Focus on Jerusaelm

Fookuses on Jeruusalemm


Focus on Jerusaelm
Toora portsjon BAMIDBAR – Bamidbar (4. Moosese) 1:1-4:20

Ja sel päeval ma teen Jeruusalemma tõstekiviks kõigile rahvaile: kõik, kes seda tõstavad, rebivad endile haavu; ja kõik maa paganad kogunevad tema vastu. Sakarja 12:3

Shabbat shalom, armsad!

Miks on Jeruusalemm nii oluline? Nii palju inimesi erinevate arvamustega selle kohta, nii paljud rahvad on teda ihaldanud ja nii palju kirgi, mida see üks linn esile kutsub!

Mis teeb Jeruusalemmast maailma keskpunkti? Irushalaim on suure kuninga linn, JHVH troon ja Tema kuningriigi peakorter maa peal ning Iisraeli igavene pealinn!

Sel ajal nimetatakse Jeruusalemma “JHVH aujärjeks” ja kõik rahvad kogunevad sinna JHVH nime juurde Jeruusalemma; ja nad ei käi enam oma kurja südame kanguse järgi. Jeremija 3:17

Kõigi rahvaste üle, kes üritavad Püha linna jagada, langeb tõsine kohus ja häving! (Joel 4)

Miks tahetakse Jeruusalemma jaotada?

See on selleks, et rahustada niinimetatud “palestiinlasi”, kes pretendeerivad oma õigustele Iisraeli maa üle (kaasarvatud Jeruusalemm). Palun lugege see kiri lõpuni, et mõistaksite selle vale ulatust, mida meedia kaudu on meie planeedi miljonitele kergeusklikele inimestele “sisse söödetud”!

Ei ole olemas sellist asja nagu palestiina rahvus.

Kuni 1948. aastani elas Iisraeli maal, mis oli Briti mandaadi võimu all, palju erinevaid rahvaid. Seal elas erinevatest Araabia riikidest pärit araablasi, seal oli türklasi, kes olid sinna jäänud Iisraeli valitsenud Türgi impeeriumi ajast, mida 400 aastat enne Briti mandaati kutsuti Palestiinaks, seal oli ka britte, prantslasi ja juute, kristlasi, moslemeid ja palju muud! Ei olnud sellist rahvust, nagu palestiinlased, vaid kõiki rahvaid, kes olid sündinud Iisraeli maal Türgi imeeriumi valitsuse ajal ja hiljem, nimetati palestiinlasteks ja nad omasid Palestiina isikutunnistust või passi. Nii juutidel, kristlastel kui ka moslemitel oli Palestiina isikutunnistus. Palestiinlane oli keegi, kes elas Palestiinaks kutsutud territooriumil, olenemata sellest, kes parasjagu võimul oli. Kui türklased valitsesid, siis nimetati seda Türgi Palestiinaks, kui Briti impeerium valitses, siis oli see Briti Palestiina. Ükski Palestiina araablasest kodanik ei üritanud luua endale “rahvuslikku identiteeti”, kuna tegemist oli erinevate rahvusrühmade esindajatega. Neil polnud ühist visiooni, vaid nad lihtsalt tahtsid elada Iisraeli maal ükskõik millise vallutaja all, kes parasjagu valitses. Ei olnud ühtegi rahvusassambleed, tsentraliseeritud reegleid, ühist rahvuslikku identiteeti, ühist eesmärki ja absoluutselt mitte midagi inimeste määratlemiseks Palestiina rahvaks!

Focus on Jerusaelm

Kust see Palestiina rahvas või rahvus pärit on?

Mõiste „palestiina rahvus või rahvas” on igas mõttes mässuline! See tähistab tänapäeval ainult araablasi, kes elasid maal enne Iisraeli kaasaegse riigi imelist loomist. Araablased, kes keeldusid allumast Iisraeli võimule, ehkki neil polnud enne seda Türgi või Suurbritannia võimule allumisega probleeme. Pidage meeles, et me ei räägi “rahvusest”, vaid üksikutest detsentraliseeritud araabia küladest üle Iisraeli maa, mida seejärel kutsuti Palestiinaks. Nad keeldusid leppimast reaalsusega, et JHVH oli taastanud Iisraeli oma maale.

Hiljem, kui Iisrael saavutas üleloomuliku võidu 1967. aasta Kuuepäevases sõjas, võttis Iisrael üle rohkem alasid oma lepingumaast ja Araabia riigid käskisid kõigil neil aladel elavatel kodanikel mitte alluda Iisraeli võimule. Samuti ei lubanud araablased lammutada põgenikelaagreid, et võimaldada nende oma rahva põgenikele inimlikumaid elutingimusi. Neid Jordaania kodanikke kutsuti ka “palestiinlasteks”, kuna Jordaania asub Iisraeli maa piiride sees! Jordaania riigi asutas Suurbritannia alal, mis oli eelnevalt lubatud anda juutidele, rikkudes sellega 1917. aastal Balfouri deklaratsiooni kaudu sõlmitud lepingut juutide rahvuskodu rajamiseks kogu Palestiinas! (70% sellest maast anti Hašimiidi perekonnale uue riigi rajamiseks, mida nimetati Jordaaniaks ja mida varem polnud olemas olnud!). Britid murdsid oma Iisraelile antud lubadust ja veidi hiljem Briti imperium langes!

Siis ma õnnistan neid, kes sind õnnistavad, nean neid, kes sind neavad, ja sinu nimel õnnistavad endid kõik suguvõsad maa peal!” 1 Moosese 12:3

Ma kordan, et Araabia riigid keelasid neil sõjapõgenikel Iisraelilt abi vastu võtta, et hoida neid vaestena selleks, et maailm eelistaks „Palestiina üritust”. Võrdlusena: need araablased, kellest on saanud Iisraeli kodanikud, on kogu Lähis-Idas jõukaimad ja nende elukvaliteet Iisraelis on palju parem kui mitmetes Araabia riikides!

Focus on Jerusaelm

Hitleri beebi

Tänapäeva palestiina rahvas, kes koosneb erinevatest araablaste perekondadest, on ühendatud ainult ühel põhjusel- nimelt Iisraeli hävitamiseks, mis on Hitleri beebi!

  1. aastal külastas Jeruusalemma vaimulik juht-mufti Haj Amin Al Husseini Hitlerit ja palus tal treenida välja ja kokku panna araablaste armee. Haj Amin kasutas Hitlerit, et viia täide Juudi rahva vastu suunatud “lõpplahendus” või lõpliku hävituse plaan. Hitler täitis tema soovi hea meelega ja nii sündis Palestiina Vabastusorganisatsioon (PVO). Hitleri strateegia kaudu koondas Haj Amin enamiku Palestiinas elavaid araablasi ühe keskse organisatsiooni alla, millel oli üks ühine eesmärk: “vabastada” maa kõigist juutidest ja võtta Palestiina islamimaailma nimel üle! PVO tuntuim juht oli Yasser Arafat, terrorist, kes sai Nobeli preemia ja surus kätt Iisraeli peaminister Yitschak Rabiniga, kes hiljem mõrvati Tel Avivis!

Hitleri ja Haj Amini plaan oli siis ja on ka nüüd kõigi juutide hävitamine Iisraelis ja seda plaani rakendatakse tänapäeval Hamasi, Hizbollah ja “mahedama” Fatahi rühmituste kaudu. Kõigil neil rühmitustel on ühine joon: hävitada Iisrael ja lasta moslemitel valitseda Pühal maal!

See on põhjus, miks hr Abu Mazen, kes väidetavalt peab Iisraeliga läbirääkimisi „kahe riigi lahendusel” põhineva rahulepingu sõlmimiseks, keeldub tänaseni tunnustamast Iisraeli juudi riigina. Ta ei tunnusta Iisraeli eksisteerimise õigust, kuna see oleks vastuolus selle asutaja, Haj Amin El Husseini loodud Palestiina Omavalitsuse esialgse ja ainsa tegevuskavaga- Hitleri lõpplahendus.

Miks nimetus Palestiina?

Nimi Palestiina anti roomlaste poolt vallutatud Iisraeli maale esimesel sajandil pKr. Rooma muutis kõik piibellikud nimed paganlikeks. Iisraeli nimi muudeti Palestiinaks ja Irushalaim Aelia Capitolinaks. Kuni tänapäevani kutsuvad araablased Iisraeli “Palestiinaks” ja Irushalaimi Al Kudsiks või “pühaks”. Nad ei maini lepingunimesid Iisrael ja Irushalaim ning nende kaartidel ja kooliõpingutes on Iisraeli nime kasutamine ära keelatud!

Sõna IISRAEL on mainitud Pühakirjas üle 2000 korra ja Jeruusalemm või Irushalaim on mainitud Pühakirjas üle 800 korra.

Sest vaata, su vaenlased möllavad ja su vihkajad ajavad pea püsti! Sinu rahva vastu nad sepitsevad kavatsusi ja peavad nõu sinu varju all olijate vastu! Nad ütlevad: lähme ja hävitame nad rahvaste seast, nõnda et Iisraeli nimegi enam ei mäletata! Psalm 83:3-5

Etümoloogiliselt tuleb nimetus palestiina sõnast vilistid. Need olid Iisraeli iidsed põlisvaenlased, kelle ühe juhtidest, Goljati, võitis ära Taavet ja kelle ebajumalatempli lammutas Samson. Need võimukantsid üritavad endiselt Iisraeli hävitada kohalike “palestiinlaste” kaudu mitte sellepärast, et nad kõik oleksid kurjad, vaid sellepärast, et neid valitseb deemonlik võim, mida nimetatakse islamiks! Islam, mis tähendab “alistumist”, on tõepoolest alistunud deemonile nimega Allah, mis on Muhammedi perekonna deemonlik panteon. Islamiusu prohvet Muhammed maetakse Mekasse ja kõigil moslemitel kästakse vähemalt kord elus teha palverännak Mekas asuva musta kivi (kaba) juurde. Vilistide vaim elab edasi läbi islami ja võltsi „Palestiina ürituse”, mis on araablaste püüe valitseda Iisraeli üle ning kehtestada islami ülemvõim kogu Lähis-Idas ja terves maailmas! Jeruusalemm ja eriti Siioni mägi, Moria või Templimägi on maailma keskpunkt ja kes seal valitseb, valitseb rahvaste üle.

Sellepärast, kui kreeklased rüvetasid juutide templi ja asendasid püha teenistuse paganlikuga, valitsesid nad ka maailma. Hiljem valitses Rooma impeerium maailma üle pärast Irushalaimi vallutamist ja islam on valitsenud ajast, mil Abdul Maleki nimeline moslemite kaliif aastal 691 pKr. ehitas Templimäele Kuldse kupli kiriku, sellega kuulutades Jeruusalemma moslemite palvekohaks. Islam on Koraani usku kuulutav maailmavallutuslik religioon!

Palestiina riigi loomine loob soodsad tingimused maailma vallutamiseks islami religiooni poolt. Palestiina „lahenduse” kaudu kehtestatakse Antimessia (Antikristus) valitsemine!

Focus on Jerusaelm

Miks palestiinlased tahavad Jeruusalemma/Irushalaimi?

Tegelikult pole Irushalaimi linna Koraanis kordagi mainitud, seega pole see moslemitele “püha” linn! Ainsad Koraanis pühaks nimetatud linnad on Meka ja Medina, millest peamine on Meka. Kui araabia moslemid palvetades põlvitavad Templimäele ehitatud Al Aksa mošees, siis on nende tagumikud suunatud juutide kunagise temple Pühamast Püha paiga poole, kus asus Lepingulaegas.

Moslemite pühakojad Temlimäel annavad tunnistust Antimessiast ja hävituse koletisest.

Kui te siis näete pühas paigas seisvat hävituse koletist, millest on rääkinud prohvet Taaniel, – kes seda loeb, see pangu tähele ja mõistku. Matteuse 24:15

On aeg tõsta üles meie hääled palves Jeruusalemma pärast, nagu ei kunagi varem, asudes püha linna valvurite positsioonidele!

Sinu müüride peale, Jeruusalemm, olen ma seadnud vahid; kogu päeva ja kogu öö ei tohi nad iialgi vaikida! Jehoova meenutajad, ärgu olgu teil rahu ja ärge andke temale rahu, enne kui ta on rajanud Jeruusalemma ja pannud maa peale kiituseks! Jesaja 62:6-7

Õnnistatud Jeruusalemma päeva, mälestades Jeruusalemma taasühinemist ja Iisraeli kontrolli kehtestamist vanalinna üle pärast 1967. aasta Kuuepäevast sõda.

Irushalaim AHHAT! (Üks ja jagamatu linn)

Sinu Iisraeli sõbrad ja mentorid

Peapiiskop Dominiquae ja rabi Baruch Bierman
Siioni pärast ma ei vaiki. Jesaja 62:1

Archbishop Dominiquae and Rabbi Baruch Bierman

Kümniste ja annetuste saatmiseks:

  • Anneta online: https://kad-esh.org/et/annetused/
  • Pangaandmete jaoks Ameerikas saada meile email: kad_esh_map@msn.com
  • Helista meile USA-s 1-972-301-7087
  • Checks in USD, Canadian Dollars or British Pounds to be sent to Kad-Esh MAP Ministries, 52 Tuscan Way Ste 202-412, St Augustine, Florida 32092, USA
  • Western Unions & Money Grams addressed to: Adriana Bierman, 52 Tuscan Way Ste 202-412, St Augustine, Florida 32092, USA

Vaata: Palved Jeruusalemma pärast

Dominiquae Biermani õpetus Sukkoti ringreisi ajal jätkab Jeruusalemma teemal, mis kajastab 2. Ajaraamatu 6. peatüki kuningas Saalomoni palvet. Meeleparandus on võti JHVH südame liigutamiseks, Temaga suhete alustamiseks ja Iisraeli tõelise shalomi nägemiseks.

Ühine meie sukkoti ringreisiga 2020, et PUHUDA shofari sel aastal Jeruusalemmas!

Tõuse ja sära- puhu sarve Siionis

Ühendades rahvaid Iisraeliga | Sukkoti tuur 2020

Tõuse, sära, sest sinu valgus tuleb ja JHVH auhiilgus koidab su kohal. Jesaja 60:1

Me kutsume 120. Sarve/shofari puhuma üle terve Iisraeli maa ja Jeruusalemma marsi ajal.
Kõik ringreisist osavõtjad saavad shofari puhumise koolituse.

Koos peapiiskp Dominiquae ja rabi Baruch Biermaniga

Hind: $ 2915 – majutus kahekohalises toas (13 ööd, poolpansion, lennud ei sisaldu hinnas)

Registreerimistasu: $ 500 oma koha kindlustamiseks

Ülejäänud summa $ 2415 tuleb tasuda 1. augustiks 2020

Registreeri nüüd ja broneeri oma koht:

+1 (972) 301-7087 (USA) | tours@dominiquaebierman.com

https://kad-esh.org/et/iisraeli-reisid-ja-sundmused/

Antisemitism on hullem kui koroonaviirus

Ma õnnistan neid, kes sind õnnistavad, nean neid, kes sind neavad. 1 Moosese 12:3

Vaata meie antisemitismi vastast GRI (Globaalne ümberõppe initsiatiiv) ja aita meil see läbi viia oma heldekäelise andmisega. Vaata: Against-antisemitism.org

Liitu Ühinenud Rahvad Iisraeli eest liikumisega!

https://unitednationsforisrael.org/et/liikmed/

Nädala raamat: Aabrahami võti.

Õnnistus või needus! (Raamat ei ole eesti keelde tõlgitud)
https://kad-esh.org/shop/the-key-of-abraham-2/

ÜHINE TÄNA 70. RAHVASTE ÕIGEGA!

Toeta Jeruusalemma suursaatkonna toimimist Jeruusalemma mägedel igakuise maksega $100. Klikka alloleva lingile või saada meile email rohkemate võimaluste jaoks: info@unitednationsforisrael.org
https://unitednationsforisrael.org/et/annetused/
https://unitednationsforisrael.org/et/saatkond/

Tule õppima GRM’i – messiaanlik, apostellik ja prohvetlik piiblikool otse Iisraelist!

www.grmbibleschool.com

Vaadake Facebookist, mida on meil uut!

https://www.facebook.com/dominiquae.archbishop/