Who Are The Untouchables

Kes on puutumatud?


Who Are The Untouchables
Toora portsjon KI TAVO – Devarim (5 Moosese 26:1-29:8)

Eluli kuu, halastuse kuu

Ja tema jüngrid küsisid temalt: “Rabi, kes on pattu teinud, kas tema või ta vanemad, et ta on sündinud pimedana?” Johannese 9:2

Shabbat shalom!

Usklikust elanikkonnast on suur osa neid, kes ei sobi “tavalistesse kirikutesse”. Põhjuseks on see, et paljude eludes on tragöödiad ja raskusi, mille tõttu nad ei tunne end turvaliselt religioosses keskkonas, kus nende üle arvatavasti mõistetakse kas kohut või peetakse nende võitlusi tühisteks. Inimesed, kes lähevad oma eludes läbi rasketest aegadest vajavad hukkamõistu asemel armastavat ja toetavat suhtumist. Kui inimene ägab valu koorma all, siis ei ole tal tihti jõudu „teeselda, et kõik on hästi“. Messia kogudused peaksid olema turvalised paigad, kus inimesed saavad lohutatud ja vajadusel pannakse neid ka oma probleemidega silmitsi seisma. Me ei saa seada inimesi oma probleemidega silmitsi seisma enne kui me ei ole neid lohutanud. Valu ja leina suuruse tõttu peavad nad enne vastandamist kõigepealt usaldama hakkama.

JHVH Vaim on minu peal, sest JHVH on mind võidnud; ta on mind läkitanud viima rõõmusõnumit alandlikele, parandama neid, kel murtud süda, kuulutama vabastust vangidele ja avama pimedate silmi. Jesaja 61:1

Aastatepikkuse kogemusega teenijana ja Kõigekõrgema tütrena olen püüdnud luua hukkamõistuvaba atmosfääri, kuid koos tõega armastuses, et meist saaks tõeliselt elujõuline vaimne pere. Selle atmosfääri loomiseks olen püüdnud olla see, kes ma olen, lubades oma jüngritel näha minu võitlusi, sest siis saavad nad teada, kuidas omadest läbi minna. Apostel Šaul (Paulus) kutsus oma poegi ja tütreid usus üles jäljendama teda, nagu ta ise jäljendas Messiat ega varjanud oma võitlusi oma järgijate eest.

Sest mulle näib, et Jumal meid, apostleid, on asetanud viimasteks, otsekui surmamõistetuiks; sest me oleme saanud silmaimeks maailmale, nii inglitele kui ka inimestele; meie oleme ogarad Messia pärast, aga teie olete arukad Messias; meie oleme nõrgad, aga teie olete tugevad; teie ausad, aga meie autud. Praeguse hetkenigi kannatame nälga ja janu ja oleme alasti, ja meid pekstakse rusikatega ja meil ei ole kuskil asu. Ja me näeme vaeva tööd tehes oma kätega; kui meid sõideldakse, siis me õnnistame; kui meid taga kiusatakse, siis me kannatame ära; kui meid sõimatakse, siis me räägime lahkesti. Me oleme saanud otsekui maailma pühkmeks ja kõikide roistuks tänapäevani.Mina ei kirjuta seda teie häbistamiseks, vaid noomin teid kui oma armsaid lapsi. Sest ehkki teil oleks kümme tuhat kasvatajat Messaias, ometi ei ole teil mitut isa, sest mina sünnitasin teid evangeeliumi läbi Messias Jeshuas. Sellepärast ma manitsen teid: võtke mind eeskujuks! 1 Korintlastele 4:10-16

Who Are The Untouchables

Religioon põhineb silmakirjalikkusel ja teesklusel, samal ajal kui Siionis tehtud evangeelium või usk, mille esimese sajandi juudi apostlid meile edastasid, põhineb ausal usul. Aus usk tähendab olla „läbipaistev“ oma katsumustes, siiski valides alati vaatamata kõigele uskuda ja loota JHVH‘le. Aeg-ajalt kui ma läbin katsumuste aega, perekonna tragöödiat või muid raskusi, siis leian, et see häirib inimesi, sest ma nad näevad mind ebatäiuslikuna. Inimesed, keda see häirib on endiselt põdemas haigust, mida ma nimetan religiooni vähiks.

Sest mulle meeldib osadus, aga mitte ohver, ja Elohimi tundmine rohkem kui põletusohvrid. Hoosea 6:6

Läbides raskeid aegu oma elus, on mul vahel lihtsam rääkida uskmatute inimestega kui usklikega. Uskmatud ei lähe ennast täis justkui olles “pühamad kui sina” ega otsi eneseõigustust ja seetõttu võivad nad olla ausamad ja omada rohkem empaatiat nende suhtes, kes kannatavad. See on midagi, mis vajab parandamist Messia ihus, sest Jeshua sai inimeseks ja samastus inimkonnaga kogu oma maisel teekonnal kuni hukkamispuuni. Ta ei rääkinud kunagi inimestega hukkamõistval viisil. Ta leidis tee kannatajate südamesse, ilma neid hukka mõistmata ega tõega kompromissile minemata. Ta andis andeks abielurikkumiselt tabatud naisele, keda taheti surnuks kivitada, siiski hoiatas teda mitte enam pattu teha.

Ent Jeshua ajas enese sirgu ega näinud kedagi muud kui naist; ja ta ütles naisele: “Naine, kus on need sinu süüdistajad? Ega keegi ole sind hukka mõistnud?” Naine vastas: “Mitte keegi, Adonai” Jeshua ütles: “Ega minagi sind hukka mõista; mine ja ära tee enam pattu!” Johannese 8:10 11

Me peame järgima meistrile, kes näitas meile tee. Viis inimkonna teenimiseks ja vaimse perekonna moodustamiseks on, et see kes on patuta visaku esimesena kivi. See ei tähenda patu kustutamist või selle ignoreerimist, vaid tähendab, et me peame õppima rõõmustama koos rõõmsatega ja nutma koos nutjatega ega olema nii ükskõiksed, et haiget saanud meie juurest ära joosta tahavad.

Who Are The Untouchables

Sest meil pole niisugune ülempreester, kellel ei oleks kaastundmust meie nõrkustega, vaid kes kõiges on proovile pandud otsekui meie, siiski ilma patuta. Heebrealastele 4:15

Kui rääkida “haiget tegemisest”, hõlmab see nii teid kui ka mind, sest me kõik teeme mõnikord haiget ja kuna me kõik läbime erinevaid kannatuste orge, miks peaksime arvama, et oleme sellest kõrgemal?

Et nüüd Messia on kannatanud lihas, siis relvastuge teiegi sama meelega; sest kes lihas on kannatanud, see on lakanud pattu tegemast. Nõnda et ta aega, mis tal veel on elada lihas, enam ei ela inimeste himude järgi, vaid Jumala tahtmise järgi. 1 Peetruse 4:1-2

Me elame langenud maailmas ega ole omaette saar. See, mis juhtub teistega, võib meid mõjutada ja see, mis meiega juhtub, võib mõjutada ka teisi. Kui “oletatava usu” võltsatmosfääri loomise asemel loome armastuse ja omaksvõtu õhkkonna, siis saame kannatajaid aidata näidates neile väljapääsu vabadusse. Minu puhul, kui käin läbi oma pisarate oru, on viimane asi, mida vajan, „Iiobi trööstijad“ ehk neid, kellel pole aimugi, mida ma läbi elan. Viimane asi, mida ma enda ümber vajan on enesega rahulolevad inimesed, kes püüavad leida kohta “kus sa pattu tegid, et sellist needust ära teenida”.

Kui su lähedased, sõbrad, õed ja vennad usus seisavad silmitsi isikliku tragöödiaga, siis alanda oma süda, sest sa ei ole nende kingades.

Pärast seda kui JHVH oli rääkinud need sõnad Iiobile, JHVH ütles teemanlasele Eliifasele: “Mu viha on süttinud põlema sinu vastu ja su mõlemate sõprade vastu, sest teie ei ole rääkinud minu kohta tõtt, nagu mu sulane Iiob! Iiob 42:7

Who Are The Untouchables

Kui keegi on uppumas oma kurbusesse ja pisaraisse, siis ärge hakakae talle jutlust pidama vaid ulatage abikäsi, andke midagi sooja ja magusat juua ja mähkige ta sooja teki sisse sageli ilma paljude sõnadeta. Pigem julgustage teda ise rääkima, et leevendada tema südame koormaid. Vahel on ainus õige tegu lihtsalt olla selle kannataja jaoks olemas.

Juudid teavad kuidas leinata ja samuti kuidas olla leinaja kõrval. Leinajaile on see alati valus, kuid seda on lihtsam läbi elada, kui inimene on ümbritsetud armastuse ja lohutusega ning inimestega, kes lihtsalt annavad praktilist abi, ilma olukorda analüüsimata. Palju rohkem abi on kellestki, kes teeb teile tassi kohvi või valmistab söögi, aitab pesu pesta või lihtsalt kuulab ja annab tarkust, mis toovad shalomi.

Olge rõõmsad rõõmsatega, nutke nutjatega! Mõtelge ühesuguselt üksteise suhtes! Ärge nõudke kõrgeid asju, vaid hoiduge madaluse poole; ärge olge eneste meelest targad! Roomlastele 12:15-16

Nagu ma juba ütlesin, oleme rabi ja mina püüdnud jääda avatuks meie meeskonna ja jüngrite ees kõigi meie puuduste ning raskustega tragöödiate ajal. Neile on see suur proovikivi, sest just neil aegadel näidatakse inimesi nende „tõelistes värvides ja ka seda “kas nad on tõesti meie jüngrid või mitte“. Siis me näeme, kas nad on meid pjedestaalile seadnud või on tõelised pojad ja tütred usus. Meie raskustest ja tragöödiatest rääkides ei pea ma tingimata silmas pattu, vaid aegu kui elus juhtuvad ootamatud ja kurvad sündmused, näiteks lähedase surm, poja läbikukkumine või abikaasa abielurikkumine, pereliikme enesetapp, lähedaste hukatuslikud sõltuvused ja sellest tulenevad väärkohtlemised, lahutus, vanglas viibiv lähedane, raske ja ravimatu haigus. Me kõik oleme “üllatunud” ja isegi šokeeritud mõnikord kohutavatest asjaoludest, mis ei ole meie kontrolli all. Võimalik, et need on juhtunud teadaoleva patu või leiguse või hoopis meiepoolsete vigade tõttu. Need juhtusid lihtsalt seetõttu, et elame langenud maailmas, aga need annavad meile väärtusliku kogemuse oma usu ja usalduse läbikatsumiseks. Lõpptulemuseks võivad need tuua au JHVH’le.

Ja tema jüngrid küsisid temalt: “Rabi, kes on pattu teinud, kas tema või ta vanemad, et ta on sündinud pimedana?” Jeshua vastas: “Ei ole tema pattu teinud ega ta vanemad, vaid et Elohimi teod saaksid temas avalikuks. Johannese 9:1-3

Ruti lugu Piiblis annab meile sellest suurepärase ülevaate. Tema ämma Naomit tabas laastav tragöödia. Ta kaotas oma abikaasa ja kaks poega ning teda vaevas valu. Selline valu, mis ilmselt poleks kunagi kadunud. Kõik tema meessoost pereliikmed olid surnud ja mitte tema süü tõttu. Ta lesestunud minia Rutt ei olnud saanud lapsi ega tundnud lapsed kaotanud ema sügavat valu, kuid ta lihtsalt järgnes oma ämmale ja toetas teda igati. Ta ei mõistnud kunagi kohut oma ämma üle ega jooksud ära, vaid hoopis püsis ta kõrval ustavalt tuues lohutust ja lootust vana naise ellu. Kujutage ette kui Rutt oleks hakanud ämmale „jutust pidama“ viimase leinaajal või oleks üritanud leida oma ämmas mingit süüd või põhjust, miks see kõik oli talle juhtunud või veelgi hullem küsinud, et „kus on nüüd sinu Jumal keda sa teenid?“ Rutt ei teinud seda kõike ja sai tõelise ja ustava armastuse eeskujuks kõigile järgnevatele sugupõlvedele.

Who Are The Untouchables

Kuid Rutt vastas: “Ära käi mulle peale, et ma sind maha jätaksin ja pöörduksin tagasi su juurest, sest kuhu sina lähed, sinna lähen ka mina, ja kuhu sina jääd, sinna jään minagi! Sinu rahvas on minu rahvas ja sinu Jumal on minu Jumal! Kus sina sured, seal tahan ka mina surra ja sinna maetagu mindki. JHVH tehku minuga ükskõik mida, ainult surm lahutagu mind ja sind!” Rutt 1:16,17

Just sellisest Ruti armastusest ja ustavusest kasvas välja Jeshua ben Davidi, juudi Messia sugupuu, kuna Rutist sai kuningas Davidi (Taaveti) vanaema.

Soovin, et me kõik õpiksime tema ja Jeshua enda eeskujust, kes veetis kõik oma maapealse teenistuse kolm ja pool aastat nende puutumatutega, kes olid näljased tõe järele. Jeshual oli niipalju kaastunnet Mirjamiga viimase venna Laatsaruse enneaegse surma pärast, et TA NUTTIS. Ta ei mõistnud Laatsaruse surma üle kohut, vaid äratas ta surnuist üles!

Ja ta ütles: “Kuhu te olete ta pannud?” Nad ütlesid temale: “Meister, tule ja vaata!” Jeshua nuttis. Siis ütlesid juudid: “Vaata, kuidas ta teda armastas!” Johannese 11: 34-36

Võib-olla olete pettunud ja üksildaseks muutunud, kui te oma pisarate orust läbi käies ei leidnud tuge koguduse sees. Võib-olla tundsite end „puutumatuna“.

Palun ärge muutuge kohut mõistvaks „ohviks“. Ma julgustan teid täna andestama neile, kes teie suhtes on valesti käitunud, et saada jugustuseks kellegile teisele. Või alustage sellise soojuse, omaksvõtmise, toetuse ja usalduse ning usu õhkonna loomist, mida te ise võibolla ei ole oma elus leidnud. Te võite luua tõelise vaimse perekonna kui te tõeliselt tunnete juudi Messia Jeshuat ja Siionist alguse saanud häid sõnumeid (evangeeliumi).

Sinu Iisraeli sõbrad ja mentorid

Peapiiskop Dominiquae ja rabi Baruch Bierman

Siioni pärast ma ei vaiki. Jesaja 62:1

Archbishop Dominiquae and Rabbi Baruch Bierman

Toeta meie taastamise missiooni:

  • Anneta online: https://kad-esh.org/et/annetused/
  • Pangaandmete jaoks Ameerikas saada meile email: kad_esh_map@msn.com
  • Helista meile USA-s 1-972-301-7087
  • Checks in USD, Canadian Dollars or British Pounds to be sent to Kad-Esh MAP Ministries, 52 Tuscan Way Ste 202-412, St Augustine, Florida 32092, USA
  • Western Unions & Money Grams addressed to: Hadassah Danielsbacka, 52 Tuscan Way Ste 202-412, St Augustine, Florida 32092, USA

Tule õppima GRM’i – messiaanlik, apostellik ja prohvetlik piiblikool otse Iisraelist!

www.grmbibleschool.com

Vaata- elades üheskoos ja ühtsuses

Peapiiskop Dominiquae Bierman avab Johannese 17, mis ütleb, et „nad kõik oleksid üks“. See oli oluline vaimne ülekanne, mida Jeshua Messia andis oma jüngritele, aga see on kehtiv ka meie jaoks tänapäeval. Lase endale koos PNG-usklikega esitada väljakutse saada alistunud auastjaks, mis toob üksmeele Tema auks.

Nädala raamat

Religiooni vähi eemaldamine (ei ole eesti keelde tõlgitud)
See raamat aitab teil ja neil, keda armastate, vabaneda sellest laastavast haigusest, mida nimetatakse religiooni vähiks.
https://kad-esh.org/shop/eradicating-the-cancer-of-religion/

Liitu Ühinenud Rahvad Iisraeli Eest liikumisega juba täna!

www.unitednationsforisrael.org

Saa Jeruusalemma suursaatkonna sõbraks

Ühine 70 õigega rahvaste seast, toetades Jeruusalemma suursaatkonna toimimist Jeruusalemma mägedel igakuise maksega $100. Klikka alloleva lingi menüüs aknale “annetused” (donations), valides summaks $100 või saada meile email info@unitednationsforisrael.org

https://unitednationsforisrael.org/et/annetused/

https://unitednationsforisrael.org/et/saatkond/

Vaadake Facebookist, mida on meil uut!

https://www.facebook.com/dominiquae.archbishop/