Repairing the Destroyed Foundations

Lõhutud vundamendi parandamine


Repairing the Destroyed Foundations
Toora portsjon TERUMAH – Shemot (2 Moosese) 25:1-27:19

Kui alussambad maha kistakse, mida siis õige saab teha? Psalm 11:3

Shabbat shalom armsad!

Möödunud nädalal sain ma teada ühest lahendamata mõrvajuhtumist Floridas, mis kanti juurdlusest maha kui enesetapp suure tõenäosusega selleks, et kinni mätsida korruptsiooni politseiorganites.

Selle 24-aastase noore naise poiss-sõber oli politseiülema asetäitja ja tema sõrmejäljed olid isegi revolvril. Kuid seadus otsustas, et see oli enesetapp. Aastaid jäi see nii, kuni keegi tõusis juhtumit uurima eraviisiliselt, aga lõpuks tapeti ka tema, mis pani meid kõiki kahtlema seaduslikus otsuses, mille kohaselt tüdruk sooritas enesetapu. See viis ka mõttele, et kui palju korruptsiooni ja pahelisust on peidus politseijaoskondades, mis peaksid kaitsma kodanikke kurjategijate eest?

Ära vääna õigust! Ära ole erapoolik! Ära võta meelehead, sest meelehea pimestab tarkade silmi ja teeb õigete asjad segaseks! 5 Moosese 16:19

See on tüüpiline juhtum, kus õigluse alused hävitatakse. See ei ole ainus juhtum ja korruptsioon ei peida end üksnes politseivormis. See võib peituda kohtutes, kus selle asemel valitseb ebaõiglus, sest kohtunikke ostetakse ja müüakse kõrgeima pakkumise tegijale. See võib peita end koolides ja ülikoolides, kus vohab Iisraeli vastane BDS (sanktsioonid) ja kus mätsitakse kinni kuriteod, et mitte kaotada rahastamise allikaid. See võib olla varjul meedias, mis manipuleerib massidega, tehes kurja ja lubades patul ja ebaõiglusel vohada ja see on peidetud kindlasti poliitika varjus ja igas valitsuses. Seda on väga paljudes riikides, mitte ainult USA-s. President Donald Trump kirjeldas lahendust kõigele sellele kui “soode kuivendamist”

Õigete rohkusest rahvas rõõmutseb, aga õela valitsedes rahvas ägab! Õpetussõnad 29:2

Repairing the Destroyed Foundations

Nende jaoks, kes teavad midagi soodest, on selge, mida see tähendab. Soodes on seisev vesi, mis imeb inimesi nende mudasesse põhja. Samuti peidavad nad surma moskiitode kujul, kes kannavad edasi malaariat. Enne, kui Iisraeli riik loodi, siis üks esimesi asju, mida juudi pioneerid tegid, oli soode kuivendamine oma eluga riskides. Umbes 70-80 protsenti neid julgeid ja ohvrimeelseid mehi ja naisi surid malaariasse neid soid kuivendades.

Kui nad ei oleks soid kuivendanud, oleks Iisrael täna kolmanda maailma riik ja seda ei oleks ohutu külastada surmava malaaria ja muude haiguste tõttu.

Need noored juudi pioneerid olid nõus selle eest maksma ja me oleme neile igavesti tänulikud. Nende ohvrid pole olnud asjata.

President Donald Trump üritab oma valitsuskabinetiga parimat, et “soo kuivendamisel” paljastada korruptsioon, luua kord ja õiglus Ülemkohtus , et vaidlustada meedia manipuleerimist massidega, et tühistada seadused, mis ei luba Piiblit ja palvetamist meie koolides ja taastada elu pühadus, peatades Ameerikas beebide mõrvamise emaihus (abordid).

Repairing the Destroyed Foundations

Peale kõige selle, on ta pidanud oma sõna, viia üle USA saatkond Iisraeli pealinna, pühasse linna Jeruusalemma, nagu ei ükski teine president enne teda. See on tulnud kasuks Iisraelile teiste rahvaste otsustes järgida USA presidendi eeskuju. Senine ÜRO suursaadik Trumpi administratsiooni all, Nikki Haley, on teinud palju, et paljastada korruptsioon ÜROs, sealhulgas nende kurjad ja püsivad eelarvamused Iisraeli suhtes. See on mõjutanud rahvaid lõpetama eelarvamuslikku suhtumist Israeli vastu, tänu millele näiteks Malaisia kaotas koha paraolümpia ujumisvõistluse võõrustajana kuna keelas sissepääsu Iisraeli ujujale.

Sest nõnda ütleb vägede JHVH pärast seda, kui ta au mind läkitas paganate juurde, kes teid riisusid, sest kes puudutab teid, see puudutab tema silmatera. Sakarja 2:8

Kas olete üks erakond või teine erakond, kas toetate seda või teist kandidaati, tegelikult on oluline see, et me valime need, kes parandavad rahva lõhutud vundamente. Ja kui me näeme seda juhtumas, peame me neile au andma ja neid toetama. See on Piibli poliitika olemus: poliitika, mis on rajatud Toorale ja piibellikele põhimõtetele. Kõige olulisem tegur, et muuta rahvas suureks, on kuivendada korruptsiooni sood ja tuua tagasi moraalne õiglus ja JHVH (Jumala) kartuse õhkkond, milles kuritegevus ei saa areneda.

Õigete õnnest hõiskab linn ja õelate hukkumisest tuntakse rõõmu! Õpetussõnad 11:10

Kui soo ei ole kuivendatud ja korruptsioon on jäänud vaidlustamata, siis ei saa vundamenti parandada ja õiged on halvatud. Seda on juhtunud USA-s, sest Piibliõpe võeti koolidest välja 60-ndatel.

Kui õelad tõusevad, poevad inimesed peitu, aga kui nad hukkuvad, saab õigeid palju!

Õpetussõnad 28:28

Sellest ei saa mööda: keegi peab maksma hinda, et kuuletuda Kõigeväelisele ja Tema teedele ning taastada riigi ja rahva alustalad.

Loomulikku, poliitilisse või vaimsesse soosse sisenemiseks on vaja julgust. eneseohverdust, vankumatut usku ja pühendumust endast tähtsamale üritusele.

Repairing the Destroyed Foundations

Meie, oma rahva preestrid, peame olema valmis seisma nii palves kui tegudes, et kuivendada sood asendusteoloogiast ja religioonist igas kirikus/koguduses, sünagoogis ja teenistuses, ja siis võidelda, et pühale alusele rajatud originaalne Siionis tehtud evangeelium saaks taastatud meie rahva seas.

Kuidas saavad Jah (Jumala) inimesed seista, kui sama korruptsioon, mis levib maailmas, levib ka salajas kirikute suletud uste taga, et keegi ei kuuleks ega teaks?

Me peame astuma esimesed sammud, et taastada püha vundament, kasutades seda alltoodud kirjakohta, mis on kirja pandud üle 3000 aasta tagasi Jeruusalemmas.

Kui siis minu rahvas, kellele on pandud mu nimi, alandab ennast ja nad palvetavad ja otsivad minu palet ning pöörduvad oma kurjadelt teedelt, siis ma kuulen taevast ja annan andeks nende patu ning säästan nende maa! 2 Ajaraamat 7:14

Sinu Iisraeli sõbrad ja mentorid,

Peapiiskop Dominiquae ja rabi Baruch Bierman

Siioni pärast ma ei vaiki. Jesaja 62:1

Toetuseks:

  • Toeta online https://kad-esh.org/et/annetused/
  • Saada meile email: kad_esh_map@msn.com pangarekvisiitide jaoks
  • Helista meile USA-s 1-972-301-7087
  • checks in USD, Canadian Dollars or British Pounds to be sent to Kad-Esh MAP Ministries, 52 Tuscan Way Ste 202-412, St Augustine, Florida 32092, USA

VAATA Kad-Esh MAP Pere vestlust. Osa 1 (eestikeelne tõlge puudub)

Peapiiskop Dominiquae Bierman veedab isiklikult aega koos teiste Teenistuse liikmetega, mis on osa Ärka Soome missioonist. See mitteametlik, lähedane keskkond võimaldab jagada südamest südamesse mõtteid sellest, kuidas nii mitmest eri rahvusest Teenistusest on saanud üks perekond ja kuidas see jätkab Iisraeli ja rahvaste mõjutamist. Ühine selle vestlusega ja koge, et me kõik oleme kutsutud olema juhid omas valdkonnas, et edendada Tema Kuningriiki, levitades elu Sõnu Kad-Esh MAP Teenistuse ja Ühinenud Rahvad Iisraeli Eest kaudu.

IISRAELI RINGREISID 2019

Kutsume teid meiega ühinema Püha Maa tulevastel ringreisidel ja piibellikel tähtpäevadel Iisraelis!

Paasapüha UNIFY suursaatkonnas Jeruusalemma mägedel 17.-18. aprill 2019
Shavuot’i ringreis ja Püha tule konverents 7.-14. juuni 2019
Sukkot’i ringreis ja Piiblikool ratastel Iisraelis 10.-23. oktoober 2019
Ühinenud Rahvad Iisraeli Eest igaastane konverents Jeruusalemmas 16.-19. oktoober 2019

Lisateave

https://kad-esh.org/et/category/iisraeli-reisid/
või saada meile email: tours@dominiquaebierman.com

Nädala raamat:

“Jeshua on see nimi”

Yeshua is the Name

Jeshua ei naase enne, kui kõik asjad on oma algsele kohale asetatud. Nende “kõigi asjade” hulgas on üks veelgi tähtsam asi, ja see on Tema Püha nime taastamine. Tema tõeline nimi läks kaduma Asendusteoloogia tõttu, mis rajati kiriku doktriinina Nikaia Kirikukogul. See kirikukogu lahutas ennast kõigest juudilikust, kaasarvatud Messia juudi nimi.

Saa Jeruusalemma suursaatkonna sõbraks

Ühine seitsmekümne õigega rahvaste seast, toeta Jeruusalemma suursaatkonda!

Seda saad teha $100 igakuise toetusega Ühinenud Rahvad Iisraeli Eest suursaatkonna toimimiseks Jeruusalemma mägedele, Püha linna lääne väravatel. www.unitednationsforisrael.org ja klikka aknal “donations” (annetused) või saada meile email info@unitednationsforisrael.org
https://unitednationsforisrael.org/et/annetused/
https://unitednationsforisrael.org/et/saatkond/

Tutvu meie viimaste põnevate õpetustega ja täiustustega Facebook-is ja jaga neid edasi!

https://www.facebook.com/dominiquae.archbishop/

GRM Piiblikool –taevane allalaadimine

3 õppimise võimalust

Kutsume teid õppima valides ühe alljärgnevatest võimalustest:

  1. Online individuaalõpe. Vali endale sobiv aeg ja liigu edasi omas tempos. www.Kad-Esh.org klikka aknal Piiblikool või võta meiega ühendust: info@Kad-Esh.org (eestikeelset võimalust ei ole. Tõlkija kommentaar)
  2. Osta endale piiblikooli materjalid, vaata ja õpi kodus iseseisvalt ja siis alusta GRM grupiga. See võimalus toimib hästi gruppide alustajatele või kogudustele või ka tervele perele ühisteks õpinguteks. Võta ühendust: info@Kad-Esh.org või mine kodulehele www.Kad-Esh.org ja siis klikka aknal Piiblikool (hetkel ei ole see leht veel täiesti eesti keelde tõlgitud. Tõlkija kommentaar)
  3. Online õpingud “konverentsi kõne” kaudu. See annab võimaluse paikapandud aegadel, kord nädalas olla ühises grupis teiste tudengitega interneti vahendusel. Eestikeelseks õppeks internet vahendusel palun võtke ühendust meili teel: ehalohmus1@gmail.com. Kellel on soovi õppida, andke teada meili aadressil: ehalohmus1@gmail.com.

https://www.grmbibleschool.com