Who can touch the Lord

Kes võib puudutada Jeshuat?


Who can touch the Lord
Toora portsjon BALAK – Bamidbar (4. Moosese) 22:2-25:9, Haftara: Miika 5:6(7)-6:8

Kuid Jeshua ütles: “Keegi puudutas mind, sest ma tundsin väe enesest välja minevat!””Kes mind puudutas?” Jeshua küsis. Luuka 8:45a

Shabbat shalom armsad!

Kui me jätkuvalt hüüame ärkamise järele, siis on üks asi, millest ärkamine sõltub ja selleks on küsimus: “Kes tõesti puudutab Jeshuat/JHVH’d?“. Nii paljud inimesed väidavad, et ootavad Kõigeväelist, igatsevad tema ligiolu ja väge jne, aga miks siis tundub ärkamine mõnikord nii kaugel olevat? Ärkamise all pean ma silmas seda Jumala aukartustäratavat sekkumist, mis raputab tervet ühiskonda ja muudab selle Kõigeväelise Looja kuningriigi ühiskonnaks. See võib alata linnast, rahvusest, organisatsioonist, kogudusest, perekonnast, grupist või isegi ainult ühest mehest või naisest. Mõned näited, mis tulevad meelde nagu Korneelius, Niinivee kuningas, Hanna ja kuninganna Ester. Nad puudutasid Kõigeväelist nii meeleheitlikult, et vabanes tema üleloomulik vägi palvevastuste kaudu, mis ületas inimliku arusaamise. Kuid mis on nende isikute saladus?

Üks lugu Piiblis illustreerib seda rohkem kui ükski teine, ja see on muidugi lugu “veritõbisest naisest”. Üks nõrk, tõrjutud, abitu naine suutis saavutada rabi Jeshua, keda selleks ajaks ümbritsesid tuhanded fännid, kogu tähelepanu! Mis sundis Jumalat vabastama soosingu ja väe suurejooneliseks imeks, mis taastas selle naise vaimu, hinge ja ihu?

Ja Jeshua ütles: “Kes puudutas mind?” Aga kui kõik salgasid, ütles Peetrus: “Õpetaja, rahvahulgad tungivad sulle peale ja rõhuvad sind!” Kuid Jeshua ütles: “Keegi puudutas mind, sest ma tundsin väe enesest välja minevat!” Luuka 8:45-46

Enamik inimesi ainult tungleb Jeshua ümber ja rõhuvad teda, kuid nad ei puuduta teda. Paljud on ikka veel enesekaitse positsioonil ja tahavad “tema puudutust”, et elada jätkuvalt oma enesekeskset elu täis hirmu riskide võtmise ees. Sellel veritõbisel naisel ei olnud enam enesekaitset ega enesekesksust alles ja ta ei vajanud Jeshua käest ainult “puudutust”, vaid “kogu kupatust”!

Ja te otsite mind ja leiate minu, kui te nõuate mind kõigest oma südamest! “Ja ma lasen teid mind leida, ütleb JHVH, ja ma pööran teie vangipõlve.” Jeremija 29:13-14a

Who can touch the Lord

Mõtelgem sellele naisele ja vaadakem teda lähemalt. Ta oli murtud hingega ja haige, ilmselt ühiskonna poolt tõrjutud, sest Toora seadused ei luba verevoolusega naisega lähedalt kokku puutuda (3Ms 15:19-20). Ta võis küll olla abielus, kuid tema abikaasa ei saanud teda puudutada ja võimalik, et ta võis olla ka lahutatud. Inimesed olid arvatavasti temast väsinud ega pööranud naisele tähelepanu, sest ta oli nii kaua haige olnud ja ei paistnud paranevat. Võimalik, et inimesed hoidusid temast, sest nad arvasid, et see naine elas mingis suures patus.

Kuna verejooks kestis 12 aastat ja oli naise ihust välja viinud kõik vitamiinid ja mineraalid, siis oli ta lootusetult nõrk ja kõlbmatu mistahes tööks. Ta pidi olema nii kahvatu, et nägi välja nagu kummitus. Kõigele lisaks oli ta kulutanud kogu oma raha arstidele, kes ei suutnud teda aidata (nagu paljud tänapäeval). Seega pidi ta olema kunagi jõukas naine, kellest oli nüüd saanud hoolekandejuhtum. Ainus soosiv asjaolu oli tol ajal see, et tal lubati kerjata.

Kui palju on tänapäeval inimesi, kellel on sarnane olukord? Võib-olla palju, kuid küsimus on selles, kui paljud puudutavad Jeshuat ja tulevad oma kohutavast olukorrast välja? Veritõbise naise meeleheitlikkus oli segunenud viha ja mässuga oma kohutava olukorra vastu. Teisisõnu, tal oli haigusest ja viletsusest küllalt ja ta oli valmis surema, et sellest vabaneda!

Ja ta läks temaga. Ja palju rahvast käis tema järel ja rõhus ta peale. Ja seal oli naine, kes oli kaksteist aastat olnud veritõves ja oli saanud palju kannatada mitme arsti all ning oli kulutanud kogu oma vara, ilma et ta oleks mingit abi saanud, kuna haigus oli läinud veel pahemaks. See oli kuulnud Jeshuast ja tuli rahva seas tema selja taha ja puudutas ta kuube. Sest ta mõtles: kui ma aga puudutaksin tema riideid, saaksin ma terveks. Ja kohe kuivas tema vereläte, ja ta tundis oma ihu vaevast terveks saanud olevat. Markuse 5:24-29

Et illustreerida seda põhimõtet, mida tähendab Jeshua tõeline puudutamine, tema ümber tunglemise asemel (Lk 8:45-46), jagan teiega osa oma päästetunnistusest, nagu see on kirjas minu raamatus JAH! Kuigi minu lugu sarnaneb pigem Miriamile Magdalast (Maarja Magdaleena), on selles siiski sarnasust sellega, mis liigutas veritõve all kannatavat naist.

Who can touch the Lord

Väljavõtted Dominiquae Biermani raamatust JAH! (YES!) 13. ja 14. peatükist

Kui ma nägin seda kohutavat hooletussejätmist ja hävitustööd oma poes, sain aru, et näen elavat pilti omaenda elust ja hingest. Vrakk! Ja seda vaid nelja kuuga! Ma ärkasin uskumatust õudusunenäost. Kas see kõik oli reaalne?

Mu tütar Adi oli ära viidud. Mind oli reedetud. Minu pood oli hävitatud. Minu maine oli hävitatud. Mu hing oli justkui minult röövitud. Ma olin füüsiliselt kurnatud.

Viimase tahtejõuga, mis mul veel oli, haarasin otsustavalt värvipliiatsid, ja kritseldasin paberile need kummalised sõnad: “Valgus, kuhu sa oled kadunud? Tule minu juurde!”

Samal ajal, kui ma seda raevukalt kirjutasin, püüdis üks mind juhtinud vaime mu käed kinni siduda, et ma ei saaks kirjutada.

Mu nahk oli viimase nelja ja poole kuu hädade tagajärjel kõige kohutavamate punnide ja villidega kaetud. Mu näonahk oli varem olnud mu visiitkaart number üks, ja nüüd vajasin ma kolm või neli kihti meiki, et näeksin enam vähem talutav välja.

Mõned päevad varem olin sattunud “vaimsele peole”, kuhu üks mu sõber oli mind kutsunud. Ta oli bioenergia kultusliku praktika ekspert. Mu sober Astar püüdis tõesti aidata mul viimaste kuude traagilistest sündmustest üle saada. See oli nagu “pime juhib pimedat”, sest ka tema vajas hädasti abi ja tema “vaimsed jõud” hävitasid tema enda elu.

Olin meeleheitel, sest tundsin end tühja kehana, millel polnud hinge. See oli kõige iiveldama ajav asi, mida kunagi kogenud olen. Mu hing oli sõna otseses mõttes kadunud! Keegi või miski oli selle minult varastanud. Järsku, kui ma lamasin maas ja tegin “maandamist”, tundsin, et osa mu hingest oli vangistusest tagasi tulnud. Kui ma vaatasin üles, nägin seal istuvat kaastundliku tuvi silmadega meest. Ta erines kõigist teistest ja vaatas otse minusse.

“Ma olen näinud su kannatusi,” ütles ta, “ja ma palvetasin Jumala poole su eest.”

Kas ta oli ingel? Kas see mees oli tõeline? Ta ei paistnud seal kedagi tundvat ja ta ei paistnud siia sobivat.

Olgu ta siis ingel või inimene, keegi oli tema palveid kuulnud!

Minu giidist sõber, kes oli mulle selle töö andnud, korraldas selle ekskursiooni. Ta nägi, kuidas ma nende katoliiklastest turistidega jumalateenistusel liitusin, ja tema silmad avanesid pärani. Juuditar, kes osaleb katoliku missal? Ometi ei mõistnud ta kohut ega peatanud mind.

“Ei! Ei! Ei!” Ma pidasin ägedalt vastu sellele jõule, mis püüdis mind kohe pärast jumalateenistuse lõppu risti ees põlvedele suruda.

“Siin, kullake. Las ma aitan sind.” Üks armas naisterahvas katoliiklaste rühmast aitas mind põlvedele laskuda. Ma ei suutnud sellele väele enam vastu panna.

Ma ei tahtnud enam mingeid vaime. Ma tahtsin olla vaba! Aga see oli teistsugune. See oli võimas, kuid samas õrn, kindlameelne, kuid samas jõuline. Ma andsin järele, andes end Jumala Vaimu tugevale, kuid samas õrna embuse kätte. (Väljavõtete lõpp)

Yes book

Ma mõistan seda veritõbist naist. Tal oli kõrini oma haigusest ja tõrjutusest ja ta oli valmis tegema kõike, et saada läbimurre. Ma olin samuti valmis tegema kõike, et leida tõeline valgus, ja tema leidis mind. See on meeleheide, mis on ühendatud täieliku mässuga pimeduse jõudude, needuste ja saatana enda vastu. See kannab endas usku, meeleheitlikku tüüpi usku, mis puudutab Jahve’d (Jumalat) ja paneb teda tegutsema kas ühe inimese või terve rahva heaks.

Selle meeleheite tunnuseks on enesekaitsest loobumine, täielik loobumine igasugusest hirmust tundmatuse ja riskide võtmise ees ning valmisolek surra vabaduse saavutamise nimel! See on valmisolek teha kõik, mis vaja, et saada JHVH tähelepanu.

Ka põletusohvrid ja muud ohvriannid puudutavad ja liigutavad Elohimi, nagu kuningas Saalomon puhul, kes tõi 1000 põletusohvrit altarile. Ta igatses meeleheitlikult JHVH tähelepanu. Ta oli nii noor, aga peagi kuningaks saamas.

Tema ekstravagantne, rikkalik ohverdus vabastas kogu soosingu, mida ta kuningana vajas. Milline aukartustäratav soosing!

Nõnda läks kuningas Gibeoni, et seal ohverdada, sest see oli suur ohvripaik; tuhat põletusohvrit ohverdas Saalomon sealsel altaril. Gibeonis ilmutas JHVH ennast Saalomonile öösel unes; ja Jumal ütles: “Palu, mida ma sulle peaksin andma!” 1. Kuningate 3:4-5

Ekstravagantsed ohverdused puudutavad Isa südant, eriti kui neid tehakse Iisraeli nimel. Igaüks mis tahes rahvusest, kes tahab oma rahva eest kaljupraos seista, peab selle seostama põhimõttega, mida ma nimetan “Aabrahami võtmeks” (1Ms 12:3). See võti avab rahvastele kas õnnistuse või needuse ukse vastavalt sellele, kuidas rahvad on käitunud Iisraeliga. Kes iganes on valmis tegema kõik, mis on vajalik, et oma rahva saatus ümber pöörata needusest õnnistusse, saab seda teha, kui ta ühendab end Aabrahami võtme põhimõttega Iisraeli suhtes.

“Ma õnnistan neid, kes sind õnnistavad.” 1. Moosese 12:3

Nad ei anna alla, isegi kui kõik olukorrad ja inimesed on nende vastu. Arvatavasti püüdsid kõik tugevad ja jõulised mehed Jeshua ümber veritõves naist peatada, kuid naine pressis läbi. Minu elu valitsenud kohutavad pimeduse vaimud püüdsid mind hirmutaktikaga peatada, kuid ma pressisin läbi. Kas sa pressid läbi ja puudutad Jeshuat? Palvetagem, et te seda teeksite, ja palvetagem, et ka Iisrael pressib läbi ja ei ole enam nõus, et teda valitsetakse terrori ja hirmuga, valitseb Uuele maailmakorrale end maha müünud valitsus või ÜRO, vaid ainult Jhvh El’shaddai (Kõigeväeline).

Sinu Iisraeli sõbrad ja mentorid

Peapiiskop Dominiquae ja rabi Baruch Bierman

“Siioni pärast ma ei vaiki” Jesaja 62:1

Archbishop Dominiquae and Rabbi Baruch Bierman

Ohvriandide ja kümniste saatmiseks:

 • Anneta online: https://kad-esh.org/et/annetused/
 • Pangaandmete jaoks Ameerikas saada meile email: kad_esh_map@msn.com
 • Helista meile USA-s 1-972-301-7087
 • Western Unions & Money Grams addressed to: Paulette Covan, 52 Tuscan Way Ste 202-412, St Augustine, Florida 32092, USA
Jälgige meid sotsiaalmeedias

Vaata viimast õpetust: Esimesed turistid, osa 3

 • Shabbat Letter ads
  Exposing Antisemitism in America
  Kirjutage alla meie petitsioonile, et keelustada neonatsismi ideoloogia ja jagage seda kõigi oma kontaktidega Facebooki, Twitteri, Messengeri, WhatsAppi, e-posti ja tekstisõnumite kaudu. Iga allkiri loeb!

  Kirjuta alla siin →

  Pesah Sheni Tour

  Pesahh sheni 2023

  Teise võimaluse Jumal – Prohvetlik ringreis Iisraelis

  2.-12. mai 2023

  Iisraeli 75. aastapäeva ja rabi Baruch 77. sünnipäeva tähistamine

  Koos peapiiskop Dominiquae ja rabi Baruch Biermaniga

  Seda peetagu teise kuu neljateistkümnenda päeva õhtul; paasatalle söödagu ühes hapnemata leiva ja kibedate rohttaimedega.” 4. Moosese 9:11

  Tulge ja tähistage teist paasapüha koos meiega Iisraelis, et õnnistada Kõigeväelise JHVH maad ja rahvast oma kohaloleku ja palvetega. Saate nautuda koos meiega täielikku paasapüha sederit.

  ***Vaktsineerimise tõendit ega covid testimist ei nõuta.

  Lisateave →

  GRM Banner

  Õpi tundma usu juudi juuri

  Sul ei ole vaja õppida enam üheski teises piiblikoolis. GRM piiblikool on nagu pesumasin, mis puhastab ja valmistab sind ette avastama 1. sajandi tõde ning juhib edasi Siionis alguse saanud evangeeliumi juurde, mille kaudu on paljud vabaks saanud.

  Registreeru ja alusta õpingutega (inglise keeles) →

  Eestikeelseks õppeks palun saada e-kiri aadressile: estonia@unitednationsforisrael.org

  Võida antisemitism ja avasta juudi Messia

  Avasta oma Messia identiteet, taastades tema identiteet juudina, mitte roomlasena. Peapiiskop Dominiquae Biermani uus raamat „Identiteedivargus” ja GRI veebikursus võidab antisemitismi, näidates sinule Messia tõelist juudi identiteeti. Sa õpid käima 1. sajandi väes ja võidmises!

  Telli nüüd ja hakka õppima →

  Telli nüüd →

  * Juurdepääs kursusele kaasneb raamatuga siis, kui raamat on tellitud veebilehe kaudu https://www.against-antisemitism.com/et/

  Eestikeelset pehmeköitelist raamatut saab tellida ka Eestis. Selleks palun saada e-kiri aadressile: info@against-antisemitism.com

  GRM prison

  Toeta meie vanglateenistust!

  Oleme käivitanud USA-s vanglateenistuse, mida juhib rabi Baruch Bierman ja GRM piiblikooli grupi UCI vanglas Floridas. Sammhaaval juhatatakse kinnipeetavaid Siionis alguse saanud evangeeliumi juurde ja me oleme näinud nende elus palju imesid! Kui rabi Baruch külastab neid vanglas, naaseb ta alati teadetega tervenemistest ja elu muutustest. Jahve on avanud meile võimsa ukse!

  Kutsume teid toetama seda olulist teenistust palvete ja annetuste kaudu, et saaksime veelgi laiemalt viia sõnumit juudi Messiast Jeshuast vanglasüsteemis üle kogu Ameerika Ühendriikide

  Annetuse saatmisel kirjuta palun kommentaaridesse: “Vanglateenistus”

  Anneta veebilehel →

  Loe rohkem →

  UNIFY Banner

  Liitu Ühinenud Rahvad Iisraeli eest liikumisega!

  Liitu meiega ja saad liikmena osa igakuistest veebikoosolekutest ning prohvetlikest õpetustest ja juhistest otseülekannete kaudu. Sind on kutsutud olema Estriks Iisraeli jaoks ja Iisraeli eest hoolimata kõigest.

  Liitu Ühinenud Rahvad Iisraeli eest liikumisega →

  Ühine 70 õigega rahvaste seas!

  Hakka Ühinenud Rahvad Iisraeli eest eriliseks partneriks, toetades armastuse anniga 100 USD kuus. Klikka allolevaile linkidele või saada meile e-kiri rohkemate võimaluste jaoks: info@unitednationsforisrael.org

  Liitu nüüd →

  Liitu meie Telegrammi kanaliga ja ole kursis peapiiskop Dominiquae Biermani uute õpetustega:

  https://t.me/dominiquaebierman

  Hakka meie Youtube kanali tellijaks!

  Vaata peapiiskop Dominiquae Biermani viimaseid saateid ja hakka Ühinenud Rahvad Iisraeli eest Youtube kanali tellijaks!

  Meie Youtube kanal →