Are You Ready For His Mark

Kas oled valmis Tema märgiks?


Are You Ready For His Mark
Toora portsjon SHMINI – Vaikra (3 Moosese) 9:1-11:47

Tapke sootuks vanad, noored mehed ja neitsid, lapsed ja naised, aga ärge puudutage ühtki, kellel on märk küljes! Ja alustage mu pühamust!” Ja nad alustasid meestest, vanemaist, kes olid koja ees. Hesekiel 9:6

Shabbat shalom armsad!

Enamus elu olulistest asjadest on nähtamatud. Kogu inimkond saab kandma ühte või teist nähtamatut märki, mis määrab selle tuleviku nii maa peal kui ka igavikus. Nähtamatud asjad on väelised, aga selle tõttu, et nad on nähtamatud, suhtutakse neisse kergekäeliselt.

Elohimi Vaim on mind loonud ja Kõigevägevama hingeõhk on andnud mulle elu! Iiob 33:4

Võtame näiteks õhu, mis on nähtamatu. Sa ei saa seda näha, aga tead, et see on siinsamas ja kui see mingil põhjusel otsa saab, siis on inimese elu otsakorral. Sama on ajaga. Sa ei saa aega näha, kuid tead, et see on olemas ja see juhib sinu elu. Paljud on Covid 19 pandeemia ajal saanud teadlikuks sellest, kui tänulikud peaksime olema, et saame hingata ja meil on rohkem aega elada. Elu looja annab õhu ja aja tasuta ning ometi peetakse seda enesestmõistetavaks ja vähesed sellel planeedil tänavad Teda nende kahe kingituse eest.

Tema kärbib vürstide vaimu, tema on kardetav ilmamaa kuningaile! Psalm 76:13 TLV

Kuna me rääkisime Covid 19-st, on see veel üks asi, mida me palja silmaga ei näe. Kui paljud teist on tegelikult näinud “viirust” või koroonaviirust? On teadlasi, kes võimsate digitaalsete mikroskoopide abil näevad seda ja me kõik usume neid, ilma et me peaksime seda ise nägema. Aga kuidas on lood Jumalaga, kes kõik asjad on loonud? Kui paljud usuvad Tema olemasolusse tõendite põhjal, mis on selgelt nähtavad looduses või nende ütluste põhjal, kes Teda isiklikult tunnevad?

Sest Elohimi viha saab ilmsiks taevast kõige inimeste jumalatuse ja ülekohtu vastu, nende vastu, kes tõde ülekohtuga kinni peavad, sellepärast et see, mida teatakse Jumalast, on avalik nende seas; sest Jumal on seda neile avaldanud. Sest tema nähtamatut olu, nii tema igavest väge kui jumalikku olemist, nähakse, kui neid pannakse tähele, tema tegudes maailma loomisest alates, nii et nad ei saa vabanduda. Roomlastele 1:18-20

Are You Ready For His Mark

Nii paljud agnostikud, ateistid, humanistid, eksistentsialistid ja kõikvõimalikud filosoofid on püüdnud tõestada, et Loojat pole olemas, kuid tulutult. Absoluutselt keegi maailmas ei suuda tõestada, et Teda pole olemas. Kuid iga lill, puu, mägi, loom, rakk meie kehas ja isegi sellised surmavad asjad nagu Covid 19 räägivad Temast ja Tema olemasolust. Seesama õhk, mida me hingame, räägib Temast, piisab vaid küsida neilt, kes on Covid 19 tõttu õhupuudusesse surnud. Kui inimesed ei saa hingata, satuvad nad paanikasse.

Sa peidad oma palge, ja nad ehmuvad; sa koristad ära nende hingeõhu, nad heidavad hinge ning pöörduvad tagasi põrmu! Sa läkitad välja oma vaimu, ja nad luuakse, ja sina uuendad maa näo! Psalm 104:29-30

Õhk on nähtamatu, kuid selle puudumine, mida me ei näe, põhjustab inimestes paanikat, lämbumist ja surma.

Võhiklikkus Messia suhtes tapab miljardeid, kes surevad igavesti ilma Temata!

Ja kuidas on lood Päästjaga, kelle on saatnud Iisraeli Jumal, Looja ise? 500 juuti nägid Teda surnuist üles tõusmas. Tema surnukeha ei leitud aga kunagi, Jeruusalemmas on haud tühi. Ja ometi on nii paljud läbi aastate püüdnud Tema olemasolu diskrediteerida, ehkki seni pole keegi sellega hakkama saanud.

Kes usub temasse, selle üle ei mõisteta kohut; aga kes ei usu, selle üle on juba kohus mõistetud, sest ta ei ole uskunud Jumala ainusündinud Poja nimesse. Aga see on kohus, et valgus on tulnud maailma ja inimesed armastasid pimedust rohkem kui valgust, sest nende teod olid kurjad. Johannese 3:18-19

Are You Ready For His Mark

Millist märki sina kannad?

Vaid leping, mille ma teen Iisraeli sooga pärast neid päevi, ütleb JHVH, on niisugune: ma panen nende sisse oma Toora ja kirjutan selle neile südamesse; siis ma olen neile Elohimiks ja nemad on mulle rahvaks! Jeremija 31:33

Praegu on palju inimesi, kellel on otsaesisel ja kätel nähtamatu märk. Sina ei näe seda märki, kuid seda näevad inimesed, kes on nagu teadlased oma võimsa mikroskoobiga, oma vaimuga. Maailm jaguneb nende vahel, kellel on ühte tüüpi märgid, ja teiste vahel, kellel on teist tüüpi märgid. See ei ole futuristlik ettekuulutus, see toimub juba praegu kui ma seda kirjutan. Inimesi MÄRGISTATAKSE iga päev. Märk, mida nad kannavad, määrab nende elu nii maa peal kui ka väga-väga pika igaviku jooksul.

Ja need sõnad, mis ma täna sulle annan, jäägu su südamesse! Kinnita neid oma lastele kõvasti ja kõnele neist kojas istudes ja teed käies, magama heites ja üles tõustes! Seo need märgiks oma käe peale ja olgu need naastuks su silmade vahel! Kirjuta need oma koja piitjalgadele ja väravatele! 5 Moosese 6:6-9

Piiblis mainitakse kahte tüüpi märke,

  1. JHVH märk (Looja ja Iisraeli Elohim)- (5 Moosese 6:6-9; Jeremija 31:31-34; Hesekiel 9:4; Ilmutuse 9:4)
  2. Metsalise/koletise märk (saatana kehastus)-(Ilmutuse 13:17, 14:11, 16: 2,19: 20)

JHVH (Jumala) inglid märgistavad viimasel etapil neid, kes kuuluvad Temale ja Tema juudi Pojale Messia Jeshuale, keda paljud on ekslikult nimetanud Jeesuseks Kristuseks. Ta ei ole Rooma Kristus, vaid juudi Messia ja Päästja ja Ta on Elohimi Sõna, mis tuli inimese kujul maa peale 2000 aastat tagasi. Ta ei toonud kaasa kristluse religiooni ega mingit teist religiooni, vaid Ta tõi taevase Isa, Looja meie lähedale.

Ja Sõna sai lihaks ja elas meie keskel, ja me nägime tema au kui Isast ainusündinud Poja au, täis armu ja tõde. Johannese 1:14

Ta asutas oma vere kaudu Uuendatud/Uue Lepingu, nagu prohvet Jeremija kaudu oli Iisraeli rahvale tõotatud, umbes 500 aastat enne Tema tulekut.

Vaata, päevad tulevad, ütleb JHVH, mil ma teen Iisraeli sooga ja Juuda sooga uue lepingu. Jeremija 31:31

Kes selle juudi Messia vastu võtab ja oma elu temale alistab, liigub igavesest surmast elu küllusesse. Selle viljaks on Kõigeväelise Toora (juhised) kirjutamine nende inimeste südamesse ja mõttesse, et elada õiget ja püha elu. Need kannavad Tema märki ja neist lähevad mööda katkud ja kohtumõistmised, mis on maailma loomisest saadik ette valmistatud neile, kellel pole Tema märki ega Tema pitserit.

Ja suitsust väljusid rohutirtsud maa peale ja neile anti meelevald, nagu skorpionidel on meelevald maa peal. Ja neile öeldi, et nad ei tohi kurja teha ei maa rohule ega millelegi, mis haljas on, ega ühelegi puule, vaid ainult inimestele, kellel ei ole Jumala pitserit otsaesisel. Ilmutuse 9:3,4

Nende hulgas, kes ei kanna Tema märki ega pitserit, on palju kristlasi, juute, moslemeid, ateiste ja inimesi igasugustest usunditest. Nad arvavad, et neid päästab see, kui minna kirikusse, sünagoogi või mošeesse, kuid ükski neist asjadest ei päästa kedagi. Ainult juudi Messia Jeshua võib sind päästa.

Jeshua ütleb temale: “Mina olen tee ja tõde ja elu, ükski ei saa Isa juurde muidu kui minu kaudu! Johannese 14:6

Are You Ready For His Mark

Ilmutuse raamat on täis ennustusi kohtumõistmisest. Need konkreetsed skorpionid kannavad näiteks “kuldkroone”. Covid 19 nimetatakse koroonaviiruseks, mis hispaania keeles tähendab krooni. Kas see on Universumi kuninga hoiatus, et neile, kes ei paranda meelt oma uskmatusest, skeptitsismist ega pöördu kurjadelt teedelt, tuleb midagi hullemat?

Ja neile anti käsk, et nad neid ei tapaks, vaid et nad neid piinaksid viis kuud; ja nende piinamine on otsekui skorpioni piinamine, kui ta inimest nõelab. Ja neil päevil inimesed otsivad surma ega leia seda mitte, ja püüavad surra, aga surm põgeneb nende eest! Ja rohutirtsud olid välimuselt sõjaks valmistatud hobuste sarnased ja neil olid peas pärjad otsekui kullast ja nende nägu oli nagu inimeste nägu. Ilmutuse 9:5-7

See peab olema täielik ja lõplik alistumine Universumi Loojale, kes on Iisraeli Elohim ja Messiale, kelle Ta on saatnud. Messia on juut ja ainus, kes on väärt maailma üle kohut mõistma. Ühe juudi poolt saab maailm päästetud ja üks juut mõistab maailma üle kohut.

Kes usub temasse, selle üle ei mõisteta kohut; aga kes ei usu, selle üle on juba kohus mõistetud, sest ta ei ole uskunud Jumala ainusündinud Poja nimesse. Johannese 3:18

Jumala ainus Poeg on juuda lõvi, juudi Messia, Tema igavene lepingunimi on Jeshua ja Ta on ainus, kes suudab kohtumõistmise raamatu pitserit avada!

Ja üks vanemaist ütles mulle: “Ära nuta! Vaata, lõvi Juuda suguharust, Taaveti juur, on võitnud nii, et tema võib avada raamatu ja lahti võtta selle seitse pitserit!” Ilmutuse 5:5

Need, kellel pole Tema märki, kannavad teist märki, mida Piibel nimetab metsalise märgiks. Need, kes ei ole alistunud ega usaldanud Elohimi (Jumalat), keda nad ei näe, on alistunud globaalsele maailmakorrale (One World Order), mis nõuab hoopis, et sa kannaksid selle korra märki, et osta, müüa, teha äri ja elada oma elu nii, nagu sina tahad.

Ja et ükski muu ei saa osta ega müüa kui aga see, kellel on see märk: metsalise nimi või tema nime arv. Ilmutuse 13:17

Neid, kes selle märgi saavad, ei õnnestu kunagi päästa Elohimi viha ja igavese kohtu eest. Mõelge kaks korda järele, sest teie armastus oma elu ja püüdluste vastu, oma mugavuse, isegi religiooni vastu ja enesealahoid, kui see asendab teie pühendumist Universumi kuningale, võib olla väga kulukas.

Ja esimene läks ja valas oma kausi välja maa peale. Ja kurje ning ilgeid mädapaiseid tekkis inimeste külge, kellel oli metsalise märk ja kes kummardasid tema kuju. Ilmutuse 16:2

Ja nende valu suits tõuseb üles ajastute ajastuteni; ja ei ole rahu päevad ega ööd neil, kes kummardavad metsalist ja tema kuju ega neil, kes vastu võtavad tema nime märgi. Ilmutuse 14:11

Millise märgi jaoks oled sina valmis?

Mis võib juhtuda, kui otsustad uskuda Looja Elohimi, keda sa ei näe ja Tema Poega Päästjat Messiat, keda sa pole veel näinud? Mis võib juhtuda, kui alandad oma südame ja skepsise asemel hingad sisse USKU alandlikkuses ja palud Päästjal tulla sinu ellu? Tulla ja päästa sind koroonaviirusest ja kõigist katkudest, sealhulgas herilastest, kes võivad sind nõelata. Kuid kõige olulisem, et päästa sind igavese kohtumõistmise eest. Covid 19 tuleb ja läheb, nagu teised asjad nagu majanduskriisid, katkud ja globaalne soojenemine tulevad ja lähevad, aga globaalsed hoiatused on siin nüüd ja praegu ja need ei kao kuskile.

Millist märki oled sa valmis võtma?

Heebrea keeles on märk sõna OT, mis tähendab tähte. See tähendab elava Jumala Toora käske, mis on kirjutatud meie südamesse ja mõtetesse. Kas Tema OT-Tema märk ja pitser või metsalise märk? Sina valid, aga ära kuluta selleks liialt aega, sest me teame, et see aeg on käes! Samuti saab vaba õhk kiiresti otsa.

Kõik sellel planeedil seisavad silmitsi valikuga- millist märki oled valmis võtma?

Are You Ready For His Mark

Võta vastu Tema märk enne kui on hilja

Universumi Looja, taevane Isa, Iisraeli Elohim, juudi Messia-Jeshua (keda paljud nimetavad Jeesuseks. Jeshua on Tema algne ja igavene nimi enne selle translitereerimist ja latiniseerimist ning see tähendab päästet ja vabastust). Ma palun Sinu jumalikku andestust selle eest, et olen Sind tagasi lükanud, selja pööranud, suhtunud kergekäeliselt ja isegi mõnitanud Sind mitmel viisil, olnud uhke ja ülbe Sinu vastu, solvanud Iisraeli ja juudi rahvast ükskõiksuse ja vihkamisega, rikkunud Sinu Toora käske ja mässanud Sinu vastu mitmel viisil. Anna palun andeks Sinu pääste tagasilükkamise eest, mille saatsid 2000 aastat tagasi Iisraelile ja Iisraeli kaudu kogu maailmale Jumala ainusündinud Poja Jeshua isikus. Ma mõistan, et oled andnud mulle tasuta hingeõhku ja aega, aga need mõlemad on otsa saamas kogu inimkonna ja minu jaoks isiklikult. Ma otsustan uskuda, usaldada ja pühenduda Sinule. Ma palun, et Sina märgistad mind põhjalikult ja lükkan tagasi kõik muud märgid, tätoveeringud, sildid, kiibid, mis pole sinult.

Palun saada oma Püha Vaim, et saada sinu märk, kirjutada sinu käsud ja juhised minu südamesse ja vaimu ning aidata mul neid sinu Püha Vaimu väes täita. Ma ei näe sinu Ruahhi’t (Vaimu), kuid otsustan uskuda, et nii nagu õhk, on ka tema tõeline. Täida mind oma vaimu, kohaloleku ja väega, päästa mind, vabasta mind, pese mind puhtaks ja aita mul puhastada oma elu kõigest, mis sinus vastikust tekitab, et saaksin üksnes sind teenida, ülistada ja pühendada oma elu sinu jumalikule plaanile minu jaoks igavesti. Palun, et saaksin juhatada teisi seda sama tegema ja päästa paljud metsalise märgist ja igavesest kohtumõistmisest.

Ma mõistan täielikult, et ainus viis, kuidas mind sinu märgiga tähistada ja metsalise märgi eest kaitsta, on usaldada juudi Messia Jeshua vereohvrit, millega Ta maksis hinna minu pattude, Tooratute (seadusevastaste) tegude ja kõigi kurjade tegude eest sinu ja kõigi teste vastu. Ma mõistan, et ainult juudi Messia Jeshua kaudu saan andeks, tervendatud, päästetud ja pärin igavese elu. Ma tänan sind, et kuulsid seda minu südamest tulevat palvet. Jeshua väelises nimes. Aamen !

Sinu Iisraeli sõbrad ja mentorid

Peapiiskop Dominiquae ja rabi Baruch Bierman

Archbishop Dominiquae and Rabbi Baruch Bierman

Kümniste ja annetuste saatmiseks:

  • Anneta online: https://kad-esh.org/et/annetused/
  • Pangaandmete jaoks Ameerikas saada meile email: kad_esh_map@msn.com
  • Helista meile USA-s 1-972-301-7087
  • Checks in USD, Canadian Dollars or British Pounds to be sent to Kad-Esh MAP Ministries, 52 Tuscan Way Ste 202-412, St Augustine, Florida 32092, USA
  • Western Unions & Money Grams peavad olema addresseeritud: Elva B. Adame, 52 Tuscan Way Ste 202-412, St Augustine, Florida 32092, USA

Antisemitism on hullem kui koroonaviirus

Ma õnnistan neid, kes sind õnnistavad, nean neid, kes sind neavad. 1 Moosese 12:3

Vaata meie anti-semitismi vastast GRI (Globaalne ümberharimise initsiatiiv) ja aita meil see läbi viia oma heldekäelise andmisega. Vaata: Against-antisemitism.org

Liitu Ühinenud Rahvad Iisraeli eest liikumisega!

https://unitednationsforisrael.org/et/liikmed/

Vaata: Püha andmine/ ohvriandide toomine

Peapiiskop Dominiquae Bierman jätkab ohvriandide ja annetuste toomise teemal. Meid on nimetatud Tema „kuninglikuks preesterkonnaks“ külvama Vaimule, et saaksime lõigata Vaimust, olles lepingus Tema missiooniga jõuda rahvasteni elutoova rõõmusõnumiga.

Nädala raamat:Tormine ilm

(inglise keeles) https://kadesh.org/shop/stormy-weather/

Kohus on juba alanud, ärkamine koputab uksele

ÜHINE TÄNA 70. RAHVASTE ÕIGEGA!

Toeta Jeruusalemma suursaatkonna toimimist Jeruusalemma mägedel igakuise maksega $100. Klikka alloleva lingi menüüs aknale “annetused” (donations), valides summaks $100 või saada meile email info@unitednationsforisrael.org

https://unitednationsforisrael.org/et/annetused/
https://unitednationsforisrael.org/et/saatkond/

Tule õppima GRM’i – messiaanlik, apostellik ja prohvetlik piiblikool otse Iisraelist!

www.grmbibleschool.com