Do you know any Anti-Semites

Kas sa tunned mõnda antisemiiti?


21 päeva palvet ja paastu antisemitismi vastu.

Do you know any Anti-Semites
Toora portsjon MATTOT/MASSEI – Bamidbar (4. Moosese) 30:2–36:13

“Ma päästan sind su rahva ja paganate käest, kelle juurde ma sind nüüd läkitan avama nende silmi, et nad pimedusest pöörduksid valguse poole ja saatana võimuse alt Jumala poole ning saaksid pattude andeksandmist ja osa nende seas, kes on pühitsetud usu läbi minusse!”

Apostlite teod 26:17-18

Shabbat shalom, armsad!

9. aprillil 1990, paasapüha eel, läkitas Püha Vaim mind ja minu abikaasat Jeruusalemmast rahvaste juurde. Kõigepealt USA-sse Hawaile, seejärel Dallasesse, et õppida Piiblikoolis Christ for the Nations (CFNI, Kristus rahvaste jaoks). Edasi Dallasest Floridasse ja Floridast Hongkongi ja Hiina ning kokku vähemalt 50-sse riiki ja sadadesse linnadesse.

Oleme teeninud tuhandeid inimesi ja meil on olnud eesõigus saada kasutatud tõe ja ärkamise astjatena. Meid on vastu võtnud nii lihtsad inimesed kui ka valitsused. Samuti on meid taga kiusanud religioossed võimud, sarnaselt apostel Shauliga (Paulusega), kuid tagakiusajateks ei ole olnud mitte niivõrd religioossed juudid, vaid pigem paganad. Oleme avastanud, et mitte kõik ei armasta tõde ja paljud eelistavad pimedust valgusele seni, kuni see on neile mugav. Oleme märganud, et enamik inimesi on religioossed, kuid mitte paljud pole lepingusse kuuluvad usklikud. Paljud inimesed käivad kirikus või mõnes religioosses koguduses, kuid ei käi oma igapäevaelus koos Jeshuaga.

“Kellel on jumalakartuse nägu, aga kes salgavad tema väge. Ja nendest hoidu eemale.” 2. Timoteosele 3:5

Dallases CFNI Piiblikoolis õppimise ajal avastasime, et enamik üliõpilasi olid näljased Jumala liikumise järele. Väljapaistvad ja võitud kõnelejad tulid kantslisse ja inspireerisid meid oma usku laiendama ning usu kaotanute poole välja sirutuma, sellele järgnevate tunnustähtede ja imedega. Ühel päeval olime peaauditooriumis ja vaatasime filmi võimsast ärkamisest, mis Hiinas oli kestnud 80-ndatest alates. Minu vaim oli väga ärevil ja ma jooksin palvetuppa ning nutsin ja nutsin kontrollimatult, kui Püha Vaimu kurvastuse pisarad pesid mind selle intensiivse eestpalve läbi.

Kui teised üliõpilased auditooriumis mainitud filmi vaatasid, hakkasid paljud neist hüüdma ärkamise järele, mida nähtu nende südames üles õhutas. Kui kogu auditoorium oli täidetud hüüetega, tuli prohvetluse vaim tugevalt minu üle ja ma hüüdsin:

“Ärkamine on SIIN, aga te ei taha seda!”

Siis jooksin sealt taas ära ja jätkasin nuuksudes ja ägades palvetamist palvetoas.

Do you know any Anti-Semites

Siis ma veel ei teadnud, mida mu prohvetlik ütlus ja nutt tegelikult tähendasid. Mul kulus aastaid mõistmaks, et lõpuaja ärkamine on seotud juutidega, Iisraeliga ja usu heebrea või juudi juurtega! See räägib Jeshuast kui Iisraeli Messiast ja tema juudi identiteedi taastamisest koos algse besora (heade sõnumitega, evangeeliumiga), mille juudi apostel Shaul rahvastele tõi.

“Teie kummardate, mida te ei tea; meie kummardame, mida me teame, sest pääste tuleb juutidelt.” Johannese 4:22

Ühel päeval oli mul avatud ilmutus ja nägin, kuidas Shaul (Paulus) suurest rõõmust üles-alla hüppas ja ütles mulle: „Mine! Ja taasta Jeshua head sõnumid (evangeelium)!”

Ma ei teadnudki, et kuna apostel Shaul tõi Jeruusalemmast rahva ette evangeeliumi, olid kurjad hundid karja hulka tulnud ja petnud paljusid uskuma õpetuslikke valesid, mis põhjustasid vägivaldset antisemitismi ja veel paljude miljonite juutide mõrvamist. Need õpetused soosisid kristlaste ülemvõimu juutide üle, kiriku võimu sünagoogi üle.

“Õige küll! Uskmatuse pärast on nad ära murtud; aga sina püsid usu läbi. Ära saa omas meeles suureliseks, vaid karda! Sest kui Jumal ei säästnud loodud oksi, ega ta sindki säästa!” Roomlastele 11:20-21

Do you know any Anti-Semites

Seejärel pandi paljudesse iidsetesse kirikuhoonetesse kahe naise kujud – võidukas kirik vastandina alistatud sünagoogile. Paljud jutlustajad õhutasid inimesi üles vaenulikkusele juutide ja kõige juudiliku vastu. Veresüü laimu, mille kohaselt “juudid tapsid Kristuse” ja “juudid tapsid Jumala” levitati ikka ja jälle paljudest kantslitest. See vallandas palju kurja! Juute kiusati taga, alandati, mõrvati ja saadeti välja kõigist Euroopa riikidest. Juutide ja kõige juudiliku põlgamine polnud vaimulike jaoks mitte ainult soovitatav suhtumine, vaid sageli õhutati neid selleks üles.

“Sellepärast vaata Jumala heldust ja valjust; valjust küll nende vastu, kes on langenud; aga heldust sinu vastu, kui sa püsid helduses, muidu sindki raiutakse maha!” Roomlastele 11:22

Do you know any Anti-Semites

Seda müüti, mis on toonud hävingu miljonitele juutidele, mis kulmineerus Hitleri ja natside shoaga (holokaustiga), on lihtne kummutada. Juudid olid Jeshua ajal Rooma impeeriumi võimu all ja neil polnud volitusi kedagi risti lüüa ega hukata. Ehkki usust taganenud ülempreester Kaifase üles ässitatud ja kinni makstud rahvamass karjudes nõudis Jeshua hukkamist, järgisid tuhanded juudid Jeshuat ja uskusid temasse kui Messiasse. Rooma sõdurid lõid ta hukkamispuule, kiskusid teda habemest, pilkasid teda, sülitasid ta peale ja panid pähe teravate okastega pärja. Kud mina ei tea ühtegi jutlustajat, kes oleks kantslist kunagi kuulutanud: “Roomlased tapsid Kristuse ja nad väärivad surma.” Lõppkokkuvõttes ütles Jeshua, et keegi ei saa tema elu võtta. Jeshua läks vabatahtlikult surma nii juutide esiti, kui paganate eest, et võita ära saatan, patt ja surm kõigi jaoks, kes panevad oma lootuse tema peale.

“Sellepärast Isa armastab mind, et ma jätan oma elu, et seda jälle võtta. Ükski ei võta seda minult, vaid ma jätan selle iseenesest. Mul on meelevald seda jätta ja mul on meelevald seda jälle võtta. Selle käsu ma olen saanud oma Isalt!” Johannese 10:17-18

See on vale olemus. Hitlerit kuuldi rääkivat: “Räägi valet, puhu see piisavalt suureks, korda seda uuesti ja uuesti ning kõik jäävad seda uskuma.”

“Teie olete oma isast saatanast ja oma isa himude järgi te tahate teha! Tema on inimese mõrvaja olnud algusest peale ega ole jäänud püsima tõesse, sest tõde ei ole tema sees. Kui ta räägib valet, siis ta räägib omast, sest ta on valetaja ja vale isa!” Johannese 8:44

Antisemitism kui definitsioon võeti kasutusele alles 19. sajandil, kui juutide vihkamist hakati esimest korda pärast ristiusu saamist riigiusuks 4. sajandil Ida-Roomas, tunnistama sotsiaalseks haiguseks.

See on Wikipeedia määratlus: “Antisemitism on termin, mida kasutatakse tähistamaks vaenulikkust juutide suhtes, mis tuleneb vastumeelsusest nende religioossele, kultuurilisele või etnilisele taustale.”

Täna on antisemitism põimunud antisionismiga, mis tähendab poliitilist vastupanu juudi rahva prohveteeritud tagasipöördumisele oma maale. Petlikud ja valelikud avaldused nagu „beebitapjad“, „sionism = rassism“, „sionism = natsism“ on tänapäeva Ameerika ühiskonnas ja paljudes teistes maailma riikides liigagi levinud!

Juutide vastu suunatud religioosne tagakius ja vaenulikkus said alguse Ida-Rooma kristlusest 4. sajandil ja levisid jõuliselt kuni 20. sajandini ning tipnesid natside shoaga, kui Hitler ajas Saksamaalt juudid välja, öeldes: “Välja juudid, teie, Kristuse tapjad”. Selle loosungiga kõrvuti tõstis ta üles risti Berliini tänavatel, umbes nii, nagu Hispaania inkvisitsioon oli teinud 500 aastat varem. Kuid Iisraeli riigi loomisest alates on levinud sama surmava sotsiaalse “viiruse” teine variant, mis kasutab valeväiteid ja valepoliitilisi retoorikaid “Palestiina küsimuse” nimel.

“Jumal, ära ole nii vait, ära vaiki! Ära jää vagusi, mu Jumal! Sest vaata, su vaenlased möllavad ja su vihkajad ajavad pea püsti! Sinu rahva vastu nad sepitsevad kavatsusi ja peavad nõu sinu varju all olijate vastu! Nad ütlevad: lähme ja hävitame nad rahvaste seast, nõnda et Iisraeli nimegi enam ei mäletata!” Psalmid 83:2-5

Do you know any Anti-Semites

Allolevas videos tõestan, et väidetav Palestiina küsimus on Hitleri laps. See on koletu plaan, mille lõi tolleaegne Jeruusalemma ülemmufti, kõrgeim moslemite juht, kes külastas 1941. aastal Hitlerit Berliinis. See kuri ja julm moslemite juht palus Hitlerit, et ta aitaks välja õpetada armee, mis hävitaks kõik juudid oma esivanemate maal, rakendades seeläbi “juudiküsimuse lõpplahendust” seestpoolt. Hitler täitis meelsasti selle palve ja PVO sündis. Palestiina Vabastusorganisatsioon (PVO) võitleks nüüd poliitiliselt, sotsiaalselt ja terroriaktidega, et Iisrael maailma kaardilt ära pühkida, või nii nad arvasid. PLO-st kasvas välja Fatah, Hezbollah, Hamas, Al Qaida, Moslemi Vennaskond ja kõik muud terrorirühmitused. Nende eesmärk on vabaneda juutidest ja Iisraeli riigist täielikult. Sel eesmärgil õpetavad ja koolitavad nad oma lapsi relvi käsitsema, juute vihkama ja mõrvama, et suureks kasvades saada “sahheediks” või märtriks.

Nad kasutavad lapsi erinevates rünnakutaktikates juutide vastu, nagu nugadega pussitamine ja kividega loopimine, et purustada juutide koljud ja mõrvata neid. Nad rammivad raskete veokitega bussipeatustes juutide autosid ja ajavad alla pahaaimamatuid tsiviilisikuid. Nad lasevad lendu lõhkeainega täidetud õhupalle, et juudi lapsed neist kinni haarates tükkideks lendaksid. Seda kõike “Vaba Palestiina” nimel. Lisaks kutsuvad nad juute “beebimõrvariteks”. Need araablased, kes pooldavad Palestiina küsimust ja kõik nende järgijad Ameerikast, Euroopast, Lõuna-Ameerikast, Aafrikast, Aasiast ja kõigist rahvastest toetavad tegelikult Hitleri juudiküsimuse lõpplahendust juudi rahva täielikuks hävitamiseks.

Nad tegutsevad sama põhimõtte alusel nagu Hitler: “Räägi suurt valet, korda seda uuesti ja uuesti ning kõik jäävad seda uskuma.”

Ükskõik, kas oled juut, moslem, kristlane, ateist, budist, hindu, noor või vana, mees või naine, kui toetad Palestiina küsimust, siis oled Hitleri ja Jeruusalemma ülemmuftiga samas pundis. Kui oled antisionist/sionismi vastane ja Iisraeli riigi vastane, siis oled “ametlikult” antisemiit.

See on kiireloomuline üleskutse meeleparanduseks miljarditele petetud inimestele sellel planeedil! Tule sellest valest välja, sest Kõigeväeliselt on lähtunud vihahoog, nuhtlus on alanud ja Jahve on tulnud välja mõistma kohut ja hävitama kõiki neid, kes vihkavad tema Iisraeli rahvast ja tema juudi Messiat Jeshuat.

“Sest JHVH-l on raev kõigi rahvaste ja viha kõigi nende väehulkade vastu: ta on pannud need vande alla, ta on andnud need tappa! Sest see on JHVH kättemaksupäev, tasumisaasta riiu eest Siioniga!” Jesaja 34:2, 8

Hoiatage teisi, enne kui on liiga hilja! Lugege minu viimast selleteemalist raamatut IDENTITEETIVARGUS ja saatke see teistele edasi!

“Siis ma õnnistan neid, kes sind õnnistavad, panen vande alla need, kes sind neavad, ja sinu nimel õnnistavad endid kõik suguvõsad maa peal!” 1. Moosese 12:3

Sinu Iisreli sõbrad ja mentorid

Peapiiskop Dominiquae ja rabi Baruch Bierman

“Siioni pärast ma ei vaiki.” Jesaja 62:1

Archbishop Dominiquae and Rabbi Baruch Bierman

Vaata: Hitleri laps

Kümniste ja annetuste saatmiseks:

  • Anneta interneti kaudu: https://kad-esh.org/et/annetused/
  • Pangaandmete jaoks Ameerikas saada meile e-kiri: kad_esh_map@msn.com
  • Helista meile USA-s 1-972-301-7087
  • Checks in USD, Canadian Dollars or British Pounds to be sent to Kad-Esh MAP Ministries, 52 Tuscan Way Ste 202-412, St Augustine, Florida 32092, USA
  • Western Unions & Money Grams addressed to: Adriana Dominiquae Bierman, 52 Tuscan Way Ste 202-412, St Augustine, Florida 32092, USA

Fasting and Prayer for Israel

21 päeva ülemaailmset paastu ja palvet

Am Israel hhai!

27. juuni – 18. juuli 2021

Meil võtame 21 päeva palveks ja paastuks juudi rahva päästmise nimel antisemitismist ja kõigist sellest tuletatud ilmingutest, sealhulgas antisionism ja igasugune viha juudi rahva. Me palvetame Iisraeli pääste ja vabanemise eest kõigist tema vaenlastest.

Rohkem teavet →

Liitu uue antisemitismi vastase asjaga.

Avasta oma Messia identiteet, taastades tema identiteedi juudina, mitte roomlasena. Peapiiskop Dominiquae Biermani uus raamat „Identiteedivargus” ja GRI veebikursus võidab antisemitismi, näidates sinule Messia tõelist juudi identiteeti. Sa õpid käima 1. sajandi väes ja võidmises!

Telli nüüd ja hakka õppima →

Lugejatelt:

Ma tahan öelda, et olen saanud palju olulisi teadmisi, mis on seotud kirikuajaloo, identiteedivarguse, kogu juudi rahva ajaloo ja antisemitismiga: see raamat on uskumatult rikas! Tõeline teabe- ja ilmutuse allikas. Kiitus Jumalale! ~ François Foisil, France

Seda, peapiiskop Biermani raamatut lugedes, avastab lugeja šokeerivaid tõdesid, mida ajaloolased ja teoloogid on põlvkondade kaupa varjanud. See raamat on nagu tsunami, mis paiskab esile ilmutusi meie minevikust, olevikust ja JHVH rahva tulevikust.

~ Peapiiskop Lawrence Langston, Th.D. Ph.D., USA

Imed ja tunnustähed olid algkoguduse seas tavalised, kuid see vägi varastati usklikelt. Kuidas? Muutes meie Isanda identiteeti. See identiteedivargus on selles läbimurderaamatus paljastatud ja selgelt välja toodud. Raamat avab silmad ja vastab paljudele küsimustele, taastades meie tõelise usu aluse, mis anti juudi Messia Jeshua jüngritele. ~ Reverend Debra Barnes, USA

Telli nüüd →

* Juurdepääs kursusele kaasneb raamatuga ainult siis, kui raamat on tellitud veebilehe kaudu

https://www.against-antisemitism.com/et/

Liitu meie uue Telegrammi kanaliga ja ole kursis peapiiskop Dominiquae Biermani uute videote ja õpetustega:

https://t.me/dominiquaebierman

Hakka meie Youtube kanali tellijaks!

Vaata peapiiskop Dominiquae Biermani viimaseid saateid ja hakka Ühinenud Rahvad Iisraeli eest Youtube kanali tellijaks!

Meie Youtube kanal →

GRM prison

Toeta meie vanglateenistust!

Oleme avanud USA-s vanglateenistuse, mida juhib rabi Baruch Bierman ja GRM piiblikooli grupi UCI vanglas Floridas. Sammhaaval juhatatakse kinnipeetavaid Siionis alguse saanud evangeeliumi juurde ja me oleme näinud nende elus palju imesid! Kui rabi Baruch külastab neid vanglas, naaseb ta alati teadetega tervenemistest ja elu muutustest. Jahve on avanud meile võimsa ukse!

Oleme valmis saanud GRM Piiblikooli platvormil, mis võimaldaks kõigil Ameerika vanglasüsteemi kinnipeetavatel tahvelarvuti kaudu õppida. Kutsume sind üles toetama seda olulist teenistust palvete ja annetustega, et laiendada jõupingutusi juudi Messia Jeshua tutvustamiseks kogu USA vanglasüsteemile!

Annetuse saatmisel kirjuta palun kommentaaridesse: “Vanglateenistus

Anneta veebilehel →

Loe rohkem →

Õpi tundma usu juudi juuri.

Sul ei ole vajadust õppida enam üheski teises piiblikoolis. GRM piiblikool on nagu pesumasin, mis puhastab ja valmistab sind ette avastama 1. sajandi tõde ning juhib edasi Siionis alguse saanud evangeeliumi juurde, mille kaudu on paljud vabaks saanud.

Registreeru ja alusta õpingutega (inglise keeles) →

Eestikeelseks õppeks palun saada e-kiri aadressile: estonia@unitednationsforisrael.org

Ühine 70. Rahvaste õigega!

Toeta Jeruusalemma suursaatkonna toimimist Jeruusalemma mägedel igakuise maksega $100. Klikka allolevaile linkidele või saada meile e-kiri rohkemate võimaluste jaoks: info@unitednationsforisrael.org
https://unitednationsforisrael.org/et/annetused
https://unitednationsforisrael.org/et/saatkond/