When Familiarity Becomes Kryptonite

Kui kodusest planeedist saab Krüptoniit


When Familiarity Becomes Kryptonite
Toora portsjon – 1. Moosese (B’resheet)1:1-6:8

Simhha Toora 5780 eriväljaanne

Ja Jeshua ütles: „Tõesti, ma ütlen teile, ükski prohvet ei ole tunnustatud oma kodukohas.’’ Luuka 4:24

Shabbat shalom armsad!

Sellel Sukkotil (Lehtmajade põhal) eemaldame me kõik komistuskivid tõelise rõõmu, tema võidmise täiuse ja meie sees oleva väe eest.

Eelmisel nädalal kirjutasin ma inimestest, olukordadest ja muudest asjadest sinu elus, mis mõjutavad sind just nagu krüptoniit sulatas Supermani võimed kuulsas koomiksi seerias.

Vastavalt selles sarjas toimuvale, on krüptoniit väljamõeldud radioaktiivne aine Supermani koduplaneedilt, mis hävitati ja mille tükid paisati laiali üle kogu universumi.

Koomiks on koomiks, aga enamus neist kajastavad mõningaid elu tähtsamaid põhimõtteid. Selle loo puhul, see hirmuäratav krüptoniit, mis tegi võimetuks muidu nii võimsa kangelase, ei tulnud kuskilt mujalt, kui tema enda koduselt planeedilt. See radioaktiivne aine teadis, kuidas rünnata Supermani nõrku kohti. See tundis teda (Supermani).

Samuti tunnevad meid “tuttavad vaimud” (jah, deemonid!) meie vanast elus või “vanalt planeedilt”. Kuigi me võime olla uus loodu nüüd ja isegi vägev JAH teenija, siis need tuttavad vaimud kannavad neid tuttavaid mälestusi sinu “vanast minast”.

Need mälestused on olnud sinu perekonnas mitme põlvkonna jooksul ja nad on seal põlvkondliku needuse ja ülekohtu tõttu. Isegi kui sa käid koos Jeshuaga üritavad nad sind nõrgestada, kui nad ründavad su nõrku kohti just nagu Amalek tegi seda Iisraeliga, rünnates teda seljatagant. Ta läks nõrkade vastu hävitades naisi ja väikeseid lapsi. Temas ei olnud JHVH kartust.

kuidas ta tuli sulle tee peal vastu ja hävitas su järelväe, kõik väsinud su järelt, kui sa olid jõuetu ja roidunud, sest ta ei kartnud Jumalat! 5 Moosese 25:17-‬18

When Familiarity Becomes Kryptonite

Amalek on Eesavi (Esau) lapselaps, Jaakovi vend, kes müüs oma esmasünniõiguse 1 söögikorra eest. Amalek kuulub Iisraeli perekonda ja ta ründas nõrku ilma süüd tundmata.

Ja Timna oli Eesavi poja Eliifase liignaine ja tema tõi Eliifasele ilmale Amaleki; need olid Eesavi naise Aada järeltulijad. 1 Moosese 36:12

See juba tuttav armukadeduse ja mõrvamise vaim läks edasi Eesavilt tema pojapojale, Amalekile.

Ja Eesav hakkas Jaakobit vihkama õnnistuse pärast, millega ta isa teda oli õnnistanud; ja Eesav mõtles iseeneses: „Küllap tulevad mu isa leinamise päevad, siis ma tapan oma venna Jaakobi!” 1 Moosese 27:41

Sinu suguvõsas võib samuti olla Amaleki taolisi inimesi, kes on kadedad/armukadedad ja soovivad sulle kahju teha. Nad on mõne tuttava vaimu valduses ja nad tahavad sind maha ksikuda. Mida tegi Jaakob (Jakov), et põgeneda Eesavis oleva krüptoniidi eest?

Ja Eesav läks selsamal päeval oma teed tagasi Seiri. Aga Jaakob liikus Sukkotti, ehitas enesele koja ja tegi oma karjadele lehtkatused; seepärast pandi sellele paigale nimeks Sukkot. 1 Moosese 33:16-‬17‬‬‬

Jaakob põgenes Eesavi eest ja hoidis temast alatiseks kaugele. Rahu sellise juhtumi puhul pole võimalik- ainult eraldatus. Taavet tegi sama oma äia Sauli krüptoniidiga. Ta põgenes oma elu päästmiseks.

Aga Taavet(David) põgenes Raama Naajotist ja tuli ning ütles Joonatanile: „Mida ma olen teinud? Mis on mu süü ja patt su isa ees, et ta püüab mu hinge?” 1 Saamuel 20:1

Ära ürita vastu seista krüptoniidi pereliikmetele, kes on täis semutsevaid vaime ja kes tahavad sind maha kiskuda, vaid eraldu nendest. Abraham eraldus Lotist, kes oli tema krüptoniit, täis tuttavaid armukadeduse vaime.

Siis Aabram ütles Lotile: „Ärgu olgu riidu minu ja sinu vahel, minu karjaste ja sinu karjaste vahel. Meie, mehed, oleme ju vennad! Eks ole kogu maa su ees lahti? Mine nüüd minu juurest ära, lähed sina vasakut kätt, lähen mina paremat kätt; lähed sina paremat kätt, lähen mina vasakut kätt.” 1 Moosese 13:8-‬9 ‬‬‬‬

Jeshua ei saanud teha imesid oma kodulinnas Naatsaretis või “oma algupärasel planeedil”. Muidu nii väeline Juudi soost Messia tehti võimetuks semutsevate tuttavate linnaelanike poolt, kes tundsid Teda lapsepõlvest saadik.

When Familiarity Becomes Kryptonite

Aga Jeshua ütles neile, et kusagil ei austata prohvetit vähem kui ta oma kodukohas ja oma sugulaste juures ja oma majas. Ja ta ei saanud seal teha ühtegi vägevat tegu peale mõne põdeja tervendamise, kui ta oli pannud käed nende peale. Markuse 6:4-‬5 ‬‬‬

Isegi ta vennad ja õed olid armukadedad ja täis semutsevaid tuttavaid vaime. Mingil hetkel üritasid nad isegi Jeshua ema, kes pidi Teda küll kõige paremini tundma, tõmmata kaasa veenmaks Jeshuat maha jätma oma teenistust. Need tuttavad vaimud olid puhas “krüptoniit”.

Mida Jeshua tegi?

Naatsaretist, kus Teda püüti tappa, Ta lihtsalt kadus. Ta eraldas end nendest ja lahkus linnast.

ja tõusid püsti, ajasid ta külast välja ja viisid üles mäerünkale, mille peale oli ehitatud nende küla, et teda ülepeakaela alla tõugata. Jeshua läks aga nende keskelt läbi ja kõndis oma teed. Luuka 4:29-‬30‬‬‬

Temale tuttavas linnas ei ole prohvetit. Tema ema ja vennad tulid Kapernauma, et Teda veenda maha jätma “suurushullusest kantud mõttetus ” deemonite väljaajamisest ja üleloomulikust tervendamisest, millele järgmesid tohutud rahvahulgad- umbes 20,000 inimest igal kord.

Kas Jeshua vaevus minema neid tervitama ja tegema “viisakat” nägu? Ei! Tema kuulsad sõnad kanduvad tänasesse päeva.

Aga keegi ütles talle: „Vaata, su ema ja su vennad seisavad väljas ja tahavad sinuga rääkida!”] Tema aga kostis teate toojale: „Kes on mu ema ja kes on mu vennad?” Ja sirutades käed jüngrite poole ütles ta: „Ennäe, mu ema ja mu vennad! Sest kes iganes teeb mu Isa tahtmist, kes on taevas, see on mu vend ja õde ja ema.” Matteuse 12:47-‬50‬‬‬

Kas Ta armastas oma ema ja vendi? Absoluutselt, kuid senimaani, kuni nad olid kaasas JHVH plaaniga Tema elu jaoks. Ta ei lasknud peatada või rikkuda Tema teenistust.

Ta hoidis neist eemale nii kaua, kuni nad kandsid endas krüptoniiti nagu need semutsevad vaimud, kes suhtusid Temasse ja Tema missiooni kergelt.

Hiljem Ta ema tuli ärkamisele ja isegi Ta vend Jaakov, aga kuni selle ajani Ta eraldus neist.

  1. Hoia eemle neist, kes suhtuvad sinuses familiaarselt (nn. tunnevad sind) ja ei austa sind sellena, kes sa oled Jah`s. Valva oma missiooni ja võidmist innukalt isegi oma pere ja vanade “sõprade eest”.
  2. Anna neile andeks ja palveta nende eest.
  3. Hoia oma fookust. Mine edasi, kuni sa kuuled “hästi tehtud, mu hea ja ustav sulane!`

When Familiarity Becomes Kryptonite

Ta isand lausus talle: „Tubli, sa hea ja ustav sulane, sa oled olnud ustav pisku üle, ma panen su palju üle. Mine oma isanda rõõmupeole!” Matteuse 25:21

Võitlus on väga äge neil lõpuaegadel! Leia endale oma “Sukkot” nagu Jaakob seda tegi ja eralda end Eesavi ja Amaleki tuttavatest vaimudest, mis on nagu krüptoniit sinu elus ja jumalikus kutsumises.

Aga rahu Jumal (shalomi Elohim) purustab peatselt saatana (ha`satani) teie jalge alla.

Meie Elohimi Jeshua HaMashiah arm olgu teiega! Aamen. Roomlastele 16:20

Sinu Iisraeli mentored ja sõbrad

Peapiiskop Dominiquae ja Rabbi Baruch Bierman

Archbishop Dominiquae and Rabbi Baruch Bierman

Saatke oma ohvriannid:

  • Anneta online: https://kad-esh.org/et/annetused/
  • Pangaandmete jaoks Ameerikas saada meile email: kad_esh_map@msn.com
  • Helista meile USA-s 1-972-301-7087
  • Checks in USD, Canadian Dollars or British Pounds to be sent to Kad-Esh MAP Ministries, 52 Tuscan Way Ste 202-412, St Augustine, Florida 32092, USA
  • Western Unions & Money Grams addressed to: Hadassah Danielsbacka, 52 Tuscan Way Ste 202-412, St Augustine, Florida 32092, USA

Watch: The Bride Prepares

Even though gross darkness is covering the earth, Israel will arise in our day full of light because of the true gospel made in Zion. It is time to stand in truth with Israel, seeing His glory arise upon us and our nation. This impactful message is delivered by Archbishop Dominiquae Bierman to those gathered in PNG – awakening us all to move on to purity, preparing for the Bridegroom, our Messiah.

Book of the Week: ATG – Addicts Turning To God

The Biblical Way to Handle Addicts and Addictions
https://kad-esh.org/et/pood/atg-soltlaste-poordumine-jumala-poole/

Tule õppima GRM’i – messiaanlik, apostellik ja prohvetlik piiblikool otse Iisraelist!

https://www.grmbibleschool.com

Hakka Ühinenud Rahvad Iisraeli eest liikmeks:

https://unitednationsforisrael.org/et/

Ühine 70 õigega rahvaste seast!

Toeta Jeruusalemma suursaatkonna toimimist Jeruusalemma mägedel igakuise maksega $100. Klikka alloleva lingi menüüs aknale “annetused” (donations), valides summaks $100 või saada meile email: info@unitednationsforisrael.org

https://unitednationsforisrael.org/et/annetused/

https://unitednationsforisrael.org/et/saatkond/

Vaadake Facebookist, mida on meil uut!

https://www.facebook.com/dominiquae.archbishop/