Flying Higher than the Cultural Gospel

Lennates kõrgemale kultuurevangeeliumist


Flying Higher than the Cultural Gospel
Toora portsjon BEHUKOTAI – Vayikra (3. Moosese) 26:3-27:34. Haftara: Jeremija 16:19- 17:14

“Nõnda ütles JHVH: astuge teede peale ja vaadake ja küsige muistsete radade kohta, missugune on hea tee, ja käige sellel, siis leiate oma hingele hingamispaiga! Aga nemad ütlesid: “Me ei käi!” Jeremija 6:16

Shabbat shalom armsad!

Me oleme aegade ristteel! Ajalugu saab veel rääkima sellest kui ühest Messia koguduse kõige määratlevamast ajast peale 325. a! Messia kogudus jaguneb nende vahel, kes otsustavad jätkata populaarse kultuurevangeelimiga ja nende vahel, kes on valmis maksma hinda enda mittemõistmise, tagakiusu ja isegi piibelliku rõõmusõnumi/heade sõnumite (evangeeliumi) juurde naasmise pärast. Samuti toimub jagunemine nende vahel, kes otsustavad jääda inimeste tehtud populaarse ja inimühiskonna poolt heakskiidetud religioossete traditsioonide juurde ja nende vahel, kes tahavad üle kõige olla Kõigeväelisele Jumalale meelepärased. Kuningriigi edu mõõdupuuks ei ole mitte populaarsus, vaid sõnakuulelikkus taevasele Isale

“Ma seadsin teile vahimehi üteldes: “Kuulge sarvehäält!” Aga nemad vastasid: “Me ei kuule!” Jeremija 6:17

Sõnakuulelikkus on võimalik ainult siis, kui me juurutame usu ja JHVH kartuse jõulist tandemit. Mõlema neist tööviljad tulevad esile pärast Püha Vaimu ja tulega mikve tegemist (kastmist), nagu juudi apostlitel iidses Iisraelis. Nad ei olnud katoliiklased, baptistid, metodistid, karismaatilised ega mingist kristluse denominatsioonist. Nad olid juudid, tundsid Toorat ja heebrea Pühakirja. Nad tundsid Elohimi väge, mis langes üle nende shavuotil-nädalatepühal ja see andis neile väe üleloomulikuks, prohvetlikuks, ohvrivalmiks käimiseks kuulekuses JHVH sõnale ja Ruahh haKodesh`i (Püha Vaimu) juhtimisele

“Aga nemad läksid välja ja jutlustasid igal pool. Ja JHVH töötas ühes nendega ning kinnitas sõna tunnustähtedega, mis pärast seda sündisid.” Markuse 16:20

Kuhu iganes nad ka läksid, tõid nad endaga kaasa Siionis alguse saanud rõõmusõnumi (evangeelium), Toorale rajatud ja Ruahh haKodesh`i väega volitatud kultuuri, nagu see Iisraelile oli antud. 2. sajandil kui viimased Jeshua juudi apostlid olid surnud, võttis teine evangeelium üle paganatest Messiasse usklikud. See on kultuurevangeelium, mis on tapnud juute ja kahjustanud Messia pruuti kuni tänase päevani.

“Ma tean seda, et pärast minu äraminekut tulevad teie sekka hirmsad hundid, kes karjale armu ei anna; ja teie eneste seast tõusevad mehed, kes kõnelevad pööraseid asju, et vedada jüngreid eneste järele.” Apostlite teod 20:29-30

Kultuurevangeelium võeti omaks suurema osa usklike poolt Roomas ja omakorda rooma kultuuri traditsioonid võeti omaks Euroopas ja USA’s ning kõigis Euroopa koloniaalmaades nagu Hispaania, Portugal, Holland, Suurbritannia ja Prantsusmaa.

Flying Higher than the Cultural Gospel

Erinevatel mandritel kohandati kristluse kultuurevangeelium kohalikele kultuuridele, segunedes alati paganlike traditsioonide või ebajumalateenistusega. Seda võib näha Paapua Uus-Guinea kristlaste puhul, kuna nad jätkavad oma kultuuritraditsioonide ja erinevate etniliste pidustustega, kultuslike pulmade ja tootemisammaste kummardamisega. Aafrikas võib see seguneda nõiduse ja ebausu tavadega. Aasias kaitsevad kristlased Indias, Jaapanis, Malaisias ja Hiinas vankumatult lääne kultuurevangeeliumi ja selle tavasid.

Inimesed on olnud väga siirad oma pühendumises sellesse Kristusesse, keda nemad teavad ja kui neile tutvustada Juuda soost Messiat ning piibellikku rõõmusõnumit/häid sõnumeid (evangeeliumi), siis kutsub see esile erinevaid reakstioone nagu näiteks:

 • Kergendus ja elevus: Ma olen seda oodanud kogu oma elu
 • Viha: Mulle on valetanud kõik, kes on õpetanud asendusteoloogiat, mis on pigem kultuuriline evangeelium ja mitte piibellik Siionis alguse saanud evangeelium.
 • Kõigutamatu vastuseis: Need on minu ja minu esivanemate usulised traditsioonid ning see on Jeesus Kristus, kes mind päästis ja vabastas. Ära tule mulle tooma piibellikku rõõmusõnumit, sest ma armastan oma kultuurilist ja esivanemate evangeeliumi ja ma olen rahul sellega.
 • Uudishimu: Las ma vaatan seda lähemalt, sest see on midagi huvitavat ning ma tahan seda ise uurida.

Kolm enim levinud reaktsiooni on pigem positiivsed, kuid üks neist sulgeb täielikult ukse Jeshuale, juudi Messiale.

See on hea uudis!

“Siis ütles J’shua juutidele, kes teda uskusid:”Kui te jääte minu sõnasse, siis te olete tõesti minu jüngrid ja tunnetate tõe, ja tõde teeb teid vabaks!” Johannese 8:31-32

Flying Higher than the Cultural Gospel

Religioosse ja kultuurilise evangeeliumi viljad USA’s

Vastavalt Valge Maja korrespondendi William Koenig-ile on umbes 60% USA kristlastest täielikus teadmatuses Iisraelist ja usu heebrea juurtest. Enamus neist kristlastest on Palestiinla araablaste pooldajad ja kas siis avalikult või varjatult juutide ja sionismi vastased, toetades aborte ja samasooliste abielusid.

Ainult 1% (üks!) kooliealistest lastest omavad piibelliku maailmavaadet. Kultuurevangeelium on sünnitanud gnostilis- ateistliku ühiskonna ja põlvkonna. (gnostitsism on sünkretistlik süsteem, mis segab omavahel kristlust, uusplatonismi, iraani usundeid ning muid populaarseid filosoofiaid. Tekkis esimestel sajanditel pärast Kristust. Iseloomulik on mateeria-vaimu dualism. Vikipeedia)

Kultuurevangeelium ja lammasrahvad

“Siis kogutakse tema ette kõik rahvad, ja ta eraldab nad üksteisest, nagu karjane eraldab lambad sikkudest.” Matteuse 25:32

Kultuurevangeelium ei ole olnud võimeline looma lammasrahvaid isegi mitte meie sajandil. See on täiesti ahastamapanev, sest Jumala viha valatakse välja kõigi rahvaste üle üsna peatselt, samas kui Kõigeväelise unistuseks olevad lammasrahvad ei ole veel sündinud. See tähendab, et viis tema rõõmusõnumi (evangeeliumi) kuulutamiseks ei ole suutnud teha rahvaid Juuda soost Messia jüngreiks. Piibelliku rõõmusõnmi kuulutamise taastamine on elu ja surma küsimus kõigile maailma rahvastele!

Palun lugege minu raamatut Lammasrahvad (https://kad-esh.org/et/tootekategooria/raamatud/ Eestikeelse raamatu omandamiseks palun saata email: estonia@unitednationsforisrael.org), mida on antud mitmete riikide riigijuhtidele. Liituge samuti Ühinenud Rahvad Iisraeli eest liimumisega (https://unitednationsforisrael.org/et/) ja saage liikmeks, sest meie eesmärgiks on taastada piibellikk rõõmusõnum rahvastele, muutes rahvaid lammas-rahvaiks üks inimene korraga.

Plaaster

“Ja mu rahva tütre vigastust nad ravivad kerglaselt, öeldes: “Rahu, rahu!” kuigi rahu ei ole!” Jeremija 8:11

Kultuurevangeelium koos selle inimeste tehtud traditsioonide, paganlike pidustuste, kuid ilma tõelise Ruahh haKodesh`i väe ja tuleta, on loonud organiseeritud vale-pruudi, kes on rahul plaastriga, selle asemel, et saada tõeliselt terveks ravitud religiooni vähist.

Paljud kenad inimesed teevad häid ja sotsiaalselt heakskiidetud tegusid, kuid mitmed neist ei ole sõnakuulelikud Kõigeväelisele, kes nõuab kõigepealt- KUULA ja siis KUULETU. Me kuuleme lugedes JHVH sõna ja me kuuletume JHVH sõnale Ruahh haKodesh`i (Püha Vaimu) väes ja mitte oma kultuuri (tausta) kaudu/läbi filtreeritud mõistusega. Tema saatis Püha Vaimu, et juhtida meid kogu tõe sisse.

Flying Higher than the Cultural Gospel

Piibellik evangeelium/head sõnumid on tõeline vastus

“Kui siis minu rahvas, kellele on pandud mu nimi, alandab ennast ja nad palvetavad ja otsivad minu palet ning pöörduvad oma kurjadelt teedelt, siis ma kuulen taevast ja annan andeks nende patu ning säästan nende maa!” 2. Ajaraamat 7:14

Sellistel aegadel nagu praegu oleme me kutsutud alanduma selleks, et saaksime tõusta kõrgemale!

Me peame endid alandama, palvetama, otsima Kõigeväelise Looja JHVH palet, et vabaneda kõigest, mis on teda haavanud, kõigest, mis ei ole puhas ega puhtast allikast. On aeg minna tagasi Siionis alguse saanud rõõmusõnumi/heade sõnumite juurde, mille allikaks on Toora (JHVH juhised eluks) ja Ruahh haKodesh`i (Püha Vaimu) vägi. Me ei saa elada Jumalale meelepärast elu ilma, et käiksime Tooras ja Vaimus. Me ei käi seda teed mitte jäigas religioossuses, ega ka mitte lodevas ja odava armu evangeeliumis, vaid me käime ja elame JHVH-s!

Me saame sind aidata pöörduda kultuurevangeeliumist piibelliku rõõmusõnumi juurde.

Ühine meie GRM video-piiblikooliga. Õpingute jooksul lähed sa läbi puhastuse, meeleparanduse ja vabastuse.

Sinu Iisraeli sõbrad ja mentorid

Peapiiskop Dominiquae ja rabi Baruch Bierman

Archbishop Dominiquae and Rabbi Baruch Bierman

Ohvriandide ja kümniste saatmiseks:

 • Anneta online: https://kad-esh.org/et/annetused/
 • Pangaandmete jaoks Ameerikas saada meile email: kad_esh_map@msn.com
 • Helista meile USA-s 1-972-301-7087
 • Checks in USD, Canadian Dollars or British Pounds to be sent to Kad-Esh MAP Ministries, 52 Tuscan Way Ste 202-412, St Augustine, Florida 32092, USA
 • Western Unions & Money Grams addressed to: Paulette Covan, 52 Tuscan Way Ste 202-412, St Augustine, Florida 32092, USA

Vaata viimast õpetust: Zarimi-ist Gerimi

 • Shabbat Letter ads
  Exposing Antisemitism in America
  Kirjutage alla meie petitsioonile, et keelustada neonatsismi ideoloogia ja jagage seda kõigi oma kontaktidega Facebooki, Twitteri, Messengeri, WhatsAppi, e-posti ja tekstisõnumite kaudu. Iga allkiri loeb!

  Kirjuta alla siin →

  Pesah Sheni Tour

  Pesahh sheni 2023

  Teise võimaluse Jumal – Prohvetlik ringreis Iisraelis

  2.-12. mai 2023

  Iisraeli 75. aastapäeva ja rabi Baruch 77. sünnipäeva tähistamine

  Koos peapiiskop Dominiquae ja rabi Baruch Biermaniga

  Seda peetagu teise kuu neljateistkümnenda päeva õhtul; paasatalle söödagu ühes hapnemata leiva ja kibedate rohttaimedega.” 4. Moosese 9:11

  Tulge ja tähistage teist paasapüha koos meiega Iisraelis, et õnnistada Kõigeväelise JHVH maad ja rahvast oma kohaloleku ja palvetega. Saate nautuda koos meiega täielikku paasapüha sederit.

  ***Vaktsineerimise tõendit ega covid testimist ei nõuta.

  Lisateave →

  GRM Banner

  Õpi tundma usu juudi juuri

  Sul ei ole vaja õppida enam üheski teises piiblikoolis. GRM piiblikool on nagu pesumasin, mis puhastab ja valmistab sind ette avastama 1. sajandi tõde ning juhib edasi Siionis alguse saanud evangeeliumi juurde, mille kaudu on paljud vabaks saanud.

  Registreeru ja alusta õpingutega (inglise keeles) →

  Eestikeelseks õppeks palun saada e-kiri aadressile: estonia@unitednationsforisrael.org

  Võida antisemitism ja avasta juudi Messia

  Avasta oma Messia identiteet, taastades tema identiteet juudina, mitte roomlasena. Peapiiskop Dominiquae Biermani uus raamat „Identiteedivargus” ja GRI veebikursus võidab antisemitismi, näidates sinule Messia tõelist juudi identiteeti. Sa õpid käima 1. sajandi väes ja võidmises!

  Telli nüüd ja hakka õppima →

  Telli nüüd →

  * Juurdepääs kursusele kaasneb raamatuga siis, kui raamat on tellitud veebilehe kaudu https://www.against-antisemitism.com/et/

  Eestikeelset pehmeköitelist raamatut saab tellida ka Eestis. Selleks palun saada e-kiri aadressile: info@against-antisemitism.com

  GRM prison

  Toeta meie vanglateenistust!

  Oleme käivitanud USA-s vanglateenistuse, mida juhib rabi Baruch Bierman ja GRM piiblikooli grupi UCI vanglas Floridas. Sammhaaval juhatatakse kinnipeetavaid Siionis alguse saanud evangeeliumi juurde ja me oleme näinud nende elus palju imesid! Kui rabi Baruch külastab neid vanglas, naaseb ta alati teadetega tervenemistest ja elu muutustest. Jahve on avanud meile võimsa ukse!

  Kutsume teid toetama seda olulist teenistust palvete ja annetuste kaudu, et saaksime veelgi laiemalt viia sõnumit juudi Messiast Jeshuast vanglasüsteemis üle kogu Ameerika Ühendriikide

  Annetuse saatmisel kirjuta palun kommentaaridesse: “Vanglateenistus”

  Anneta veebilehel →

  Loe rohkem →

  UNIFY Banner

  Liitu Ühinenud Rahvad Iisraeli eest liikumisega!

  Liitu meiega ja saad liikmena osa igakuistest veebikoosolekutest ning prohvetlikest õpetustest ja juhistest otseülekannete kaudu. Sind on kutsutud olema Estriks Iisraeli jaoks ja Iisraeli eest hoolimata kõigest.

  Liitu Ühinenud Rahvad Iisraeli eest liikumisega →

  Ühine 70 õigega rahvaste seas!

  Hakka Ühinenud Rahvad Iisraeli eest eriliseks partneriks, toetades armastuse anniga 100 USD kuus. Klikka allolevaile linkidele või saada meile e-kiri rohkemate võimaluste jaoks: info@unitednationsforisrael.org

  Liitu nüüd →

  Liitu meie Telegrammi kanaliga ja ole kursis peapiiskop Dominiquae Biermani uute õpetustega:

  https://t.me/dominiquaebierman

  Hakka meie Youtube kanali tellijaks!

  Vaata peapiiskop Dominiquae Biermani viimaseid saateid ja hakka Ühinenud Rahvad Iisraeli eest Youtube kanali tellijaks!

  Meie Youtube kanal →