Pro Palestinian crowd

Kas sa tunned mõnda antisemiiti?


Pro Palestinian crowd
Toora portsjon VAISLAH– B’resheet (1.Moosese) 32:4 – 36:43 Haftara: Obadja 1:1-21

“Ma päästan sind su rahva ja paganate käest, kelle juurde ma sind nüüd läkitan avama nende silmi, et nad pimedusest pöörduksid valguse poole ja saatana võimuse alt Jumala poole ning saaksid pattude andeksandmist ja osa nende seas, kes on pühitsetud usu läbi minusse!” Apostlite teod 26:17-18

Shabbat shalom, armsad!

9. aprillil 1990, paasapüha eel, läkitas Püha Vaim mind ja minu abikaasat Jeruusalemmast rahvaste juurde. Kõigepealt USA-sse Havaile, seejärel Dallasesse, et õppida Piiblikoolis Christ for the Nations (CFNI, Kristus rahvaste jaoks). Edasi Dallasest Floridasse ja Floridast Hongkongi ja Hiina ning kokku vähemalt 50-sse riiki ja sadadesse linnadesse.

Oleme teeninud tuhandeid inimesi ja meil on olnud eesõigus saada kasutatud tõe ja ärkamise astjatena. Meid on vastu võtnud nii lihtsad inimesed kui ka valitsused. Samuti on meid taga kiusanud religioossed võimud, sarnaselt apostel Shauliga (Paulusega), kuid tagakiusajateks ei ole olnud mitte niivõrd religioossed juudid, vaid pigem paganad. Oleme avastanud, et mitte kõik ei armasta tõde ja paljud eelistavad pimedust valgusele seni, kuni see on neile mugav. Oleme märganud, et enamik inimesi on religioossed, kuid mitte paljud pole lepingusse kuuluvad usklikud. Paljud inimesed käivad kirikus või mõnes religioosses koguduses, kuid ei käi oma igapäevaelus koos Jeshuaga.

Kellel on jumalakartuse nägu, aga kes salgavad tema väge. Ja nendest hoidu eemale.” 2. Timoteosele 3:5

Dallases CFNI Piiblikoolis õppimise ajal avastasime, et enamik üliõpilasi olid näljased Jumala liikumise järele. Väljapaistvad ja võitud kõnelejad tulid kantslisse ja inspireerisid meid oma usku laiendama ning usu kaotanute poole välja sirutuma, sellele järgnevate tunnustähtede ja imedega. Ühel päeval olime peaauditooriumis ja vaatasime filmi võimsast ärkamisest, mis Hiinas oli kestnud 80-ndatest alates. Minu vaim oli väga ärevil ja ma jooksin palvetuppa ning nutsin ja nutsin kontrollimatult, kui Püha Vaimu kurvastuse pisarad pesid mind selle intensiivse eestpalve läbi.

Kui teised üliõpilased auditooriumis mainitud filmi vaatasid, hakkasid paljud neist hüüdma ärkamise järele, mida nähtu nende südames üles õhutas. Kui kogu auditoorium oli täidetud hüüetega, tuli prohvetluse vaim tugevalt minu üle ja ma hüüdsin:

“Ärkamine on SIIN, aga te ei taha seda!”

Siis jooksin sealt taas ära ja jätkasin nuuksudes ja ägades palvetamist palvetoas.

Shofar

Siis ma veel ei teadnud, mida mu prohvetlik ütlus ja nutt tegelikult tähendasid. Mul kulus aastaid mõistmaks, et lõpuaja ärkamine on seotud juutidega, Iisraeliga ja usu heebrea või juudi juurtega! See räägib Jeshuast kui Iisraeli Messiast ja tema juudi identiteedi taastamisest koos algse besora (heade sõnumitega, evangeeliumiga), mille juudi apostel Shaul rahvastele tõi.

Teie kummardate, mida te ei tea; meie kummardame, mida me teame, sest pääste tuleb juutidelt.” Johannese 4:22

Ühel päeval oli mul avatud ilmutus ja nägin, kuidas Shaul (Paulus) suurest rõõmust üles-alla hüppas ja ütles mulle: „Mine! Ja taasta Jeshua head sõnumid (evangeelium)!”

Juba sellest ajast peale, kui apostel Shaul (Paulus) kuulutas Jeruusalemmast alguse saanud evangeeliumi paganarahvastele, olid hundid tulnud karja sekka ja petnud paljusid uskuma õpetuslikke valesid. Need valed põhjustasid vägivaldset antisemitismi ning viisid miljonite juutide mõrvamiseni. Need õpetused propageerisid ka kristlaste ülemvõimu juutide üle ja kiriku ülemvõimu sünagoogi üle.

Õige küll! Uskmatuse pärast on nad ära murtud; aga sina püsid usu läbi. Ära saa omas meeles suureliseks, vaid karda! Sest kui Jumal ei säästnud loodud oksi, ega ta sindki säästa!” Roomlastele 11:20-21

Statues

Seejärel pandi paljudesse iidsetesse kirikuhoonetesse kahe naise kujud – võidukas kirik vastandina alistatud sünagoogile. Paljud jutlustajad õhutasid inimesi üles vaenulikkusele juutide ja kõige juudiliku vastu. Veresüü laimu, mille kohaselt “juudid tapsid Kristuse” ja “juudid tapsid Jumala” levitati ikka ja jälle paljudest kantslitest. See vallandas palju kurja! Juute kiusati taga, alandati, mõrvati ja saadeti välja kõigist Euroopa riikidest. Juutide ja kõige juudiliku põlgamine polnud vaimulike jaoks mitte ainult soovitatav suhtumine, vaid sageli õhutati neid selleks üles.

Sellepärast vaata Jumala heldust ja valjust; valjust küll nende vastu, kes on kaardunud (nagu oksad); aga heldust sinu vastu, kui sa püsid helduses, muidu sindki raiutakse maha!” Roomlastele 11:22

Yeshua carying cross

Seda müüti, mis on toonud hävingu miljonitele juutidele, mis kulmineerus Hitleri ja natside shoaga (holokaustiga), on lihtne kummutada. Juudid olid Jeshua ajal Rooma impeeriumi võimu all ja neil polnud volitusi kedagi risti lüüa ega mingil viisil hukata. Ehkki usust taganenud ülempreester Kaifase üles ässitatud ja kinni makstud rahvamass karjudes nõudis Jeshua hukkamist, järgisid tuhanded juudid Jeshuat ja uskusid temasse kui Messiasse. Rooma sõdurid lõid ta hukkamispuule, kiskusid teda habemest, pilkasid teda, sülitasid ta peale ja panid pähe teravate okastega pärja. Kuid mina ei tea ühtegi jutlustajat, kes oleks kantslist kunagi kuulutanud: “Roomlased tapsid Kristuse ja nad väärivad surma.” Lõppkokkuvõttes ütles Jeshua, et keegi ei saa tema elu võtta. Jeshua läks vabatahtlikult surma nii juutide esiti, kui paganate eest, et võita ära saatan, patt ja surm kõigi jaoks, kes panevad oma lootuse tema peale.

“Sellepärast Isa armastab mind, et ma jätan oma elu, et seda jälle võtta. Ükski ei võta seda minult, vaid ma jätan selle iseenesest. Mul on meelevald seda jätta ja mul on meelevald seda jälle võtta. Selle käsu ma olen saanud oma Isalt!” Johannese 10:17-18

See on vale olemus. Hitlerit kuuldi rääkivat: “Räägi valet, puhu see piisavalt suureks, korda seda uuesti ja uuesti ning kõik jäävad seda uskuma.”

Teie olete oma isast saatanast ja oma isa himude järgi te tahate teha! Tema on inimese mõrvaja olnud algusest peale ega ole jäänud püsima tõesse, sest tõde ei ole tema sees. Kui ta räägib valet, siis ta räägib omast, sest ta on valetaja ja vale isa!” Johannese 8:44

Antisemitism kui definitsioon võeti kasutusele alles 19. sajandil, kui juutide vihkamist hakati esimest korda pärast ristiusu saamist riigiusuks 4. sajandil Ida-Roomas, tunnistama sotsiaalseks haiguseks.

See on Wikipeedia määratlus: “Antisemitism on termin, mida kasutatakse tähistamaks vaenulikkust juutide suhtes, mis tuleneb vastumeelsusest nende religioossele, kultuurilisele või etnilisele taustale.”

Täna on antisemitism põimunud antisionismiga, mis tähendab poliitilist vastupanu juudi rahva prohveteeritud tagasipöördumisele oma maale. Petlikud ja valelikud avaldused nagu „lapsetapjad“, „sionism = rassism“, „sionism = natsism“ on tänapäeva Ameerika ühiskonnas ja paljudes teistes maailma riikides liigagi levinud!

Juutide vastu suunatud religioosne tagakius ja vaenulikkus said alguse Ida-Rooma kristlusest 4. sajandil ja levisid jõuliselt kuni 20. sajandini ning tipnesid natside shoaga, kui Hitler ajas Saksamaalt juudid välja, öeldes: “Välja juudid, teie, Kristuse tapjad”. Selle loosungiga kõrvuti tõstis ta üles risti Berliini tänavatel, umbes nii, nagu Hispaania inkvisitsioon oli teinud 500 aastat varem. Kuid Iisraeli riigi loomisest alates on levinud sama surmava sotsiaalse “viiruse” teine variant, mis kasutab valeväiteid ja valepoliitilisi retoorikaid “Palestiina küsimuse” nimel.

Jumal, ära ole nii vait, ära vaiki! Ära jää vagusi, mu Jumal! Sest vaata, su vaenlased möllavad ja su vihkajad ajavad pea püsti! Sinu rahva vastu nad sepitsevad kavatsusi ja peavad nõu sinu varju all olijate vastu! Nad ütlevad: lähme ja hävitame nad rahvaste seast, nõnda et Iisraeli nimegi enam ei mäletata!” Psalmid 83:2-5

Mufti and Hitler

Allolevas videos tõestan, et väidetav Palestiina küsimus on “Hitleri laps”. See on koletu plaan, mille lõi tolleaegne Jeruusalemma ülemmufti, kõrgeim moslemite juht, kes külastas 1941. aastal Hitlerit Berliinis. See kuri ja julm moslemite juht palus Hitlerit, et ta aitaks välja õpetada armee, mis hävitaks kõik juudid oma esivanemate maal, rakendades seeläbi “juudiküsimuse lõpplahendust” seestpoolt. Hitler täitis meelsasti selle palve ja PVO sündis. Palestiina Vabastusorganisatsioon (PVO) võitleks nüüd poliitiliselt, sotsiaalselt ja terroriaktidega, et Iisrael maailma kaardilt ära pühkida, või nii nad arvasid. PLO-st kasvas välja Fatah, Hezbollah, Hamas, Al Qaida, Moslemi Vennaskond ja kõik muud terrorirühmitused. Nende eesmärk on vabaneda juutidest ja Iisraeli riigist täielikult. Sel eesmärgil õpetavad ja koolitavad nad oma lapsi relvi käsitsema, juute vihkama ja mõrvama, et suureks kasvades saada “sahheediks” või märtriks.

Palestinians breaching a fence

Nad kasutavad lapsi erinevates rünnakutaktikates juutide vastu, nagu nugadega pussitamine ja kividega loopimine, et purustada juutide koljud ja mõrvata neid. Nad rammivad raskete veokitega bussipeatustes juutide autosid ja ajavad alla pahaaimamatuid tsiviilisikuid. Nad lasevad lendu lõhkeainega täidetud õhupalle, et juudi lapsed neist kinni haarates tükkideks lendaksid. Seda kõike “Vaba Palestiina” nimel. Kõik see kulmineerus 7. oktoobri 2023. aasta brutaalse Hamasi veresaunaga, mida võib otseselt võrrelda shoaga (holokaustiga), kui terroristid ründasid Lõuna-Iisraeli kogukondi. Imikuid “küpsetati” ahjudes ja raiuti pead otsast, emasid ja naisi vägistati korduvalt, terveid peresid põletati elusalt kohalikes pommivarjendites ja sadu inimesi rööviti. Gaza tsiviilelanikud ei olnud paremad, vaid nad tulid tuhandete kaupa välja koos terroristidega, enamasti araablastest noorukid ja lapsed täis viha juutide vastu, et rüüstata, röövida ja uhkustada “sõjasaagiga”.

Lisaks kutsuvad nad juute “laste mõrvariteks”. Need araablased, kes pooldavad Palestiina küsimust ja kõik nende järgijad Ameerikast, Euroopast,, Aafrikast, Aasiast ja kõigist rahvastest toetavad tegelikult Hitleri juudiküsimuse lõpplahendust juudi rahva täielikuks hävitamiseks.

War in Israel

Nad tegutsevad sama põhimõtte alusel nagu Hitler: “Räägi suurt valet, korda seda uuesti ja uuesti ning kõik jäävad seda uskuma.”

Ükskõik, kas oled juut, moslem, kristlane, ateist, budist, hindu, noor või vana, mees või naine, kui toetad Palestiina küsimust, siis oled Hitleri ja Jeruusalemma ülemmuftiga samas pundis. Kui oled antisionist/sionismi vastane ja Iisraeli riigi vastane, siis oled “ametlikult” antisemiit.

See on kiireloomuline üleskutse meeleparanduseks miljarditele petetud inimestele sellel planeedil!

Tule sellest valest välja, sest Kõigeväeliselt on lähtunud vihahoog, nuhtlus on alanud ja Jahve on tulnud välja mõistma kohut ja hävitama kõiki neid, kes vihkavad tema Iisraeli rahvast ja tema juudi Messiat Jeshuat.

“Sest JHVH-l on raev kõigi rahvaste ja viha kõigi nende väehulkade vastu: ta on pannud need vande alla, ta on andnud need tappa! Sest see on JHVH kättemaksupäev, tasumisaasta riiu eest Siioniga!” Jesaja 34:2, 8

Hoiatage teisi, enne kui on liiga hilja! Lugege minu viimast raamatut “Voice of These Ashes” (Nende tuhaväljade hääl) ja saatke see teistele edasi!

“Siis ma õnnistan neid, kes sind õnnistavad, panen vande alla need, kes sind neavad, ja sinu nimel õnnistavad endid kõik suguvõsad maa peal!” 1. Moosese 12:3

Sinu Iisraeli sõbrad ja mentorid

Peapiiskop Dominiquae ja rabi Baruch Bierman

“Siioni pärast ma ei vaiki.” Jesaja 62:1

Archbishop Dominiquae Bierman and Rabbi Baruch Bierman with tour participants

IDF Soldiers

HÄIREKELL! AITA MEIL AIDATA IISRAELI!

Toeta Iisraeli sõjalisi pingutusi

Aidake meil jätkata saateid Iisraelist, abistades toidutalongidega ja esmatarbekaupadega, aidates IKJ sõdureid ning juutide külasid Juudamaal ja Samaarias hädavajaliku enesekaitsevarustusega.

Anneta interneti kaudu →

Liitu meie Telegrammi kanaliga

Telegram →

Palved ja kirjakohad palvetamiseks Iisraeli eest

Palved Iisraeli eest →

Liitu Ühinenud Rahvad Iisraeli eest liikumisega!

Liitu UNIFY’ga →

Vaata: Samaaria vahimees

Vaata →

Watchmen in Samaria

Hankige minu uus raamat The Voice of These Ashes! (Nende tuhaväljade hääl)

Heastamine või kohtumõistmine

Mille järele hüüavad need tuhaväljad?

Mille järele hüüdis tapetud Aabeli veri? Mille pärast hüüavad Kõigeväelise Jumala poole shoa (natside holokaust), Venemaa pogrommide, Hispaania inkvisitsiooni, kristlike ristisõdade, islami terrori ja paljude teiste tagakiusude ajal hävitatud juutide veri ja tuhk? Ja miks peaks see sinule, lugeja, korda minema? Seda saad teada selle raamatu lehekülgedelt.

Telli nüüd (inglise keeles) →

The Voice of These Ashes

Saatke oma ohvriannid

 • Veebilehe kaudu: https://unitednationsforisrael.org/et/annetused/
 • Pangaülekande jaoks saada meile e-kiri kad_esh_map@msn.com
 • Helista meile USA-s 1-972-301-7087
 • Checks in USD, Canadian Dollars or British Pounds to be sent to Kad-Esh MAP Ministries, 52 Tuscan Way Ste 202-412, St Augustine, Florida 32092, USA
 • Western Unions & Money Grams addressed to Hadassah Danielsbacka, 52 Tuscan Way Ste 202-412, St Augustine, Florida 32092, USA
 • Shabbat Letter ads
  Liitu meie Telegrammi kanaliga

  Telegram →

  Vaata meie viimaseid saateid Iisraelist

  Rumble

  Palved ja kirjakohad palvetamiseks Iisraeli eest

  Palved Iisraeli eest →

  Liitu Ühinenud Rahvad Iisraeli eest liikumisega!

  Liitu UNIFY’ga →

  The Voice of These Ashes

  Hankige minu uus raamat The Voice of These Ashes! (Nende tuhaväljade hääl)

  Heastamine või kohtumõistmine

  Mille järele hüüavad need tuhaväljad?

  Mille järele hüüdis tapetud Aabeli veri? Mille pärast hüüavad Kõigeväelise Jumala poole shoa (natside holokausti), Venemaa pogrommide, Hispaania inkvisitsiooni, kristlike ristisõdade, islami terrori ja paljude teiste tagakiusude ajal hävitatud juutide veri ja tuhk? Ja miks peaks see sinule, lugeja, korda minema? Seda saad teada selle raamatu lehekülgedelt.

  Telli nüüd (inglise keeles) →

  Ühine meie eeloleva Iisraeli reisiga koos dr Dominiquae ja rabi Biermaniga

  Resurection Tour of Israel banner

  Ärkamise reis Iisraelis

  Jom Hashoa-st kuni Jom Haatsmaut-ini

  Hävingust surnuist ülestõusmiseni

  3.-15. mai 2024

  12 päeva elumuutvaid kogemusi, mis kulmineerub Iisraeli 76. aastapäeva tähistamisega 14. mail.

  Rohkem teavet →

  The Roar of the Lion

  Lõvi möirgamine – Sukkoti reis 5785/2024

  14.-27. Oktoober 2024

  “JHVH möirgab Siionist ja toob Jeruusalemmast kuuldavale oma hääle; taevas ja maa värisevad, aga JHVH on varjupaigaks oma rahvale ja kindlaks linnaks Iisraeli lastele!” Joel 4:16

  Me kutsume kõiki Juuda lõvi sõpru tulema Siioni (Iisraeli), et seista koos tema vendade ja õdedega – Iisraeli rahvaga. Kui me kõnnime Iisraeli maal, siis on see erakordne eestpalve aeg VÕTMEkohtades, mis mõjutab ajalugu!

  Rohkem teavet →

  Exposing Antisemitism in America
  Kirjutage alla meie petitsioonile, et keelustada neonatsismi ideoloogia ja jagage seda kõigi oma kontaktidega Facebooki, Twitteri, Messengeri, WhatsAppi, e-posti ja tekstisõnumite kaudu. Iga allkiri loeb!

  Kirjuta alla siin →

  Kutsuge juudi apostleid teenima teie linna ja riiki,

  selleks saatke meile e-kiri aadressil info@kad-esh.org.

  UNIFY Banner

  Liitu Ühinenud Rahvad Iisraeli eest liikumisega!

  Liitu meiega ja saad liikmena osa igakuistest veebikoosolekutest ning prohvetlikest õpetustest ja juhistest otseülekannete kaudu. Sind on kutsutud olema Estriks Iisraeli jaoks ja Iisraeli eest hoolimata kõigest.

  Liitu Ühinenud Rahvad Iisraeli eest liikumisega →

  Ühine 70 õigega rahvaste seas!

  Hakka Ühinenud Rahvad Iisraeli eest eriliseks partneriks, toetades armastuse anniga 100 USD kuus. Klikka allolevaile linkidele või saada meile e-kiri rohkemate võimaluste jaoks: info@unitednationsforisrael.org

  Liitu nüüd →

  Ühine meie Iisraeli reisidega!

  Tulevad reisid →

  GRM Bible Institute banner

  Tule õppima GRM Iisraeli piiblikooli

  Sul ei ole vaja õppida enam üheski teises piiblikoolis. GRM piiblikool on nagu pesumasin, mis puhastab ja valmistab sind ette avastama 1. sajandi tõde ning juhib edasi Siionis alguse saanud evangeeliumi juurde, mille kaudu on paljud vabaks saanud.

  Registreeru ja alusta õpingutega (inglise keeles) →

  Eestikeelseks õppeks palun saada e-kiri aadressile: estonia@unitednationsforisrael.org

  Liitu meie Telegrammi kanaliga ja ole kursis peapiiskop Dominiquae Biermani uute õpetustega:

  https://t.me/dominiquaebierman

  Hakka meie Youtube kanali tellijaks!

  Vaata peapiiskop Dominiquae Biermani viimaseid saateid ja hakka Dominiquae Bierman TV Youtube kanali tellijaks!

  Meie Youtube kanal →

  Liitu meie Rumble kanaliga

  Rumble kanal →

  MAP Prison Ministry

  Toeta meie vanglateenistust!

  Oleme käivitanud USA-s vanglateenistuse, mida juhib rabi Baruch Bierman ja GRM piiblikooli grupi UCI vanglas Floridas. Sammhaaval juhatatakse kinnipeetavaid Siionis alguse saanud evangeeliumi juurde ja me oleme näinud nende elus palju imesid!

  Tunnistused meie õpilastelt ”trellide taga”:

  GRM Piiblikool on minu elu päästnud! Ma ei olnud füüsiliselt eriti tugev ja mu vaimne elu rippus juuksekarva otsas, sest see kõik oli üles ehitatud valeõpetustele ja pettustele. Nüüd on mul sügav, terve ja õitsev suhe Jeshuaga. Kogu mu elu on muutunud!
  – Deborah Ross

  See piiblikool on andnud mulle parema arusaamise sellest, mida tähendab, et Jeshua on minu elu Isand. Ma olen saanud tagasi oma usu Jeshuasse ja lootuse paremale elule, mitte ainult siin maa peal, vaid ka igavikus.
  – Thomas Mount

  Annetuse saatmisel kirjuta palun kommentaaridesse: “Vanglateenistus”

  Anneta veebilehel →

  Loe rohkem →