How to Work with Addicts Turning to God

Kuidas töötada sõltlastega, kes pöörduvad Jumala juurde?


How to Work with Addicts Turning to God
Toora portsjon VAYERA – B’resheet (1 Moosese) 18:1-22:24

ATG – Sõltlased pöörduvad Jumala juurde 3. osa

Ei ole olemas suuremat armastust kui see, et keegi annab elu oma teiste eest. (Johannese 15:12-13)

Shabbat shalom armsad!

On aeg minu raamatul „ATG – Sõltlased Pöörduvad Jumala juurde“ põhineva erisarja III osa jaoks. Arusaamad, mida Elohim andis mulle sõltlaste ravimiseks, võivad säästa teid paljudest pettumustest ja muuta paljude sõltlaste elud, kes pöörduvad Jumala juurde.

Kuidas töötada sõltlastega, kes pöörduvad Jumala juurde?

Ma ei usu, et on olemas mingeid täpseid valemeid, vaid pigem mõned peamised põhimõtted, mis aitavad. Peate teadma, et Jumal on kutsunud teid selle üsna raske ülesande juurde ja et tänu Tema armastusele olete nõus hoolitsema nende eest, keda “keegi ei taha”. Selle teenistuse alustamisel käärige oma varrukad üles. Mõne „vääriskivi” päästmiseks igavesest hävingust peate oma käed mullaseks tegema. Kui siis üks neist on päästetud ja poleeritud ning särab, siis ohkate sügavalt, sest näete, et see kõik oli seda väärt. Kui te parasjagu mulda kühveldate, siis ärge laske lõpptoodet silmist.

Miks selline sõnastus: Sõltlased pöörduvad Jumala juurde (ATG)?

Tõenäoliselt esitavad paljud seda küsimust, mõeldes, et kui inimene uuesti sünnib, ei tohiks teda enam“sõltlaseks” nimetada. See oleks sama kui nende patusteks nimetamine, sest sõltuvustel on patune loomus, mis teeb haiget Jumalale ja inimestele. Olen siiski märganud, et paljude sõltlaste eludes, kes on palvetanud „patuse palve” ja palvetavad isegi keeltes, ei saa täheldada mingeid elustiili muutumise märke. See on väga mõistatuslik. Kui olete aga sõltlaste hingemustrite ja nende toimimisega lähemalt tutvunud saate aru, et paljud sõltlased peavad läbima terve „meeleparanduste sarja“, enne kui võib kindlalt väita, et nad on tõepoolest pöördunud Jumala juurde.

Radikaalne pöördumine on sõltlaste puhul väga harv nähtus. Nad on inimeste manipuleerimisega nii harjunud, et ütlevad iga asja peale „jaa“ niikaua, kui nad sellest kasu lõikavad. Meie vanem poeg, kes on olnud ATG, ütles mulle: “Olin opportunist.” Sellega ta mõtles, et on nõus igaühega leppima ja kasutama kõiki olukordi, mis on kasuks tema sõltuvuses (isegi valetamise, petmise, reetmise ja kõigi tema lubaduste murdmise arvelt.) Niikaua kuni sellest kasu on, ei hooli sõltlased sellest, et nad teistele haiget teevad. See kõlab ehk karmilt, aga see on reaalsus. Olen täiesti teadlik, et Jumala väes võivad sõltlased pöörduda ka radikaalselt, saada päästetud ja kogeda vahetut läbimurret kõigis nende eluvaldkondades. Sellisel juhul võite kindlalt öelda: “See on Jumala laps.”

Kuigi ma pole palju selliseid näinud, sellegipoolest palvetan seda tüüpi imede väljavalamise pärast. Kuni selle ajani peame kasutama kõiki Jumala antud ande ja teenima neid, kes tunduvad olevat „lunastamatud“. Tuletage meelde, et üheainsa päevaga tuli Iisrael välja Egiptuse kibedast orjusest, kuid selle orjameelse Egiptuse väljutamine rahva südameist võttis aega 40 aastat! Kusjuures ainult kaks miljonist said sellega hakkama-Joshua ja Kaleb, sest neil oli teine Vaim. Hea uudis on see, et Iisraeli rahva teine põlvkond, mida sageli kutsutakse „Joshua põlvkonnaks“, jõudis tõotatud maale. Tänu Jumalale, et Moshe pressis pidevalt peale ka siis, kui Jumal tahtis nende riukalike viiside tõttu kogu rahva „minema pühkida.“ Need, kes surid kõrbes kandsid neid, kes astusid lõpuks tõotatud maale. Iga ATG‘lane (Jumala juurde pöördunud sõltlane) on Jumalale kallis. Ta on nagu „töötlemata juveel.“ Olge te vöötatud tugevuse ja meelekindlusega Jumalas, et õpetada neid olema Joshua ja Kalebi sarnased ning olema teisest Vaimust … Püha Vaimust.

How to Work with Addicts Turning to God

Muutus sõltlases peab tulema Püha Vaimu ilmutuse, veendumuse ja sisemise muutuse kaudu. Te ei saa sõltlast muuta, kuid võite olla tema ja Jumala vahelise leppimise agent ning pakkuda turvalist, töökindlat ja kompromissitult õiget õhkkonda. Vältige emotsionaalseid hingesidemeid ja vabastage jätkuvalt teie hoole all olevad inimesed Jumala hoole alla, sest Tema armastab neid rohkem kui teie.

TEMA on see, kes alustas neis hea tööga ja Ta suudab selle ka täiusliku lõpuni viia. See on praktiline käsiraamat, mis sisaldab minule endale Püha Vaimu antud teadmisi sõltlaste hooldamise kohta. Mõned asjad, mida ma jagan ei ole “toredad” ja võivad tunduda rasked. Kuid need on tõelised ja aitavad teil mitte idealiseerida seda sõltlastele, ATG‘lastele suunatud teenistust.

Seda lugedes hangite teavet, mis võib teid paljust valust säästa ja hea alguse anda. Palju neist asjadest õppisin omal käel PÄRAST mitmete vigade tegemist, hoolitsedes üldiselt sõltlaste eest. Selle ühe, minu jaoks erilise, tõin ma oma koju, et talle erilist hoolt anda. Siiski märkasin, et mustrid on kõigis ühesugused, OLENEMATA nende erinevatest ja individuaalsetest oludest. Ma palvetan Jumala kaastundlikku südant, Tema tarkust ja õnnistust teile, kui te seda loete.

Selle juhendi kirjutamisel eeldan kahte asja:

  1. Te hooldate või hakkate hooldama sõltlasi, kes on pöördunud Jeshua ha‘Mashiahh (Jeesus Kristuse) kaudu Jumala poole ja nad on uuesti sündinud (niipalju kui teate) ja veekastmisega kastetud.
  2. Nad on saanud Püha Vaimuga kastetud ja palvetavad tundmatutes keeltes.

Et teil oleks sõltlaste jaoks tõhus teenistus, peate varustama neid teadmistega päästest Iisraeli Messia Jeshua kaudu ja Ruahh ha‘Kodeshi (Püha Vaimu) väest. Ma mõistan, et paljud teist hoolitsevad sõltlaste eest ENNE nende pöördumist Jumala juurde, kuid teil ei ole edu, VÄLJAARVATUD, et nad ise pöörduvad Jumala juurde ja saavad Tema Vaimu väe ja volitusega täidetud. Palun võtke aega, et juhatada nad Jeshua juurde või „palvetage nad sisse“!

How to Work with Addicts Turning to God

Patuse palve sõltlase jaoks

Palun palvetage seda valjusti ja minge siis ning tunnistage seda kellegi teise ees.

Kallis Taevane Isa, ma olen oma elus suure jama kokku keeranud. Minu vaba tahte tõttu on uhkus, mäss ja sõltuvused sinule ja paljudele inimestele haiget teinud. Mul on hädasti vaja sinu armu. Ma tunnistan, et ma ei saa ilma sinuta elada. Palun tule ja päästa mind! Ma ei suuda ennast ise päästa. Otsustan nüüd usaldada sinu poega Jeshuat. Tunnistan, et Tema hukkamispuul valatud verest piisab, et mind põhjalikult päästa ja puhastada kõigist mu pattudest, ükskõik kui hirmsad nad ka poleks. Ma usun, et Ta on ELUS, et Ta tõusis surnuist üles kolmandal päeval ja et Ta on praegu taevas ja palvetab minu eest Isa trooni ees. Jeshua, palun tule minu ellu, anna mulle uus süda ja täida mind oma Püha Vaimuga. Juudi Messia päästa, õpeta mulle oma viise, juhata mind ja juhenda.

Järgneb…

Sinu Iisraeli sõbrad ja mentorid

Peapiiskop Dominiquae ja rabi Baruch Bierman

Archbishop Dominiquae and Rabbi Baruch Bierman

Saatke oma ohvriannid:

  • Anneta online: https://kad-esh.org/et/annetused/
  • Pangaandmete jaoks Ameerikas saada meile email: kad_esh_map@msn.com
  • Helista meile USA-s 1-972-301-7087
  • Checks in USD, Canadian Dollars or British Pounds to be sent to Kad-Esh MAP Ministries, 52 Tuscan Way Ste 202-412, St Augustine, Florida 32092, USA
  • Western Unions & Money Grams addressed to: Hadassah Danielsbacka, 52 Tuscan Way Ste 202-412, St Augustine, Florida 32092, USA

ATG Addictd Turning to God

Nädala raamat ATG – Sõltlased pöörduvad Jumala juurde

Piibellik viis sõltlaste ja sõltuvustega tegelemiseks
https://kad-esh.org/et/pood/atg-soltlaste-poordumine-jumala-poole/

Vaata Kümme käsku, 3. osa

See sõnum jõuab lõpule, sest peapiiskop Dominiquae Bierman kogeb PNG-s kuulutatud sõnumile järgnevaid muutuste märke. Tunnistusi tuleb aga juurde vastavalt sellele kuidas tervendav vägi voolab nendes, kes on valmis saama puhastatud, eraldatud kõigist pattudest, mis on kirjas Tema 10 käsus. Kuulake, kuidas meeleparandus vabastab meid needustest, mis on tulnud asendusteoloogiaks nimetatud vaimse hooruse kaudu.

Saage UNIFY liikmeks:

https://unitednationsforisrael.org/et/

Ühine täna 70. Õigega rahvaste seas!

Toeta Jeruusalemma suursaatkonna toimimist Jeruusalemma mägedel igakuise maksega $100. Klikka alloleva lingi menüüs aknale “annetused” (donations), valides summaks $100 või saada meile email info@unitednationsforisrael.org

https://unitednationsforisrael.org/et/annetused/
https://unitednationsforisrael.org/et/saatkond/

Tule õppima GRM’i – messiaanlik, apostellik ja prohvetlik piiblikool otse Iisraelist!

www.grmbibleschool.com

Vaadake Facebookist, mida on meil uut!

https://www.facebook.com/dominiquae.archbishop/