Moving with The Cloud of Glory Part Two

Liikudes koos auhiilguse pilvega, 2. osa


Moving with The Cloud of Glory Part Two
Toora portsjon VA’ETHANAN – Devarim (5 Moosese) 3:23-7:11

Kõigil oma rännakuil Iisraeli lapsed läksid teele alles siis, kui pilv elamu pealt üles tõusis. Aga kui pilv ei tõusnud üles, siis nad ei läinudki teele kuni selle päevani, mil see jälle üles tõusis. 2 Moosese 40:36

Shabbat shalom armsad!

Meie lepinguelude teekond saab täidetud ainult siis kui me liigume koos auhiilguse pilvesambaga, JHVH ligiolu tunnusega, nagu seda tegid Iisraeli lapsed. Nende teekond algas väljaviimisega Egiptuse orjapõlvest Tõotatud maale, Iisraeli maale. Juba päris alguses saatis, juhatas ja kaitses neid Tema ligiolu pilvesammas.

JHVH käis nende ees, päeval pilvesambas juhatamas neile teed, ja öösel tulesambas, andes neile valgust, et nad said minna päeval ja öösel. 2 Moosese 13:21

Kui Moshe saatis 12 meest (keda enamus kutsuvad luurajateks) Kaanani maad uurima, siis 10 neist tõid halbu sõnumeid, aga 2 tulid tagasi usus ja julgustavate sõnumitega. Inimesed kaebasid ja süüdistasid Moshe-d nende surma viimises. Selle tõttu karistas Elohim Iisraeli rahvast, pannes nad samas kõrbes ringiratast kõndima, kuni kogu Egiptuse orjade põlvkond suri. Ainult nende lapsed pluss Joshua ja Kaleb (kaks ainsat ustavat maakuulajat ja heade sõnumite reporterit) jõudsid tõotatud maale. (4 Moosese 13)

Terve põlvkonna pattude, kaebuste, uskmatuse ja omakasupüüdlike huvide tõttu keerutas pilvesammas neid 40 aastat sama piirkonna ümber!

Täna, kui te kuulete ta häält, ärge paadutage oma südant nõnda nagu Meribas, nõnda nagu Massa päeval kõrbes! “Seal teie esiisad kiusasid mind, panid mind proovile, ehk küll said näha mu tööd! Nelikümmend aastat oli mul tülgastust sellest rahvapõlvest. Ja ma ütlesin: nemad on eksija südamega rahvas, nad ei võta tunda minu teid! Seepärast ma vandusin oma vihas: Nad ei pääse mitte minu hingamisse!” Psalm 95:7- 11

Moving with The Cloud of Glory Part Two

Nad oleks võinud vallutada tõotatud maa 40 aastat varem, kuid nüüd kõnnivad nad ringiratast nende uskmatuse, kaebuste ja sõnakuulmatuse tõttu. Kas sa tunned vahel, et käid ringiratast ja et see on JHVH ise, kes sind sinna viib, vaatamata sinu pettunud ja meeleheitlikele palvetele? Võimalik, et varem keeldusid sa auhiilguse pilvele järgimast ja valisid selle asemel uskmatuse, hirmu ja isekuse – seetõttu ei aidanud ükski palve sind nõiaringist välja.

On ainult üks lootus: lasta vanal inimesel, oma vanadel isekuse viisidel, uskmatusel, enesemugavusel ja hirmul surra. Otsusta pidada kalliks JHVH-d (Jumal) ja Tema kohalolekut oma elus rohkem kui oma soove, unistusi või heaolu. Siis hakkab auhiilguse pilv näitama teed Tema tõotuste täitumisele – mitte ainult õnnistustele ilmalikus mõttes, vaid õnnistustele, mis tulevad Tema ilmsest KOHALOLEKUST.

Teil tuleb enesest ära heita endise elu poolest vana inimene, kes ennast hävitab järgides petlikke himusid,ja saada uueks oma meele vaimus ning riietuda uue inimesega, kes Elohimi sarnaseks on loodud tõelise õiguse ja pühaduse sisse. Efeslastele 4:22-24

Jaa! Tema auhiilguse pilvega liikudes on meil väljakutseid ja ebaõnnestumisi ning vahel juhtuvad keerulised asjad. Kuid kui me jätkuvalt kuuletame, usume ja liigume, leiame end lõpuks Jordani jõe äärest, minnes üle meie tõotatud maale: prohveteeringute täitumine, õnnistused selles ja tulevase maailma igaveses elus.

Jeshua ütles: “Amen, ma ütlen teile, ei ole kedagi, kes maja või vennad või õed või ema või isa või naise või põllud on maha jätnud minu ja heade sõnumite pärast ega saaks sajakordselt nüüd sellel ajal maju ja vendi ja õdesid ja emasid ja lapsi ja põlde keset tagakiusamisi ja tulevases maailma-ajastus igavest elu! Markuse 10:29,30.

Moving with The Cloud of Glory Part Two

Mõned kõrvetavad küsimused endalt küsimiseks:

Loodan ja palvetan, et oleksid neile vastamiseks piisavalt aus ja julge.

 • Kas töötad endiselt shabbatil, nimetades seda “elatise teenimiseks”, tegelikkuses aga rikkudes sellega Tema 4. käsku?
 • Elad sa endiselt hooruses, vältides abielulepingut, sest on mugavam olla „vabas kooselus“?
 • Kas sa endiselt pead kinni oma kümniseid ja teisi Piiblis ettekirjutatud ohvriande JHVH-le ja neile, kes sind õpetavad, sest see on „sinu raha“?
 • Kas sa endiselt suitsetad, jood sotsiaalselt või võtad omaks teisi sõltuvusi, sest “need panevad sind end hästi tundma”, samas hävitades ja rüvetades Püha Vaimu templit?
 • Kas sa endiselt mõrvad beebisid oma üsas, selleks et säilitada omaenese heaolu?
 • Kas oled endiselt uhke, kriitiline, skeptiline, “teeskled” usku ja eneseõigust, samas kui ilma Temata pole me mitte keegi ega mitte midagi?
 • Kas sa endiselt üritad „sulanduda oma kultuuri“ (järgides „kultuuri-rahvamassile“) selle asemel, et olla valguseks, mis juhib inimesi sinu ümber liikuma koos auhiilguse pilvega?
 • Kas sa kummardad teisi jumalaid Looja asemel või Looja kõrvalt? Mõned inimesed kummardavad raha, teised kummardavad oma töökohti, teised oma lapsi ja perekonda, aga mida on Tooral selle kohta öelda?
 • Kas sa ikka solvud kui asjad ei lähe sinu moodi? Peaaegu iga halb käitumine lähtub kibeduse juurest, mis paneb inimesed end tundma „ohvritena“ ja vihastama üksteise ja isegi Jumala enda peale (loe Heebrealastele 12)(Palun loe: 5 Moosese 5, Malaki 3:6-10, Malaki 4, Jeremija 31:31-34, Galaatlastele 2:20, 1Korintlastele 5&6, Johannese 15)

  Sa ei tohi enesele teha kuju ega mingisugust pilti sellest, mis on ülal taevas, ega sellest, mis on all maa peal, ega sellest, mis on maa all vees! Sa ei tohi neid kummardada ega neid teenida, sest mina, JHVH, sinu Elohim, olen püha vihaga Elohim, kes vanemate süü nuhtleb laste kätte kolmanda ja neljanda põlveni neile, kes mind vihkavad, aga kes heldust osutab tuhandeile neile, kes mind armastavad ja mu mitsvot (käske) peavad! 5 Moosese 5:8-10

  Igasugune ebajumalateenistus meie elus põhjustab needuse, mis langeb nii meie lastele, lastelastele ja lastelastelastele. Ebajumalateenistus tähendab “kellegi või millegi muu kui Looja kummardamist”, sealhulgas omaenda elu ning soovide kummardamist. Kuid Looja ülistamine ja käimine koos Temaga (Ta poja Messia Jeshua kaudu) toob õnnistusi meie lastele ja kõigile meie põlvkondadele – isegi kui on probleeme!

  Me kõik eksisime nagu lambad, igaüks meist pöördus oma teed, aga JHVH laskis meie kõigi süüteod tulla tema peale! Jesaja 53:6

 • Plaanid endiselt oma elu nii, nagu sina soovid, selle asemel, et anda kogu elu Jeshuale (juudi Messiale, Jahve / Jumala pojale), kes andis oma elu sinu eest ja lasta Temal juhtida sinu elu oma auhiilguse pilve läbi nii, nagu Tema soovib?
 • Jeshua on ainus, kes maksis hinna, et meile kõigile antakse andeks Tema Toora seaduste rikkumine!Alles siis kui oma elu täielikult alistad, on sul Tema vägi elada Tema auks.Sina annad mulle teada elu teerada; rõõmu on rohkesti su palge ees, meeldivaid asju on su paremas käes alatiseks! Psalm 16:11

  Kas sa oled kinni religioonis? Kas sa tahad endiselt jääda kristlusesse “nagu tavaliselt”, kui Ta on juba rohkem kui 50 aastat kutsunud kirikut/kogudust naasma Siionis tehtud evangeeliumi juurde selle juudi juurtega, shabbati ja piibellike pühadega, piibelliku püha toitumise ja andmisega, pühitsetud eluga, TÄIELIKU veekastmisega ja Pühas Vaimus keeltes rääkimisega, vaimsete andide, imede ja tunnustähtedega ning juudi Messia ja päästja nimega?

Moving with The Cloud of Glory Part Two

AU PILVESAMMAS ON TEELE ASUNUD

Kas sa liigud pilvega või rahvamassiga?

Palveta koos minuga

Abba, ma alistun sulle kõiges. Palun anna mulle andeks, et läksin kompromissile oma käimises sinuga. Tänan, et andsid mulle väe elada sinu jaoks. Tule Ruahh Hakodesh (Püha Vaim), täida mind ja juhata mind olema Isale meelepärane, käima koos auhiilguse pilvega ja selle all Jeshua nimes.

Ja nende leerist teeleminekul oli JHVH pilv päeval nende kohal. Kui laegas läks teele, ütles Mooses: “Tõuse, JHVH, et su vaenlased hajuksid ja su vihamehed põgeneksid su palge eest!” Kui laegas pandi maha, ütles tema: “Tule taas, JHVH, Iisraeli tuhatkondade kümnete tuhandete juurde!” 4 Moosese 10:34-36

Liikudes auhiilguse pilvega alates 1988. aastast.

Sinu Iisraeli sõbrad ja mentorid

Peapiiskop Dominiquae ja rabi Baruch Bierman

Archbishop and Rabbi

Toeta seda teenistust

 • Anneta online: https://kad-esh.org/et/annetused/
 • Pangaandmete jaoks USA’ s saada meile email: kad_esh_map@msn.com
 • Helista meile USA-s 1-972-301-7087
 • Checks in USD, Canadian Dollars or British Pounds to be sent to Kad-Esh MAP Ministries, 52 Tuscan Way Ste 202-412, St Augustine, Florida 32092, USA
 • Western Unions & Money Grams addressed to: Adriana Bierman, 52 Tuscan Way Ste 202-412, St Augustine, Florida 32092, USA

Liigu auhiilguse pilvega: Tule õppima GRM’i – messiaanlik, apostellik ja prohvetlik piiblikool otse Iisraelist!

www.grmbibleschool.com

Vaata Peapiiskopi saabumist PNG-sse.

UNIFY PNG (Paapua Uus Guinea) Purimi missioon algas diplomaatilise vastuvõtuga lennujaamas, millele järgnes suurepärane kohtumine mitmete aukandjatega, pastoritega ja Jeshuasse uskujatega. Naudi seda prohvetlikku, rõõmsat ja võitud laulude ning tantsudega täidetud sündmust! (inglise keeles)

Nädala raamat- tasuta allalaadimine

Kolmanda Päeva Ärkamine autorilt peapiiskop Dominiquae Bierman (inglise keeles)
https://kad-esh.org/et/tootekategooria/tasuta-allalaadimised/

Liitu Ühinenud Rahvad Iisraeli Eest liikumisega juba täna!

https://unitednationsforisrael.org/et/

Saa Jeruusalemma suursaatkonna sõbraks

Ühine 70 õigega rahvaste seast, toetades Jeruusalemma suursaatkonna toimimist Jeruusalemma mägedel igakuise maksega $100. Klikka alloleva lingi menüüs aknale “annetused” (donations), valides summaks $100 või saada meile email info@unitednationsforisrael.org

https://unitednationsforisrael.org/et/annetused/

https://unitednationsforisrael.org/et/saatkond/

Vaata meie viimaseid põnevaid õpetusi Facebookis ja jaga neid edasi!

https://www.facebook.com/dominiquae.archbishop/