Beware of Perverted “Love”

Hoidu perverteeritud “armastusest”


Beware of Perverted “Love”
Toora portsjon BEHA`ALOTCHA – Bamidbar (4. Moosese) 8:1-12:16 Haftara: Sakaria 2:14(10)-4:7

“Sest kõik, mis on maailmas, lihahimu, silmahimu ja elukõrkus, ei ole Isast, vaid on maailmast.“ 1. Johannese 2:16

Elame ühiskonnas, kus sõna armastus kasutatakse tihti paljude himude ja ihade väljendamiseks.

Himu nimetamine armastuseks on juba nii tavaliseks saanud, et on viimane aeg tuua himu vaim valguse kätte, et Jahve (Jumala) inimesed võiksid saada vabaks.

Himu definitsioon

 1. Seksuaalne himu: tugev füüsiline iha kellegiga seksuaalsesse vahekorda astuda, tavaliselt ilma armastuse ja tõsise kiindumuseta.
 2. Intensiivne või kontrollimatu seksuaalne kirg
 3. Innukus: tungiv iha või entusiasm millegi järele
 4. Igatsema või ihaldama; tugevat ja mõõdutundetut kirge omama (millegi jaoks või järele).

Armastuse definitsioon

„Armastus on pikameelne, armastus on täis heldust; ta ei ole kade, armastus ei suurustle, ta ei ole iseennast täis; ta ei ole viisakuseta, ta ei otsi omakasu, ta ei ärritu, ta ei pea meeles paha; ta ei rõõmutse ülekohtust, aga ta rõõmutseb ühes tõega; tema vabandab kõik, usub kõik, loodab kõik, sallib kõik!“ 1. Korintlastele 3:4-7

Mehed, armastage oma naisi, nõnda nagu ka Messia on armastanud kogudust ja on andnud iseenese tema eest, et teda pühitseda, pestes puhtaks veepesemisega sõna sees.“ Efeslastele 5:25-26

Innukus või agarus millegi järele ei ole tingimata patune või hävitav. Meid on näiteks kutsutud „innukalt igatsema“ vaimuande!

“Taotlege armastust ja olge innukad taotlema vaimuandeid, aga kõige enam prohvetlikku kõnelemist!“ 1 Korintlastele 14:1

Meid on kutsutud nii JHVH-d kui ka üksteist innukalt armastama isegi armastama üksteist kuni selleni, et me anname oma elu üksteise eest.

“Et te olete oma hinged puhastanud tõe sõnakuulmises teesklematuks vennalikuks armastuseks, siis armastage üksteist innukalt ja südamest..” 1. Peetruse 1:22

Erinevus himu ja armastuse vahel seiseb selle tunde allikas. Üks neist allikaist on liha ja teine vaim. Üks on täiesti egoistlik, ohjeldamatu, ebapuhas ja omakasupüüdlik – ja teine on isetu, puhas ja kirglik. On võimalik, et mees ja naine armastavad teineteist kirglikult, ihaldavad üksteist intensiivselt, täielikult motiveerituna Pühast Vaimust. Ta on kõigi imeliste asjade looja!

Beware of Perverted “Love”

Eristades head kurjast

„Häda neile, kes hüüavad kurja heaks ja head kurjaks, kes teevad pimeduse valguseks ja valguse pimeduseks, kes teevad kibeda magusaks ja magusa kibedaks!“ Jesaja 5:20

JHVH hoiatab meid, et me ei kutsuks head kurjaks või kurja heaks. Teiste sõnadega ta hoiatab meid hägustamast piire õige ja vale asja vahel. Täna peetakse heaks aksepteerida ebamoraalsuse standardeid, mis kõigest 20 või 30 aastat tagasi oleksid suurt rahulolematust tekitanud!

Neid, kes nimetavad seda, mida Elohim hukka mõistab, millekski “heaks” või “valguseks”, on palju ja kui keegi julgeb astuda vastu nendele ühiskonna valedele, võib ta leida end vanglast või saada „avaliku lintšimise“ osaliseks! Tõde on see, et Kõigeväelise sotsiaalsed ja vaimsed moraalistandardid ei „arene“ ega muutu. Nad on igavesti samad!

“Kõik hea and ja kõik täiuslik annetus on ülalt ja tuleb valguse Isalt, kelle juures ei ole muutust ega varjutuste varju.“ Jaakov (Jaakobus) 1:17

Mõni aeg tagasi rääkis üks Jumala teenistuses olev abielupaar meile rabiga oma võitlustest, eriti mehe omadest. Mees oli võidelnud täieliku impotentsusega palju aastaid. Ta oli talunud seda olukorda kuna arvas, et selle põhjustasid teatud ravimid, aga see möödub varsti. Nüüd, peale aastaid ilma igasuguste intiimsuhete või kireta, tundis ta end läbikukkununa. Tema naine oli olnud lahke ja kannatlik ega avaldanud talle mingit survet, omades südames tõelist rahu, et kõik on “Jumala kontrolli all”.

Ühel päeval usaldas mees aga oma naisele, et oli üritanud taastada oma mehelikkust hellitades himuraid seksuaalseid mõtteid. Ta arvas, et see oli headel eesmärkidel. Ta naine oli selle pärast väga mures ja seetõttu tulid nad meilt nõu küsima. Kui me sügavamalt asja uurisime mõistsime, et nende abielu oli tülide pärast palju kannatanud. Peaaegu iga kord, kui nad olid intiimsuhtes, lõppes see tüliga ja naine oli pisarates. Lõpuks oli naine nii haavatud kõige selle tõttu, et pelgas igasugust lähedust oma mehega.

Himu toob kaasa tüli

„Kust tõusevad võitlemised ja kust tülid teie seas? Kas mitte sealt, teie himudest, mis sõdivad teie liikmetes? Te himustate ja teil siiski ei ole; te tapate ja kadestate ega või midagi saavutada; te tülitsete ja sõdite.“ Jaakov. 4:1-2

Kui me jätkasime nende küsimuste esitamist, saime aru, et enne impotentsuse tekkimist oli abikaasal palju himuraid mõtteid. Tal oli neid nii palju, et see mõjutas tema mõtteelu, kuigi ta ei olnud kunagi teise naisega abielu rikkunud.

Oma endises elus oli mees olnud „naistekütt“ ja tegelenud pornograafiaga, aga kuna ta nüüd teenis Jumalat, hoidis ta end sellest puhtana. Ta ei olnud ka teisi naisi puudutanud, välja arvatud „himurate mõtete hellitamise“. Tema jaoks oli himu muutunud normaalseks. See jumalasulane oli osa võtnud paljudest vabastuse ja sisemise tervenemise teenistustest, aga siiski jäi see eluvaldkond peidetuks kuna ta ei pidanud seda halvaks! Teiste sõnadega, ta ei arvanud, et see on „perverssus“.

Tema arvates võis see tuua isegi rohkem naudingut abielusuhtesse ja „võimendada ta mehelikkust“. Siiski selle abielupaari tülid ja tema naise kannatused, ilma põhjuseid teadmata, olid peaaegu ületamatud. Ainult tänu Jumala armule ei olnud see paar peale nii paljusid aastaid abielu veel lahutanud!

Jumala Sõna on väga selge meie mõttemaailma tähtsuse kohta. Meie üle ei mõisteta kohut mitte ainult meie tegude vaid ka meie mõtete alusel! Tegelikult hävitati kogu Noa põlvkond kurjade mõtete tõttu!

„Kui JHVH nägi, et inimese kurjus maa peal oli suur ja kõik ta südame mõtlemised iga päev üksnes kurjad, siis JHVH kahetses, et ta inimese oli teinud maa peale, ja ta süda valutas.“ 1. Moosese 6:5-6

Piibel räägib selgelt, et mitte ainult teod vaid ka mõtted loevad. Mõtetest saavad aja jooksul teod!

„Aga mina ütlen teile, et igaüks, kes naise peale vaatab teda himustades, on juba abielu rikkunud temaga oma südames.“ Matteuse 5:28

Samuti hoiatatakse meid, et patu (nii mõtetes kui tegudes) viljad või tulemused on surmavad!

„Sest patu palk on surm, aga Jumala armuand on igavene elu Messias Jeshuas.“ Roomlastele 6:23

Mainitud abielupaar kannatas palju aastaid tülide pärast, mida põhjustas himu. Naine ei teadnud, mis ta mehe mõttemaailmas toimub, aga sageli peale intiimsuhet kisendas ta nagu oleks keegi püüdnud teda tappa! Nad tülitsesid pidevalt, nii et naine pelgas oma mehega voodisse minekut. Mees ärritus naise näilise külmuse või seksuaalse ükskõiksuse pärast ning see nõiaring jätkus ja jätkus lõputult, kuni lõpuks kaotas mees igasuguse võime armatseda. Himustamise patt mehe mõttemaailmas tappis ta mehelikkuse ja abielusuhte. Ta arvas, et ta impotentsuse põhjus on füüsiline, aga tegelikult oli see vaimne! Olles siiski jumalakartlik paar, püsisid nad koos ja jätkasid teenimist Jhvh kuningriigi jaoks „sunnitud eunuhhidena“. Lõpuks ei suutnud mees seda olkorda enam taluda ning, et oma „mehelikkust võimendada“ naases tagasi vana harjumuspärase himuruse mudeli juurde. Kuid see ei teinud olukorda paremaks! Nüüd hakkasid nad tülitsema ka ilma füüsiliselt koos olemata ja kui naine talle lõpuka vastu hakkas, siis tunnistas ta, et oli hellitanud vana harjumuse kohaselt himuraid mõtteid, mis avasid ukse tülidele.

Hea uudis on, et kui kohtusime selle paariga hiljem taas, oli mees lõpuks aru saanud, et himu on „perverteeritud armastus“ ja isegi oma naisele mõeldes, peab see olema puhas, et omada tervet, õnnistatud, püha ja kestvat abielusuhet. On täiesti võimalik omada puhtaid ja romantilisi mõtteid oma abikaasa suhtes, ilma himu ja saatana abi kasutamata! Võta aega, et lugeda Ülemlaulu!

Keegi pole kunagi kirjutanud romantilisemat ja samas puhtamat raamatut, kui see!

Elohim lõi mehe ja naise, et nad naudiksid üksteist!

“Ja JHVH Jumal ütles: “Inimesel ei ole hea üksi olla; ma tahan teha temale abi, kes tema kohane on!” 1. Moosese 2:18

Beware of Perverted “Love”

Himu väärastab seda, mis on täiuslik ja ilus

“Ja JElohim vaatas kõike, mis ta oli teinud, ja vaata, see oli väga hea. Siis sai õhtu ja sai hommik – kuues päev. “ 1.Moosese 1:31

Himu on moonutatud või perverteeritud armastus! See on sama kui võtta midagi püha ja ilusat ning see ära rikkuda. Selle asemel, et lasta Pühal Vaimul õnnistada suhet, tulevad deemonid “appi” läbi moonutatud ja rikutud mõtete. Kui mees või naine ei ole oma mõtetes puhas, mõjub see nende abielule kohutavalt! Ülalmainitud paari puhul viis see lõputute riidude ja vaenuni. Naine tundis, et teda on rüvetatud ja ära kasutatud. Ta igatses lähedust oma mehega, aga iga kord kui nad jälle üritasid, tundis ta end voodis olevat kellegi “võõraga”. Olles palve-naine, mõistis ta, et sellesse on segatud deemonid. Lõpuks tundus, et Jahve on tema palveid kuulnud. Ta mees jäi impotentseks, kuna ta ei parandanud meelt ega tegelenud selle himuga! Nagu näete, kui keegi hellitab iharaid mõtteid, lubame me perverssuse deemonitel meis ja meia kaudu elada. Abielus saavad ka need deemonid “jagatud”!

“Seepärast jätab mees maha oma isa ja ema ning hoiab oma naise poole, ja nemad on üks liha!” 1. Moosese 2:24

Kui mees ja naine saavad üheks lihaks, jagavad nad üksteisega kõike, mis neil on! Kui mõlemal on puhas eluviis, siis on see puhas õnnistus, justkui oleks kõik “taevalik”. Aga kui üks partneritest kas mõtleb või käitub ebapühalt, mõjutab see kohutaval moel teist partnerit ja võib lõpuks hävitada abielu!

Tarkuse tegur

“Ja ta ütles inimesele: „Vaata, JHVH kartus – see on tarkus, ja hoidumine kurjast on arukus!” Iiob 28:28

Probleemiks on tarkuse puudumine! Kui ülalmainitud loos mees oleks kasutanud oma mõistlikku meelt, siis oleks tal olnud JHVH kartus, mis on tarkuse algus. Ta oleks vihanud neid kurje mõtteid! Aga see mees oli religioosne, kuigi vaimuga täidetud, aga leige oma suhtumistes. Ta eelistas “nautida pattu”. Ta ei vihanud himu ega himuraid mõtteid!

Tegelikult ei mõelnud ta sellest midagi! Ta elas “topeltelu”, arvates, et see polegi nii “suur asi”, lõppude lõpuks ei olnud ta aastaid peale oma naise ühtegi teist naist puudutanud. Ta arvas, et ta on parem kui enamik ja seetõttu õige. Ta ei saanud aru, miks iga kord, kui ta ütles oma naisele: “Ma armastan sind”, muutus naine väga skeptiliseks ja ei suutnud tema armastusse päriselt uskuda! Armastus ja iha ei saa koos eksisteerida, nagu valgus ei saa olla koos pimedusega

“Mis ühist on õigusel ja ülekohtul või mis osadust valgusel pimedusega?” 2.Korintlastele 6:14b

Beware of Perverted “Love”

Mis on lahendus himule? Just nagu iga teise patu puhul on võtmeks teshuva. Lahenduseks on meeleparandus- teshuva. Tooge patt välja valguse kätte, tunnistage see Jahve ees ja kellegi teise ees, keda te usaldate ning hüljake see.

“Kes oma üleastumisi varjab, ei jõua sihile, aga kes neid tunnistab ja need hülgab, leiab armu.”

Õpetussõnad 28:13

Ole halastamatu patu ning kurjade mõtetega! Jeshua on meil käskinud olla halastamatu kõige patuga ja eriti silma- ning lihahimuga!

“Kui aga su parem silm ajab sind patustama, siis kisu ta välja ja heida minema, sest sulle on kasulikum kaotada üks osa oma kehast kui lasta kogu keha heita põrgusse. “ Matteuse 5:29

Samuti käsib JHVH meil temale alistuda, aktiivselt kurjale vastu pannes ning olles selles järjekindel, kuni himu ja iha vaim põgeneb meie juurest.

“Alistuge siis Jumalale! Pange vastu ksaatanale, siis ta põgeneb teie juurest. Tulge Jumala ligi, siis tuleb tema teie ligi! Patused, puhastage käed ja kasige südamed, te hingelt kahestunud! Tundke oma viletsust, leinake ja nutke! Teie naer muutugu nutuks ja rõõm kurbuseks! Jaakov 4:7-9

Ta on meid kutsunud käima tõelises, puhtas armastuses kõigis meie eluvaldkondades. Nii vendade, sõprade, vanemate ja lastena kui ka abielupaaridena. Iga armastuse aspekt omab oma kohta. Himu on moonutanud armastus ja selle vili on surm. Vabane sellest igas oma elu valdkonnas, olgu selleks siis himu toidu järele, himu vägivalla, tähelepanu või võimu järele, raha või seksi järele. Ole püha, nagu Tema on püha ja naudi seda ülikülluslikku elu, mida Jeshua on tõotanud!

“Alanduge Adonai ette, siis ta ülendab teid!.” Jaakov 4:10

Sinu Iisraeli sõbrad ja mentorid

Peapiiskop Dominiquae ja rabi Baruch Bierman

“Siioni pärast ma ei vaiki” Jesaja 62:1

Archbishop Dominiquae and Rabbi Baruch Bierman

Ohvriandide ja kümniste saatmiseks:

 • Anneta online: https://kad-esh.org/et/annetused/
 • Pangaandmete jaoks Ameerikas saada meile email: kad_esh_map@msn.com
 • Helista meile USA-s 1-972-301-7087
 • Checks in USD, Canadian Dollars or British Pounds to be sent to Kad-Esh MAP Ministries, 52 Tuscan Way Ste 202-412, St Augustine, Florida 32092, USA
 • Western Unions & Money Grams addressed to: Paulette Covan, 52 Tuscan Way Ste 202-412, St Augustine, Florida 32092, USA

Vaata viimast õpetust: Hiigled maal, osa 4

 • Shabbat Letter ads
  Exposing Antisemitism in America
  Kirjutage alla meie petitsioonile, et keelustada neonatsismi ideoloogia ja jagage seda kõigi oma kontaktidega Facebooki, Twitteri, Messengeri, WhatsAppi, e-posti ja tekstisõnumite kaudu. Iga allkiri loeb!

  Kirjuta alla siin →

  Pesah Sheni Tour

  Pesahh sheni 2023

  Teise võimaluse Jumal – Prohvetlik ringreis Iisraelis

  2.-12. mai 2023

  Iisraeli 75. aastapäeva ja rabi Baruch 77. sünnipäeva tähistamine

  Koos peapiiskop Dominiquae ja rabi Baruch Biermaniga

  Seda peetagu teise kuu neljateistkümnenda päeva õhtul; paasatalle söödagu ühes hapnemata leiva ja kibedate rohttaimedega.” 4. Moosese 9:11

  Tulge ja tähistage teist paasapüha koos meiega Iisraelis, et õnnistada Kõigeväelise JHVH maad ja rahvast oma kohaloleku ja palvetega. Saate nautuda koos meiega täielikku paasapüha sederit.

  ***Vaktsineerimise tõendit ega covid testimist ei nõuta.

  Lisateave →

  GRM Banner

  Õpi tundma usu juudi juuri

  Sul ei ole vaja õppida enam üheski teises piiblikoolis. GRM piiblikool on nagu pesumasin, mis puhastab ja valmistab sind ette avastama 1. sajandi tõde ning juhib edasi Siionis alguse saanud evangeeliumi juurde, mille kaudu on paljud vabaks saanud.

  Registreeru ja alusta õpingutega (inglise keeles) →

  Eestikeelseks õppeks palun saada e-kiri aadressile: estonia@unitednationsforisrael.org

  Võida antisemitism ja avasta juudi Messia

  Avasta oma Messia identiteet, taastades tema identiteet juudina, mitte roomlasena. Peapiiskop Dominiquae Biermani uus raamat „Identiteedivargus” ja GRI veebikursus võidab antisemitismi, näidates sinule Messia tõelist juudi identiteeti. Sa õpid käima 1. sajandi väes ja võidmises!

  Telli nüüd ja hakka õppima →

  Telli nüüd →

  * Juurdepääs kursusele kaasneb raamatuga siis, kui raamat on tellitud veebilehe kaudu https://www.against-antisemitism.com/et/

  Eestikeelset pehmeköitelist raamatut saab tellida ka Eestis. Selleks palun saada e-kiri aadressile: info@against-antisemitism.com

  GRM prison

  Toeta meie vanglateenistust!

  Oleme käivitanud USA-s vanglateenistuse, mida juhib rabi Baruch Bierman ja GRM piiblikooli grupi UCI vanglas Floridas. Sammhaaval juhatatakse kinnipeetavaid Siionis alguse saanud evangeeliumi juurde ja me oleme näinud nende elus palju imesid! Kui rabi Baruch külastab neid vanglas, naaseb ta alati teadetega tervenemistest ja elu muutustest. Jahve on avanud meile võimsa ukse!

  Kutsume teid toetama seda olulist teenistust palvete ja annetuste kaudu, et saaksime veelgi laiemalt viia sõnumit juudi Messiast Jeshuast vanglasüsteemis üle kogu Ameerika Ühendriikide

  Annetuse saatmisel kirjuta palun kommentaaridesse: “Vanglateenistus”

  Anneta veebilehel →

  Loe rohkem →

  UNIFY Banner

  Liitu Ühinenud Rahvad Iisraeli eest liikumisega!

  Liitu meiega ja saad liikmena osa igakuistest veebikoosolekutest ning prohvetlikest õpetustest ja juhistest otseülekannete kaudu. Sind on kutsutud olema Estriks Iisraeli jaoks ja Iisraeli eest hoolimata kõigest.

  Liitu Ühinenud Rahvad Iisraeli eest liikumisega →

  Ühine 70 õigega rahvaste seas!

  Hakka Ühinenud Rahvad Iisraeli eest eriliseks partneriks, toetades armastuse anniga 100 USD kuus. Klikka allolevaile linkidele või saada meile e-kiri rohkemate võimaluste jaoks: info@unitednationsforisrael.org

  Liitu nüüd →

  Liitu meie Telegrammi kanaliga ja ole kursis peapiiskop Dominiquae Biermani uute õpetustega:

  https://t.me/dominiquaebierman

  Hakka meie Youtube kanali tellijaks!

  Vaata peapiiskop Dominiquae Biermani viimaseid saateid ja hakka Ühinenud Rahvad Iisraeli eest Youtube kanali tellijaks!

  Meie Youtube kanal →