Intimacy with Yeshua is Death to Self

Lähedane suhe Jeshuaga tähendab “enesele” suremist


Intimacy with Yeshua is Death to Self
Toora portsjon Shelah– Bamidbar (4. Moosese) 13:1-15:41. Haftara: Joosua. 2:1-24

Mina olen viinapuu, teie olete oksad. Kes jääb minusse ja mina temasse, see kannab palju vilja, sest minust lahus ei suuda te midagi teha. Johannese 15:5

Shabbat shalom armsad,

Mul ei olnud kavas sellel teemal kirjutada, aga Püha Vaim käskis seda teha. Kui ma kasutan väljendit “käskis”, siis pean silmas “ärgitas, müksas”, kuigi minu jaoks on iga väiksemgi Ruahh HaKodeshi (Püha Vaimu) õhutus käsk. Enamus inimesi suhtuvad Vaimu ülesõhutustesse või vaiksetesse sosinatesse nii kergelt, et sellest ei saa areneda tõeliselt intiimne (sügav läheduse) suhe Jeshuaga. Ja siis on nad hämmingus selle üle, mida ta neile ütles ning imestavad, miks nad ei mõista oma kutsumust kuningriigi edendamiseks. Iga kord kui Püha Vaim ärgitab või sosistab mu olemusse midagi, mida tema jaoks õelda või teha, siis võtab see üle minu plaanid, mu ajakava, mu ideed ja arvamused. Teiste sõnadega, Püha Vaimu kuulamine nõuab enese salgamist ja alistumist.

Sügavalt lähedane, intiimne suhe Jeshuaga areneb välja ainult tähelepanelikust kuulamisest ja kuuletumisest Püha Vaimu õhutustele, mis on väga üllatavad ja provotseerivad.

Kui ma ütlen “üllatavad ja provotseerivad”, siis ei tähenda see, et need panevad inimese kannatama (kuigi tihti võib see nii olla, sest suremine “iseendale” võib tulla läbi kannatuste). Jeshua õppis sõnakuulelikkust läbi nende asjade, mille läbi ta kannatas. Vahel ärgitab meid Ruahh meile endile naudingut pakkuvatele tegevustele nagu ostlemine või spaa’sse minemine. Ning vahel juhib see meid imelistele tegudele teiste jaoks. Kuid siiski on see alati midagi, millele me ise ei mõtelnud.

“Minu lambad kuulevad minu häält ja mina tunnen neid ja nad järgnevad mulle.” Johannese 10:27

Mäletan aega, kui olin värskelt abiellunud ja teenistusse pühitsetud, andis Ruahh (Vaim) unenäo ja selles unenäos oli mul teistsugune soeng (mul olid sel ajal pikad juuksed) ja palju moodsamad prilliraamid. Ärgates olin ma väga üllatunud, mõistes, et Abba ise “disainis mind”! Ma läksin kohe juuksurisse, kus mulle lõigati soeng täpselt selle disaini kohaselt, mida ma unes nägin. Ja seda soengut kannan ma tänapäevani! Ma tean, et “juuksed” tunduvad olevat ebaoluline, aga kui sul juuksed välja langevad või ei näe head välja, siis hakkad mõistma, et Jahve on andnud juuksed eesmärgiga! Ja milline õnnistus see on olnud! Püha Vaimu minule antud soengut on nii lihtne korras hoida ja hea välja näha vaatamata mu paljudele teenistus- ja misjonireisidele, kus ei ole palju aega juuksurisalongide külastamiseks. Tema tõepoolest mõtleb kõigele!

Intiimsus ja lähedus Jeshuaga tähendab, et tal on ligipääs kõigisse meie elu valdkondadesse! Kaasa arvatud juuksed.

Teie olete mu sõbrad, kui te teete, mida ma teid käsin. Johannese15:14

Iga kord kui ignoreerisin või eirasin neid “õhutusi” ebakindluse, hirmu või laiskuse pärast, lõpetasin ma vigu tehes “kraavis” või ahastuses! Ma alati kahetsen väga kui olen olnud tuim Jah ärgitustele!

Olen märganud, et inimesed eiravad taevase Isa sosinaid kui need on “pealekäivad” (“rikuvad ära kõik plaanid”) või kui need tunduvad tühiste ja ebaolulistena. Aga kui Püha Vaim veenab meid midagi ütlema või tegema, siis ei ole see kunagi “tühine”. See on alati tähtis ning toob alati esile muutuse!

Aga kui tema, Tõe Vaim, tuleb, juhib ta teid kogu tõesse, sest tema ei räägi iseenesest, vaid ta räägib, mida kuuleb, ja ta kuulutab teile tulevasi asju. Johannese16:13

Mäletan kuidas ma mitmeid aastaid tagasi juhtisin meie kodust jumalateenistust Jeruusalemma mägedel. See oli prohvetlik teenistus ja ma juhendasin teatud usklike gruppi, et nad liiguksid prohvetiandides vastavalt sellele, mida räägib Korintlastele 12. peatükk. Igaühte julgustati, et ta õhutaks üles oma vaimu keeltes rääkimise kaudu (keeltes rääkimise kohta loe Juuda kiri 1:20 ja 1Kr 13:1), mis omakorda ehitab üles usu kuulmaks sõnumit Pühalt Vaimult. Seejärel pidi igaüks õnnistama oma seatud partnerit-venda või õde prohvetliku sõnaga. Tundus, et kõik voolased imeliselt selles Vaimus! Aga siis ma nägin naist, kes ei teinud midagi. Ma küsisin temalt selle kohta ja ta vastas mulle, et ta ei saanud mitte midagi Jhvh käest! Ma ütlesin, et ma ei usu teda. Minu kogemuste kohaselt on JHVH alati valmis oma lastele midagi rääkima! Tegelikult saab see alguse juba Piibli algusest “Elohim ütles …”

Ja Elohim ütles: „Saagu valgus!” Ja valgus sai. 1. Moosese 1:3

Ja sellest alates, Elohim (Jumal) ütleb ja räägib. Ta otsib alati kanalite järele, kelle kaudu tema saab rääkida. Ükskord, kuulekate inimeste puudumisel, pidi JHVH kasutama eeslit!

Siis JHVH avas emaeesli suu ja too küsis Bileamilt: „Mis ma sulle olen teinud, et sa nüüd lõid mind kolm korda?” 4. Moosese 22:28

Intimacy with Yeshua is Death to Self

Ma ütlesin sellele õele, et sul on vaimus kindlasti kasvõi üks sõna? Ta vastas: “Aga see on mitte midagi tähendav sõna!” Ma ütlesin: “Lase sel sõnal välja tulla.” Ta vaatas selle prohvetlikus harjutuses määratud partneri poole ja ütles talle “popkorn” (röstitud maisiterad). Sel hetkel kui tema partner sõna “popkorn” kuulis puhkes ta nutma! Pange tähele, et Püha Vaim andis talle koheselt ilmutuse, et tema annid ja unistused on olnud kuivad nagu popkorn, aga puutudes kokku Ruahh HaKodeshi kuuma õliga (võidmine), avanevad need ja kannavad vilja! Sõna “popkorn” vabastas temas selle väelise ja ülestõstva ilmutuse!

Ära kunagi, mitte kunagi eira ühtegi sõna, väikest või suurt, mida Püha Vaim sulle südamele paneb.

Aga mina vaatan ka niisuguse peale, kes on vilets, kellel on purukspekstud vaim ja kes väriseb mu sõna ees. Jesaja 66:2b

Muidugi on ka teistsuguseid aegu, kui Ruahhi (Vaimu) räägitud sõnad toovad sinu ellu hiiglaslikke väljakutseid! Selline oli juhtimine, mille ma sain Elohimi Vaimult oma usuteekonna alguses. Ma olin mõne kuu vanune usklik ja Ruahh saatis mu Inglismaale. Viibides seal koos paari pastoriga, külastas mind Jahve, muutes igaveseks nii minu elu kui ka paljude teiste tuhandete elud!

Ma olin endiselt haavatud patu laastava mõju ja isikliku pere tragöödia pärast! Minu kaks armsat last – 18 kuune ja 5 aastane, olid peale piinarikast lahutust minu hoolduse alt ära võetud. Mu süda oli laste pärast murdunud ja siiski ei saanud ma nendega koos olla. Elades Inglismaal töötasin ma lapsehoidjana ja mu tööl olid suurepärased tulemused. Sain anda teiste inimeste lastele seda, mida ma oleks andnud oma lastele, kes olid minust kaugel, Iisraelis! Aeg Inglismaal oli sügava jüngerluse ja isikliku taastamise ajaks. Meie tark Elohim teadis täpselt, mida ma vajasin! Siis, ühel päeval üllatas Kõigeväeline Looja mind kõige ebatavalisema nõudmisega.

Ma kuulasin ühe tuntud piibliõpetaja ja Iisraeli armastaja Derek Prince’i jutluse audiosalvestust. Ta kõneles apostellikust teenimisest ja “välja läkitamisest”. Seejärel tegi ta altarikutse, küsides- kes tahab olla “välja läkitatud” ja “minna” kuningriigi eest. Mu süda hüppas sees! Olin alles hiljuti mõelnud, et ma tahaksin minna Piiblikooli ja teenida Jeshuat täisajaga, aga see ei tundunud võimalik! See oli unistus, mille olin endas suretanud. Siis, kui see jutlustaja tegi altarikutse, tahtsin ma hüpata ja öelda: HINENI! (siin ma olen) nagu Jesaja. Tundsin, kuidas Vaim mind jalule tõmmata tahtis, aga mu mõtted vaidlesid vastu: “Kuidas saan ma vastata sellisele kutsele ja mida see kõik tähendab? Kas ma üldse kunagi saan oma lapsi näha, kui olen “välja läkitatud”?

Seega mingit sorti emaduse pärast (isegi kui olin tol ajal külastusõigusega ema), otsustasin Ruahhi (Vaimu) õhutust eirata ja mitte vastata audiosalvestuses esitatud kutsele! Ma jäin istuma! Ometi tundsin, nagu hakkaksin surema! Olin kurvastanud Püha Vaimu!

Ja ärge kurvastage Jumala Püha Vaimu, kes on kinnitanud teid oma pitseriga lunastuspäevani! Efeslastele 4:30

Mõistsin, et ma olin pattu teinud ja anusin Jeshualt andestust selle pärast, et olin asetanud emaduse ja oma lapsed kõrgemale temast ja tema kutsest. Anusin, et Elohim annaks mulle teise võimaluse! Ma kerisin audiosalvestuse kasseti tagasi ja kuulasin altarikutset uuesti! Seekord ma hüppasin viivitamatult jalule ja ütlesin “HINENI”, ma lähen, mind läkitatakse välja!

Tõepoolest on apostellik teenistus nõudnud minult kõik ja väga tihti ei saanud ma oma lapsi pika aja jooksul üldse näha. Ükskord kestis lahusolek isegi kolm aastat! Hind oli kõrge ja on seda siiani, aga Jeshua on tõesti kõik kõiges! Ainus, mis päeva lõpuks vilja kannab, on temaga sügavast lähedusest sündinud sõnakuulelikkus! Alates hetkest, mil ma ütles JAH apostellikule teenistusele, on mitmed tuhanded üle maailma saanud ja saavad igapäevaselt endiselt puudutatud. Paljud on saanud päästetud, tervendatud ning saanud jüngriteks ja õnnistuseks teistele.

Intimacy with Yeshua is Death to Self

Millal iganes Püha Vaim ütleb meile teha midagi kuningate kuninga jaoks, siis vaatamata kõigele kannab see igavest vilja! Seda, kui efektiivne su Jeshua teenimine oli, saad sa vahel näha palju hiljem või hoopis alles taevas. Aga ära kunagi kahtle selle efektiivsuses ja tähtsuses!

Kui me jätkame kogu oma elu käimist Messia Jeshua läheduses, ustavalt kuuletudes tema õhutustele, siis see, mis saab alguse sealt, õnnestub alati!

Kes võidab ja minu tegusid lõpuni hoiab, sellele ma annan meelevalla rahvaste üle. Ilmutuse 2:26

Umbes kuu aega enne mu Inglismaa kogemust, teisel pool maakera, Iisraelis, toimus Jeruusalemma konverents, kus Derek Prince jutlustas sellest samast sõnumist, mis tookord oli mulle väljakutseks! Kena mees nimega Baruch Bierman oli ka seal ja viivitamatult vastas samale Püha Vaimu õhutusele, olla välja läkitatud rahvaste juurde! Umbes aasta hiljem rabi Baruch ja mina abiellusime, olles vastanud täpselt samale kutsele, mis oli tulnud täpselt sama sõnumi ja jutlustaja kaudu. Kusjuures tol ajal me ei tundnud teineteist! Jahve teeb kõik täiuslikult!

Sest meie oleme tema teos, Messias Jeshuas loodud heade tegude tegemiseks, nii nagu Jumal on juba enne meile seadnud, et me teeksime seda. Efeslastele 2:10

Iialgi ei ole liiga hilja alustada! Isegi “väikseim” kutse on hiiglasliku tähendusega! Mitte igaüks ei ole kutsutud apostliks või teenistuse juhiks. Mõned on kutsutud toetama teenistust või selle juhti. Aga iga and ja kutse, mis saab alguse JHVH-lt on ääretult vajalikud tema kuningriigi edendamiseks! Kõigeväeline andis mulle teise võimaluse, et vastata tema kutsele! Ehk vajad ka sina teist võimalust? Kui nii, siis mine täna taevase Isa ette ja palu andestust selle eest, et oled pannud oma plaanid, olukorrad, vajadused ja lähedased kõrgemale tema kutsest. Mine siis julguse ja alandlikkusega Jahve ette.

Vasta kutsele ja jätka vastamist, olles sõnakuulelik väikseimalegi Püha Vaimu õhutusele! Kui sa seda teed, ei ole sinu elu ja maailm enam kunagi endised!

“Ärge kustutage Vaimu tuld.” 1. Tessalooniklastele 5:19

Sinu sõbrad ja juhendajad Iisraelis

Peapiiskop Dominiquae ja rabi Baruch Bierman

“Siioni pärast ma ei vaiki” Jesaja 62:1

Archbishop Dominiquae and Rabbi Baruch Bierman

Ohvriandide ja kümniste saatmiseks:

 • Anneta online: https://kad-esh.org/et/annetused/
 • Pangaandmete jaoks Ameerikas saada meile email: kad_esh_map@msn.com
 • Helista meile USA-s 1-972-301-7087
 • Checks in USD, Canadian Dollars or British Pounds to be sent to Kad-Esh MAP Ministries, 52 Tuscan Way Ste 202-412, St Augustine, Florida 32092, USA
 • Western Unions & Money Grams addressed to: Hadassah Paloma Danielsbacka, 52 Tuscan Way Ste 202-412, St Augustine, Florida 32092, USA

Vaata viimast õpetust: Hiiglased maal, osa 5

 • Shabbat Letter ads

  Lisateavet raamatust “Identiteedivargus”!

  Identiteedivargus

  1. sajandi Messia tagasitulek

  Telli siit →

  Exposing Antisemitism in America
  Kirjutage alla meie petitsioonile, et keelustada neonatsismi ideoloogia ja jagage seda kõigi oma kontaktidega Facebooki, Twitteri, Messengeri, WhatsAppi, e-posti ja tekstisõnumite kaudu. Iga allkiri loeb!

  Kirjuta alla siin →

  UNIFY Banner

  Liitu Ühinenud Rahvad Iisraeli eest liikumisega!

  Liitu meiega ja saad liikmena osa igakuistest veebikoosolekutest ning prohvetlikest õpetustest ja juhistest otseülekannete kaudu. Sind on kutsutud olema Estriks Iisraeli jaoks ja Iisraeli eest hoolimata kõigest.

  Liitu Ühinenud Rahvad Iisraeli eest liikumisega →

  Ühine 70 õigega rahvaste seas!

  Hakka Ühinenud Rahvad Iisraeli eest eriliseks partneriks, toetades armastuse anniga 100 USD kuus. Klikka allolevaile linkidele või saada meile e-kiri rohkemate võimaluste jaoks: info@unitednationsforisrael.org

  Liitu nüüd →

  Sukkot Tour 2023

  Puhuge soofarit Siionis!

  Sukkot 5784

  Sukkoti ringreis

  27. september – 9. oktoober 2023 (13 päeva)

  Koos peapiiskop Dominiquae ja rabi Baruch Biermaniga

  “Puhuge sarve Siionis, tõstke kisa mu pühal mäel!” Joel 2:1

  Tulge tähistama Sukkotti, puhuma koos meiega oma soofareid üle terve Iisraeli, õnnistades oma kohaloleku ja palvetega Kõigeväelise JHVH maad ja rahvast.

  Külastame kaunist Jeruusalemma, Samaariat, tervendavate omadustega Surnumerd ja marsime paljude rahvaste rõõmsameelsete usklikega läbi Jeruusalemma. Teeme paadisõidu Galilea järvel ja palju muud, sealhulgas kastmine Jordani jões (vastavalt soovile). Ärge jääge sellest kõigest ilma!

  Rohkem teavet →

  GRM Banner

  Tule õppima GRM Iisraeli piiblikooli

  Sul ei ole vaja õppida enam üheski teises piiblikoolis. GRM piiblikool on nagu pesumasin, mis puhastab ja valmistab sind ette avastama 1. sajandi tõde ning juhib edasi Siionis alguse saanud evangeeliumi juurde, mille kaudu on paljud vabaks saanud.

  Registreeru ja alusta õpingutega (inglise keeles) →

  Eestikeelseks õppeks palun saada e-kiri aadressile: estonia@unitednationsforisrael.org

  Liitu meie Telegrammi kanaliga ja ole kursis peapiiskop Dominiquae Biermani uute õpetustega:

  https://t.me/dominiquaebierman

  Hakka meie Youtube kanali tellijaks!

  Vaata peapiiskop Dominiquae Biermani viimaseid saateid ja hakka Ühinenud Rahvad Iisraeli eest Youtube kanali tellijaks!

  Meie Youtube kanal →

  GRM prison

  Toeta meie vanglateenistust!

  Oleme käivitanud USA-s vanglateenistuse, mida juhib rabi Baruch Bierman ja GRM piiblikooli grupi UCI vanglas Floridas. Sammhaaval juhatatakse kinnipeetavaid Siionis alguse saanud evangeeliumi juurde ja me oleme näinud nende elus palju imesid!

  Tunnistused meie õpilastelt ”trellide taga”:

  GRM Piiblikool on minu elu päästnud! Ma ei olnud füüsiliselt eriti tugev ja mu vaimne elu rippus juuksekarva otsas, sest see kõik oli üles ehitatud valeõpetustele ja pettustele. Nüüd on mul sügav, terve ja õitsev suhe Jeshuaga. Kogu mu elu on muutunud!
  – Deborah Ross

  See piiblikool on andnud mulle parema arusaamise sellest, mida tähendab, et Jeshua on minu elu Isand. Ma olen saanud tagasi oma usu Jeshuasse ja lootuse paremale elule, mitte ainult siin maa peal, vaid ka igavikus.
  – Thomas Mount

  Annetuse saatmisel kirjuta palun kommentaaridesse: “Vanglateenistus”

  Anneta veebilehel →

  Loe rohkem →