Who is your planter

Kes on sinu istutaja?


Who is your planter
Toora portsjon BESHALAHH – Shemot (2 Moosese) 13:17-17:16

Tu Bishvat, Iisraeli puude uue aasta eriväljaanne

Õnnis on inimene, kes ei käi õelate nõu järgi ega seisa patuste tee peal ega istu pilkajate killas, vaid kel on hea meel JHVH Toorast ja kes uurib ta Toorat ööd ja päevad! Siis ta on otsekui puu, mis on istutatud veeojade äärde, mis oma vilja annab omal ajal ja mille lehed ei närtsi; ja kõik, mis ta teeb, läheb korda! Psalm 1:2-3

Shabbat shalom armsad ja õnnistatud Tu B‘shvat püha teile kõigile.

Põhjus, miks nii paljud inimesed tunnevad end üksikuna, tõrjutuna ja juurteta on see, et neid ei ole istutatud viljakasse mulda ega ka kusagile mujale. Esimene istutaja universumis on Looja ise, ta istutas terve aia,

Ja JHVH Elohim istutas Eedeni rohuaia päevatõusu poole ja pani sinna inimese, kelle ta oli valmistanud. 1 Moosese 2:8

Midagi istutades levivad juured mullapinda ja võtavad selle üle. Nüüd kuulub taim sellesse pinnasesse ja rajab seal oma kodu. Taimed või puud, mis on maast välja tõmmatud ja vedelema jäetud, nende juured kuivavad ära ja nad surevad kiiresti.

Läbi terve Piibli kirjeldab JHVH inimesi puude, lillede ja taimedena, mis tähendab, et inimestel peavad olema juured, millega juurduda pinnasesse, kuhu on määratud juurduda, et seal kasvada, areneda ja küpseda. Meid peab istutama Looja ise, kes teab kuhu me kuulume.

Et neid nimetataks “õigluse tammedeks”, “JHVH istanduseks”, millega ta ennast ehib! Jesaja 61:3

Who is your planter

Ta soovib, et kõiki temale kuuluvaid, alustades tema valitud rahvast Iisraelist, aga ka paganrahvaist Iisraeli külge poogitud inimesi, kutsutaks õiguse tammedeks. JHVH ise istutab nad õigesse pinnasesse, et seal hästi ja tervena kasvada.

Kuna JHVH on istutaja, siis ainus, mida me oleme kutsutud tegema, on alluda tema tahtele ja lasta viia meid sinna, kuhu JHVH soovib meid istutada. Enamik inimesi proovib end istutada sinna kuhu iganes sobivaks peavad, elades oma elu vastavalt sellele „ kuidas parasjagu veab“. Nad istutavad ennast valesse karjääri, valesse töösse, valedesse suhetesse, valesse kirikusse, vale visiooni, valesse naabrusesse, valesse linna või riiki ja nii edasi.

Siis on nad õnnetud, segaduses ja viljatud. Nad vaatavad vanas eas tagasi ja neil pole muud kui kahetseda. Kui laseme JHVH-l istutada, siis alistume tema tahtele, tema valitud karjäärile meie jaoks, tema valitud abikaasale, tema visioonile ja missioonile, mida peame järgima, tema valitud teenistusele, tema valitud elukohale ning kanname VILJA isegi kõrge eani.

Kes JHVH kotta on istutatud, need lokkavad meie Elohimi õuedes! Veel küpses eas nad kannavad vilja, on täis mahla ja haljad. Psalm 92:14-15

Kui oleme kindlalt istutatud tema tahtesse, kotta, Vaimu, Toora sõnasse ja kuningriiki, siis kasvame kui vägevad õiguse tammed ja ebaõnne tuuled ei saa meie juuri välja kiskuda.

“Ennäe seda meest, kes ei pannud Jumalat oma tugevuseks, vaid lootis oma suure rikkuse peale; ta oli tugev oma nurjatuses!” Mina aga olen nagu haljas õlipuu Jumala kojas, ma loodan Jumala helduse peale ikka ja igavesti! Ma tänan sind igavesti, et sa nõnda oled teinud, ja ootan su nime, sest see on hea su vagade ees! Psalm 52:9-11

Kuri või halb soov on iga soov, mis ei lähtu Jah täiuslikust tahtest meie elu jaoks. See võib olla midagi head, mida soovime, kuid tegelikult ei pruugi see meile üldse hea olla. Ma ütlen sageli, et hea on täiusliku vaenlane. Paljud inimesed on end istutanud “headesse kohtadesse”, heade visioonide, missioonide, teenistuste, töökohtade ja muu sellise sisse. Kuid küsimus on-kas see on JHVH täiuslik tahe sinu elu jaoks? Kas sa kannad vilja, mis on igavikulise väärtusega? Kas sinu juurestik on terve? Kas see talub ebaõnne, raskusi, katsumusi ja aegade muutumist? Kas see jääb tormi ajal stabiilseks? Seda kõike selleks, et lõpuks saaks JHVH sinu eest vastutuse võtta ja öelda: jaa, sa oled minu istandus ja ma olen selles ülendatud!

Who is your planter

Kui leiad visiooni, missiooni, teenistuse ja oma elu eesmärgi, püsi seal ja lase oma juurtel kasvada sügavale maasse, kuhu ta sind on istutanud! Erinevalt puudest ja taimedest on inimesele antud vaba tahe ning aeg-ajalt kui istutaja väetab maad, avastades mõne “haisva” koha, siis võib meil tekkida kiusatus põgeneda, loobuda ja ennast välja juurida tema ligiolust, armastusest, nägemusest, missioonist, teenistusest, kogudusest, abielust, partnerlusest ja tema täiuslikust tahtest. Aga kui me ei põgene ja jääme teda usaldama, siis raskused ühel päeval mööduvad, meie juured kasvavad sügavamale ning me kanname vilja ülalt. Seda lubas Jah Iisraeli rahvale pärast suurte raskuste aega.

Ja Juuda soost pääsenu, tema jääk, juurdub taas alt ja kannab vilja pealt! 2 Kuningate 19:30

Meid on kutsutud õitsema seal, kuhu ta meid on istutanud. Mõnikord mõtleme endamisi: „Kindlasti on Abba vea teinud, see pole see, mida ma tahtsin kogu elu teha, parem ma põgenen”. Kuid enne küsi endalt, kas tema liigutab sind või on see sinu enda tahe ja soov. Kui tema meid kuskile koos kellegagi istutab, võib see algul olla kummaline ja ebamugav, kuid kui laseme JHVH-l olla istutaja ja aednik, näeme, et tema täiuslik tahe on alati PARIM!

Mina olen viinapuu, teie olete oksad; kes jääb minusse ja mina temasse, see kannab palju vilja; sest ilma minuta ei või te midagi teha!keegi ei jää minusse, siis ta heidetakse välja nagu viinapuu oks ning kuivab ära. Ja nad kogutakse kokku ja heidetakse tulle ning põletatakse ära. Johannese 15:5-6

Who is your planter

Elumuutev palve

Abba, taevane isa, palun anna andeks kõigi nende kordade eest kui olen vääralt kasutanud oma tahet, lasknud end mõjutada hirmust, uskmatusest, isekusest või kurjadest soovidest, istutades ennast valesse kohta, valede inimeste, vale nägemuse ja missiooni sisse. Alistan nüüdsest oma tahte sinu tahtele ja lasen sinul istutada mind ja juhtida kuhu iganes soovid. Aita mul jääda kindlalt istutatud sinu Pühasse Vaimu ja pinnasesse, kohta, teenistusse ja elueesmärki, mille sina valid kogu minu eluajaks. Anna mulle terved ja sügavale ulatuvad juured kui ma mõtisklen sinu Toora seaduste üle ja teen nende kohaselt. Ma kannan vilja pealt sinu auks, Jeshua nimes. Amen! Kindlalt juurdunud, vilja kandev ja püsides Temas igavesti.

Sinu Iisraeli sõbrad ja mentorid

Tähistades 30 aastat abielu ja teenimist

Peapiiskop Dominiquae ja rabi Baruch Bierman

Archbishop Dominiquae and Rabbi Baruch Bierman

Mis on puude uus aasta?

Nii nagu Hanukka püha, ei nimetata Tooras ka Tu B’shvat. See on aga sajandeid olnud osa Iisraeli ja juudi rahva tavadest. Viimasel ajal on Tu B’shvat tuntud kui “keskkonna puhkus” või „juutide maapäev”, mil inimesed istutavad puid. Tu B’shvat nimetatakse puude uueks aastaks, sest see on aeg, mil Iisraeli puud ärkavad talveunest. Talvised vihmad on lõpule jõudnud ja vesi on jõudnud maapinna sügavate kihtideni, juurteni välja. Suvekuudel on vähe vihma või pole seda üldse ning siis toituvad puujuured nendest sügaval asetsevatest veereservuaaridest. Maapind “ärkab”, juured hakkavad jooma ja puud “tulevad ellu tagasi” Tu B’shvat ajal.

Te on otsekui vee äärde istutatud puu, mis ajab oma juuri oja kaldal ega karda, kui palavus tuleb, vaid ta lehed on haljad; ja põua-aastal ta ei muretse ega lakka vilja kandmast! Jeremija 17:8

Puud Iisraelis täidavad Piibli prohveteeringud

Puud on oluline osa Iisraeli elust. Puid istutatakse inimeste mälestuseks, laste sünni tähistamiseks või lihtsalt Iisraeli maa õnnistamiseks, nagu Elohim on käskinud. Piibel õpetab, kuidas Iisraeli maa õitsele puhkeb kui juudid naasevad kodumaale. Iisrael on üks kahest ainsast riigist maailmas, mis astusid aastatuhandesse suurenenud puude arvuga hektari kohta. Puude arv kasvab jätkuvalt ja Heebrea pühakirja prohveteeringud täituvad meie ajal.

Who is your planter

Abielu ja puud

Vastavalt iidsele juudi kombele istutatakse puu iga kord kui laps sünnib. Poisslapse puhul istutatakse tavaliselt seedripuu ja tütarlapse sünni puhul küpress. Loodeti, et tüdrukud on lootusrikkad ja lõhnavad nagu küpress ning poistest kasvavad tugevad mehed. Ilusa tava kohaselt, kui pruut ja peigmees abielluvad, toovad mõlemad oma puudelt oksi huppa või varikatuse jaoks, mille all juudi paarid abielluvad. Paar kihlatakse oma isiklike puude okste all, et esile tuua sidet sünni ja abielu vahel.

Piibellik õpetus puudest

Piibel võrdleb pidevalt inimesi puudega. Psalm 1:3; Jeremija 17:8 ja Psalm 19:12 on vaid paar näidet. Nagu puude puhul, on ka inimeste puhul kõige olulisem vili, mida nad kannavad. Kas nad on produktiivsed, kas nad arendavad oma ande, kas nad on teistele õnnistuseks jne?

Siis ta on otsekui puu, mis on istutatud veeojade äärde, mis oma vilja annab omal ajal ja mille lehed ei närtsi; ja kõik, mis ta teeb, läheb korda! Psalm 1:3

Who is your planter

Tu B’shvat räägib eelkõige viljadest

Kuigi puud on olulised, on puu tegelik eesmärk vilja esile toomine. Nagu varem mainitud, ei pühitseta puid, vaid rõõmustatakse nende viljade pärast. Puuvili on Tu B’shvat sümboliks. Juudid tähistavad seda püha puuvilju süües. Selle kohta kui palju ja milliseid puuvilju süüa on erinevaid arvamusi ning see arv varieerub seitsme ja viiekümne vahel. Kõige levinum on arvamus, et süüakse neid Iisraelile omaseid puuvilju, mida seal tänapäeval kõige paremini tuntakse. See hõlmab endas ka 5. Moosese 8:8 mainitud vilju nagu viigimarjad, oliivid, viinamarjad, granaatõunad ja datlid (mesi).

Messiasse usklikena näeme Heebrea Pühakirja („Vana Testament“) inimeste võrdlust puudega, aga ka puuviljade võrdlust vaimu viljadega, milleks on armastus, rõõm, rahu, kannatlikkus, lahkus, headus, ustavus, leebus ja enese-kontroll (kohandatud saidilt https://www.cufi.org.uk/spotlight/tu-bshevat-the-new-year-for-trees-and-its-biblical-teachings-for-christians/)

Algselt, enne Jerusalemma templi hävitamist oli Tu B‘shvat aeg, mil perekonnad arvutasid välja kümnise osa oma saagikoristusest, et see kõrvale panna ja õigel ajal tuua kümnis preestritele-cohanim‘idele.

Me kutsume sind üles arvestama ja tooma oma esmaviljad: www.kad-esh.org/et/annetused

Me palvetame, et sinu õigsuse saak ja viljad paljuneksid 1000 kordselt, Jeshua nimes!

Saatke oma ohvriannid:

  • Anneta online: https://kad-esh.org/et/annetused/
  • Pangaandmete jaoks Ameerikas saada meile email: kad_esh_map@msn.com
  • Helista meile USA-s 1-972-301-7087
  • Checks in USD, Canadian Dollars or British Pounds to be sent to Kad-Esh MAP Ministries, 52 Tuscan Way Ste 202-412, St Augustine, Florida 32092, USA
  • Western Unions & Money Grams addressed to: Hadassah Danielsbacka, 52 Tuscan Way Ste 202-412, St Augustine, Florida 32092, USA

Vaata: Haifa – Eelija vaim

On aeg mõista, kui olulised on tänapäeval ebajumalateenimise vastu peetud lahingud. “Kõrged kohad” tuleb maha kiskuda! Kuulake peapiiskop Dominiquae Biermani kirglikku sõnumit kui ta selgitab, kuidas Eelija vaim räägib tõelisest evangeeliumist: Toora on nüüd kirjutatud meie südamesse ja me oleme täielikult temale allutatud, liikudes vastavalt tema võimsale vaimu väele ja olles rajatud tõele nendes lõpuaegades.

Saage UNIFY liikmeks:

www.unitednationsforisrael.org/et

Tule õppima GRM’i – messiaanlik, apostellik ja prohvetlik piiblikool otse Iisraelist!

www.grmbibleschool.com

Vaadake Facebookist, mida on meil uut!

https://www.facebook.com/dominiquae.archbishop/