Moving with The Cloud of Glory Part One

Liikudes koos auhiilguse pilvega 1. osa


Moving with The Cloud of Glory Part One
Toora portsjon DEVARIM– Devarim (5 Moosese) 1:1-3:22

Ja kõigil oma rännakuil Iisraeli lapsed läksid teele alles siis, kui pilv elamu pealt üles tõusis. Aga kui pilv ei tõusnud üles, siis nad ei läinudki teele kuni selle päevani, mil see jälle üles tõusis. 2 Moosese 40:36,37

Shabbat shalom armsad!

Meie lepingu-elu teekond saab täidetud ainult siis kui me liigume koos auhiilguse pilvesambaga, JHVH ligiolu tunnusega. Teekond algas orjapõlvest Egiptuses Tõotatud maale, Iisraeli maale ja juba selle algusest saatis, juhatas ja kaitses neid Tema ligiolu pilvesammas.

Ja JHVH käis nende ees, päeval pilvesambas juhatamas neile teed, ja öösel tulesambas, andes neile valgust, et nad said minna päeval ja öösel. 2 Moosese 13:21

Oli aeg, mil Iisraeli rahvas vihastas oma nurisemise ja ebajumalateenistusega Kõigeväelist nii palju, et pärast Moshe eestpalvet otsustas Ta nad saata Tõotatud maale ilma Tema ligioluta. Neile oleks antud maa, mis piima ja mett voolab, majad, kus elada ning kogu rahaline küllus ja õnnistused, mida nende südamed igatsesid, kuid ilma pilve-ja tulesambata, ilma Tema ilmselge kohalolekuta. Ingel oleks neid sinna juhtinud, aga ilma JHVH-ta. Moshe ei tahtnud seda

Siis Mooses ütles temale: “Kui su pale ei tule ühes, siis ära vii meid siit ära! Sest millest muidu tuntakse, et oleme armu leidnud sinu silmis, mina ja su rahvas, kui sellest, et sina käid ühes meiega, nõnda et meie, mina ja su rahvas, erineme kõigist rahvaist, kes maa peal on?” 2 Moosese 33:15,16

Moving with The Cloud of Glory Part One

Lepinguelu elamiseks peame õppima väärtustama Tema ligiolu rohkem kui õnnistusi, Tema palet rohkem kui Tema käsi, Tema au rohkem kui rikkusi. See, mis meid Tema rahvana eristab, pole meie pangakontodel olev raha ega vara, vaid see on auhiilguse pilv, JHVH ilmne kohalolu. On palju inimesi, kellel on palju rikkust, kuid neid ei ERISTA Tema ligiolu.

Ärge laske end eksitada järgides rahvahulgale, vaid järgige pilvele!

Oli aeg, mil saatan kiusas Jeshuat Judea kõrbes pärast seda, kui ta oli paastunud 40 ööd ja 40 päeva. Saatan pakkus juudi noormehele kõiki selle maailma kuningriike ja kogu selle rikkust, kui Jeshua vaid kummardaks saatana ees. Jeshua vastas temale,

Jällegi võttis saatan ta enesega väga kõrgele mäele ja näitas talle kõik maailma kuningriigid ja nende hiilguse ning ütles temale: “Selle kõik ma annan sinule, kui sa maha langed ja mind kummardad!” Siis Jeshua ütles temale: “Tagane minust, saatan! Sest on kirjutatud: sina pead JHVH-d, oma Jumalat kummardama ja üksipäinis teda teenima!” Siis saatan jättis ta rahule. Ja vaata, ingleid tuli tema juurde, ja need teenisid teda. Matteuse 4:8-11

Liiga paljud inimesed jäävad ilma auhiilguse pilvest ja kaotavad lepinguelu, sest nad jooksevad selle maailma kuningriikide“, oma elu ja karjääri järele. Neil on kõik tagurpidi! Meid kutsutakse järgima auhiilguse pilve, aga mitte õnnistusi ja rikkusi! Seda kõike teeb maailm! Õigel ajal, kui me jookseme Jahve järele ja liigume koos Temaga, rännates koos Temaga kogu oma elu, hakkavad Tema õnnistused MEID TAGA AJAMA ja JÕUAVAD MEIST ETTE!

Kui sa tõesti kuulad JHVH, oma Elohimi häält ja pead hoolsasti kõiki tema käske, mis ma täna sulle annan, siis tõstab sind JHVH, su Elohim, kõrgemaks kõigist rahvaist maa peal! Ja kõik need õnnistused saavad sulle osaks ja tabavad sind, kui sa võtad kuulda JHVH, oma Elohimi häält: 5 Moosese 28:1,2

Kui me lubame Temal olla meie karjane, siis ei ole meil tõepoolest millestki puudu. Sel juhul viib Ta meid läbi mägede ja orgude, keeruliste aegade ja kergete aegade, kuid Ta on meiega. Kui vaja, läheb auhiilguse pilv meie ees ja meie taga, et takistada meie vaenlastel meile järele jõudmast ja isegi katab meie jaoks laua otse meie vaenlaste juuresolekul. Kui me jookseme Tema järel, siis järgivad meile headus ja halastus, kuni nad meile järele jõuavad!

Ainult headus ja heldus järgivad mind kõik mu elupäevad ja ma jään JHVH kotta eluajaks! Psalm 23:6

Moving with The Cloud of Glory Part One

Kõige tähtsam asi on see, et me jääme Tema kotta eluajaks! Kui liigume koos auhiilguse pilvega, viibime me pidevalt Tema ligiolus. Ja ainult tema juuresolekul on rõõmu ja kirjeldamatute naudingute täius!

Mõnikord on meil palju, mõnikord mitte piisavalt, kuid see kõik toimub selleks, et õppida elama lepingus kuulekuses Temale ja kummardama üksnes Teda, mitte aga mammona jumalat ega meie enda isekat, enesehaletsevat ja enesekeskset elu.

Kes söötis sind kõrbes mannaga, mida su vanemad ei tundnud, et sind alandada ja läbi katsuda, et viimaks teha sulle head! 5 Moosese 8:16

Esita endale küsimus

Kas ma liigun koos auhiilguse pilvega või oma ihadega. Kas ma jooksen Tema järele usus- ja sõnakuulelikkuses Tema käskudele või jooksen ma „roti võistlusel“ (lõputu, ennasthävitav ja mõttetu tagaajamine) elatise teenimiseks ja oma unistuste täitmiseks iseenda heaolu nimel? Jeshua vastas sellele väga selgelt.

Kes oma elu leiab, kaotab selle, ja kes oma elu kaotab minu pärast, leiab selle. Matteuse 10:39

Me ei tea seda kunagi ette, millal meilt nõutakse meie elu ja see pole sugugi vanuse küsimus. Hiljuti kuulsin ühest noorest abielumehest, kes peatas auto teeservale, sest ta naine pidi toitma oma 2-kuuset beebit. Üks veoauto paiskus teelt välja ja rammis nende autot, nii et 28 aastane ema ja kahekuune beebi surid kohapeal ning abikaasa suri hiljem haiglas. Kas sa tõesti tead, millal on käes sinu kord? Ja kui see pööre tuleb, mida sa endaga kaasa võtad?

Ja ütlen oma hingele: hing, sul on palju vara tagavaraks mitmeks aastaks; ole nüüd rahul, söö, joo ja ole rõõmus! Aga Elohim ütles temale: sina meeletu! Selsamal ööl nõutakse sult sinu hing; kellele saab siis, mis sa oled soetanud? Nõnda on selle lugu, kes enesele kogub tagavara ja ei ole rikas Elohimis!” Luuka 12:19-21

Iisraeli rahva väljarände marsruudil oli Siinai ja Kadesh-Barenea vahel 22 peatust.

Pilvesammas juhtis neid laagrit üles panema ja lahti võtma 22 korral!

Moving with The Cloud of Glory Part One

Kas sa oled liiga mugav, et liikuda kui Ta ütleb-liigu? Sellisel juhul kaotate Tema ilmse kohalolu pilvesambas ja jääte üksi omaenda “mugavustsooni” kõrbes. Pealegi, ilma Tema kohalolu pilveta puudub kaitse madude, skorpionide ja kõrvetava kuumuse eest.

Tema kohalolek ei liigu ega jää sinuga kui sa ei liigu Temaga koos.

Või kui pilv jäi elamu peale kaheks päevaks või kuuks või veel kauemaks ajaks, seisatades selle peal, siis Iisraeli lapsed jäid leeri ega läinud teele; alles pilve tõustes nad läksid teele.

23 Jehoova käsul nad jäid leeri ja Jehoova käsul nad läksid teele; nad panid tähele Jehoova korraldust, Moosese läbi antud Jehoova käsul. 4 Moosese 9:22,23

Kas sa oled kinni religioonis?

Tahad sa endiselt jääda kristlusesse “nagu tavaliselt”, kui Ta on juba rohkem kui 50 aastat kutsunud kirikut pöörduma tagasi Siionis tehtud evangeeliumi juurde selle juudi juurtega, mille juurde kuuluvad shabbat, piibellikud pühad, piibellik toitumine, piibellik püha andmine, lepingu-elu, täielik veekastmine ja Püha Vaimuga täitumine koos keeltes rääkimisega, vaimuandide, imede ja tunnustähtedega ja juudi Messia Jeshua nimega?

AU PILV ON ASUNUD TEELE!

Kas sa liigud koos pilvega või rahvamassiga?

Palveta koos minuga

Abba, ma alistun sinule täielikult. Palun anna andeks, et olen läinud kompromissile sinuga käimises. Tänan, et oled andnud mulle väe elada sinu jaoks. Tule Püha Vaim, täida mind ja juhata elama Isale meelepärast elu ning liikuma koos au pilvega ja selle all, Jeshua nimes.

Ja nende leerist teeleminekul oli JHVH pilv päeval nende kohal. Kui laegas läks teele, ütles Mooses: “Tõuse, JHVH, et su vaenlased hajuksid ja su vihamehed põgeneksid su palge eest!” Kui laegas pandi maha, ütles tema: “Tule taas, JHVH, Iisraeli tuhatkondade kümnete tuhandete juurde!” 4 Moosese 10:34-36

Liikudes auhiilguse pilvega alates 1988. aastast

Sinu Iisraeli sõbrad ja mentorid

Peapiiskop Dominiquae ja rabi Baruch Bierman

Archbishop and Rabbi

Toeta seda teenitust

  • Anneta online: https://kad-esh.org/et/annetused/
  • Pangaandmete jaoks USA’s saada meile email: kad_esh_map@msn.com
  • Helista meile USA-s 1-972-301-7087
  • Checks in USD, Canadian Dollars or British Pounds to be sent to Kad-Esh MAP Ministries, 52 Tuscan Way Ste 202-412, St Augustine, Florida 32092, USA
  • Western Unions & Money Grams addressed to: Adriana Bierman, 52 Tuscan Way Ste 202-412, St Augustine, Florida 32092, USA

Vaata: Jeruusalemma marss – 2.osa (inglise keeles)

Nautige Jeruusalemma marsi eredamaid hetki Püha linna tänavatel, järgides peapiiskop Dominiquae Biermani (Unify asutaja ja president) juhitud UNIFY meeskonda. Igaastane osalemine naeratuste ja armastuse väljendamisega Iisraeli vastu ühendab kõiki osalejaid ja pealtvaatajaid. Loodame, et kaalute ühinemist meiega eelseisval Sukkoti reisil, mis ühendab rahvaid Iisraeli eest.

Nädala raamat- tasuta allalaadimine

Kolmanda Päeva Ärkamine autorilt peapiiskop Dominiquae Bierman (inglise keeles)

https://kad-esh.org/et/tootekategooria/tasuta-allalaadimised/

Ühine meie Iisraeli reisidega!

https://kad-esh.org/et/category/iisraeli-reisid/

Tule õppima GRM’i – messiaanlik, apostellik ja prohvetlik piiblikool otse Iisraelist!

www.grmbibleschool.com

Liitu Ühinenud Rahvad Iisraeli Eest liikumisega juba täna!

www.unitednationsforisrael.org

Saa Jeruusalemma suursaatkonna sõbraks

Ühine 70 õigega rahvaste seast, toetades Jeruusalemma suursaatkonna toimimist Jeruusalemma mägedel igakuise maksega $100. Klikka alloleva lingi menüüs aknale “annetused” (donations), valides summaks $100 või saada meile email: info@unitednationsforisrael.org

https://unitednationsforisrael.org/et/annetused/

https://unitednationsforisrael.org/et/saatkond/

Vaata meie viimaseid põnevaid õpetusi Facebookis ja jaga neid edasi!

https://www.facebook.com/dominiquae.archbishop/