Easter or Esther

Lihavõtted või Ester?


Paasapüha eriväljaanne 5783/2023

Esther, king and Easter eggs
Toora portsjon VAIKRA– Vaikra (3. Moosese) 1:1–5:26 (6:7) Haftara: Jesaja 43:21–44:23

“Ja igal maal ja igas linnas, igal pool, kuhu kuninga käsk ja tema seadus jõudis, oli juutidel rõõm ja ilutsemine, pidu ja head päevad; ja maa rahvast tunnistasid paljud endid juutideks, sest neid valdas hirm juutide ees.” Ester 8:17

Shabbat shalom, armsad!

325. aastal m.a.j. kirjutas keiser Constantinus Nikaia kirikukogul järgmist:

Kui kerkis esile küsimus lihavõttepühade (ingl Easter) sakraalsest tähistamisest, siis otsustati universaalselt, et oleks mugav, kui kõik tähistatavad seda ühel ja samal kindlaksmääratud päeval. Sest mis võiks olla kaunim ja ihaldusväärsem, kui näha seda püha, mis toob meile surematuse lootust, tähistatuna üheskoos ja samal viisil? Nagu juba teatavaks tehtud, oleks eriti vääritu, kui see kõige suurem püha järgiks juutide kombeid (ajaarvestust), kuna juudid on määrinud oma käed kõige jubedama kuriteoga ja nende mõistus on pimestatud. Hüljates nende tavad, võime oma järeltulijatele edasi anda seaduspärase viisi lihavõttepühade tähistamiseks, mida oleme järginud Päästja kannatustest alates (vastavalt nädalapäevade järjestusele).

Seetõttu ei peaks meil olema midagi ühist juutidega, sest Päästja on meile näidanud teise tee. Meie jumalateenistus järgib palju seaduspärasemat ja mugavamat kurssi (pidades silmas nädalapäevade järjestust). Seega, kallimad vennad, võttes üksmeelselt omaks selle viisi, me igatseme eralduda juutide jälestusväärsest seltskonnast. Sest on tõesti häbiväärne kuulda juute hooplemas, et ilma nende juhtimiseta ei saa me neid pühi pidada. Kuidas võib olla õigus neil, keda peale Päästja surma pole enam juhtinud mõistus, vaid nende eksiarvamusest tulenev metsik vägivald vastavalt neid tagant sundivale meelepettele? Neil puudub tõde lihavõttepühade küsimuses, sest oma pimestatuses ja vastumeelsuses kõigele edumeelsele, tähistavad nad sageli aastas kahte paasapüha. Me ei saa jäljendada neid, kes on kõigile nähtavalt eksituses.

Kuidas me siis saaksime järgida juute, kes on kaheldamatult eksitusest pimestatud? Sest paasapüha pidamine samal aastal kaks korda on täiesti vastuvõetamatu. Aga kui see isegi poleks nii, on siiski meie kohuseks mitte rüvetada oma hingi suhtlemise läbi sellise jälestusväärse ja kurja rahvaga (juutidega). Te peaksite arvestama mitte ainult seda, et kirikute arv nendes provintsides moodustab enamuse, vaid ka seda, et on õige nõuda, mida meie mõistus heaks kiidab – et meil ei peaks olema juutidega midagi ühist.

Keiser Constantinuse kirjast kõigile neile, kes kirikukogul ei viibinud (Eusebius, Vita Const., Lib III 18-20)

Sellest sai kristliku kiriku üks oluline õpetus, mis on mõjutanud ja mõjutab usklikke kuni tänapäevani. See võimaldas ebajumalanna Astarte (Ishtar) ja Baali langenud inglitel võtta üle tolleaegne kristlus ja viis selle järk-järgult pimedasse keskaega. Kahjuks teavad paljud tänased kristlikud juhid ja vaimulikud, et lihavõtted on viljakusjumalanna Astarte kummardamise püha, kuid ei teavita sellest oma koguduse liikmeid, nii et vaenlasele avatud ust ei saaks lõplikult sulgeda.

“Nõnda ütleb JHVH Elohim: vaata, ma hakkan kimbutama karjaseid ja nõuan neilt oma lambaid ning teen lõpu nende lammaste karjatamisele, et karjased enam ei saaks karjatada iseendid! Ma päästan oma lambad nende suust ja need ei jää neile roaks! Sest nõnda ütleb JHVH Elohim: vaata, mina ise otsin oma lambaid ja hoolitsen nende eest!” Hesekiel 34:10-11

Lihavõttepühal ei ole midagi pistmist Messia ülestõusmisega – ei selle ajastus ega nimetus ega paganlikud traditsioonid, sealhulgas lihavõttemunad või jänkud. Need kõik on kokkupuutepunktid, mis võimaldavad saatanal usklikke kätte saada. Need päevad on kurjad päevad täis mitmeid raputusi, aga me peame puhastuma kõigist neist paganlikest traditsioonidest, et olla võitud, tõega vöötatud ja seista kindlalt praeguse aja rünnakute ees. Paganlike juurtega pidustused ei aita meid, vais teevad nõrgaks ja ei ole meelepärased Iisraeli Jumalale, kes ei ole neid pühapidamisi sisse seadnud. Just sellest asjast sõltub meie eelseisvate päevade vaimne seisund- kas hea ja tugev või nõrk ja halb.

“Nüüd astus Eelija kogu rahva ette ja ütles: “Kui kaua te lonkate kahe karguga? Kui Jehoova on Jumal, siis käige tema järel; aga kui Baal on see, siis käige tema järel!” Aga rahvas ei vastanud temale sõnagi.” 1. Kuningate 18:21

Matza and wine

Palun mõistke, et ma olen Messia ülestõusmise tähistamise poolt selle õiguspärasel paasapüha ja uudseviljapüha ajal. Kuid Jeshua ei tõusnud surnuist üles lihavõtte- või munadepühal, vaid paasa (pesahh) – hapnemata leibade (matsot) – uudseviljade püha ajal. Lihavõtted on kujundatud viljakuse jumalanna Astarte (Ishtar) järgi, kes on samal ajal ka Veenus ja Semiramis, millest tulevad lihavõttemunade ja jänkude sümboolika ning traditsioonid. Peale selle, lahutades evangeeliumi (head sõnumid) juudi-heebrea juurtest, lükkas Nikaia kirikukogu tolleaegsed paganatest Kristusesse usklikud karjuvasse antisemitismi, vihkamisse juudi rahva ja kõige juudipärase vastu, sealhulgas Messia Jeshua nime, mida oli keelatud välja öelda. See antisemitism, kas avalikul või varjatud kujul, elab ikka veel kristluses.

“JHVH, mu tugevus ja varjupaik, mu pelgupaik hädaajal! Sinu juurde tulevad rahvad maa äärist ja ütlevad: “Meie vanemail oli pärisosaks ainult vale, tühised ebajumalad, ja nende hulgas ei olnud ühtki, kellest oleks olnud kasu!” Jeremija 16:19

Määratlemise aeg on kätte jõudnud. Kas oleme jätkuvalt lahutatud algsest Siionist lähtunud headest sõnumitest (evangeelium), praktiseerides Roomast ja Paabelist (Babülooniast) laenatud paganlikke ebajumalakummardamise kombeid? Või alistame ja alandame oma südamed Kõigeväelise ees ja parandame meelt, sest me oleme solvanud Loojat Iisraeli Elohimi (Jumalat), armastades inimeste tehtud kombeid rohkem kui Elohimi tõde ja teda ennast?

“Ja ta ütles neile: “Ilus küll! Te heidate Jumala käsu kõrvale, et pidada oma pärimust!” Markuse 7:8

Olive tree

Kas me tõuseme nagu Ester, et tuletada meelde, kes me oleme? Pruut ja usklike kogudus, kes peab olema poogitud Iisraeli iidse väärisõlipuu külge, mitte paganliku Rooma kristluse jõulupuu külge, koos kõigi selle kommete ja traditsioonidega, mis kurvastavad ja solvavad Kõigeväelist Jahve’d? Kui me otsustame hüljata langenud inglite hübriidrassi teenimise koos nende ebajumalatega ja valime teenida ja ülistada üksnes Iisraeli Elohimi (Jumalat), siis riietume puhta ja aulise riietusega, et seista kuningate kuninga ees.

“Sest JHVH’l on raev kõigi rahvaste ja viha kõigi nende väehulkade vastu: ta on pannud need vande alla, ta on andnud need tapetavaks! Sest see on JHVH kättemaksupäev, tasumisaasta riiu eest Siioniga!” Jesaja 34:2,8

Kui me valime paganlike ja inimeste tehtud traditsioonide asemel tõe ja puhtuse, siis saavutame võidu saatana plaanide ja inimkonda hävitavate mehhanismide üle, ja paistame nagu taevatähed pimeduse keskel.

“Siis paistavad mõistlikud nagu taevalaotuse hiilgus, ja need, kes saadavad paljusid õiguse teele, otsekui tähed ikka ja igavesti!” Taaniel 12:3

Head ja õnnistatud piibellikku Uut aastat Abibi (aviv-kevad hb k) kuul, kui me valmistume sisenema paasapüha hooaega.

Sinu Iisraeli sõbrad ja mentorid,

Peapiiskop Dominiquae ja rabi Baruch Bierman

Archbishop Dominiquae Bierman and Rabbi Baruch Bierman

Toeta missiooni

Vaata: BeitEl (Peetel) – esimene tõotaud maa portaal

 • Shabbat Letter ads
  Exposing Antisemitism in America
  Kirjutage alla meie petitsioonile, et keelustada neonatsismi ideoloogia ja jagage seda kõigi oma kontaktidega Facebooki, Twitteri, Messengeri, WhatsAppi, e-posti ja tekstisõnumite kaudu. Iga allkiri loeb!

  Kirjuta alla siin →

  UNIFY Banner

  Liitu Ühinenud Rahvad Iisraeli eest liikumisega!

  Liitu meiega ja saad liikmena osa igakuistest veebikoosolekutest ning prohvetlikest õpetustest ja juhistest otseülekannete kaudu. Sind on kutsutud olema Estriks Iisraeli jaoks ja Iisraeli eest hoolimata kõigest.

  Liitu Ühinenud Rahvad Iisraeli eest liikumisega →

  Ühine 70 õigega rahvaste seas!

  Hakka Ühinenud Rahvad Iisraeli eest eriliseks partneriks, toetades armastuse anniga 100 USD kuus. Klikka allolevaile linkidele või saada meile e-kiri rohkemate võimaluste jaoks: info@unitednationsforisrael.org

  Liitu nüüd →

  Ühine meie Iisraeli reisidega!

  Tulevad reisid →

  Resurection Tour of Israel banner

  Ärkamise reis Iisraelis

  Jom Hashoa-st kuni Jom Haatsmaut-ini

  Hävingust surnuist ülestõusmiseni

  3.-15. mai 2024

  12 päeva elumuutvaid kogemusi, mis kulmineerub Iisraeli 76. aastapäeva tähistamisega 14. mail.

  Koos peapiiskop Dominiquae ja rabi Baruch Biermaniga

  “Sest kui juba nende hülgamine on maailma lepitus, mis on siis nende vastuvõtt muud kui surnuist ellusaamine?” Roomlastele 11:15

  Tulge meiega ja tähistage Iisraeli ärkamist, surnuist ellusaamist.

  Külastame Herzli mäge, Beth El’i, Shilo’t, Siioni mäge, haua aeda, Naatsaretti, Magdalat, Negevit, seilame Galilea järvel, naudime Soolamere tervendavat vett ja palju muud!

  Rohkem teavet →

  GRM Bible Institute banner

  Tule õppima GRM Iisraeli piiblikooli

  Sul ei ole vaja õppida enam üheski teises piiblikoolis. GRM piiblikool on nagu pesumasin, mis puhastab ja valmistab sind ette avastama 1. sajandi tõde ning juhib edasi Siionis alguse saanud evangeeliumi juurde, mille kaudu on paljud vabaks saanud.

  Registreeru ja alusta õpingutega (inglise keeles) →

  Eestikeelseks õppeks palun saada e-kiri aadressile: estonia@unitednationsforisrael.org

  Liitu meie Telegrammi kanaliga ja ole kursis peapiiskop Dominiquae Biermani uute õpetustega:

  https://t.me/dominiquaebierman

  Hakka meie Youtube kanali tellijaks!

  Vaata peapiiskop Dominiquae Biermani viimaseid saateid ja hakka Dominiquae Bierman TV YouTube kanali tellijaks!

  Meie Youtube kanal →

  Liitu meie Rumble kanaliga

  Rumble kanal →

  MAP Prison Ministry

  Toeta meie vanglateenistust!

  Oleme käivitanud USA-s vanglateenistuse, mida juhib rabi Baruch Bierman ja GRM piiblikooli grupi UCI vanglas Floridas. Sammhaaval juhatatakse kinnipeetavaid Siionis alguse saanud evangeeliumi juurde ja me oleme näinud nende elus palju imesid!

  Tunnistused meie õpilastelt ”trellide taga”:

  GRM Piiblikool on minu elu päästnud! Ma ei olnud füüsiliselt eriti tugev ja mu vaimne elu rippus juuksekarva otsas, sest see kõik oli üles ehitatud valeõpetustele ja pettustele. Nüüd on mul sügav, terve ja õitsev suhe Jeshuaga. Kogu mu elu on muutunud!
  – Deborah Ross

  See piiblikool on andnud mulle parema arusaamise sellest, mida tähendab, et Jeshua on minu elu Isand. Ma olen saanud tagasi oma usu Jeshuasse ja lootuse paremale elule, mitte ainult siin maa peal, vaid ka igavikus.
  – Thomas Mount

  Annetuse saatmisel kirjuta palun kommentaaridesse: “Vanglateenistus”

  Anneta veebilehel →

  Loe rohkem →