Restoring Honor to Israel

Iisraeli au taastamine


Restoring Honor to Israel
Toora portsjon ACHAREI MOT/KEDOSHIM – Vaikra (3 Moosese) 16:1-20:27

Pastor Cesar Silva sõnum

Olgu minu tunnistus Tema headusest ja ustavusest oma igavesele sõnale kõigile õnnistuseks.

See algas siis, kui äkki mõistsin, et Iisraeli au taastamine on niisama pakiline nagu see on vajalik minu linna, rahva, elu ja perekonna tervenemiseks. Mõistsin, et pole enam aega vaimselt, füüsiliselt, rahaliselt ega emotsionaalselt pankrotti jääda, sest see viib ühe ja sama asjani: tühjuse ja hävinguni. See au taastamise protsess algab imeliste õpetustega, mille oleme saanud apostel Dominiquae Biermanilt, kes Aabrahami võtme ilmutuse esiletoomise kaudu (mis avab uksed) külvas mu südamesse seemne, mis nüüd on kandmas vilja minu elus ja minu ümber.

Ühel päeval andis Ruahh (Elohimi Vaim) mulle unenäo. Ma nägin unes, et olin jätnud oma auto Rio Bravo linna (kus ma elan) sissepääsu juurde ja seda sama maateed mööda voolas verine jõgi (narkoäris toimunud mõrvade pärast). Ma nägin, kuidas jõgi oli peagi meieni jõudmas. Läksin kiiresti oma autosse, sest teadsin, et seal oli meie koguduse kokkupandud ohvriand Iisraeli saatmiseks ja teadsin, et see oli hüvituse ohver ja ainus, mis oleks suutnud peatada selle verejõe. Ma üritasin kiiresti auto ust avada, et kontrollida kas see ohvriand oli seal. Ruahh HaKodesh ütles mulle samuti, et see oli tõepoolest vahend verejõe peatamiseks. Tänu JHVH‘le, ohvriand oli alles!

Paljudele on teada, et Mehhiko põhjaosas toimub pidev sõda narkokartellide ja teiste relvastatud jõudude vahel. On pidev oht sattuda kahe vaenuliku relvastatud poole tulevahetuse keskele. Sellepärast ütles Ruach mulle selle unenäo kaudu, et tuleb taastada Iisraeli au ohvriandide kaudu, koos palvetega selle põlastava suhtumise eest, mida maailma rahvad on Iisraeli vastu näidanud. See strateegia toob vabaduse surmast ja verejõest. Samuti toob see esile muutuse, sest võimas Avrahami võti on aseatud lukuauku, võti vastatud palveteks ja raevu asemel halastuse väljavalamiseks. Ajal, mil seda und nägin, hakkasime koguduses palvetama Iisraeli pärast, kuulutama prohvetlikke sõnu Iisraelile ja õnnistama Iisraeli tegudega.

Seepeale hakkasime tasapisi nägema meie linna kaitseks palutud palvete vastuseid ja rahu õhkkonda, mis langes selle linna üle. Kartellide kriminaalne tegevus langes oluliselt.

Restoring Honor to Israel

Au taastamine on Toora käsk!

Ja JHVH rääkis Moosesega, öeldes: “Kui keegi pattu teeb ega ole ustav JHVH‘le ja salgab oma ligimese ees hoiule antud või tema kätte usaldatud asja, või mis ta ise on riisunud või vägivaldselt nõudnud oma ligimeselt, või kui ta on leidnud kaotatud asja, aga salgab seda, või vannub valet ükskõik missuguses asjas, milles inimene iganes võib pattu teha: siis see, kes on pattu teinud ja on saanud süüdlaseks, peab tagasi andma riisutud asja, mille ta on riisunud, või vägivaldselt nõutud asja, mille ta on vägivaldselt nõudnud, või hoiule antud asja, mis temale on hoida antud, või kaotatud asja, mille ta on leidnud, või kõik selle, mille pärast ta on valet vandunud – ta peab tasuma täies ulatuses ja lisama sellele veel viiendiku. Ta tasugu oma süüohvri päeval omanikule ja viigu enese hüvituseks JHVH‘le üks veatu jäär pudulojustest sinu hindamise järgi preestri kätte kui süüohver. Ja kui preester nõnda on tema eest lepitust toimetanud JHVH ees, siis antakse temale andeks kõiges, mis ta tegi, milles ta sai süüdlaseks.

3 Moosese 15:20-26

Nii nagu me soovime saada taastatud, kui keegi meid solvab või laimab või meilt varastab, peame ka meie, maailma rahvad, mõistma, kuidas oleme võlgu äravalitud Iisraeli rahvale.

1 Moosese 12:3 ütleb: „Ma õnnistan neid, kes sind õnnistavad ja nean neid, kes sind neavad.“

Restoring Honor to Israel

Peapiiskop Dominiquae Biermani juhitud Globaalne Ümberõppe Initsiatiiv (GRI) ei ole mitte ainult vajalik vaid ka pakiline! Maailma piitsutavatesse lõpututesse katkudesse surevaid inimesi saab olema miljoneid, välja arvatud juhul, kui Adonai leiab kellegi, kes mõistab täielikult Iisraeli au taastamise põhimõtet. Taastamine on midagi enamat kui andestuse palumine! Tõelise andestuse palumine on esimene asi, mida peame tegema kui teame, et oleme valesti käitunud, kuid kellegi au taastamiseks tuleb teha midagi enamat.

Ajaloost teame, et kui mehe au kahtluse alla seati, esitas solvatud pool väljakutse kahevõitluseks üteldes midagi sarnast nagu: “Ma kutsun duellile selle rüütli, kes on minu au kahtluse alla seadnud”.

Igaüks, kes tuli selle inimese au kaitsma, seistes tema kõrval oma elu hinnaga, pidas tema au kõrgemaks kogu ta vastu suunatud laimust. Meie, maailma rahvad, oleme pannud toime väga alatu teo, kasutades Iisraeli vastu laimavaid ja valelikke sõnu, määrides tema au. Niisiis, on aeg parandada meelt, paluda andestust ja taastada Tema maa ja rahva au.

Kui süüohver oli toodud vale vandumise eest, tunnistas tekitatud kahju ja palus andestust lepituseohvri toomisega Adonaile. …või kõik selle, mille pärast ta on valet vandunud – ta peab tasuma täies ulatuses ja lisama sellele veel viiendiku. Ta tasugu oma süüohvri päeval omanikule. 3 Moosese 5:24

3 Moosese 5:25 lisab, et ohvriand tuli viia preestri kätte.

Ja viigu enese hüvituseks JHVH‘le üks veatu jäär pudulojustest sinu hindamise järgi preestri kätte kui süüohver.

Restoring Honor to Israel

Lisaks meeleparandusele, hüvituse toomisele tekitatud kahju eest ja viiendiku lisamisele (võrdub 20%) oli vaja ohver anda preestrile. See tähendab, et me peame oma ohvrianni andma sellele, kes võib meie eest paluda ja seistes kaljupraos taotleda JHVH armu meie heaks.

Mõnikord tõuseme üles ainsa inimese vastu, kes kuuleb ja selleks on kvalitseerunud. Aga kas teate, kes on sinna kaljuprakku ja ukselävele pandud, et paluda meile Adonai halastust? Selleks on tänapäeva juudi rahvas või preestrid selle rahva hulgast. Nad on Tema valitud, kutsutud valguseks rahvaile – nemad on meie preestrid, kes sillutavad teed meile andestamisele ja Tema palge leevendamisele. (Apostlite teod 3:19)

Heebreakeelsed sõnad shuv ja shalem selgitavad hüvituse või tagastuse põhimõtet. Sõna „tagastab“ (3Ms 5:23) on heebreakeelne sõna SHUV, millest on tuletatud sõna teshuva-naasma, tagasi pöörduma, meeleparandus suureks hüvituseks. Sõna „tasuma“ (3Ms 5:24) on heebrea verb shalam, millest on tuletatud sõna tashlum-MAKSE. Selleks, et saavutada rahu (shalom), on vaja tasuda või maksta hüvitust.

Te olete kuulnud, et muistsele põlvele on öeldud: Sa ei tohi mõrvata! ja igaüks, kes mõrvab, peab minema kohtu alla. Aga mina ütlen teile: Igaüks, kes oma venna peale vihastab, peab minema kohtu alla, kes aga oma vennale ütleb: „Sa ei kõlba millekski!”, peab minema ülemkohtu alla, kes aga ütleb: „Sina jäle!”, peab minema tulepõrgusse. Kui sa nüüd oma ohvriandi altarile tood ja sulle tuleb meelde, et su vennal on midagi sinu vastu, siis jäta oma and altari ette ja mine lepi esmalt ära oma vennaga ja alles siis tule ja too oma and! Ole varmalt järeleandlik oma vastasele, kuni sa oled temaga teel, et sinu vastane sind ei annaks kohtuniku kätte ja kohtunik kohtuteenri kätte ja sind ei heidetaks vangi! Tõesti, ma ütlen sulle, sa ei pääse sealt enne välja, kui oled tagasi maksnud viimsegi veeringu. Matteuse 5:21-26

See kirjakoht räägib hüvituse tegemise väest, aga vaatame lähemalt, kuidas anti-judaism toimib. Anti-semitismi või anti-judaismi tõttu on olnud nii palju surma ja vihkamist juutide vastu. Suurem osa sellest on peidetud kristluse maski alla, mis väidab toovat ohvriande JHVH‘le ja kogub igal pühapäeval kokku annetusi Temale. Aga mina tahan küsida, kas igavene Iisraeli Jumal JHVH vaatab soosinguga nende ohvriandide ja kümniste peale, kus üks käsi annab ande Temale ja teises käes on nuga, määritud Tema rahva vihkamise ja isegi mõrvadega? Vastus on selge, et Ta ei võta neid ohvriande vastu! Seega on Jeshua soovitus minna ja kõigepealt leppida ära oma juudi vennaga/õega ja teha rahu, mis tähendab tuua hüvitust ja taastada suhe.

Restoring Honor to Israel

See kõik puudutab Iisraeli au taastamist!

Igas kuningriigis on teada, et kuningapoeg on kroonprints ja temast saab ühel päeval kuningas. See on tõsi kõigis kuningriikides, mida me siiani teame ja on väga huvitav, et JHVH on kuningas ja Ta nimetas ühte Avrahami järeltulijaist “Minu esmasündinu” (2Ms 4:22). Seda, keda tunti „minu printsina“, kutsuti algselt Jaakoviks, kuid JHVH otsustas, et teda hakatakse kutsutama Iisraeliks, mille üks tähendus on „Elohimi prints”.

Milline kurjakuulutav erinevus on selles, kuidas maailma rahvad Iisraeliga räägivad. Nad ütlevad, et see on lihtsalt üks paljudest rahvastest maapeal, nagu iga teine rahvas. Elohimi silmis pole see aga lihtsalt „mingi“ rahvas, vaid “Tema prints”. Tänapäeval räägivad paljud JHVH (Jumala) kuningriigist, Tema kuningriigi ilmumisest, sellest, kuidas nad JHVH kuningriiki otsivad, ja oma ülesandest laiendada JHVH kuningriiki.

Kuid paljud aga komistavad selle hüvituse põhimõtte taha. Seetõttu nad lihtsalt tallavad ringiratast nagu hamstrid, tehes pelgalt sõnu ja rohkem sõnu ilma tulemusteta. Ja JHVH kuningriigi rajamist ei nähta, miks? Sest nad komistavad komistuskivi peale, aga kes usub Elohimi sõna, see armastab ja võtab omaks selle vürsti, kelleks on Iisrael.

Ja kes selle kivi peale kukub, kukub end puruks, aga kelle peale iganes see kivi langeb, selle teeb see pihuks ja põrmuks. Matteuse 21:44

Kokkuvõtteks:

Maailma rahvad on võlgu Iisraelile, sest Iisraeli andis meile Toora, lepingud, tõotused, elava Elohimi ilmutuse ja Jeshua HaMashiah. Täna peame pöörduma täielikult Tema poole, emmates armastusega Tema Toorat, armastades Jeshuat ja taastades au Iisraelile, Tema printsile. Olen Tema headuse tunnistaja, sest kindlasti peab JHVH silmas seda, mida Ta ütleb:

Ma õnnistan neid, kes sind õnnistavad, nean neid, kes sind neavad. 1 Moosese 12:3

Pastor César Silva, Rio Bravo, Tamaulipas, México

Ühinenud Rahvad Iisraeli eest rahvuslik delegaat (UNIFY)

UnitedNationsForIsrael.org

Pastor César Silva

Kümniste ja annetuste saatmiseks:

  • Anneta online: https://kad-esh.org/et/annetused/
  • Pangaandmete jaoks Ameerikas saada meile email: kad_esh_map@msn.com
  • Helista meile USA-s 1-972-301-7087
  • Checks in USD, Canadian Dollars or British Pounds to be sent to Kad-Esh MAP Ministries, 52 Tuscan Way Ste 202-412, St Augustine, Florida 32092, USA
  • Western Unions & Money Grams addressed to: Adriana Bierman, 52 Tuscan Way Ste 202-412, St Augustine, Florida 32092, USA

Antisemitism on hullem kui koroonaviirus

Ma õnnistan neid, kes sind õnnistavad, nean neid, kes sind neavad. 1 Moosese 12:3

Vaata meie anti-semitismi vastast GRI (Globaalne ümberharimise initsiatiiv) ja aita meil see läbi viia oma heldekäelise andmisega. Vaata: Against-antisemitism.org

Liitu Ühinenud Rahvad Iisraeli eest liikumisega!

https://unitednationsforisrael.org/et/liikmed/

Vaata: Teine rahvaste Knesset

Lisateavet Ühinenud Rahvad Iisraeli eest (UNIFY) kohta. Delegaadid, keda valiti kaheks aastaks oma rahvast esindama, pühitsetakse ametisse Jeruusalemmas, Sukkoti püha ajal 2019. Liituge peapiiskop Dominiquae Biermaniga, kui ta selgitab, kuidas nende delegaatide jõupingutused jätkavad prohvet Sakaria (Sk 2:15-17) kuulutuse täitumist UNIFY ühtsuse kaudu.

Nädala raamat: Püha Andmise taastamine.

https://kad-esh.org/shop/restoration-of-holy-giving/

Vabastades tõelist 1,000-kordset õnnistust!

ÜHINE TÄNA 70. RAHVASTE ÕIGEGA!

Toeta Jeruusalemma suursaatkonna toimimist Jeruusalemma mägedel igakuise maksega $100. Klikka alloleva lingile või saada meile email rohkemate võimaluste jaoks: info@unitednationsforisrael.org
https://unitednationsforisrael.org/et/annetused/
https://unitednationsforisrael.org/et/saatkond/

Tule õppima GRM’i – messiaanlik, apostellik ja prohvetlik piiblikool otse Iisraelist!

www.grmbibleschool.com

Vaadake Facebookist, mida on meil uut!

https://www.facebook.com/dominiquae.archbishop/