Careful obedience

Hoolikas kuuletumine


Careful obedience
Toora portsjon MATOT/MAASEI – Bamidbar (4. Moosese) 30:2(1)-36:13. Haftara: Jr 2:4-28, 3:4

Kui pilv jäi elamu (kogudusetelgi) peale kaheks päevaks või kuuks või veel kauemaks ajaks, seisatades selle peal, siis Iisraeli lapsed jäid leeri ega läinud teele; alles pilve tõustes nad läksid teele. JHVH käsul nad jäid leeri ja JHVH käsul nad läksid teele; nad panid tähele JHVH korraldust, Moosese läbi antud JHVH käsul. 4. Moosese 9:22-23

Ja nad viipasid oma kaaslastele teises paadis, et nad tuleksid ja neid aitaksid. Ja nad tulid ja täitsid mõlemad paadid nõnda, et need olid vajumas. Luuka 5:7

Shabbat shalom armsad!

Kui ma palvetasin selle shabbatikirja sõnumi eest, rääkis Püha Vaim mulle need sõnad: hoolikas kuuletumine.

Olen viimasel ajal mõelnud mõnele sündmusele, mis on mind üsna hämmastanud ja pannud mõtlema, mis tegelikult vaimses maailmas toimub. Mõned “suured” ja tuntud usuinimesed, kes on täisajaga teenistuses surevad noorelt või on haiged või suurtes perekondlikes probleemides. Kui see oleks ainult üks sündmus, võiks öelda, et see on juhus, kuid sarnaste juhtumite kordumine püüab tähelepanu ja teeb valvsaks.

Miks on see nii, et juhtivad jumalasulased surevad noorelt või on neid sel aastal tabanud palju rünnakuid? Kartuse ja värinaga pean tunnistama, et see shmita/shabbati aasta ei ole nagu iga teine aasta. Olen juba varem rääkinud, et me peame kõik oma enda ajakavad peatama. Shabbat tuleb heebreakeelsest verbist “streikima”, peatama kõik oma tavapärased plaanid, et suhelda Jah’ga ja üksteisega selleks, et puhata. Enamik inimesi kristluses ei puhka kunagi. Nad usuvad, et Toora (käsuseadus) on vananenud ja et shabbati pidamine (enda eraldamine ja aja maha võtmine) on orjus, rääkimata shabbati aasta ehk shmita pidamisest. Meil kõigil on isiklikud eesmärgid, mida täita, ja neist lahti lasta on üks kõige ebamugavaid asju.

Me oleme praegu ärkamise ja kohtumõistmise vahelisel ajal. Sellistel üleminekuaegadel nagu praegu on vaja hoolikat kuuletumist, nagu “tulistel sütel kõndimine”. On aeg otsida JHVH-d ja kuuletuda tema strateegiale oma elu ja teenistuse jaoks. On aeg puhata ja ülistada. On aeg saada värskendatud ja uuendatud. On aeg kontrollida ja läbi katsuda oma südamed, meeled ja kõik meie hoiakuid. Kas need on Kõigeväelisele meelepärased? Kas ma olen kaotanud oma esimese armastuse? Kas ma olen kuum, külm või leige?

Oh Jumal, uuri mind ja tunne ära mu süda! Katsu mind läbi ja tunne ära mu muremõtted!

Vaata, kas ma olen valuteel ja juhata mind igavesele teele! Psalmid 139:23-24

Careful obedience

Me oleme vaimus suurel teede ristumiskohal ja me peame teadma, kuidas käituda, kui ristmikule jõuame. Kui me oleme liiga kiired ja pisut uhked, võime kurvist mööda panna. Hoolikas kuuletumine nõuab, et me võtaksime ristmikul hoogu maha ja kaaluksime hoolikalt, millises suunas pöörata. See kehtib ka meie teenistuse, perekonna- ja abielusuhete, meie rahaasjade, sõprussuhete ja oma pühendumuse kohta Kõigeväelisele Elohimile (Jumal). On aeg olla hoolikas ja ettevaatlik, tehes valikuid, mis võivad meid saata järgmised 7 aastanädalat (7 aastat) või järgmised 40 aastat. Mõned valikud kannavad endas väga pikaajalisi tagajärgi. Natuke enesele järeleandmist ja mässamist võib põhjustada ahelreaktsiooni, mida on võimatu peatada, kui see on kord käima lükatud. Need on ühest küljest hirmuäratavad ajad ja teisest küljest vapustavad ajad. Me oleme kohtumõistmise ja ärkamise vahel.

Palju aastaid tagasi rääkis Elohimi Vaim mulle järgmised sõnad, mis on saatnud mind ustavalt läbi elu: “Hea on täiusliku/parima vaenlane”.

Paljud meist teevad häid asju, kuid kas need on parimad või täiuslikud Jahve silmis? Kui Püha Vaim aastaid tagasi käskis minul ja mu abikaasal lahkuda Jeruusalemmast ja kolida Eilatisse, tundus see meie jaoks täiesti ebaloogiline. Me pidime taas kord oma kodu ümber kolima ja seda ainult aasta pärast mu abikaasa, rabi Baruchi infarkti ning mitmeid muid katsumusi, mis juhtusid meiega enne shabbati aastat. Ma olin üsna kurnatud ja lahkumine Eilatisse (kõige kaugemasse lõunapoolsemasse linna Iisraelis, mida paljud nimetavad “maailma otsaks”) oli väga keerulin. Meil oli vaja kahte kolijat ja palju raha, mida meil ei olnud. See tähendas ka seda, et ma liikusin oma lastest üha kaugemale ning see ei meeldinud neile üldse. See ei olnud kuidagi mugav. Eilat on suurepärane lühikese puhkuse jaoks, kuid elada seal ei ole nii suurepärane, eriti arvestades meie reisimise vajadust, sest Eilatis ei ole rahvusvahelist lennujaama. Ma tundsin end nagu pagendatud, nagu Johanan (Johannes) Patmose saarel!

Koos Eilatisse minekuga tuli ka juhis “lihtsalt puhata”. Mul oli vaja puhata ka füüsiliselt, lõõgastuda, võtta asju rahulikult jne. Kuigi see kõlab suurepäraselt, tähendas see minu jaoks hoopis “varjusurma”. Olin mitu aastat katkematult reisinud rahvaste juurde ja suurem osa meie sissetulekust tuli missioonireisidel saadud annetustest. Reisimisest loobumine üheks aastaks koos Eilatisse kolimise ja kõigi kaasnevate kuludega tähendas tõelist rahalist väljakutset, milleks me ei olnud valmis. Kuid hoolikas kuuletumine nõudis vastust ja meie vastuseks oli see väljakutse vastu võtta ning shabbati aastat pidada ja puhata.

Täitke siis neid hoolsasti, nagu JHVH, teie Jumal teid on käskinud, ärge pöörduge paremale ega vasakule kogu sellel teel, mida JHVH, teie Jumal, teid on käskinud käia, et te jääksite elama, et teie käsi hästi käiks ja te pikendaksite oma päevi sellel maal, mille te pärite. 5. Moosese 5:32-33

Olenemata sellest, kas JHVH käsk meile on minna või jääda, teha tööd või puhata, igal juhul oleks parem sellele kuuletuda. Ma olen tihti kuulnud Vaimus seda sõna – ebaoluline. Inimesed, kes ei järgi hoolikalt seda, mida Vaim ütleb, muutuvad ebaoluliseks ja kasutuskõlbmatuks selles Jumala lõpuaja liikumises. Selleks, et olla oluline ja olla õiges kohas sel väga tundlikul ajal, peame olema hoolikad kuulama ja TEGEMA seda, mida Jumal ütleb. See oli see, mis pani Aabrahami (Iisraeli usuisa) ja muidugi ka Jeshua Messia, täitma oma kutsumust ja kätte saama tõotusi.

Sellepärast et Aabraham kuuletus mulle ja pidas, mis ma käskisin pidada – mu käske, seadlusi ja õpetusi!” 1. Moosese 26:5

Careful obedience

Hoolikas kuulekus on see, mis hoiab meid “ühes tükis” ja tervetena. See hõlmab kuulekust nii toitumise ja piibellike toitumisseaduste pidamise kui ka meie südame hoiakute osas. Kibedus, andestamatus, solvangud, kadedus, mässumeelsus ja muud viha toitvad hoiakud võivad meie elu varem lõpetada või lasta meil elada pidevalt haigena. JHVH on tõotanud anda tervist ja kõike ülirohkesti kuulekuse eest.

Ja ta ütles: “Kui sa tõesti kuulad JHVH, oma Jumala häält ja teed, mis õige on tema silmis, paned tähele tema käske ja täidad kõiki tema korraldusi, siis ma ei pane su peale ainustki neist tõbedest, mis ma panin egiptlaste peale, sest mina olen JHVH, roffehha (su ravija)!” 2. Moosese 15:26

Enamasti on “hoolikas kuulekus” vastuolus meie loogika ja mugavustsooniga, kuid see kasvatab meid vaimus. See süvendab meie suhet taevase Isaga ja muudab meid küpseks. Kuulekus Jahve’le puhastab hinge!

Et te olete oma hinged puhastanud tõe sõnakuulmises teesklematuks vennalikuks armastuseks, siis armastage üksteist innukalt ja südamest. 1. Peetruse 1:22

Perekondades tuleb laste ja vanemate vahel rakendada hoolikat kuuletumist, et neil läheks hästi. Tänapäeval on suhetes palju hoolimatust ja Elohim ütles: “Lapsed kuuletuge oma vanematele”.

Lapsed, olge kuulekad oma vanemaile Jumalas, sest see on õige! Efeslastele 6:1

Naisena tean, et olen koos oma abikaasa rabi Baruchiga eluanni kaaspärija. Vaatamata minu juhtivale positsioonile meie Teenistuses olen väga hoolikas kuulama, kui mu mees minuga nõus ei ole. Ma ei liigu, kuni ta on palunud minu üle õnnistust. Ma mõistan, et pean olema hoolikas ja austama tema positsiooni isegi siis, kui olen teenistuse juht. Võime mõne asja osas olla eriarvamusel, aga enne kui ma liikuma hakkan, vajan oma mehe nõusolekut ja õnnistust. Sama peaks toimima ka pastorite ja koguduse liikmete vahelistes suhetes. Hoolikat kuulekust tuleb alati praktiliselt rakendada ja kui kokkulepet pole, siis on vaja alandlikult paluda sellest projektist või teenimisest end vabastada. Enamik inimesi ei võta oma pastorite või vaimsete juhtide sõnu tõsiselt. Hoolikas kuuletumine nõuab kuulamist ning lugipidavat ja austavat suhtumist.

Careful obedience

Olge sõnakuulelikud oma juhatajaile ja alistuge neile; sest nemad valvavad teie hingi nõnda nagu need, kellel tuleb aru anda, et nad teeksid seda rõõmuga ja mitte ohates; sest teil ei oleks sellest kasu. Heebrealastele 13:17

Ainult tõeline JHVH kartus viib meid sellesse kuulekuse kohta, mis on vajalik, et püsida sihil. Kõigeväelise kartus paneb mind andestama andestamatut, liikuma edasi või peatuma puhkuseks ja olema hoolikas oma südame hoiakute suhtes. Me peame olema väga ettevaatlikud, et mitte lasta oma liha nõudmistel hinge ja vaimu üle võtta ja hoida oma südant alati alandlikuna ja paindlikuna. Me elame kohtumõistmise ja ärkamise vahelisel perioodil ning me peame olema tundlikud Vaimu hääle ja liikumise suhtes.

Sest aeg on kohtul alata Jumala kojast; kui see aga algab kõigepealt meist, missugune ots ootab neid, kes ei ole sõnakuulelikud Jumala evangeeliumile? 1. Peetruse 4:17

See on see hoolikas kuulekus, mis paneb meid olema võidukad kõigi meie vaenlaste üle ja asetab meid õigesse kohta ja õigel ajal, et pärida Jumala tõotused meie elus.

Pidage kindlasti JHVH, oma Jumala käske ja tema tunnistusi ning seadlusi, mis ta sulle on andnud, ja tee, mis õige ja hea on JHVH silmis, et su käsi hästi käiks ja sa võiksid minna ning pärida selle hea maa, mille JHVH su vanemaile on vandega tõotanud, ajades ära kõik sinu vaenlased su eest, nagu JHVH on tõotanud! 5. Moosese 6:17-19

Siioni pärast ma ei vaiki ega jää rahule Jeruusalemma pärast, enne kui tema õigus hakkab paistma ja tema pääste põleb otsekui tõrvik! Sinu müüride peale, Jeruusalemm, olen ma seadnud vahid; kogu päeva ja kogu öö ei tohi nad iialgi vaikida! JHVH meenutajad, ärgu olgu teil rahu ja ärge andke temale rahu, enne kui ta on rajanud Jeruusalemma ja pannud maa peale kiituseks! Jesaja 62:1, 6-7

Me palvetame, et igaüks teist järgiks hoolikalt tema käsku Iisraeli taastamise kohta. See hoolikas kuuletumine vabastab teie ellu Iisraeli Jumala Looja väe ja soosingu!

Ja kui sa tõesti kuulad JHVH, oma Jumala häält ja pead hoolsasti kõiki tema käske, mis ma täna sulle annan, siis tõstab sind JHVH, su Jumal, kõrgemaks kõigist rahvaist maa peal!

Ja kõik need õnnistused saavad sulle osaks ja tabavad sind, kui sa võtad kuulda JHVH, oma Jumala häält. 5. Moosese 28:1-2

Sinu Iisraeli sõbrad ja mentorid

Peapiiskop Dominiquae ja rabi Baruch Bierman

“Siioni pärast ma ei vaiki” Jesaja 62:1

Archbishop Dominiquae and Rabbi Baruch Bierman

Ohvriandide ja kümniste saatmiseks:

 • Anneta online: https://kad-esh.org/et/annetused/
 • Pangaandmete jaoks Ameerikas saada meile email: kad_esh_map@msn.com
 • Helista meile USA-s 1-972-301-7087
 • Western Unions & Money Grams addressed to: Paulette Covan, 52 Tuscan Way Ste 202-412, St Augustine, Florida 32092, USA
Jälgige meid sotsiaalmeedias

Vaata viimast õpetust: Iisraeli ajajoon, osa 2

 • Shabbat Letter ads
  Liitu meie Telegrammi kanaliga

  Telegram →

  Vaata meie viimaseid saateid Iisraelist

  Rumble

  Palved ja kirjakohad palvetamiseks Iisraeli eest

  Palved Iisraeli eest →

  Liitu Ühinenud Rahvad Iisraeli eest liikumisega!

  Liitu UNIFY’ga →

  The Voice of These Ashes

  Hankige minu uus raamat The Voice of These Ashes! (Nende tuhaväljade hääl)

  Heastamine või kohtumõistmine

  Mille järele hüüavad need tuhaväljad?

  Mille järele hüüdis tapetud Aabeli veri? Mille pärast hüüavad Kõigeväelise Jumala poole shoa (natside holokausti), Venemaa pogrommide, Hispaania inkvisitsiooni, kristlike ristisõdade, islami terrori ja paljude teiste tagakiusude ajal hävitatud juutide veri ja tuhk? Ja miks peaks see sinule, lugeja, korda minema? Seda saad teada selle raamatu lehekülgedelt.

  Telli nüüd (inglise keeles) →

  Ühine meie eeloleva Iisraeli reisiga koos dr Dominiquae ja rabi Biermaniga

  Resurection Tour of Israel banner

  Ärkamise reis Iisraelis

  Jom Hashoa-st kuni Jom Haatsmaut-ini

  Hävingust surnuist ülestõusmiseni

  3.-15. mai 2024

  12 päeva elumuutvaid kogemusi, mis kulmineerub Iisraeli 76. aastapäeva tähistamisega 14. mail.

  Rohkem teavet →

  The Roar of the Lion

  Lõvi möirgamine – Sukkoti reis 5785/2024

  14.-27. Oktoober 2024

  “JHVH möirgab Siionist ja toob Jeruusalemmast kuuldavale oma hääle; taevas ja maa värisevad, aga JHVH on varjupaigaks oma rahvale ja kindlaks linnaks Iisraeli lastele!” Joel 4:16

  Me kutsume kõiki Juuda lõvi sõpru tulema Siioni (Iisraeli), et seista koos tema vendade ja õdedega – Iisraeli rahvaga. Kui me kõnnime Iisraeli maal, siis on see erakordne eestpalve aeg VÕTMEkohtades, mis mõjutab ajalugu!

  Rohkem teavet →

  Exposing Antisemitism in America
  Kirjutage alla meie petitsioonile, et keelustada neonatsismi ideoloogia ja jagage seda kõigi oma kontaktidega Facebooki, Twitteri, Messengeri, WhatsAppi, e-posti ja tekstisõnumite kaudu. Iga allkiri loeb!

  Kirjuta alla siin →

  Kutsuge juudi apostleid teenima teie linna ja riiki,

  selleks saatke meile e-kiri aadressil info@kad-esh.org.

  UNIFY Banner

  Liitu Ühinenud Rahvad Iisraeli eest liikumisega!

  Liitu meiega ja saad liikmena osa igakuistest veebikoosolekutest ning prohvetlikest õpetustest ja juhistest otseülekannete kaudu. Sind on kutsutud olema Estriks Iisraeli jaoks ja Iisraeli eest hoolimata kõigest.

  Liitu Ühinenud Rahvad Iisraeli eest liikumisega →

  Ühine 70 õigega rahvaste seas!

  Hakka Ühinenud Rahvad Iisraeli eest eriliseks partneriks, toetades armastuse anniga 100 USD kuus. Klikka allolevaile linkidele või saada meile e-kiri rohkemate võimaluste jaoks: info@unitednationsforisrael.org

  Liitu nüüd →

  Ühine meie Iisraeli reisidega!

  Tulevad reisid →

  GRM Bible Institute banner

  Tule õppima GRM Iisraeli piiblikooli

  Sul ei ole vaja õppida enam üheski teises piiblikoolis. GRM piiblikool on nagu pesumasin, mis puhastab ja valmistab sind ette avastama 1. sajandi tõde ning juhib edasi Siionis alguse saanud evangeeliumi juurde, mille kaudu on paljud vabaks saanud.

  Registreeru ja alusta õpingutega (inglise keeles) →

  Eestikeelseks õppeks palun saada e-kiri aadressile: estonia@unitednationsforisrael.org

  Liitu meie Telegrammi kanaliga ja ole kursis peapiiskop Dominiquae Biermani uute õpetustega:

  https://t.me/dominiquaebierman

  Hakka meie Youtube kanali tellijaks!

  Vaata peapiiskop Dominiquae Biermani viimaseid saateid ja hakka Dominiquae Bierman TV Youtube kanali tellijaks!

  Meie Youtube kanal →

  Liitu meie Rumble kanaliga

  Rumble kanal →

  MAP Prison Ministry

  Toeta meie vanglateenistust!

  Oleme käivitanud USA-s vanglateenistuse, mida juhib rabi Baruch Bierman ja GRM piiblikooli grupi UCI vanglas Floridas. Sammhaaval juhatatakse kinnipeetavaid Siionis alguse saanud evangeeliumi juurde ja me oleme näinud nende elus palju imesid!

  Tunnistused meie õpilastelt ”trellide taga”:

  GRM Piiblikool on minu elu päästnud! Ma ei olnud füüsiliselt eriti tugev ja mu vaimne elu rippus juuksekarva otsas, sest see kõik oli üles ehitatud valeõpetustele ja pettustele. Nüüd on mul sügav, terve ja õitsev suhe Jeshuaga. Kogu mu elu on muutunud!
  – Deborah Ross

  See piiblikool on andnud mulle parema arusaamise sellest, mida tähendab, et Jeshua on minu elu Isand. Ma olen saanud tagasi oma usu Jeshuasse ja lootuse paremale elule, mitte ainult siin maa peal, vaid ka igavikus.
  – Thomas Mount

  Annetuse saatmisel kirjuta palun kommentaaridesse: “Vanglateenistus”

  Anneta veebilehel →

  Loe rohkem →