhtusid pärast seda, kui USA võttis endale kohustuse toetada Palestiina eesmärki Iisraeli maa jaotamiseks või Iisraeli asunduste nagu Gush Katif Gazas väljajuurimiseks. 24 tunni jooksul pärast neid otsuseid tabasid katastroofid USA-d.

Jah, vaata, neil päevil ja sel ajal,kui ma pööran Juuda ja Jeruusalemma vangipõlve, kogun ma kõik paganad ja viin nad alla Joosafati orgu; seal käin ma nendega kohut oma rahva ja oma pärisosa, Iisraeli pärast, sellepärast et nad on ta pillutanud paganate sekka ja on jaotanud minu maa; sellepärast et nad on liisku heitnud mu rahva pärast, on andnud poeglapse hoora vastu ja on müünud tütarlapse veini eest, mida nad jõid. Joel 3:1-4

COVID-19 and the Division of Israel

Stand in the Gap pastori Sam Rohreri korraldatud vestlussaates oli paasapüha õhtul, 8. aprillil 2020, külalisesinejaks Bill Koenig. Ta mainis järgmist: 28. jaanuaril 2020 esitas president Donald Trump Lähis-Ida plaani, mida ta nimetas “sajandi tehinguks”. Ta tutvustas ka KAARTI, milles määratleti tema plaani kohaselt Iisraeli piirid. Sel kaardil oleks 70% Juuda ja Samaaria piibellikest aladest Palestiina riigi käes. Nende tundide jooksul, mil ta tutvustas Iisraeli jaotamise rahuplaani, tabas Miamit tugev maavärin 7,7 magnituudiga Richteri skaala järgi.

  1. jaanuar 2020, kell 16:04 EST / uuendatud 28. jaanuar 2020, kell 20:15 EST: Janelle Griffith nbcnews.com

Teisipäeval tabas Kuubast lõunas ja Jamaicast loodes tugev 7,7-magnituudine maavärin, teatas U.S.Geological Survey. Maavärinat oli tunda Miamis ja politsei sõnul evakueeriti linnas mõned hooned. 24 tunni jooksul arutas USA administratsioon mida teha Covid 19 viiruspandeemiaga, mis levis teistesse riikidesse pärast selle esmast avastamist Hiinas, Wuhani piirkonnas 31. detsembril 2019.

Maailma terviseorganisatsioon WHO kuulutas 30. jaanuaril seoses uut tüüpi koroonaviiruse levikuga välja rahvusvahelise hädaolukorra. See oli vaid kaks päeva pärast 28. jaanuaril 2020 esitatud Iisraeli jaotamise rahuplaani, mille peaminister Benjamin Netanyahu heaks kiitis. Samal ajal kinnitasid EL ja rahvusvaheline üldsus oma poolehoidu Iisraeli maa jaotamise osas ja nõudsid Iisraeli tagasipöördumist enne 1967. Kuuepäevast sõda kehtestatud piiridele.

Rahvusvaheline üldsus nõudis Tõotatud maa piiride määratlemist, mille Iisraeli Jumal oli juba määranud tuhandeid aastaid tagasi. Covid19 pandeemia sai kohtuotsuseks kogu maailmale, pannes karantiini suurema osa maailma rahvastikust ja mõjutades kõigi majandust, eriti USA ja Iisraeli majandust, kuna peaminister Netanyahu nõustus plaaniga, mis ei ole Jumala plaan Iisraeli jaoks.

Lisaks sellele ei suutnud peaminister Netanyahu pärast märtsi valimisi valitsust moodustada ega ole seda siiani suutnud teha.

COVID-19 and the Division of Israel

Bill Koenig ja ka mina usume, et koroonaviirus on kohtuotsus kogu maailma üle kahel põhjusel:

  1. Katse jaotada Iisrael riik kaheks riigiks, määratledes ebapiibellikke piire ja joonistades kaarte, mis on vastuolus Iisraeli elava Jumala otsustega;
  2. Jumala moraaliseaduste ja käskude rikkumine ning hülgamine.

On väga tõenäoline, et mis tahes edasised katsed koostada rahuplaani, mis jaotab Iisraeli maa ja rajab sellel Palestiina riigi, paiskavad maailma sinna, mida Piibel nimetab Jumala vihaks. Covid19 näeb siis selle kõrval välja nagu kassipoeg. Ta karistab kogu maailma Iisraeliga sõlmitud maalepingu vastu astumise ning kõlvatuse, mässu, homoseksuaalsuse, mõrvade, abortide ja ahnuse eest (Roomlastele 1: 18-32).

Jah, Jumala viha ilmub taevast inimeste igasuguse jumalakartmatuse ja ülekohtu vastu, nende vastu, kes tõde hoiavad ülekohtu kammitsais. Roomlastele 1:18

See toimub üksnes ajastu ristteel, kus rahvad ja üksikisikud peavad tegema valiku, kas kuuletuda Jumalale või langeda Tema viha alla.

Tule, mu rahvas, mine oma kambritesse ja sule uksed enese takka, peitu üürikeseks ajaks, kuni meelepaha möödub! Sest vaata, JHVH väljub oma asupaigast karistama maa elanikke nende ülekohtu pärast! Siis paljastab maa oma veresüü ega kata enam neid, kes ta peal on tapetud! Jesaja 26:20,21

Antisemitismi viiepealise koletise Siioni-vastase pea tõttu on kogu maailm praegu kohtumõistmise all.

Neid ridu kirjutades on kogu Iisrael ja suurem osa USA-st karantiinis koroonaviiruse tõttu. Rahvad, kes ei paranda meelt Siioni vastase suhtumise eest ja JHVH Iisraelile antud maa jaotamise pooldamise eest, saavad hävitatud. Enamik ÜRO riike on juba praegu väga lähedal sellele.

COVID-19 and the Division of Israel

Rahvad, astuge ligi kuulma, ja rahvahõimud, pange tähele! Kuulgu maa ja need, kes seda täidavad, maailm ja kõik, kes seal võrsuvad! Sest JHVH-l on raev kõigi rahvaste ja viha kõigi nende väehulkade vastu: ta on pannud need needuse alla, ta on andnud need tappa! Kes neist maha lüüakse, visatakse ära, nende laipadest tõuseb lehk, nende verest nõretavad mäed! Kõik taevaväed kaovad, taevad keerduvad otsekui rullraamat: kogu nende vägi variseb, nagu variseb viinapuust leht või viigipuust kuivanud mari! Sest taevas sööstab mu mõõk, vaata, see tuleb alla Edomi peale, minu poolt neetud rahva peale kohtumõistmiseks! Jehoova mõõk on verine, tilgub rasvast, tallede ja sikkude verest, jäärade neerurasvast, sest JHVH-l on ohver Bosras ja suur tapp Edomi maal! Metshärjadki langevad ühes nendega, värsid sõnnidega seltsis: nende maa joobub verest ja muld muutub rasvast rammusaks! Sest see on JHVH kättemaksupäev, tasumisaasta riiu eest Siioniga! Jesaja 34:1-8

Me julgustame teid kõiki pingutama ja palvetama ning töötama, et meie rahvad ja rahva juhid taotleksid piibellikku poliitikat.

Sinu Iisraeli sõbrad ja mentorid

Peapiiskop Dominiquae ja rabi Baruch Bierman

Archbishop Dominiquae and Rabbi Baruch Bierman

Kümniste ja annetuste saatmiseks:

  • Anneta online: https://kad-esh.org/et/annetused/
  • Pangaandmete jaoks Ameerikas saada meile email: kad_esh_map@msn.com
  • Helista meile USA-s 1-972-301-7087
  • Checks in USD, Canadian Dollars or British Pounds to be sent to Kad-Esh MAP Ministries, 52 Tuscan Way Ste 202-412, St Augustine, Florida 32092, USA
  • Western Unions & Money Grams peavad olema addresseeritud: Elva B. Adame, 52 Tuscan Way Ste 202-412, St Augustine, Florida 32092, USA

Anti-semitism on hullem kui koroonaviirus

Ma õnnistan neid, kes sind õnnistavad, nean neid, kes sind neavad. 1 Moosese 12:3

Vaata meie anti-semitismi vastast GRI (Globaalne ümberharimise initsiatiiv) ja aita meil see läbi viia oma heldekäelise andmisega. Vaata: Against-antisemitism.org

Liitu Ühinenud Rahvad Iisraeli eest liikumisega!

https://unitednationsforisrael.org/et/liikmed/

Vaata: GRM-i lõpetamine

Jagage peapiiskop Dominiquae Biermani rõõmu nendega, kes on usinasti teinud tööd tema asutatud GRM (globaalne ärkamise MAP) piiblikooli lõpetamiseks. Need lõpetajad esindavad paljusid riike, sealhulgas Rootsit, Soomet, USA-d, Paapua Uus-Guineat ja Hongkongi. Kuulake, kuidas õpilased on õpingute ajal kogenud vaimu, hinge ja ihu tervenemist.

Nädala raamat: Tormine Ilm

https://kad-esh.org/et/pood/tormine-ilm/

Kohus on juba alanud, ärkamine koputab uksele

ÜHINE TÄNA 70. RAHVASTE ÕIGEGA!

Toeta Jeruusalemma suursaatkonna toimimist Jeruusalemma mägedel igakuise maksega $100. Klikka alloleva lingi menüüs aknale annetused. Rohkemate võimaluste jaoks saada email: info@unitednationsforisrael.org
https://unitednationsforisrael.org/et/annetused/
https://unitednationsforisrael.org/et/saatkond/

Tule õppima GRM’i – messiaanlik, apostellik ja prohvetlik piiblikool otse Iisraelist!

www.grmbibleschool.com

Vaadake Facebookist, mida on meil uut!

https://www.facebook.com/dominiquae.archbishop/