The Demonic Soul Tentacles

Deemonlikud hingekombitsad


The Demonic Soul Tentacles
Toora portsjon TOLDOT – B’resheet (1 Moosese) 25:19-28:9

ATG – Sõltlased pöörduvad Jumala juurde 5. osa

Shabbat shalom armsad!

On aeg minu raamatul „ATG – Sõltlased Pöörduvad Jumala juurde“ põhineva erisarja viienda osa jaoks. Arusaamad, mida Elohim andis mulle sõltlaste ravimiseks, võivad säästa teid paljudest pettumustest ja muuta paljude sõltlaste elud, kes pöörduvad Jumala juurde.

Deemonlikud hingekombitsad

See ilmutus jõudis minuni palve ja paastuaja retriidil mägedes. Mõistsin, et olin pidevalt vihane ja reageerisin vihaselt ega teadnud miks. Mu retriidi esimesel päeval näitas Adonai mulle kahte inimest, keda ma hooldasin ja kes olid olnud sõltlased või kellel on olnud kalduvus sõltuvuse tekkeks ja esinenud vaimuhaigusi. Ta näitas mulle nende hingi ja koledaid, kaheksajalga meenutavaid kombitsaid, mis mu külge klammerdusid, elu minust välja pigistasid ja mind lämmatasid. Ja sellepärast olingi ma nii vihane.

Õelat tabavad tema enese süüteod ja teda peetakse kinni tema enese patuköitega! Õpetussõnad 5:22

Siin näeme, et pattudel on köied või kombitsad. Sõltlaste hinges olevad patused mustrid vormivad neid deemonlikke hingekombitsaid (DST- lühend inglise keeles). Igasugustel sõltlastel ja sõltuvusele kalduvatel isiksustel on deemonlikud hingekombitsad, mis klammerduvad inimeste külge, et neist elu välja imeda, neid ära kasutada ja kuritarvitada. Isegi pärast seda, kui deemonid on sõltlasest välja aetud, nad on vabaks saanud ja võtnud vastu pääste, toimub nende hinges ümberkujundamine, mis võib võtta üsna kaua aega. Tugev ja keskendunud eestpalvetamine võib seda aega märkimisväärselt lühendada.

Tervenemine eestpalvete kaudu on üks peamisi vahendeid sõltlaste uuenemisel. Tervenemine eestpalvete kaudu tähendab pikka aega kellegi eest palves seismist, selle inimese oma palvetega läbi immutamist nii mitmeid kordi kui vaja. See on erinev „vabastusest“, sest see toimib sügaval hingetasandil Püha Vaimu eestpalve kaudu. See pehmendab hinge nii, et see isik võib saada vabastatud ja tervendatud kiiremini ning kogeda isiklikku kohtumist Jumalaga. Sõltlased, kes on pöördunud Jumala juurde vajavad spetsiaalset taastusravi, kuid see ei tohiks tulla ühelt inimeselt, kuna sellest inimesest saaks lõpuks nende „narkootikum”. See inimene tunneb end peatselt kuritarvitatuna ja ärakasutatuna ja vihasena. Tema suhted Jumalaga võivad isegi hävida kui ta pole eriti tugev ja püsiv Vaimus. Kuritarvitatuse tunne tekitab omakorda palju viha. Samuti ei õpi ATG’lane kunagi Jumalast sõltuma.

The Demonic Soul Tentacles

Ravi deemonlike hingekombitsate vastu.

DHK (deemonlikud hingekombitsad) klammerduvad sõltlase külge ja lämmatavad teda, pigistades välja iga väiksemagi tükikese usku ja elu. Need on väga ohtlikud kombitsad, mida ei saa välja ajada, sest nad on nii läbipõimunud sõltlase hingega ja seda tuleb ravida seestpoolt. On täiesti mõttetu sõltlasele pidevalt vabastusteenistust pidada. On õige, et Vaim juhib deemoneid välja ajama ja vahepealseid eestpalveid tegema eriti alguses, kuid sellega peab kaasnema hinge ümberõppimise protsess.

Selle käigus peab sõltlane olema usu ja ülistuse õhkkonnas. Sõna, ülistusmuusika, palve ja ülistus hakkavad tegema SISEMIST-tööd. Sõltlase uues vaimus asuv võidmine saab töötada seestpoolt, et lükata tagasi sõltuvuse kurjad hingemustrid, mis põhjustasid DHK (deemonlikud hingekombitsad) arengu. Seega jääb DHK nälga, olles lahutatud oma peamisest hinge toiduallikast. Usu ja ülistusega täidetud õhkkond on kohustuslik.

Nende sõltlastega tuleb iga hinna eest vältida emotsionaalseid hingesidemeid. Sõltlased ei suuda tervislikke suhteid luua. Seetõttu põhjustavad hingelised sidemed enne DHK (deemonlikud hingekombitsad) nälga jäämist palju kurbust ja osutuvad kahjulikeks, sest võivad põhjustada DHK kasvu. Deemonlikud hingekombitsad kinnituvad nõustajate, sõprade ja kaaslaste hinge külge, pigistades neist välja kogu elumahla. Ravi õnnestumiseks on vajalik sõltlase eraldamine abikaasast, perekonnast ja lähedastest sõpradest, sest DHK on nende suhete moonutamisel olnud väga aktiivne. Võib eeldada esialgset „leinaaega“, sest DHK “toitus” teiste inimeste hingedest. Lahkuminek on mõnel juhul igavene.

Muudel juhtudel on see vaid ajutine, kuni ATG‘lane (Jumala juurde pöördunud sõltlane) suudab luua tervisliku suhte ja siis toimub MÕLEMA suhtepoole tervenemine. (Nagu vanemate, õdede-vendade ja abikaasade puhul.) ATG‘lasel on hea olla eemal sellest kohast, kus ta sõltuvusainet tarvitas/kuritarvitas.

The Demonic Soul Tentacles

Vaimusidemed on vajalikud ja olulised, kuna sõltlane õpib oma vastsündinud vaimu kaudu inimestega suhtlema ning tema vaimu toidavad Sõna ja Jumala Vaim.

Igasugused suhted, mis tõmbavad sõltlast SISSE vaatama pigem iseendale kui Jumalale, lõpevad DHK toitmisega ENESEKESKSUSE kaudu.

Enesekesksus

Sõltlased toituvad enesekesksusest, enesehaletsusest jne. Nad vajavad tähelepanu. Keegi ei suuda seda neile piisavalt anda ja seetõttu nad imevad teise inimese tühjaks ning olukorra leevendamiseks kuritarvitavad narkootikume, alkoholi, sigarette, raha ja seksi. Nad toituvad emotsionaalsest manipuleerimisest, valedest, tõe eitamisest ja fantaasiatest. Selle kõige neile andmine üha suuremas koguses, üha rohkem tähelepanu nende haavatud tunnete paranemiseks, ei anna tulemusi, vaid pigem aitab see arendada nõustaja ja sõltlase vahelist kaassõltuvust. Tuleb pöörata õiget tähelepanu, kuid mitte rohkem tähelepanu. Sõltlased leiavad viisi kellegi manipuleerimiseks, et saada rohkem tähelepanu; nad võivad minna tagasi joomise, suitsetamise ja enesetapuks vajalike tablettide neelamise juurde, eriti kui nad tunnevad, et kaotavad teie tähelepanu. Tuleb üles näidata karmi armastust ja kindlasti mitte näidata üles rohkem tähelepanu. Parem on neile tähelepanu pööramise asemel palvetada ja teha eestpalveid, et püha patutunnetus saaks nad kätte ja toimuks meeleparandus. Nendes olukordades on oluline, et sõltlase eest hoolitseks rohkem kui üks inimene. Karm armastus väljendab armastust ja andestust, kuid see ei hellita liha vaid paljastab selle asemel PATU. Ärge lubage sõltlasel sundida teid lahjendama evangeeliumi tõde või patu tagajärgi.

Kogu sõltuvuse juur ei ole hülgamine, vaid mäss.

Kui palju nõustajaid?

Minu ja teiste samas valdkonnas kogemusi omavate inimeste arusaamise kohaselt peaks iga sõltlast hooldama 5 inimest, isegi kui majas on 10 või enam. Need 5 peaksid mängima: 1) isarolli 2) emarolli 3) kolme õe-venna rolli.

Sõltumata soost on „isarolli“ täitja õpetaja ja korralekutsuja. Emaroll on nõustaja roll ja õed-vennad on nagu lähedased sõbrad. Ärge lubage suhteid luua ainult ühega neist ja mitte teisega. VAHETAGE õdesid-vendi PIDEVALT, et vältida hingesidemeid ja läbipõlemist. Kui hooldate oma kodus ja perekonnas ühte sõltlast, veenduge, et rollid oleksid paigas. Isa on isa; ema on ema ja õed-vennad on lapsed või muud vennad ja õed Jumalas. Sõltlane hakkab selle korraga võitlema ja üldjuhul üritab teie rolle segamini ajada. Ärge laske sellel juhtuda!

Samuti veenduge, et pöörate kohast ja vajalikku tähelepanu oma loomulikele lastele, seades koosveedetud ajale selged piirid. Parem oleks, kui sõltlane ei kutsuks teid emaks või isaks, vaid pigem kasutaks teie nime või ametinimetust, nagu õpetaja, proua, pastor jne …

The Demonic Soul Tentacles

Elamiskorraldus

Ärge lubage paaride moodustamist. Sõltlane peaks olema toas üksi või koos viie sõltlasega. ÄRGE lubage paarisarve: 2, 4, 6 jne. Isegi kolm on liiga väike arv, kuna üks tunneb end tõrjutud ja nad hakkavad tülitsema. Elamine üksinda või viiekesi töötab kõige paremini. DHK-d toidetakse intiimsetest, vägivaldsetest suhetest ja eriti nendest, mis ei ole selgelt piiritletud. Vältige “paaristumist” iga hinna eest. Planeerige nende vaba aeg tervislike mängude mängimiseks, sportimiseks või jumalakartlike filmide vaatamiseks. Kui näete, et kaks neist veedavad liiga palju aega koos, vahetage nende toad või otsige loomingulisi viise nende eraldamiseks. Selgitage ravi alguses, et paaristumine ei ole vastuvõetav. Tähtis: kui hoolitsete sõltlase eest oma kodus ja perekonnas, siis ärge siduge sõltlast oma lapsega. Andke talle eraldi tuba. Muidu töötab DHK teie lapse kahjuks ja imeb temast elu välja.

Järgneb…

Sinu Iisraeli sõbrad ja mentorid

Peapiiskop Dominiquae ja rabi Baruch Bierman

Archbishop Dominiquae and Rabbi Baruch Bierman

Saatke oma ohvriannid:

  • Anneta online: https://kad-esh.org/et/annetused/
  • Pangaandmete jaoks Ameerikas saada meile email: kad_esh_map@msn.com
  • Helista meile USA-s 1-972-301-7087
  • Checks in USD, Canadian Dollars or British Pounds to be sent to Kad-Esh MAP Ministries, 52 Tuscan Way Ste 202-412, St Augustine, Florida 32092, USA
  • Western Unions & Money Grams addressed to: Hadassah Danielsbacka, 52 Tuscan Way Ste 202-412, St Augustine, Florida 32092, USA

ATG Addictd Turning to God

Nädala raamat ATG – Sõltlased pöörduvad Jumala juurde

Piibellik viis sõltlaste ja sõltuvustega tegelemiseks
https://kad-esh.org/et/pood/atg-soltlaste-poordumine-jumala-poole/

Vaata Purim, Estri püha, 2. osa

Selles saates tuuakse elavalt esile Purimi lugu, nagu seda jutustas kuninganna Ester (portreteeris peapiiskop Dominiquae Bierman) koos Mordekaiga (rabi Baruch Bierman). Kuulake tõdesid Estri raamatust ja teadke, et kui taevast kuningat palute, puudutab Ta maa kuningaid.

Saage UNIFY liikmeks:

https://unitednationsforisrael.org/et/

ÜHINE TÄNA 70. RAHVASTE ÕIGEGA!

Toeta Jeruusalemma suursaatkonna toimimist Jeruusalemma mägedel igakuise maksega $100. Klikka alloleva lingi menüüs aknale “annetused” (donations), valides summaks $100 või saada meile email info@unitednationsforisrael.org

https://unitednationsforisrael.org/et/annetused/

https://unitednationsforisrael.org/et/saatkond/

Tule õppima GRM’i – messiaanlik, apostellik ja prohvetlik piiblikool otse Iisraelist!

www.grmbibleschool.com

Vaadake Facebookist, mida on meil uut!

https://www.facebook.com/dominiquae.archbishop/