Is the law legalism

Kas Toora seadused on käsumeelsus?


Is the law legalism
Toora potsjon PINHAS – Bamidbar (4. Moosese) 25:10-30:1(29:40). Haftara: Jer. 1:1-2:3

Nõnda on siis seadus (Toora) püha ning käsud on pühad, õiged ja head. Roomlastele 7:12

Shabbat shalom armsad!

Neil lõpuaegadel, milles oleme vajame teshuvad, mis tähendab meeleparandust ja tagasipöördumist selleks, et olla taastatud. Üks Messia ihu valesti mõistetud teemadest on käsuseadus või Toora, mis tähendab heebrea keeles õpetust ja juhiseid. Asendusteoloogia tõttu valitseb selles osas suur segadus ning see takistab inimestel edasi liikuda ja saada taastatud. Järgnevad juhised on abiks tõelise vabaduse saavutamiseks!

Enamus usklikke võib jaotada neisse kahte kategooriasse:

 1. Need, kes kardavad Toorat (Jahve käsuseadus), sest nad suhtuvad sellesse kui “käsumeelsusse” ning muutuvad seadusetuks.
 2. Need, kes armastavad Toorat, aga pelgavad Püha Vaimu ning muutuvad hoopis seeläbi “käsumeelseks”.

Ma arvan, et ainult vähene hulk usklikke käib tervislikus tasakaalus Toora ja Ruahhi (Vaim) vahel ja enamasti on need usklikud teiste poolt valesti mõistetud!

Kõigepealt peame me mõistma, mis on tõe vundament. Jahve (Jumal) ei ole iseendaga vastuolus ega segaduses. Ta on lugematutes kirjakohtades ütelnud, et Toora (käsuseadus) on hea!

Nõnda on siis seadus püha ning käsk on püha, õige ja hea. Roomlastele 7:12

Ja see ON hea! Jeshua ei tulnud selleks, et lunastada inimkonda Elohimi Toora seadusest, Jumal hoidku. Ta tuli, et lunastada inimkond oma pattudest!

Ma tean küll, et Toora (käsuseadus) on vaimulik, mina aga lihalik, müüdud patu alla. Roomlastele 7:14

Mis me siis ütleme? Kas Toora seadused on patt? Mitte sugugi! Roomlastele 7:7

See on saatana suurim vale, et Toora on patt ja ta levitab seda valet alates 1. Moosese raamatu 3. peatükist!

Ja madu ütles naisele: „Te ei sure, kindlasti mitte, aga Elohim teab, et päeval, mil te sellest sööte, lähevad teie silmad lahti ja te saate Elohimi sarnaseks, tundes head ja kurja.” 1. Moosese 3:4-5

Alates Edenist kuni tänase päevani räägib see iidne madu ikka sama juttu: Toora (JHVH juhised) on halb ja kahjulik, seda ei antud mitte hea pärast…

Kuninga Taavet räägib Psalmides (lauludes):

Kuidas hoiab noor inimene oma teeraja selge? Kui ta elab sinu sõna järgi. Psalmid 119:9

Is the law legalism

On tähtis siinkohal ära märkida, et Jahve Toora on tema SÕNA. Ta ei saa muuta oma sõna ega saa muuta oma seadusi!

Iga hea and ja iga täiuslik kink tuleb ülalt, valguste Isalt, kelle juures ei ole muutust ega varjutuste varju. Jaakov 1:17

Kuningas Taavet armastas Jhvh käske ja seadusi ROHKEM kui rikkust ja varandust!

Sinu tunnistuste teedel ma rõõmutsen enam kui kogu rikkusest. Psalmid 119: 14

Ta teadis, et temale osaks saanud õnnistuste saladus seisnes tema armastuses Elohimi sõna ning käskude vastu!

Ja kui sa tõesti kuulad JHVH, oma Elohimi häält ja pead hoolsasti kõiki tema käske, mis ma täna sulle annan, siis tõstab sind JHVH, su Elohim, kõrgemaks kõigist rahvaist maa peal. Ja kõik need õnnistused saavad sulle osaks ja tabavad sind, kui sa võtad kuulda JHVH, oma Elohimi häält. 5. Moosese 28:1-2

Niisiis, kui mõlemad apostel Shaul (Paulus) ja kuningas Taavet nõustusid, et Toora on HEA, miks siis nii paljud kristlased seda kardavad ning väldivad nagu mingit katku?

See on asendusteoloogia 1800 aastat kestnud vale levitamise tõttu, mis väidab, et Toora on halb ja kuri ja see vaid “judaiseerib”. Aga kui me sulgeme oma kõrvad käsuseadusele, siis ei ole meie palved JHVH’le meelepärased!

Kes pöörab oma kõrva ära käsuseadust kuulmast, selle palvegi on jäledus. Õpetussõnad 28:9

See on väga tõsine asi ja on kooskõlas sellega, mida Jeshua rääkis Matteuse 7:21-23

Mitte igaüks, kes mulle ütleb: „Õpetaja, õpetaja”, ei saa taevariiki; saab vaid see, kes teeb mu Isa tahtmist, kes on taevas. Paljud ütlevad mulle tol päeval: „Õpetaja, õpetaja, kas me ei ole sinu nimel ennustanud ja sinu nimel kurje vaime välja ajanud ja sinu nimel teinud palju vägevaid tegusid?” Ja siis ma tunnistan neile: Ma ei ole teid kunagi tundnud, MINGE ÄRA MINU JUUREST TE SEADUSETUD/TOORATUD.” Matteuse 7:21-23

Teiste sõnadega – neid, kes keelduvad kuuletumast JHVH-le ja tema käskudele (Toorale) nii kirjapanduna kui ka neile, mis on antud Püha Vaimu poolt igapäevaselt, kutsutakse seadusetuteks/üleastujateks või tooratuteks!

Aadamast sai üleastuja, kui ta uskus mao valet ja hülgas Elohimi käsu! Niisiis, kuidas me saame käia kuulekuses ja samal mitte olla käsumeelsed? See on kõige tähtsam asjaolu – kuulekad inimesed ei saa mingil juhul “käsumeelseteks” seepärast, et sõna-kuulelikkuse vaim ja käsumeelsuse vaim on pärit kahest erinevast allikast!

Nii ei ole nüüd enam mingit hukkamõistu neile, kes on Messias Jeshuas. Sest elu Vaimu seadus Messias Jeshuas vabastanud su patu ja surma seadusest. Roomlastele 8:1-2

Pange tähele, et elu Vaimu seadus ei vabasta meid mitte Elohimi seadusest vaid patu ja surma seadusest!

Kui meie oleme täidetud elu Vaimuga, siis me ei käi mitte “käsumeelsuses”, mis püüab olla hea omaenese jõus ja “mina ise” ponnistustes, vaid me kõnnime kuulekuses Taevase Isa häälele (Püha Vaim meie sees). Ja Püha Vaim juhatab meid kõigesse tõtte! Me peaksime lõpetama Jahve Toora hülgamise ja pigem avama oma kõrvad selle kuulmiseks ja laskma Pühal Vaimul see kirjutada oma südamesse!

Is the law legalism

Vaid leping, mille ma teen Iisraeli sooga pärast neid päevi, ütleb JHVH, on niisugune: ma panen nende sisse oma Seaduse ja kirjutan selle neile südamesse; siis ma olen neile Elohimiks ja nemad on mulle rahvaks. Jeremija 31:33

Brit Hadasha (Uuen-datud Leping) tunnuseks on Püha Vaimu sõrmega kirjutatud Toora meie südameis ja Püha Vaim ei juhi meid kunagi “käsumeelsusse” vaid sõna-kuulekusse!

Kes on teinud meid kõlblikuks teenima uut lepingut, mitte kirjatähe, vaid Vaimu lepingut, sest kirjatäht suretab, aga Vaim teeb elavaks. 2. Korintlastele 3:6

Seega on see Püha Vaim, kes õpetab meile Toorat ja annab meile ilmutuse, kuidas selles käia! Need ei ole inimeste seadused ja traditsioonid (ehkki Elohim võib ka neid kasutada!) vaid pigem JHVH ilmutused igaühele meist isiklikult!

Hüüdkem koos kuningas Taavetiga!

Ava mu silmad nägema su Toora imesid! Psalmid 119:18

See on hea palve meile kõigile palvetamiseks!

Kui me tõesti armastame Kõigeväelist Jumalat, siis me otsime teda päeval ja öösel, et ta ilmutaks meile oma tahet ja ta kindlasti vastab meie palvetele. Jahve Toora (seaduse) isiklik ilmutus juhib meid meeleparandusele! Teshuva (pöördumine, meeleparandus) viib taastamiseni!

JHVH Toora on laitmatu, see kosutab hinge; JHVH tunnistus on ustav, see teeb kohtlase targaks. Laulud 19:8

Kui me käime Toora ilmutuses, siis me ei käi “käsumeelsuses” vaid sõnakuulekuses!

Sinu Iisraeli sõbrad ja mentorid

Peapiiskop Dominiquae ja rabi Baruch Bierman

Siioni pärast ma ei vaiki.” Jesaja 62:1

Archbishop Dominiquae and Rabbi Baruch Bierman

Ohvriandide ja kümniste saatmiseks:

 • Anneta online: https://kad-esh.org/et/annetused/
 • Pangaandmete jaoks Ameerikas saada meile email: kad_esh_map@msn.com
 • Helista meile USA-s 1-972-301-7087
 • Western Unions & Money Grams addressed to: Paulette Covan, 52 Tuscan Way Ste 202-412, St Augustine, Florida 32092, USA
Jälgige meid sotsiaalmeedias

Vaata viimast õpetust: Iisraeli ajajoon, osa 1

 • Shabbat Letter ads

  Hakka meie Youtube kanali tellijaks!

  Vaata peapiiskop Dominiquae Biermani viimaseid saateid ja hakka Ühinenud Rahvad Iisraeli eest Youtube kanali tellijaks!

  Meie Youtube kanal →

  Sukkot Tour

  Sukkot 5783/2022

  Shmita aasta lõpu reis

  Järgmise 7 aasta pühitsemine Iisraeli kuningale
  Valmistage Jhvh teed!

  6. – 18. oktoober 2022

  Koos peapiiskop Dominiquae ja rabi Baruch Biermaniga

  „On öeldud: Sillutage, sillutage, tehke tee valmis, koristage takistused mu rahva teelt!” Jesaja 57:14

  Liituge meiega, kui lõpetame shmita-shabbati aasta ja pühitseme sisse uue seitsmeaastase perioodi. See on Iisraeli ja rahvaste jaoks üks ajaloo pöördelisemaid aegu, kui kuulutatakse Messia naasmist Jeruusalemma.

  Haarake oma soofarid, et olla üks 120-nest soofarist, mis üle kogu Iisraeli hüüab!

  ***Vaktsineerimise tõendit ei nõuta.

  Ära jää ilma sellest elumuutvast kogemusest Iisraeli maal!

  Lehitraot, näeme Iisraelis!

  Rohkem informatsiooni:

  tours@dominiquaebierman.com| 1 (972) 301-7087 ext. 2

  Registreeru veebis →

  GRM Banner

  Õpi tundma usu juudi juuri

  Sul ei ole vaja õppida enam üheski teises piiblikoolis. GRM piiblikool on nagu pesumasin, mis puhastab ja valmistab sind ette avastama 1. sajandi tõde ning juhib edasi Siionis alguse saanud evangeeliumi juurde, mille kaudu on paljud vabaks saanud.

  Registreeru ja alusta õpingutega (inglise keeles) →

  Eestikeelseks õppeks palun saada e-kiri aadressile: estonia@unitednationsforisrael.org

  Võida antisemitism ja avasta juudi Messia

  Avasta oma Messia identiteet, taastades tema identiteet juudina, mitte roomlasena. Peapiiskop Dominiquae Biermani uus raamat „Identiteedivargus” ja GRI veebikursus võidab antisemitismi, näidates sinule Messia tõelist juudi identiteeti. Sa õpid käima 1. sajandi väes ja võidmises!

  Telli nüüd ja hakka õppima →

  Telli nüüd → https://www.against-antisemitism.com/et/raamat/

  * Juurdepääs kursusele kaasneb raamatuga siis, kui raamat on tellitud veebilehe kaudu https://www.against-antisemitism.com/et/

  Eestikeelset pehmeköitelist raamatut saab tellida ka Eestis. Selleks palun saada e-kiri aadressile: info@against-antisemitism.com

  GRM prison

  Toeta meie vanglateenistust!

  Meil on Ameerika Ühendriikides vanglateenistus, mida juhib rabi Baruch Bierman. GRM piiblikooli õpilasi on praegu mitmes meeste ja naiste vanglas. Samm-sammult õpivad kinnipeetavad tundma Siionis alguse saanud evangeeliumi ja me oleme näinud nende elus palju imesid! Kui rabi Baruch neid vanglas külastab, naaseb ta alati heade tunnistustega elude muutumise kohta. Jahve on avanud meile võimsa ukse!

  Kutsume teid toetama seda olulist teenistust palvete ja annetuste kaudu, et saaksime veelgi laiemalt viia sõnumit juudi Messiast Jeshuast vanglasüsteemis üle kogu Ameerika Ühendriikide

  Annetuse saatmisel kirjuta palun kommentaaridesse: “Vanglateenistus”

  Anneta veebilehel →

  Loe rohkem →

  UNIFY Banner

  Liitu Ühinenud Rahvad Iisraeli eest liikumisega!

  Liitu meiega ja saad liikmena osa igakuistest veebikoosolekutest ning prohvetlikest õpetustest ja juhistest otseülekannete kaudu. Sind on kutsutud olema Estriks Iisraeli jaoks ja Iisraeli eest hoolimata kõigest.

  Liitu Ühinenud Rahvad Iisraeli eest liikumisega →

  Ühine 70 õigega rahvaste seas!

  Hakka Ühinenud Rahvad Iisraeli eest eriliseks partneriks, toetades armastuse anniga 100 USD kuus. Klikka allolevaile linkidele või saada meile e-kiri rohkemate võimaluste jaoks: info@unitednationsforisrael.org

  Liitu nüüd →

  Liitu meie Telegrammi kanaliga ja ole kursis peapiiskop Dominiquae Biermani uute õpetustega:

  https://t.me/dominiquaebierman