Rebelion versus rejection

Mäss hülgamise vastu, 1. osa


Rebelion versus rejection
Toora portsjon VAIGASH – B‘resheet (1 Moosese) 44:18-47:27

ATG – Sõltlased pöörduvad Jumala juurde #7

Shabbat shalom armsad!

On aeg minu raamatul „ATG – Sõltlased Pöörduvad Jumala juurde“ põhineva erisarja seitsmenda osa jaoks. Arusaamad, mida Elohim andis mulle sõltlaste ravimiseks, võivad säästa teid paljudest pettumustest ja muuta paljude sõltlaste elud, kes pöörduvad Jumala juurde.

Mäss – kõigi hülgamiste juur

Maailm on täis hülgamist, sest maailm on täis vastuhakku ja mässu. Edeni aias ei tuntud hülgamist kuni vastuhakk sisenes Havva (Eva heebrea keeles) ja siis Adama sõnakuulmatuse kaudu. Esimesed reaktsioonid pärast sõnakuulmatust olid häbi ja hirm. Need põhjustasid esimese inimese katmise viigilehtedega – kui üks enesekaitse vorme, mis oli takistuseks tõelisele meeleparandusele. Pigem süüdistasid nad üksteist, selle asemel, et võtta vastutus oma pattude eest ja usaldada end Elohimi (Jumala) armu ja kohtumõistmise kätte. Seetõttu heitis Elohim nad aiast välja (1. Moosese 3).

Oluline on märkida, et mitte Elohimi poolne väljaheitmine ei pannud neid mässama, vaid nende endi mäss tõi esile hülgamise. Aias olid nad täieliku armastuse ja omaksvõtmise õhkkonnas. Ei olnud ühtegi traumat, mis oleks võinud põhjustada nende väljaheitmist Jumala imelisest ligiolust! Meeleparandus mässumeelsusest on alguseks hülgamise haavadest tervenemise protsessile. Kui me teenime sõltlast, siis peame talle kinnitama, et Jumal armastab ja võtab ta vastu – kui ta parandab meelt ja hülgab oma patud. Pidev pattude tunnistamine ja meeleparandus lepitab sõltlase Jumalaga Jeshua vere kaudu. Patu, valede ja manipuleerimise eitamine viib nad Jumala armastusest ja ligiolust eemale „hülgamise maale“. Kõik siin maailmas kannatavad patu ja mässu tagajärgede käes. See on jätnud jälje igasse perre, aga Elohim tõotas Aabrahamile: „Sinu nimel õnnistavad endid kõik suguvõsad maa peal!” (1 Moosese 12:3) Jeshua kaudu on see tõotus täidetud.

Ärge sattuge sõltlaste suhtes “vale kaastunde” alla. Me kõik oleme selles langenud maailmas kannatanud, aga Jeshua ja Tema kalli vere kaudu võime astuda Jumalaga õigesse suhtesse. Tema ligiolu kaudu võivad kõik meie haavad saada parandatud, mis on põhjustatud mässumeelsusest ja hülgamisest iseenda või teiste poolt. Ärge lubage pattu enese õigustamiseks. Probleemiks on patu loomus, mitte elu olukorrad. Eluolud on inimkonna patu kõrvalsaadus. Jumal armastab patust, kuid vihkab pattu.

Mäss, patt ja selle eitamine viib inimese eemale Elohimi ligioluga täidetud „armastuse maalt“ „hülgamise maale“. Tunnistamine ja meeleparandus, patust ja mässumeelsusest pöördumine toob inimese tagasi „armastuse maale“ Elohimi ligiollu ja eemale „hülgamise maalt“. (Õpetussõnad 28:13, 1 Johannese 1:9)

Rebelion versus rejection

Mässu vili

Pärast Adama ja Havva pattu me näeme sõnakuulmatuse vilja nende eludes. See vili taastootis end nende pojas Kainis. Esimesed viljad on järgmised:

1). häbi, 2) hirm, 3) süütunne ja hukkamõist

Adam vastas: „Ma kuulsin su häält rohuaias ja kartsin, sest ma olen alasti. Sellepärast ma peitsin enese ära. Naine, kelle sa mulle kaasaks andsid, tema andis mulle puust ja ma sõin.” (1 Moosese 3:10-12)

Siin tulevad selgelt esile hirm, häbi ja süütunne. Hiljem näeme Kaini ilmumist maailma areenile ja ta toob esile veel kaks mässumeelsuse vilja:

1) isepäisus/oma õigus, tahe 2) viha

Ta oli oma õigust täis ja otsustas tuua Elohimile ohvriks selle, mis oli õige tema enda silmis, mitte selle, mida Elohim nõudis. Ja kui Elohim tema ohvri tagasi lükkas, sai ta vihaseks ja mõrvas oma venna.

Adonai vaatas Aabeli ja tema roaohvri peale, aga Kaini ja tema roaohvri peale ta ei vaadanud. Siis Kain vihastus väga ja lõi pilgu maha. Ja Adonai küsis Kainilt: „Mispärast sa vihastud? Ja mispärast sa pilgu maha lööd? Eks ole: kui sa head teed, siis on su pilk tõstetud üles? (teisisõnu – kui sa tooksid mulle ohvri minu ettekirjutuste ja mitte sinu isepäise arusaama kohaselt, kas ma siis ei võtaks seda vastu?) Aga kui sa head ei tee, siis luurab patt ukse ees ja himustab sind. Kuid sina pead tema üle valitsema!” (1 Moosese 4:5-7)

Rebelion versus rejection

Isepäisus/ oma tahe

Enamikul Jumala juurde pöördunud sõltlastest on väga palju isepäisust, mis takistab neid patust pöördumast. Nende isepäisus või oma õigus/oma tahe võib olla nii suur, et nad pigem jätkavad sõltuvuse orjuses, kui alanduvad Jumala ja nende ees, kelle autoriteedi alla Jumal on nad pannud. Kaini isepäisus muutus vihaks ja viha põhjustas ajaloo esimese mõrva. Kain oli vihane, sest Elohim lükkas ta tagasi. Elohim lükkas Kaini tagasi, sest ta oli täis oma õigust, isepäine ja allumatu, kuid Ta andis mehele rohkelt võimalust meelt parandada.

Erinevus sõltlase ja mitte sõltlase vahel ei seisne eluoludes, sest nii Kain kui ka Abel olid seatud samadesse tingimustesse. Erinevus seisneb isepäisuse või oma tahte alistamises Jumalale, vanematele, õpetajatele, pastoritele jne…

Sa pead oma isa ja ema austama, et su elupäevi pikendataks sellel maal, mille JHVH, su Elohim, sulle annab! 2 Moosese 20:12

Kuna sõltlased otsustavad mitte austada ei Jumalat ega muid autoriteete, lõpetavad nad tihti ainete kuritarvitamisega või isegi tapavad end narkootikumide, alkoholi või sigarettide üledoosiga, mis kindlasti lühendavad nende eluiga. Hiljem näeme, kuidas vihal on kurikuulsa DHK (deemonlikud hingekombitsad) moodustamisel kahjulik roll.

Kuid enne, kui suudame vihaga hakkama saada, peame tegelema isepäisusega ja Jumala juurde pöördunud sõltlastega (Inglise keeles lühend ATG), kes pole nõus oma tahet järjekindlalt Jumalale ja seatud maistele autoriteetidele allutama. Jumala juurde pöördunud sõltlane, kes ei allu autoriteedile, ei saa kunagi oma sõltuvustest vabaks ja kukub ikka ja jälle samasse auku.

Tahaksin seda veel kord korrata: Mitte eluolud ei muuda inimest sõltaseks vaid inimese reageering ja vastus eluoludele. Jumala juurde pöördunud sõltlane peab teadma, et ka Kainil oli vaba valik, kuidas reageerida hülgamisele, nii on ka tal endal vaba valik. Kuid isepäisuse ja viha kaudu on nende valikud olnud hävitavad; ATG-lased (Jumala juurde pöördunud sõltlased) peavad õppima vastutuse võtmist oma valikute üle. Nende valikud on järgmised:

1) Alistumine Jumalale ja Jumala seatud autoriteetidele viib vabadusse ja ellu.

2) Mässuline isepäisus viib vihkamisse ja surma.

Alistumine Jumalale, nõuandjatele, pastoritele ja isegi politseile on üks kõige olulisem võti Jumala juurde pöördunud sõltlase teel vabadusse.

Järgneb…

Sinu Iisraeli sõbrad ja mentorid

Peapiiskop Dominiquae ja rabi Baruch Bierman

Archbishop Dominiquae and Rabbi Baruch Bierman

Saatke oma ohvriannid:

  • Anneta online: https://kad-esh.org/et/annetused/
  • Pangaandmete jaoks Ameerikas saada meile email: kad_esh_map@msn.com
  • Helista meile USA-s 1-972-301-7087
  • Checks in USD, Canadian Dollars or British Pounds to be sent to Kad-Esh MAP Ministries, 52 Tuscan Way Ste 202-412, St Augustine, Florida 32092, USA
  • Western Unions & Money Grams addressed to: Hadassah Danielsbacka, 52 Tuscan Way Ste 202-412, St Augustine, Florida 32092, USA

Vaata Abielu JHVH ees- 1. osa (inglise keeles)

PNG-s jagatud peapiiskop Dominiquae Biermani võimas õpetus, mis räägib enda eraldamisest nagu pruut ühele mehele. Meie eesmärk on ühineda Iisraeli püha Jumalaga, käies läbi juudi Messia teekonna hukkamispuule, et Tema Vaimu väes elada püha lepingu elu.

ATG Addictd Turning to God

Nädala raamat ATG – Sõltlased pöörduvad Jumala juurde

Piibellik viis sõltlaste ja sõltuvustega tegelemiseks
https://kad-esh.org/et/pood/atg-soltlaste-poordumine-jumala-poole/

Saage UNIFY liikmeks:

https://unitednationsforisrael.org/et/

ÜHINE TÄNA 70. RAHVASTE ÕIGEGA!

Toeta Jeruusalemma suursaatkonna toimimist Jeruusalemma mägedel igakuise maksega $100. Klikka alloleva lingi menüüs aknale “annetused” (donations), valides summaks $100 või saada meile email info@unitednationsforisrael.org

https://unitednationsforisrael.org/et/annetused/

https://unitednationsforisrael.org/et/saatkond/

Tule õppima GRM’i – messiaanlik, apostellik ja prohvetlik piiblikool otse Iisraelist!

https://www.grmbibleschool.com

Vaadake Facebookist, mida on meil uut!

https://www.facebook.com/dominiquae.archbishop/