Who are the 70 righteous

Kes on 70. õiget?


Who are the 70 righteous
Toora portsjon VAYELEHH (5 Moosese) 31:1-31:30

Varandusest pole kasu vihapäeval, aga õiglus päästab surmast! Õpetussõnad 11:4

Shabbat shalom!

Heebrea keeles on sõna “õigus, õiglus” läbi põimunud sõnaga “õiglane andmine” või ZDAKA. Mõlemad tulenevad juurest ZDK või ZEDEK, mis tähendab õiglust. Selle, kuidas me anname, kellele me anname ja mida me anname ja heebrea sõna õiglus vahel on otsene seos. Ülaltoodud salmi võiksime heebrea keelest parafraseerida järgmiselt:

Rikkus ei teeni vihapäeval tulu, kuid õige andmine päästab surmast! Õpetussõnad 11:4

Mida tähendab olla „õige”? On see väga keeruline asi, et mõista? Lihtsaim viis selle selgitamiseks, nii et isegi laps sellest aru saaks, on “olla õige ja õiglane KÕIGEPEALT JHVH (Jumala) ja siis ka inimeste silmis ”. Ehk teisiti öeldes, kui me oleme õiglased oma sisemises olemuses, siis see viib meid tegema seda, mis on õige.

Tema vastas ning ütles: “Armasta JHVH‘d, oma Elohimi kõigest oma südamest ja kõigest oma hingest ja kõigest oma jõust ja kõigest oma meelest, ja oma ligimest nagu iseennast.” Luuka 10:27

Tõeline õiglus ühendab meie südame olukorra meie tegudega.

Kui me süda on õiges kohas, siis meie teod, mis hõlmavad meie annetamist on samuti õiges kohas ja Sõna ütleb, et õiglane andmine päästab surmast. Tegelikult on see rikkuse ja viha kontekst. Kuigi varandus/rikkus võib aidata meil siin maakeral paremini elada, on siiski aeg, mil ükski rahasumma ei või tuua päästet, tervist, läbimurret, taevast andestust jms. On aeg, mil Elohim-Jumal peab oma viha maa peale valama, sest selle elanike ülekohtu ja õeluse mõõt on täis saanud. Sel päeval ei suuda ühegi “Rockefelleri” ega “Bill Gates” tüüpi inimese varandus ega rikkus olukorda muuta. Raha iseenesest ei saa päästa ei surmast, põrgust ega hauast. Kuid vihapäeval on võimalik kasutada raha surmast pääsemiseks kui seda kasutatakse õigesti, õigel põhjusel ja õiglasest südamest.

Neid sõnu kirjutades meenub mulle Oscar Schindler, kes oli natsiametnik Kolmanda Reichi ajal ja päästis umbes 1000 juuti natside surmalaagritest Poolas. Ta kulutas iga sendi, et osta juute vabaks surmalaagritest, et justkui kasutada neid oma pottide ja pannide vabrikus, mis variettevõttena tegutses juutide päästmise eesmärgil. Kui teised natsiohvitserid hukati pärast sõda toime pandud kuritegude tõttu, suri Oscar Schindler vanas eas ja maeti auga iidsesse Jeruusalemma linna. Tema puhul päästis „õige, õiglane andmine“ surmast ja tema sugu elab edasi. Kui te külastate Yad Vashem-i, shoa (holokaust) memoriaali Jeruusalemmas, on seal Oscar Shindlerile istutatud puu Õiglaste Rahvaste aleel, kuhu on istutatud ka puu austamaks Corrie Ten Boom-i.

Who are the 70 righteous

Aga kes on need 70. õiget rahvaste seas?

Jeruusalemma mägedel, Püha linna väravais on prohvetlik saatkond, mis kui sõnumitooja kuulutab lammasrahvaste vormimisest, Iisraeli taastamisest ja Messia naasmisest. Need kolm põhimõtet on omavahel seotud.

  1. Lammasrahvad on rahvad, kes saavad katalüsaatoriks ja kanaliks Iisraeli taastamisel, nagu Rutt oli taastamise kanaliks tema juudi ämmale Naomile (vt Ruti raamatut Piiblis)
  2. Taastatud Iisrael, kes hüüab: “Õnnistatud on see, kes tuleb JHVH nimes”, on juudi Messia tervituspartei enne Tema tagasitulekut. (Matteuse 23:38)
  3. Juudi Messia saabub Õlimäele ja rajab oma tuhandeaastase kuningriigi Templimäel ning valitseb Jeruusalemmast 1000 aastat rahvaste üle rauast sauaga . (Psalm 2, Jesaja 66, Sakarja 14)

70. õiget rahvaste seast on õiglased andjad, kes hoiavad Rahvaste saatkonda omal kohal toimimas kui kõigi nende sündmuste prohvetlik lipukandja. Igaüks neist peab ustavalt annetama 100 USD kuus.

Who are the 70 righteous

Rahvaste saatkonna tähtsus

KOHALOLEK – meie kohalolek Iisraeli maal muudab atmosfääri.

Sina annad mulle teada elu teerada; rõõmu on rohkesti su palge ees, meeldivaid asju on su paremas käes alatiseks! Psalm 16:11

KOHT- strateegiline väravahoidjate asukoht Jeruusalemma mägedel.

Ma rõõmustusin, kui mulle öeldi: “Lähme JHVH kotta!” Meie jalad seisid su väravais, Jeruusalemm! Psalm 122:1,2

PALVE- pidev palve ja ülistuse meeldiv aroom tõuseb taevastesse.

Sinu müüride peale, Jeruusalemm, olen ma seadnud vahid; kogu päeva ja kogu öö ei tohi nad iialgi vaikida! JHVH meenutajad, ärgu olgu teil rahu ja ärge andke temale rahu, enne kui ta on rajanud Jeruusalemma ja pannud maa peale kiituseks! Jesaja 62:6,7

PUNKT – kontaktpunkt kõigile usklikele nende rahvaste seas, kes Iisraeli tõeliselt armastavad.

Kuid Rutt vastas: “Ära käi mulle peale, et ma sind maha jätaksin ja pöörduksin tagasi su juurest, sest kuhu sina lähed, sinna lähen ka mina, ja kuhu sina jääd, sinna jään minagi! Sinu rahvas on minu rahvas ja sinu Jumal on minu Jumal! Rutt 1:16

VÄGI – Jeshua vägi ilmutab ennast mitmete tervenemiste ja imetegude kaudu.

Ja kui shavuoti (nädalatepüha) kätte tuli, olid kõik ühes paigas koos. Ja taevast sündis äkitselt kohin, otsekui oleks kange tuul puhunud, ja täitis kõik koja, kus nad istusid. Apostlite teod 2:1,2

Who are the 70 righteous

Armee lippudega

Sa oled ilus nagu Tirsa, mu kullake, kaunis nagu Jeruusalemm, kardetav nagu väehulk lippudega! Ülemlaul 6:4

Suursaatkond demonstreerib nende riikide lippe, kes on esindatud Ühinenud Rahvad Iisraeli eest liikumises. Seal eksponeeritavad alalised lipud on ennekõike nende rahvaste lipud, kes esindavad 70. õigete rühma rahvaste seas, kes USTAVALT toetavad saatkonda maksetega 100 USD kuus.

Teiste riikide lippe võidakse aeg-ajalt välja panna, eriti kui nende riikide UNIFY liikmed külastavad saatkonda, osalevad saatkonna vabatahtlikus töös või meie iga-aastastel piibellike pühadega seotud Iisraeli ringreisidel. Kui ma kuulen teie riigilippe Jeruusalemma mägede „tuultes tantsimas“ tuletab see mulle meelde Hesekieli taevaste vankrite, Eelija tulevankrite ja Ruach Elohimi (Jumala Vaimu) müra, mis oli nagu tantsisklev liikumine üle veepinna, tuues korra tohu-vavohu või pimeduse ja kaose üle. Tõepoolest, UNIFY (Ühinenud Rahvad Iisraeli eest) saatkond on osa Lõpuaja taastamisliikumisest.

Ja maa oli tühi ja paljas ja pimedus oli sügavuse peal ja Elohimi Ruahh hõljus vete kohal.1 Moosese 1:2

Hiljuti külastas meie saatkonda Iisraelis asuva messiaanliku pastori poeg oma naisega. Pärast seda, kui me nende eest palvetasime, tundis see Iisraeli noormees Elohimi kohalolu ja tegi väga paljastava märkuse: „siin majas on kõik nii, nagu see peaks olema, ehkki siin on nii palju korruseid, kunstiteoseid ja maale ning kõik kokkuvõttes tundub olevat õige“.

Mida see noor iisraellane avastas oli kuningriigi kord. See toob shalomi ja tervendava väe kogu Iisraelile ja kõigile neile, kes vabatahtlikuna teenivad või saatkonda külastavad. Jeshua on varsti tagasi ja meie teie saatkonnast juba hüüame- Baruch Haba Beshem JHVH, õnnistatud on see, kes tuleb JHVH nimes.

Iisraeli Jumala viha valatakse üle kõigi „sikurahvaste“, nende riikide, kes ei ole aidanud hädas olnud juudi rahvast ja on tänapäeval Iisraeli maa jagamatuse ja taastamise vastu (Matteuse 25:32, Joel 3:1-3, Jesaja 34:1-8).

70. õiget rahvaste seas seisavad müüripraos oma rahvaste eest, et neist võiksid saada lammasrahvad. Nad rakendavad Aabrahami võtit ja põhimõtet, mille järgi kõiki rahvaid õnnistatakse või neetakse vastavalt sellele, kuidas nad on kohelnud Iisraeli.

Ma õnnistan neid, kes sind õnnistavad, nean neid, kes sind neavad, ja sinu nimel õnnistavad endid kõik suguvõsad maa peal! 1Moosese 12:3

Kutsume teid üles vastama Ühinenud Rahvad Iisraeli eest kutsele Iisraeli pärast, kes keset seda maailma pimedust ja aegade raskusi on kõigi jaoks nähtav valguse majakas.

Kutsume teid liikmeks astuma ning ühinema 70. õigega rahvaste seas, kes oma õiglase andmisega on katalüsaatoriks Iisraeli ja rahvaste surmast vabastamisel, Messia korra, elu ja valguse toomisel Tõotatud maale.

Sinu Iisraeli sõbrad ja mentorid

Peapiiskop Dominiquae ja rabi Baruch Bierman

Archbishop Dominiquae and Rabbi Baruch Bierman

ÜHINE TÄNA 70. RAHVASTE ÕIGEGA!
Toeta Jeruusalemma suursaatkonna toimimist Jeruusalemma mägedel igakuise maksega $100. Klikka alloleva lingi menüüs aknale “annetused” (donations), valides summaks $100 või saada meile email info@unitednationsforisrael.org

https://unitednationsforisrael.org/et/annetused/

https://unitednationsforisrael.org/et/saatkond/

Saatke oma pühade uudseviljaohvrid:

  • Anneta online: https://kad-esh.org/et/annetused/
  • Pangaandmete jaoks Ameerikas saada meile email: kad_esh_map@msn.com
  • Helista meile USA-s 1-972-301-7087
  • Checks in USD, Canadian Dollars or British Pounds to be sent to Kad-Esh MAP Ministries, 52 Tuscan Way Ste 202-412, St Augustine, Florida 32092, USA
  • Western Unions & Money Grams addressed to: Hadassah Danielsbacka, 52 Tuscan Way Ste 202-412, St Augustine, Florida 32092, USA

Liitu Ühinenud Rahvad Iisraeli eest liikumisega juba täna!

https://unitednationsforisrael.org/et/

Vaata „Sinu riik tulgu“

Saage osa sellest peapiiskop Dominiquae Biermani sõnumist PNG‘s (jätkuv võidmine teeb meid vabaks), mis räägib kuidas üle saada lõhedest usklike vahel. Kuula tõde ja väega täidetud sõnumit kuningas Jeshua ja Tema kuningriigi kohta.

Tule õppima GRM’i – messiaanlik, apostellik ja prohvetlik piiblikool otse Iisraelist!

www.grmbibleschool.com

Nädala raamat

Lammasrahvad

On aeg võita rahvaid! Õppige kuidas pöörata sinu rahvas lammasrahvasks üks inimene korraga!
https://kad-esh.org/et/pood/lammas-rahvad/

Vaadake Facebookist, mida on meil uut!

https://www.facebook.com/dominiquae.archbishop/