A Divine Call to Rally to The Banner of Truth

Jumalik kutse koguneda tõe lipu alla!


A Divine Call to Rally to The Banner of Truth
Toora portsjon BAMIDBAR – Chukat-Balak (4 Moosese) 1:1-4:20

JHVH rääkis Moosese ja Aaroniga, öeldes: “Iisraeli lapsed löögu leer üles, igaüks oma lipu juurde, oma perekonna märgi/loosungi juurde. 4 Moosese 2:1

Shabbat shalom armsad!

Iidses Iisraelis oli igal suguharul või hõimul oma loosung või banner või lipp. Kui lipp üles tõsteti, siis teadsid kõik sõdurid, et selle alla või juurde tuleb koguneda. Selle eiramist peeti ülestõusuks või ilma loata teenistusest puudumiseks.

Veelgi hullem oleks olnud koguneda vale suguharu lipu alla, sest see võis põhjustada tõelise kaose ja lüüasaamise lahingus, kuna igal suguharul oli lahingurivis oma koht ja ülesanne.

A Divine Call to Rally to The Banner of Truth

Kui pärast 2000 a. pagendust Iisraeli rahvas taastati oma maale, siis oli vaja KOLME asja, et end rahvusena määratleda:

 1. Nimi
 2. Lipp
 3. Eesmärk

Ei olnud sugugi kindel, et nimeks saab Iisrael ja selle üle arutleti palju. Näiteks mõned inimesed tahtsid seda kutsuda Juuda. Lipu osas toimusid samuti arutelud selle üle, mis sümbol või märk võiks esindada Iisraeli rahvast, kes oli umbes 2000 aastat pagendatud teiste rahvaste hulka. Otsustati, et talit (palvesall) oma siniste ja valgete triipudega, mille keskel on magen David (Taaveti kilp, mida mõned kutsuvad Taaveti täheks), oleks õige lipp. Kuhu iganes noor IDF (Iisraeli Kaitsejõud) läks, et vaenlase käest rohkem territooriumi tagasi võita, tõsteti kõigepealt lipp märgiks, et see on Iisraeli territoorium. Tänapäeva Eilati linn rajati nii, et heisati “tindilipp” (Degel HaDo. Ing ink flag) selle üle, mida varem Briti politseijaoskondades nimetati Um Rash Rash. Tol ajal ei olnud seal mingit linna, üksnes kõrb. Oli tähtis heisata Iisraeli lipp viivitamatult ja kuna neil ei olnud VALMIS lippu, siis joonistasid nad valgele lehele sinise tindiga Iisraeli lipu ja sellepärast kutsutakse seda tindilipuks. Lipud tähistavad territooriume ja määratlevad sõjavägesid.

A Divine Call to Rally to The Banner of Truth

Iisraeli riigi rajamise eesmärgiks oli rahvuslik kodu Iisraeli rahvale, milles iga juut võis olla juut, ilma pideva hirmu ja tagakiusuta, mis oli seda rahvast jälitanud peaaegu 2000 aastat.

Muidugi defineerib Kõigeväeline meie maale (Iisraeli) naasmise eesmärgi täpsemalt ja võibolla vähem “romantiliselt”.

Seepärast ütle Iisraeli soole: nõnda ütleb Adonai JHVH: ma ei tee seda teie pärast, Iisraeli sugu, vaid oma püha nime pärast, mida te olete teotanud paganate seas, kuhu te olete tulnud! Ma pühitsen oma suurt nime, mida paganate seas on teotatud, mida teie nende keskel olete teotanud. Ja paganad peavad tundma, et mina olen JHVH, ütleb Adonai JHVH, kui ma nende silme ees osutan oma pühadust teie juures! Ma võtan teid ära paganate seast ja kogun teid kõigist maadest ning toon teid teie omale maale. Hesekiel 36:22-24

Iisraeli tagasi toomine JHVH maale oli Tema püha nime õigeks mõistmiseks ja rehabiliteerimiseks, et rahvad TEAKSID, et Tema on YHVH.

Me ei saa eraldada Iisraeli taastamist rahvaste päästmisest. Iisraeli Jumal on ka rahvaste kuningas. Kui Iisrael ei oleks oma maale tagasi pöördunud, ei oleks rahvastel olnud lootust. Rahvad, kes on Iisraeli taastamise vastu, määravad end ise tegelikult hukule igavese kohtumõistmise alla.

Sest nõnda ütleb JHVH Tsevaot (vägede) pärast seda, kui ta au mind läkitas paganate juurde, kes teid riisusid, sest kes puudutab teid, see puudutab tema silmatera. Sakarja 2:12

Sest JHVH-l on raev kõigi rahvaste ja viha kõigi nende väehulkade vastu: ta on pannud need vande alla, ta on andnud need tappa! Sest see on JHVH kättemaksupäev, tasumisaasta riiu eest Siioniga! Jesaja 34:2;8

United Nations for Israel

Me kutsume kõiki Messiasse usklikke rahvaste seast kogunema õige nime, LIPU ja inimhingede pärast peetava lõpuaja lahingu eesmärgi alla.

Nimi on Ühinenud Rahvad Iisraeli Eest.

Lipp, see on täielikult süüdatud menora, mis asetseb maailmakaardil kahe õlipuu oksaga Iisraeli lipu sees.

Eesmärk: Rahvaste muutmine lammasrahvaiks üks inimene korraga ülemaailmse koolitusprogrammi kaudu, mis toetab piibellikku poliitikat nende siseasjades ja välissuhetes israeliga.

Nagu eelpool mainitud toimib see ainult juhul, kui rahvad toetavad Iisraeli taastamist oma maale, Jeruusalemma kui igavese, jagamatu pealinnaga, siis saavad nad osa päästest ja lunastusest. Nende heaolu sõltub Iisraeli heaolust. Selleks on vaja õppida õigesti palvetama ja mõistma vaimset sõjapidamist ning lasta end ümberharida Iisraeli ja Siionis tehtud evangeeliumi kaudu, mis on vastandub Roomast lähtunud evangeeliumile. Me peame rakendama algset Siioni (Tsion heebrea keeles) häid sõnumeid (evangeelium) oma kogudustes ja valitsuse tasandil. Pealegi on kõik rahvad kohtu all, “riiu pärast Siioniga”.

Embassy front

Ühinenud Rahvad Iisraeli Eest saatkond JERUUSALEMMA MÄGEDEL

seisab kaljupraos kõigi esindatud liikmesrahvaste eest. Kui teie rahvuslik lipp lehvib Iisraeli ja UNIFY (Ühinenud Rahvad Iisraeli Eest) lippude all, siis vaimses sfääris kinnitab see tõsiasja ja koondab Lõpuaegade vaimse armee. See nägemus ei saanud alguse meist, vaid JHVH käest ja juba prohvet Sakaria kuulutas järgnevalt:

Sel päeval hoiab JHVH poole palju paganaid ja nad saavad tema rahvaks! Ja mina asun sinu keskele ja sa hakkad mõistma, et JHVH Tsevaot (vägede) on mind läkitanud sinu juurde!

Ja JHVH võiab Juuda enesele pärisosaks pühal pinnal ning valib taas Jeruusalemma! Sakarja 2:15,16

Paljud rahvad, kes ühinevad JHVH-ga päeval, mil taastakase Iisrael, juudi rahvas ja Jeruusalemm, neil rahvail on nimi:

Ühinenud Rahvad Iisraeli Eest

Sellel on lipp, antud prohvetliku ilmutuse kaudu peapiiskop Dominiquae Biermanile

Sellel on eesmärk ja Jeruusalemma väravais asuv saatkond. See täidab prohvet Sakarjale antud prohveteeringu, mille kohaselt need rahvad, kes ÜHINEVAD JHVH-ga sel päeval, mil JHVH taastab juudi rahva ja Jeruusalemma, siis Iisrael tunneb ära, et “JHVH on MESSIA sinu juurde läkitanud”.

Ainult rahvaste tingimusteta armastus, kes ühinevad JHVH-ga (need, kes usuvad Iisraeli Jumalasse Messia Jeshua kaudu), toob Iisraelile lunastuse. Omakorda Iisraeli taastamine omal maal toob pääste rahvastele. Se on kulminatsioon, mida me nimetame Aabrahami võtmeks.

Siis ma õnnistan neid, kes sind õnnistavad, nean need, kes sind neavad, ja sinu nimel õnnistavad endid kõik suguvõsad maa peal!” 1 Moosese 12:3

Kui sa liitud Ühinenud Rahvad Iisraeli Eest ja sinust saab Jeruusalemma mägedel asuva saatkonna sõber, siis ühined sa ühe kõige prohvetlikuma ja jumalikult määratud globaalse taastamise liikumisega.

A Divine Call to Rally to The Banner of Truth

Astu kõrgele mäele, Siioni NAISsõnumiviija, tõsta valjusti häält, Jeruusalemma sõnumiviija, tõsta, ära karda! Ütle Juuda linnadele: “Vaata, teie Elohim!” Jesaja 40:9

Sa panid lipu lehvima neile, kes sind kardavad, et seda TÕSTETAKSE ÜLES tõe eest (Eesti keelde tõlgitud- “et nad otsiksid varju ammu eest)! Sela. Psalm 60:4

Me palume, et te tunneksite ära lipu, mida teie vajate, et selle alla koguneda ja ühineda selle prohvetliku armeega. See on nii tähtis Kõigeväelisele, et Ta ei lase kellelgi peatada seda liikumist, mille Tem ellu kutsus. Tegelikult ta käsib kõigil teistel häältel vaikida! JHVH Tsevaot jälgib oma armee liikumist ja seda ei saa eirata ega eitada!

Vaiki JHVH ees, kõik liha, sest tema tõuseb oma pühast asupaigast! Sakarja 2:17

Sinu sõbrad ja mentored Iisraelis

Peapiiskop Dominiquae ja rabi Baruch Bierman

Siioni pärast ma ei vaiki. Jesaja 62:1

A Divine Call to Rally to The Banner of Truth

Õnnista meie teenistust:

 • Anneta online: https://kad-esh.org/et/annetused/
 • Saada email panga rekvisiitide jaoks: kad_esh_map@msn.com
 • Helista meile USA-s 1-972-301-7087
 • Checks in USD, Canadian Dollars or British Pounds to be sent to Kad-Esh MAP Ministries, 52 Tuscan Way Ste 202-412, St Augustine, Florida 32092, USA
 • Western Unions & Money Grams addressed to: Hadassah Danielsbacka, 52 Tuscan Way Ste 202-412, St Augustine, Florida 32092, USA

VAATA Kad-Esh MAP tunnistusi esimene osa (inglise keeles)

https://youtu.be/Vzr-bRSSBWQ

IISRAELI RINGREISID 2019

Kutsume teid meiega ühinema Püha Maa tulevastel ringreisidel ja piibellikel tähtpäevadel Iisraelis!

Shavuot’i ringreis ja Püha tule konverents 7.-14. juuni 2019
Sukkot’i ringreis ja Piiblikool ratastel Iisraelis
10.-23. oktoober 2019
Ühinenud Rahvad Iisraeli Eest igaastane konverents Jeruusalemmas 13.-17. oktoober 2019

Lisateave:
https://kad-esh.org/et/category/iisraeli-reisid/

Või saada meile email tours@dominiquaebierman.com

Nädala raamat:

IISRAELI KÜLGE POOGITUD (puudub eestikeelne tõlge)

Autor on peapiiskop Dominiquae Bierman

https://kad-esh.org/shop/grafted-in/

Käes on kõigi aegade suurima taastamise aeg: juudi rahvas tagasi oma Messia ja kristlased tagasi originaalse evangeeliumi juurde, mida kuulutasid juudi apostlid. Maailm on juba 2000 aastat oodanud seda suurt ennaleasetamist. Inglid vaatavad ja deemonid värisevad.

See raamat on imeliselt praktiline juhis, mis peaks olema iga uskliku Piibli kõrval. See raamat õpetab kuidas pidada kõiki piibelike pühi kokkutulekuid, kuidas uurida Toorat ja selle seadusi ning rakendada neid igapäeva ellu, et elada ülikülluslikku elu sõnakuulelikkuses Elohimile ilma käsumeelsuseta.

Saa Ühinenud Rahvad Iisraeli Eest liikmeks:

info@unitednationsforisrael.org
https://unitednationsforisrael.org/et/liikmed/

Saa Jeruusalemma suursaatkonna sõbraks

Ühine seitsmekümne õigega rahvaste seast, toeta Jeruusalemma suursaatkonda!

Seda saad teha $100 igakuise toetusega Ühinenud Rahvad Iisraeli Eest suursaatkonna toimimiseks Jeruusalemma mägedele, Püha linna lääne väravatel. www.unitednationsforisrael.org ja klikka aknal “donations” (annetused) või saada meile email info@unitednationsforisrael.org

https://unitednationsforisrael.org/et/annetused/
https://unitednationsforisrael.org/et/saatkond/

GRM Piiblikool

3 õppimise võimalust

Kutsume teid õppima valides ühe alljärgnevatest võimalustest:

 1. Online individuaalõpe. Vali endale sobiv aeg ja liigu edasi omas tempos. www.Kad-Esh.org klikka aknal Piiblikool või võta meiega ühendust: info@Kad-Esh.org (eestikeelset valikut hetkel ei ole)
 2. Osta endale piiblikooli materjalid, vaata ja õpi kodus iseseisvalt ja siis alusta GRM grupiga. See võimalus toimib hästi gruppide alustajatele või kogudustele või ka tervele perele ühisteks õpinguteks. Võta ühendust: info@Kad-Esh.org või mine kodulehele www.Kad-Esh.org ja siis klikka aknal Piiblikool (hetkel ei ole see leht veel täiesti eesti keelde tõlgitud. Tõlkija kommentaar)
 3. Online õpingud “konverentsi kõne” kaudu. See annab võimaluse paikapandud aegadel, kord nädalas olla ühises grupis teiste tudengitega interneti vahendusel. Eestikeelseks õppeks internet vahendusel palun võtke ühendust meili teel: ehalohmus1@gmail.com. Kes juba praegu teab, et on huvi õppida siis andke teada emailile: ehalohmus1@gmail.com.

https://www.grmbibleschool.com

Vaata meie viimaseid põnevaid õpetusi Facebook-is ja jaga neid edasi!

https://www.facebook.com/dominiquae.archbishop/