The Goodness of Yah #1

JHVH headus #1


The Goodness of Yah #1
Toora portsjon EKEV – Devarim (5 Moosese) 7:12-11:25

Tu B’av – Piibli armastuspäeva eriväljaanne
Hoolitsemine meie ihude eest

Sest te olete kalli hinnaga ostetud. Austage siis Jumalat oma ihus!1 Korintlastele 6:20

Shabbat shalom armsad!

Me oleme saanud ihu ja hinge, et sellega Elohimi teenida. Kui hästi me nende ressursside eest hoolitseme? Kas näeme oma keha, vaimset ja füüsilist tervist oma Elohimi-Jumala kuningriigi ressursina? Kas piibellik mõiste „enesesalgamine” on põhjus meie välimuse ja tervise tähelepanuta jätmiseks?

Selle šabatikirja sisu on revolutsiooniline paljudele neile, kes on üles kasvanud kristluses ja kellel puudub arusaam sellest kuningriigist, mis tuleneb meie usu heebrea alustest juudi Messias Jeshuas.

Heebrea keeles on ütlus, mis juhib paljude Iisraeli Jumalasse uskuvate juutide elusid.

“Ja te peate hoolitsema oma hingede ja heaolu eest väga hoolikalt.”

VENISHMARTEM LENAFSHOTEIHHEM AD MEOD

ונשמרתם לנפשותיכם עד מאוד

Kui Aabram oli üheksakümmend üheksa aastat vana, siis JHVH ilmutas ennast Aabramile ja ütles temale: “Mina olen kõigeväeline Jumal, käi minu palge ees ja ole laitmatu! 1Moosese 17:1

Kui Kõigeväeline ilmus juudi rahva ja kõigi juudi Messiasse usklike isale Avramile, siis Ta tutvustas end kui EL SHADDAI. El-Shaddai tähendab Jumalat, kes imetab ja toidab paljusid oma lapsi rinnaga. El Shaddai on nagu valvas, hoolitsev ja toitev ema. Olen täiesti teadlik, et religioon on rõhutanud tõsiasja, et Jumal on ainult mees, kuid heebreakeelne Piibel omistab Iisraeli Jumalale vasturääkivusteta NII mehe kui ka naise omadusi. Isa kujutatakse meeesoost, poega Jeshuat meessoost, aga Püha Vaimu-Ruahh Hakodeshi kujutatakse naissoost. Samuti, kõik omadused, mis lähtuvad Vaimust-Ruahh-ist, nagu tarkus, mõistmine, tunnetus, initsiatiiv, arukus ja palju muud on kujutatud naissoost (hhohhma, bina, daat, mezimha, tushiha jne)

See, et lepingu Elohim, El Shaddai väljendab ennast nende omaduste kaudu, on väga paljastav. Tegelikult annab see tooni kogu lepingule, mille Jah andis Iisraeli rahvale. Iisraeli Elohim tahab näha oma lapsi heaolus ja tervetena. Tegelikult tahab Ta, et kogu inimkonnal läheks hästi ja sellepärast muutis Ta selle sõltuvaks nende suhetest oma lepingurahva Iisraeli või juudi rahvaga.

Ma õnnistan neid, kes sind õnnistavad, nean neid, kes sind neavad, ja sinu nimel õnnistavad endid kõik suguvõsad maa peal! 1 Moosese 12:3

Need, kes õnnistavad, austavad ja teevad head Tema juudi rahvale saavad õnnistatud, austatud ja saavad maitsta head.

The Goodness of Yah #1

Ülaltoodud kirjakohas, mida mina nimetan Abrahami võtmeks tuleb selgelt esile Isa süda. El Shaddai soovib, et tema lepingurahvas Iisrael/tänapäeva juudi rahvas oleks terve, õnnistatud ja austatud ning et need rahvad, kes Teda kardavad ja tema rahvast austavad (õnnistavad ja teevad head), elaksid samuti tervetena ja õitsengus. Selle imelise lepingujuhendi ja tõotuse tulemuseks peaks olema kogu inimkonna heaolu ja õitseng. Milline imeline plaan ja milline imeline Jumal! HalleluJah!

See on Looja, Iisraeli Jumala soov, et kogu inimkonnal oleks heaolu, nagu Johanan (armastatud Johannes) kirjutab:

Armas, soovin sulle, et kõigis asjus sinu käsi hästi käiks ja sa oleksid terve, nõnda nagu su hingegi lugu on hea. 3 Jh 2

Johanan oli Jeshuale kõige lähemal, ta pani oma pea Ta rinnale ja kuulas Jeshua südamelööke. Tegelikult oli kogu Jeshua missioon suunatud inimkonna terviklikkuse toomisele, alustades kõigepealt juutidest ja seejärel nendest paganatest, kes ühinevad Iisraelile antud heade sõnumitega või mida ma nimetan “Siionis tehtud evangeeliumiks”, mis on väga erinev pealiini religioossest sõnumist, mida enamik teist on kuulnud.

JHVH Adonai Vaim on minu peal, sest JHVH on mind võidnud; ta on mind läkitanud viima rõõmusõnumit alandlikele, parandama neid, kel murtud süda, kuulutama vabastust vangidele, avama pimedate silmi, kuulutama JHVH meelepärast aastat ja meie Elohimi kättemaksu päeva, trööstima kõiki leinajaid, tasuma Siioni leinajaile, andes neile laubaehte tuha asemele, rõõmuõli leina asemele, ülistusrüü kustuva vaimu asemele, et neid nimetataks “õigluse tammedeks”, “JHVH ISTANDUSEKS”, mis temale kiitust toob! Jesaja 61:1-3

Peamine eesmärk, milleks me oleme sündinud on Looja teenimine. Kõik ülaltoodud heaolu lubadused on selle nimel,

Et neid nimetataks “õigluse tammedeks”, “JHVH ISTANDUSEKS”, mis temale kiitust toob! Jesaja 61:3b

Ühegi inimese olemasoluks ei ole ühtegi teist eesmärki. Kui me seda meeles peame, siis läheb meil hästi. Kui hoiame seda oma elu keskpunktis, siis tähendab oma vaimu, hinge ja ihu eest hoolitsemine oma Loojale au ja kiituse toomist.

Eks te tea, et te olete Elohimi tempel ja et Elohimi Vaim elab teie sees? 1 Korintlastele 3:16

Olles palvetanud ja täitnud ennast Tema sõna ja Vaimuga, saab tugevdatud ka minu vaim Tema teenimiseks. Kui ma annan andeks teistele ja saan Tema käest andeks, siis hoian oma hinge laitmatuna Tema jaoks. Kui ma otsustan toituda tervislikult nii nagu Looja on toidu algselt loonud, hoidudes ebapuhastest loomadest, mereelukatest, rasvast ja verest (loe 3 Moosese 11 ja 17), suhkrust ja töödeldud toitudest, siis teen ma seda Tema jaoks. Ma veendun, et olen terve vaimus, hinges ja ihus, nii et saan Teda kõik oma elupäevad hästi teenida.

The Goodness of Yah #1

Kui ma valin hoolikalt riideid, mida kanda, hoian oma kehakaalu kontrolli all, korrastan oma juukseid, hoolitsen oma naha eest ja muud sarnast, siis teen ma ennast kauniks Tema jaoks. Ma tahan olla veendunud, et esindan Teda hästi nii päeval kui öösel, nii seest kui väljast. Minu jaoks on kõik, mida ma teen ülistuse tegu. Ma olen täiesti teadlik sellest, et elan Tema ja ainult Tema jaoks. Seda tehes saab Ta mind kasutada tervise, pääste, tervenemise toomiseks teistele inimestele ja isegi tervetele rahvastele.

Kui inimene rüvetab oma ihu amoraalsusega, on see tõsine patt ning ta toob endaga kaasa needusi. Tegelikult käivitab see kannatuste ja viletsuste nõiaringi. Lisaks, kui see, mida sööte, hävitab teie tervise ja keha, on see tõsine solvang elavale Jumalale.

Ära viibi veinijoojate ega lihaõgijate killas, sest joodik ja õgija jäävad vaeseks ja uimane olek sunnib riietuma räbalaisse! Õpetussõnad 23:20,21

Järgmine kord kui paned toitu oma ihusse, siis mõtle, kas see teeb mind kaunimaks ja tervemaks, et teenida JHVH-d? Või söön ma himust või puhtast hoolimatusest selle imelise keha vastu, mille Ta mulle on kinkinud? Näete, teie keha on kõige imelisem ressurss ja te peate hoidma seda tervena, hoolitsetuna ja kaunina Jahve auks. Riietage seda kenasti, kuid toitke ka tervislikult ja vastavalt Tema sõnale. Võtke vitamiine, jooge puhast vett, sööge väikestes kogustes ja harige ennast selle korrashoiu kohta.

Sest te olete kallilt ostetud.Austage siis Jumalat oma ihus! 1Korintlastele 6:20

Kui teil on auto, sülearvuti või nutitelefon, kas te ei pea õppima nende eest hoolt kandma? Miks me arvame, et meie ihud ei vaja hoolitsemist või et pole vahet kuidas hoolitseda? Nii paljud Jumala lapsed on haiged, ülekaalulised, loiud, neil on halb nahk, kõrge vererõhk, diabeet, vähk ja mida kõike muud. Palju neist asjust oleks saanud ära hoida korraliku, tervisliku hoolitsuse ja enesekontrolli abil.

The Goodness of Yah #1

Keegi pole ju kunagi vihanud iseenese ihu, vastupidi, ta toidab ja hellitab seda nii nagu Messia kogudust. Efeslastele 5:29

Pole kunagi hilja alustada ja see on meie mõistlik jumalateenistus ja ülistus Kõigekõrgemale.

Sellepärast, vennad, kutsun ma teid üles Jumala suure halastuse pärast tooma oma ihud Jumalale elavaks, pühaks ja meelepäraseks ohvriks; see olgu teie mõistlik jumalateenistus. Roomlastele 12:1

Kui me toome oma ihud elavaks ohvriks Tema altarile, siis mõistame, et meie keha kuulub Talle ja on mõeldud Tema teenimiseks. Seetõttu peame selle eest hoolitsema, seda pesema, hästi toitma, andma talle korralikku puhkust ja puhast vett, kasutama seda ja riietama korralikult ning kenasti. See ei ole edevus, vaid pigem praktiline jumalateenistus Adonaile.

Kunagi pole liiga hilja alustada, kahetseda, teha teshuva-d (pöördumine patust) oma keha ja tervise unarusse jätmise või liigsöömise pärast ning hakata end sisemiselt ja väliselt kauniks muutma, et esindada Teda ja Tema headust selle põlvkonna vastu.

Sinu Iisraeli sõbrad ja mentorid

Peapiiskop Dominiquae ja rabi Baruch Bierman

Archbishop and Rabbi

Toeta seda teenistust

  • Anneta online: https://kad-esh.org/et/annetused/
  • Pangaandmete jaoks USA’ s saada meile email: kad_esh_map@msn.com
  • Helista meile USA-s 1-972-301-7087
  • Checks in USD, Canadian Dollars or British Pounds to be sent to Kad-Esh MAP Ministries, 52 Tuscan Way Ste 202-412, St Augustine, Florida 32092, USA
  • Western Unions & Money Grams addressed to: Adriana Bierman, 52 Tuscan Way Ste 202-412, St Augustine, Florida 32092, USA

Tule õppima GRM’i – messiaanlik, apostellik ja prohvetlik piiblikool otse Iisraelist!

www.grmbibleschool.com

Vaata „UNIFY Paapua Uus Guinea koos Iisraeliga“ – avaistung

Liituge osalejatega mitmest PNG 22 provintsist, kuna on algamas see ajalooline staadionikogunemine. Šofarihelide signaal on peatselt muutumas. Kolmanda Päeva Ärkamine sisaldab tunnistusi imelistest paranemistest, mida inimesed said sellel põneval avaistungil. Kogege Tema kuningriigi tulekut ja Tema tahte tegemist Port Moresby-s!

Nädala raamat- tasuta allalaadimine

Kolmanda Päeva Ärkamine autorilt peapiiskop Dominiquae Bierman (inglise keeles)
https://kad-esh.org/et/pood/kolmanda-paeva-arkamine-e-raamat/

Liitu Ühinenud Rahvad Iisraeli Eest liikumisega juba täna!

www.unitednationsforisrael.org

Saa Jeruusalemma suursaatkonna sõbraks

Ühine 70 õigega rahvaste seast, toetades Jeruusalemma suursaatkonna toimimist Jeruusalemma mägedel igakuise maksega $100. Klikka alloleva lingi menüüs aknale “annetused” (donations), valides summaks $100 või saada meile email info@unitednationsforisrael.org

https://unitednationsforisrael.org/unify-donations/

https://unitednationsforisrael.org/embassy/

Vaata meie viimaseid põnevaid õpetusi Facebookis ja jaga neid edasi!

https://www.facebook.com/dominiquae.archbishop/