Israeli flag

Keda sa usaldad?


Israeli flag
Toora portsjon VAYAK’HEL/PEKUDEI – Shemot (2. Moosese) 35:1-40:38

Piibellik Uus aasta abib 5781/märts 2021

“Palveteekonna laul. Kes loodavad JHVH peale, on nagu Siioni mägi, mis ei kõigu, vaid püsib igavesti! Jeruusalemma ümber on mäed ja JHVH on oma rahva ümber nüüd ja igavesti!

Sest õela valitsuskepp ei jää paigale õigete liisuosal, et õiged oma käsi ei sirutaks ülekohtu järele!” Psalmid 125:1-3

Shabbat shalom armsad ja õnnistatud uut aastat teile!

Mida? Uus aasta märtsikuus? Just nii see on! See on tõeline piibellik uus aasta, mille pani kehtima Kõigeväeline seoses Iisraeli väljaviimisega Egiptusest, kui Iisraeli rahvale anti Toora ja sellekohane pühade kalender. Uus aasta algab abibi kuuga (heebrea keeles KEVAD), mida kutsutakse ka nisani (Babülooniast pärit nimi) kuuks.

“JHVH rääkis Moosese ja Aaroniga Egiptusemaal, öeldes: “See kuu olgu teil esimeseks kuuks; see olgu teil aasta esimeseks kuuks.” 2. Moosese 12:1-2 TLV

Kevadine suurpuhastus algab nüüd!

Abibi kuu 14. päeval on paasapüha, mil meil on kästud süüa hapnemata leiba või matsat. Kevadine puhastus kõigest haputaignast algab 1. abibil (sel aastal langeb see päev univeraalses kalendris 14. märtsile). Leiva/saia ostmise või küpsetamise asemel hakatakse valmistuma matsa (hapnemata leiva) söömiseks. Visatakse välja mitte ainult füüsiline haputaigen ja juuretis, vaid ka emotsionaalne ja vaimne haputaigen. Haputaignat võrreldakse PATU, pettuse ja valeõpetustega. Selleks on eriti religioossed doktriinid, mis ei ole taevase kuningriigi õpetus ja mis pole seetõttu võimelised vabastama sind patust, deemonitest ja haigustest.

“Ja kui tema jüngrid olid jõudnud teisepoolsele kaldale, olid nad unustanud leiba kaasa võtta.

Aga Jeshua ütles neile: “Olge ettevaatlikud ja hoiduge variseride ja saduseride haputaignast!” Kuidas te siis ei mõista, et ma teile ei rääkinud leivast, kui ma käskisin teid hoiduda variseride ja saduseride haputaignast?” Siis nad mõistsid, et ta neid ei käskinud hoiduda leiva haputaignast, vaid variseride ja saduseride õpetusest.”” Matteuse 16:5, 6, 11, 12

Oleme ajal, kus paljud hääled ja sõnumid võistlevad meie kõrvade pärast. Minu palve on, et puhastaksite oma meeled ja mõtted kõigest vaimsest ja emotsionaalsest haputaignast, et saaksite kuulda ainult ühte häält – Jeshua häält!

“Minu lambad kuulevad minu häält ja mina tunnen neid ja nemad järgivad mind.” Johannese 10:27

Archbishop sowing

Uus külv ja kolmekordne lõikus!

See on ka uue külvi aeg uue saagikoristuse jaoks. On aeg külvata meie põllud parimate seemnetega, kuna talvekuud on möödas. Samamoodi on ka aeg ANDA ja oma finantsid heasse vaimsesse pinnasesse külvata, sest see, kes külluslikult külvab, lõikab rikkalikult. Eriti just sel aastal tahame saada rohket saaki, sest trompetite/suure sarvehäälega meeldetuletataval pühal saab alguse shmita aasta, mida nimetatakse ka rosh ha’shana (sügisene uus aasta), mis langeb tänavu 6. septembri õhtule ja JHVH on tõotanud õnnistada oma rahvast KOLMEKORDSE PORTSJONIGA enne shmita aastasse sisenemist!

“Räägi Iisraeli lastega ja ütle neile: kui te tulete maale, mille mina teile annan, siis maa puhaku Jehoova auks. Ja kui te küsite: mida me sööme seitsmendal aastal? Vaata, me ei tohi külvata ega koristada oma saaki!, siis ma saadan teile kuuendal aastal oma õnnistuse, et see annaks saaki kolmeks aastaks! 3. Moosese 25:2, 20,21

Shmita aasta on seitsmeaastase tsükli seitsmes aasta ja see on shabbati aasta -PUHKEAASTA maa jaoks. Rosh ha’shana (trompetite püha), mis leiab aset sügisel, on uus aasta kõigile Tooraga seotud tsiviilasjadele, sealhulgas kinnisvara ja finantsid. Samas on kevadine piibellik uus aasta (algusega abibi kuus) põllumajandusliku pühadekalendri uus aasta. See on uuenemise aeg tema ÜLISTAJAILE! Võime eeldada, et armume Messiasse uuel viisil, kui ülistame teda palves, tuues ohvriande ja tänades Jeshuat vaatamata praegustele keerulistele oludele.

“Sa kroonid aasta oma headusega ja su jäljed tilguvad õli!” Psalmid 65:12

Kevadise piibelliku uue aasta alguse määrab oder, sest kui see tärkama hakkab, siis tuuakse paasapühal preestrile odra uudseviljad.

“Paremik kõigest, igasugu uudseviljadest, ja kõik tõstelõivud, teie igasugu tõstelõivudest, kuuluvad preestritele; ja parima osa oma taignast peate andma preestrile, et su koja peal võiks hingata õnnistus!” Hesekiel 44:30

Grapes

Tema on meie varustaja!

Elame ajal, mil enamik maailma elanikke kardab tulevikku, majanduslangust, aktsiaturu kokkuvarisemist ja üldist majanduse kokkuvarisemist pärast aastat kestnud eriolukordi, sulgemisi jms. Paljud inimesed on majanduse taasavamiseks kiirustanud laskma endale ebapiisavalt katsetatud “vaktsiini” süstima. Kuid selle asemel, et lasta süstida kahtlast ja tundmatut ainet oma ihusse, mis on loodud olema Püha Vaimu templiks, soovitan mina usaldada hoopis JHVH-t (Jumalat). Ta on meie karjane ja meil ei tohiks olla millestki puudus. Ta ütles, et meie rahaasjad ei sõltu maailmasüsteemidest, vaid pigem ustavusest Jumala Isa vastu koos omapoolse osalusega, milleks on ka rahalise külvamine ja lõikamine.

“Aga pange tähele: kes kasinasti külvab, see lõikab ka kasinasti, ja kes rohkesti külvab, see lõikab ka rohkesti. Igaüks andku nõnda, kuidas süda kutsub, mitte kurva meelega ega sunniviisil, sest Jumal armastab rõõmsat andjat. Aga Jumal on vägev teile andma kõike armu rohkesti, et teil ikka oleks kõike igati küllaldaselt ning oleksite rikkad iga hea teo tarvis,” 2. Korintlastele 9:6-8

Iisak külvas näljaastatel, olles pagulane ja põgenik vilistide maal. Kõik oli tema vastu, kuid ta jätkas külvamist, usaldades Elohimi õnnistusi ja ta lõikas sajakordselt!

“Ja Iisak külvas seal maal ja sai sel aastal sajakordselt, sest JHVH õnnistas teda. Ja mees läks rikkaks, läks üha rikkamaks, kuni ta oli läinud väga rikkaks.”1. Moosese 26:12,13

Need, kes õpivad usaldama Iisraeli Jumalat, meie Abba Isa, suudavad sõita ebasoodsate olude lainel ja kogevad imesid nagu ei kunagi varem!

“Ent otsige esiti Jumala riiki ja tema õigust, siis seda kõike antakse teile pealegi!” Matteuse 6:33

Head ja õnnistatud piibellikku uut aastat kõigile neile, kes otsustavad usaldada JHVH-t rohkem kui selle maailma süsteeme, vaktsiine ja peavoolumeediast tulevaid valesid! Pea alati meeles, et Jeshua on oma lammaste ustav karjane ja hoiab neid suure hoolega.

“Taaveti laul. JHVH on mu karjane, mul pole millestki puudust! Haljale aasale paneb ta mind lebama, hingamiseveele saadab ta mind; tema kosutab mu hinge! Ta juhib mind õiguse rööbastesse oma nime pärast! Ka kui ma kõnniksin surmavarju orus, ei karda ma kurja, sest sina oled minuga; su kepp ja su sau, need trööstivad mind! Sa katad mu ette laua mu vastaste silma all; sa võiad mu pea õliga, mu karikas on üleni täis! Ainult headus ja heldus järgivad mind kõik mu elupäevad ja ma jään JHVH kotta eluajaks!” Psalmid 23

Sinu Iisraeli sõbrad ja mentorid

Peapiiskop Dominiquae ja rabi Baruch Bierman

“Siioni pärast ma ei vaiki.” Jesaja 62:1

Archbishop Dominiquae and Rabbi Baruch Bierman

Kümniste ja annetuste saatmiseks:

  • Anneta online: https://kad-esh.org/et/annetused/
  • Pangaandmete jaoks Ameerikas saada meile email: kad_esh_map@msn.com
  • Helista meile USA-s 1-972-301-7087
  • Checks in USD, Canadian Dollars or British Pounds to be sent to Kad-Esh MAP Ministries, 52 Tuscan Way Ste 202-412, St Augustine, Florida 32092, USA
  • Western Unions & Money Grams addressed to: Hadassah Danielsbacka, 52 Tuscan Way Ste 202-412, St Augustine, Florida 32092, USA

Vaata eelmise nädala õpetust:

Mõistes aegu:
https://www.facebook.com/dominiquae.archbishop/videos/270628077958549/

GRM prison

Toeta meie vanglateenistust!

Oleme avanud USA-s vanglateenistuse, mida juhib rabi Baruch Bierman ja GRM piiblikooli grupi UCI vanglas Floridas. Sammhaaval juhatatakse kinnipeetavaid Siionis alguse saanud evangeeliumi juurde ja me oleme näinud nende elus palju imesid! Kui rabi Baruch külastab neid vanglas, naaseb ta alati teadetega tervenemistest ja elu muutustest. Jahve on avanud meile võimsa ukse!

Praegu arendame GRM Piiblikooli platvormil, mis võimaldaks kõigil Ameerika vanglasüsteemi kinnipeetavatel tahvelarvuti kaudu õppida. Kutsume sind üles toetama seda olulist teenistust palvete ja annetustega, et laiendada jõupingutusi juudi Messia Jeshua tutvustamiseks kogu USA vanglasüsteemile!

Annetuse saatmisel kirjuta palun kommentaaridesse: “Vanglateenistus

Anneta veebilehel: https://unitednationsforisrael.org/et/annetused

Ühine meie Iisraeli sukkoti ringreisiga!

Broneeri oma koht 2021. aasta ringreisile, mille teemaks on shabbati aasta. Seitsmendat aastat tuntakse kui shabbati aastat ehk “shmita”. Shabbati aasta üks neist aegadest puhkuseks, andestamiseks ja uuendamiseks.

Vaata rohkem https://kad-esh.org/et/iisraeli-reisid-ja-sundmused/

Ole osa rahvaste muutmisel lammasrahvaiks

Sind on kutsutud olema Estriks Iisraeli jaoks. Ole osa peatamatust jõust, et seista Iisraeli eest oma rahvaga!

Liitu Ühinenud Rahvad Iisraeli Eest liikumisega!

https://unitednationsforisrael.org/et/liikmelisus/

ÜHINE TÄNA 70. RAHVASTE ÕIGEGA!

Toeta Jeruusalemma suursaatkonna toimimist Jeruusalemma mägedel igakuise maksega $100. Klikka allolevaile linkidele või saada meile e-kiri rohkemate võimaluste jaoks: info@unitednationsforisrael.org
https://unitednationsforisrael.org/et/annetused
https://unitednationsforisrael.org/et/saatkond/

Vaadake Facebookist, mida on meil uut!

https://www.facebook.com/dominiquae.archbishop/