Lion

Lõvi, kes võitis ära lohe


Lion
Toora portsjon LEHH LEHHA– Beresheet (1. Moosese) 12:1-17:27

Siis üks vanemaist ütles mulle: „Ära nuta! Ennäe, lõvi Juuda suguharust, Taaveti juur, tema on võitnud, tema võib avada raamatu ja selle seitse pitserit!” Ilmutuse 5:5

Shabbat shalom armsad!

Elame suure ebakindluse ajal, mil see maailm, milles elame, kõigub ja rappub muu hulgas katkude, tööpuuduse ja rahaliste väljakutsete tõttu ning antisemitism on kasvanud suuremaks, kui see oli enne II maailmasõda. See on suure vaimse armee – Juuda lõvi armee esiletuleku aeg. Prohvet Joel on andnud meile põgusa ülevaate sellest vaimsest armeest, kuigi tema prohveteeringud räägivad füüsilisest armeest, mis on JHVH käsutäitja.

JHVH laseb oma häält kõlada oma sõjaväe ees, sest tema leer on väga suur! Tõesti, vägev on tema käsutäitja, sest JHVH päev on suur ja väga kardetav, kes suudaks seda taluda? Joel 2:11

Oleme praegu ajas, mil JHVH lõpuaja armee peab olema täis väge ja viima edasi tema sõna -Toorat ja evangeeliumi häid sõnumeid Siionist – Iisraelist rahvastele.

Ja paljud rahvad lähevad ning ütlevad: “Tulge, mingem üles Jahve mäele, Jaakobi Jumala kotta, et ta meile õpetaks oma teid ja et võiksime käia tema radu: sest Siionist väljub Toora ja Jeruusalemmast Jahve sõna!” Jesaja 2:3

Seda peavad tegema jalaväelased, kes füüsiliselt LÄHEVAD ja liiguvad edasi, lisaks sotsiaalmeedia nagu vaimne lennuvägi või õhujõud, kes teeb prohvetlikku ja strateegilist eestpalvet. Neid toetavad vaimne merevägi ja komandoväed, kes avavad vaenlase tagala, lüües kõike, mis on vastuolus Juuda lõvi IDENTITEEDIGA. Liiga kaua on tema identiteeti varastatud ja teda esitatud kui romaniseeritud Kristust, kes pooldab ususüsteemi, mis on mõrvanud miljoneid juute ja läinud maksma miljonite kristlaste vaimse elu. Aga nüüd ENAM MITTE! Lõvi on piiri tõmmanud ja on aeg tema väelisel armeel tõusta ja panna alistatud 7-pealine lohe oma jalge alla!

Lion

Ja sõda tõusis taevas: Miikael ja tema inglid sõdisid lohe vastu, ja lohe sõdis ja tema inglid.

Ja ta ei saanud võimust ja nende aset ei leitud enam taevast. Ja suur lohe, see vana madu, keda hüütakse Kuradiks ja Saatanaks, kes eksitab kogu maailma, visati maa peale, ja tema inglid visati välja ühes temaga. Ja ma kuulsin suurt häält taevast ütlevat: “Nüüd on õnnistus ja vägi ja kuninglik valitsus saanud meie Jumala ja meelevald tema Kristuse kätte, sest välja on visatud meie vendade süüdistaja, kes nende peale kaebab meie Jumala ees päevad ja ööd!

Ja nemad on tema võitnud Talle vere tõttu ja oma tunnistuse sõna tõttu ega ole oma elu armastanud surmani. Ilmutuse 12:7-11

Edukas armee peab olema ühtne ja ustav oma ülemjuhatajale kuni surmani. Lõvi armee ülemjuhataja on juut! Juudi Messia ise on selle tohutu armee ülemjuhataja ja tema strateegia on igavene, mis ei vea kunagi alt ega muutu.

“Aga ma ei palu mitte üksnes nende eest, vaid ka nende eest, kes nende sõna kaudu usuvad minusse, et nemad kõik oleksid üks, nõnda nagu sina, Isa, minus ja mina sinus, et nemadki meis oleksid ja maailm usuks, et sa mind (juudi Messia, mitte Rooma Kristus) oled läkitanud.”

Johannese 17:20-21

Ta värbab NÜÜD oma sõjaväkke rohkem jalaväelasi, kes kannavad tema sõna, Toorat, „Siionis tehtud” evangeeliumi, kõigile rahvastele, sealhulgas moslemitele ja see evangeelium tuleb siis tagasi Siionisse – Iisraeli, kus see 1. sajandil pKr alguse sai. 21. sajand on nagu 1. sajand! Juudi Messia on taas tulnud Siionist välja rahvaste juurde läkitatud juudi apostlite kaudu, mis omakorda toob evangeeliumi tagasi Siionisse! Kuid mitte romaniseeritud, paganliku evangeeliumi, vaid algse evangeelium, mis on olnud varastatud, anastatud ja tagasi lükatud alates Nikaia kirikukogust 325. aastal pKr. On aeg taastada lõvi juudi identiteet, kui selle võimsa, väelise, võitud ja ettemääratud armee ülemjuhataja identiteet! On aeg tagasi võtta algne evangeelium, mida järgivad pühadus, imed ja tunnustähted!

“Aga tunnustähed järgivad neid, kes usuvad. Minu nimel nad ajavad kurje vaime välja, räägivad uusi keeli, võtavad üles madusid, ja kui nad mõnd surmajooki joovad, ei tee see neile mitte kahju; haigete peale nad panevad käed, ja need saavad terveks.” Markuse 16:17-18

Archbishop blowing shofar

Messia juudi identiteedi taastamine on tema lõpuaja armee edu võti! Alles siis, kui Messia juudi identiteet ja nimi on täielikult taastatud, on tema armee ÜKS TERVIK ja miski pole võimatu!

JHVH on kuningaks kogu maale! Sel päeval on JHVH ehhad (ainus) ja tema nimi on ehhad (ainus)! Sakarja 14:9

Aega on vähe, sest Jeshua kui juudi Messia tagasilükkamisele on kulutatud liiga palju energiat, vaeva ja raha! Paljudel kordadel on tema külaskäigud vahele jäänud valitseva antisemitismi tõttu paljudes kristluse õpetustes, mis seavad halba kuulsusesse tema juudi identiteedi ning tema Toora juhised ja prohveteeringud alates 1. Moosese raamatust kuni Ilmutuse raamatuni.

Messias Jeshua on seesama, eile ja täna ja igavesti! Heebrealastele 13:8

Vastupanek Isa antud lepingunimele Jeshua on jätnud valitud rahva lõhestatuks ja killustunuks. On aeg tema armeel, kõigil neil, kes on pannud kogu usu ja lootuse juudi Messiale, kes andis oma elu meie kõigi eest, ÜHINEDA tema Juuda lõvi identiteedi ümber, tema püha lepingunime Jeshua ja elava sõna – Toora lipu alla.

“Et Jeshua nimes nõtkuksid kõik põlved, niihästi taevaliste kui maapealsete kui ka maa-aluste omad, ja iga keel tunnistaks, et Jeshua Messia on Isand, Jumala Isa auks.” Filiplastele 2:10-11

On aeg tervel pühade kogudusel, kõigil välja kutsututel (ecclesial) pidada koos shabbatit nagu seda tegid Jeshua jüngrid 1. sajandil ja tulla kokku tema moadim (piibellike pühade) ajal, mille JHVH määras oma jumalikus tarkuses kõigile, kes kuuluvad temale; esiti juudile ja siis paganale.

Archbishop and Rabi

Ärge arvake, et ma olen tulnud tühistama Toorat või prohveteid; ma ei ole tulnud neid tühistama, vaid täitma. Sest tõesti ma ütlen teile, kuni kaob taevas ja maa, ei kao Toorast mitte ühtki tähekest või ühtki märgikest, enne kui kõik on sündinud. Kes nüüd iganes tühistab ühe neist vähimaist käskudest ja nõnda õpetab inimesi, teda hüütakse vähimaks taevariigis; aga kes seda mööda teeb ja nõnda õpetab, teda hüütakse suureks taevariigis. Sest ma ütlen teile, kui teie õigus ei ületa kirjatundjate ja variseride oma, siis te ei saa taevariiki. Matteuse 5:17-20

On aeg tervel pühade kogudusel ja Juuda lõvi armeel puhastuda roojase söömisest nii vaimselt kui ka füüsiliselt ning puhastada oma vaim, hing ja ihu käimiseks võidus ja võidmises. (Vt 3. Moosese 11, Matteuse 5:17-21, Roomlastele 12)

Nõudke rahu kõikidega ja pühitsust; ilma selleta ei saa ükski JHVH’t näha. Ja pange tähele, et keegi ei jääks ilma Jumala armust, et ükski viha juur ei kasvaks üles ega tooks tüli ja selle läbi paljud ei rüvetuks, et keegi ei oleks hooraja või roojane, kes nagu Eesav üheainsa kõhutäie eest andis käest esmasünniõiguse. Sest te teate, kuidas ta pärast küll tahtis pärida õnnistust, aga siis hüljati kui kõlvatu; sest ta ei leidnud mahti meeleparanduseks, ehk ta seda küll silmapisaratega otsis. Heebrealastele 12:14-17

Kutsume sind täna saama Juuda lõvi armee võidukaks sõduriks ja juhiks, saada varustatud kui lõvi, et alistada lohe oma jalge alla!

Hangi endale raamat “Identiteedivargus”, mis taastab Juuda lõvi identiteedi ja võta sellega koos TASUTA veebikursus, mis varustab sind ja alusta oma elu võidukat teekonda õppides tundma lohe võitnud lõvi!

The Identity Theft

Alusta õpinguid meie veebipõhises piiblikoolis GRM, mis valmistab ette Juuda lõvi armee juhte. www.grmbibleschool.com

Liitu Ühinenud Rahvad Iisraeli Eest liikumisega, mis muudab rahvaid lammas-rahvaiks üks inimene korraga. Saa liikmeks:

https://unitednationsforisrael.org/et/liikmelisus/

Värbame Juuda lõvi jaoks tõhusaid ja väljaõppinud sõdureid! Liitu meiega ja treeni koos meiega, et võita lohe oma isiklikus elus, oma kogukonnas, linnas ja rahvas!

“Vaata, ma olen andnud teile meelevalla astuda madude ja skorpionide peale ja vaenlase kõige väe peale; ja miski ei tee teile kahju.” Luuka 10:19

Sinu Iisraeli mentorid ja sõbrad

Peapiiskop Dominiquae ja rabi Baruch Bierman

Siioni pärast ma ei vaiki. Jesaja 62:1

Archbishop Dominiquae and Rabbi Baruch Bierman

Telli peapiiskop dr Dominiquae Biermani UHIUUS raamat “Identiteedivargus”: 1. sajandi Messia tagasitulek!

Tellimiseks klikka allolevat nuppu! (Eestikeelne raamat on peatselt saadaval)

Selle taastamise sõnumi levitamiseks nii juutidele kui ka kristlastele vajame SINU abi! Palun jagage linki www.against-antisemitism.com nii paljudele inimestele kui saate.

 1. Hangi see endale
 2. Kingi see edasi
 3. Õpi seda

Hangi see endale.

Anneta vähemalt 27 USD, et saada pehmekaaneline raamat „Identiteedivargus“, millega koos tuleb kursuse „Globaalne ümberõppe initsiatiiv (GRI) antisemitismi vastu“ tasuta TÄISPAKETT. E-raamatu saamiseks ja juurdepääsu avamiseks kursusele võid annetada ka 17 USD.

*Ligipääs kursusele avaneb ainult siis, kui raamat on tellitud veebilehe kaudu www.against-antisemitism.com

Kingi see edasi.

Kingi edasi pehme köide või e-raamat, külastades veebisaiti www.against-antisemitism.com ja klikates menüüelemendil „Raamat”. Keri alla, kus on kiri „Jõudke teisteni”. Vali kinkekaardi summa sõltuvalt sellest, kas kingid e-raamatu või pehme köite. Seejärel sisesta saaja e-posti aadress (-id). Pärast väljaregistreerimist saadetakse e-posti aadressile (-dele) kupongikood. Nad saavad kasutada kupongikoodi, et vormistada tellimus kingituse tasuta kättesaamiseks ning juurdepääsuks kursusele.

Õpi seda.

Pehmekaanelise kõite või e-raamatu ostmisega saad automaatselt juurdepääsu meie GRI kursusele, mis avatakse 26. septembril, enne Jom Kippuri. See kursus sisaldab raamatu 12. väravale ülesehitatud õppematerjali ning 44. videot koos testidega.

Saa 1. sajandi Messia naasmise kanaliks. Jaga seda raamatut edasi!

www.against-antisemitism.com

Saa 1. sajandi Messia naasmise kanaliks. Jaga seda raamatut edasi!

www.against-antisemitism.com

Raamatu tellimine: (Eestikeelne raamat on peatselt saadaval)

https://www.against-antisemitism.com/the-book/

The Identity Theft book

Vaata: Lõvi, kes võitis ära lohe (inglise keeles)

https://www.facebook.com/dominiquae.archbishop/videos/683755218937475/

Kümniste ja annetuste saatmiseks:

 • Anneta online: https://kad-esh.org/et/annetused/
 • Pangaandmete jaoks Ameerikas saada meile email: kad_esh_map@msn.com
 • Helista meile USA-s 1-972-301-7087
 • Checks in USD, Canadian Dollars or British Pounds to be sent to Kad-Esh MAP Ministries, 52 Tuscan Way Ste 202-412, St Augustine, Florida 32092, USA
 • Western Unions & Money Grams addressed to: Adriana Bierman, 52 Tuscan Way Ste 202-412, St Augustine, Florida 32092, USA

Uuendus GRM piiblikooli kohta

GRM piiblikooli uus hind alates 15. oktoobrist 2020.

GRM individuaalne veebikursus: 320 $ registreerimistasu, millele lisandub 80 $ kuus. (Esimene aasta 1200 $)

 • GRI (Globaalne ümberõppe initsiatiiv) veebikursuse lõpetanud õpilased saavad GRM-i individuaalsele veebikursusele 80 $ allahindlust. (Sooduskupongi number).
 • Kui õpilane lõpetab GRM-i veebikursuse 6 kuu jooksul, ei pea ta aasta viimase 6 kuu eest maksma.

Posti teel saadetud kursus (USB mälupulgal): 1,200 $.

 • Kui need õpilased ei lõpeta kooli ühe aasta jooksul, peavad nad pärast seda maksma 120 $ iga järgneva 6. õpingukuu eest.

Veebigrupp: 320 $ registreerimistasu, millele lisandub 80 $ kuus. (Esimene aasta 1200 $)

 • Sisaldab juurdepääsu GRM-i veebipõhisele õppeplatvormile (võimaldades õppetunde ka iseseisvalt üle vaadata)

Kohali kodugrupp: 120 $ 6. kuuks.

 • Kui nad ei ole 6 kuu jooksul kooli lõpetanud, peavad need õpilased maksma täiendava 6 kuu eest 120 $ dollarit õpingute jätkamiseks.

See on mõeldud kõigile uutele õpilastele alates 15. oktoobrist 2020.

Tule õppima GRM’i – messiaanlik, apostellik ja prohvetlik piiblikool otse Iisraelist!
www.grmbibleschool.com

Antisemitism on hullem kui koroonaviirus

Ma õnnistan neid, kes sind õnnistavad, nean neid, kes sind neavad. 1 Moosese 12:3

Vaata meie antisemitismi vastast GRI (Globaalne ümberõppe initsiatiiv) ja aita meil see läbi viia oma heldekäelise andmisega. Vaata https://www.against-antisemitism.com/

Liitu Ühinenud Rahvad Iisraeli Eest liikumisega!

https://unitednationsforisrael.org/et/liikmelisus/

ÜHINE TÄNA 70. RAHVASTE ÕIGEGA!

Toeta Jeruusalemma suursaatkonna toimimist Jeruusalemma mägedel igakuise maksega $100. Klikka alloleva lingile või saada meile email rohkemate võimaluste jaoks: info@unitednationsforisrael.org
https://unitednationsforisrael.org/et/annetused
https://unitednationsforisrael.org/et/saatkond/

Vaadake Facebookist, mida on meil uut!

https://www.facebook.com/dominiquae.archbishop/