Rebelion versus rejection

Mäss hülgamise vastu, 2. osa


Rebelion versus rejection
Toora portsjon VAYERA – Bereshit (1 Moosese) 47:28-50:26

ATG – Sõltlased pöörduvad Jumala juurde #8

Shabbat shalom armsad!

On aeg minu raamatul „ ATG – Sõltlased Pöörduvad Jumala juurde“ põhineva erisarja kaheksanda osa jaoks. Arusaamad, mida Elohim andis mulle sõltlaste ravimiseks, võivad säästa teid paljudest pettumustest ja muuta paljude sõltlaste elud, kes pöörduvad Jumala juurde.

Austus autoriteetide vastu

Enamusel Jumala juurde pöörduvatest sõltlastest (ATG-addicts turning to God) on kalduvus rikkuda kõiki piire, eirata kõiki juhiseid, valetada kõigile ja olla lugupidamatu autoriteetide vastu, et teha seda, mis neile meeldib. Algusest peale on oluline selgelt määratleda, kes on autoriteedid teie kodugrupis, teenistuses, rehabilitatsioonikeskus või koguduses kus sõltlane käib või osaleb ja kuhu iganes muude kohta ta läheb. Veenduge, et nii isarolli kui ka emarolli kandja, nõustaja, pastor, diakon jne saab vastava austuse osaliseks. Olge väga karm, mis puudutab sõnakuulmatuid tegusid ja verbaalselt väljendatud lugupidamatust autoriteetide vastu. Julgustage oma hoole all olevat sõltlast palvetama kõigi ülemuste eest, nagu Jumala sõna meid selleks juhendab ja neid sellele alluma. Paljudel Jumala juurde pöörduvatel sõltlastel on kalduvus uhkusele ja nad arvavad, et „teavad ise paremini“. See on jällegi eitamise tunnus, kuna nad ei tunnista oma teadmatust ja abivajaja seisundit.

Reeglite kogum

Enne rehabilitatsiooni alustamist veenduge, et teil oleks kirjalik reeglistik, mille sõltlane allkirjastab. Arutage neid reegleid ja selgitage neid hästi. Ärge väsige reeglite ja selgituste kordamisega, mida aeg edasi. Näib, et nad unustavad need kergesti. Nende reeglite rikkumise eest on oluline määrata sobivad karistused. Karistused peavad olema seotud üleastumisega. Olge vale kaastunde suhtes ettevaatlikud, kuna see kahjustab sõltlast ennast. Tema DHK (deemonlikud hingekombitsad) kasvavad, sest tal on õnnestunud teiega manipuleerida. Hea on olla armastav, halastav ja julgustav – kuid samas vankumatu ja kindel.

Rebelion versus rejection

Püha sekkumine

Ärge arvake, et Jumala juurde pöörduv sõltlane tuleb kergelt patutunnetusele. Enamikul neist on välja kujunenud paksud enesekaitsekihid, mis takistavad neid oma patte tunnistamast. Nad on meistrid põgenema. Neid tuleb ümber õpetada, et võimaldada patutunnetusele tulekut ja tõelist meeleparandust. Te peate neid pidevalt tõe juurde suunama, armastuses ja eestpalves, et Püha Vaim annaks neile patutunnetuse, ega laseks neil niisama minema pääseda. Mõned Jumala vahelesekkumised on üsna hämmastavad. Jumal armastab neid inimesi väga. Ta saatis küll oma poja surema mässumeelsete pärast, kuid Tema armastus võib olla kohati üsna karm. Paljudel inimestel on vale arusaam Elohimi (Jumala) Vaimu tegudest. Nad arvavad, et ta on džentelmen ega sunni kunagi kedagi. See ei ole kindlasti Piibliga kooskõlas. Näeme, et Elohim sekkus apostel Pauluse ellu, kui ta oli teel Damaskusesse, et taga kiusata Messia juudi jüngreid (Apostlite teod 9). Seal viskas Elohim ta eesli seljast maha ja pimestas. Vaevalt, et see on “džentelmenlik” tegu! Pärast seda karmi “kohtumist”, parandas Shaul (Paulus) meelt ja temast sai vägev jumalasulane. Jeshua alandas teda kõigi ees.

Veel üks alandav ja üsna „karm“ kohtumine Jumalaga oli siis, kui Ta sekkus Joona ellu. Ta tekitas tormi ümber laeva, kus Joona viibis „turistina“, põgenedes Jumala eest! Joona paljastati kõigi ees kui see, kes oli needuse ja häda laevale toonud, kuna ta mässas Jumala vastu. Sellest aga ei piisanud Joona alandmiseks. Pärast seda, kui teised reisijad olid ta vette visanud, saatis Jumal suure kala, kes Joona alla neeleas. Selle suure kala maomahlad „hooldasid“ teda kolm päeva ja ööd kuni ta oli piisavalt alandlik, et kuuletuda Jumalale ja minna Niinivee linnale prohveteerima. Pange tähele, et Jumala sekkumine toimus nii loomulikul (laeva meeskond ja reisijad viskasid ta vette) kui ka üleloomulikul teel (tekitades tormi ja tuues esile suure kala).

Mõnikord peate üsna jõuliselt sekkuma ja viskama sõltlase oma majast ja rehabilitatsiooni keskusest välja, kui nad ei alistu ravile ja põhjustavad oma käitumisega „tormi“, mis mõjutab negatiivselt teisi teie „laeva pardal“ olevaid sõltlasi. Sel juhul palvetage, et Jumal kohtleks neid nagu ta kohtles Joonat. Pidage meeles, et see on Jumal, kes nendega tööd teeb ja te ei saa Tema kohta võtta. Võite Jumala juurde pöördunud sõltlase vastu võtta pärast seda kui ta on alistunud. Teinekord peate võib-olla sekkuma, keelates tal üksi majast lahkuda ilma tiimi liikmest saatjata või kui ta tahab ära minna, et väljaspoolt raha saada.

Kui see on osa ravist (ja see on väga soovitatav, kuna nad on rahaga hoolimatud ja langevad kergesti selle kiusatusse), siis veenduge, et see on lisatud reeglitesse ja sõltlase poolt juba ravi alguses allkirjastatud. Kui see „uus reegel“ on sõltlase käitumisest tingitud hilisem sekkumine, siis selgitage talle, et see on tema enda heaks, isegi kui ta seda hetkel ei mõista. Ärge eeldage, et sõltlane saab kõigest aru, mida tema heaks teete. Me ei mõista kõike, mida Jumal meie endi heaks teeb! Õigel ajal tulevad esile viljad ja nende mõistmine saab valgustatud.

Ohtlikud palved!

Ärge kartke palvetada selliselt: „Adonai, ära lase neil oma tahtmist mööda minema pääseda.“ „Jumala, kui vaja, siis kohtle neid kui Joonat.“ „Seo nende jalad sinu radade ja eesmärkide külge.“ „Pane nad vihkama maailma ja pattu.” „Ilmuta neile Elohimi kartust. ” Need ei ole “kenad” palved, kuid võimsad palved, mis võivad mässumeelsele sõltlasele olla elu ja surma küsimus. Olen märganud, et paljud Jumala juurde pöörduvad sõltlased on äärmiselt andekad inimesed, kellele on antud Jumala annid ja imelised kutsumused, kuid uhkuse, mässu ja häbi tõttu põgenevad nad pidevalt Jumala armastuse ja kutsumuste eest. Jumala sekkumine ja „ohtlikud“ palved võivad olla ainus viis tuua nad Jumala ette ja vastata Tema üleskutsele.

Häbi!

Sõltlased on tavaliselt mässitud häbi kihtidesse, mis koos uhkusega takistab neid tõeliselt meelt parandamast. Häbi on enesekaitse halvim vorm. See oli Adama ja Havva (Eva) esimene reaktsioon pärast nende pattu aias. Häbi ei lase tõel, armastusel või andestusel läbi tungida. Psalmis 34 me loeme, et need, kes JHVH-t otsivad ei jää kunagi häbisse. Ainult Jumala otsimine ja Temaga koos aja veetmine suudab inimest häbist tervendada. Tuletage meelde, et häbi on patu tagajärg ja edasi võib sellest saada nõiaring. Häbi ei luba neil meelt parandada. Ja siis teevad nad veel pattu, mis põhjustab veelgi rohkem häbi. Nendel juhtudel on suureks abiks läbitungiv tervenemise eestpalve, nagu ka ülistusmuusika. Veenduge, et Jumala juurde pöörduv sõltlane saaks mõlemat palju. Mõlemal juhul on inimese enesekaitsemehhanism madal. Tema üle peetakse vähem valvet ja see võimaldab sügavamat Püha Vaimu tööd.

Palun olge kannatlikud, kuna kõik sõltlased kardavad tohutult armastust, sest tõeline armastus toob esile alastioleku ilma nende “usaldusväärse” enesekaitseta. On tõenäolisem, et see on üsna pikk protsess – nagu sibula koorimine, kus eraldub kiht häbi kihi järel ja nad suudavad rohkem USALDADA ning armastust vastu võtta.

Ärge heitke meelt, kui te ei näe kohe tulemusi. Enam kui tõenäoline, et Jumal töötab pinna all ja toob tulemused esile õigel ajal. Jätkake ustavalt ja lõpuks näete vilju. Mõnikord sekkub Jumal ja teeb imesid murdes läbi kõigi häbi tõkete ühe võitud teenistuse või palvega. On väga oluline tuua sõltlasi võitud teenistustele. Kuid pidage meeles, et ka igapäevane teenimine nõuab kannatlikkust ja visadust.

Rebelion versus rejection

Palju kallistusi ja musisid!

Oluline on Jumala juurde pöörduvat sõltlast puudutada armastava ja sooja füüsilise puudutusega. See peab olema kas isalik, emalik, vennalik või õelik. Las sõltlane kogeb päeva jooksul kallistusi erinevatelt nõustajatelt ja mitte ainult ühelt inimeselt, et vältida arusaamatusi ja emotsionaalsete hingesidemete tekkimist. Naised, ärge kallistage mehi eestpoolt vaid pigem küljelt, sama kehtib meestele naiste osas. Vastassugupoole puhul eelistage käepigistust või embamist ümber õlgade, mis tähendab sõltlasele palju. Käepigistus võib öelda: “Ma armastan sind, sa ei ole üksi ja kõik saab korda.”

Järgneb…

Sinu Iisraeli sõbrad ja mentorid

Peapiiskop Dominiquae ja rabi Baruch Bierman

Archbishop Dominiquae and Rabbi Baruch Bierman

Saatke oma ohvriannid:

  • Anneta online: https://kad-esh.org/et/annetused/
  • Pangaandmete jaoks Ameerikas saada meile email: kad_esh_map@msn.com
  • Helista meile USA-s 1-972-301-7087
  • Checks in USD, Canadian Dollars or British Pounds to be sent to Kad-Esh MAP Ministries, 52 Tuscan Way Ste 202-412, St Augustine, Florida 32092, USA
  • Western Unions & Money Grams addressed to: Hadassah Danielsbacka, 52 Tuscan Way Ste 202-412, St Augustine, Florida 32092, USA

ATG Addictd Turning to God

Nädala raamat ATG – Sõltlased pöörduvad Jumala juurde

Piibellik viis sõltlaste ja sõltuvustega tegelemiseks
https://kad-esh.org/et/pood/atg-soltlaste-poordumine-jumala-poole/

Vaata Abielu JHVH ees, osa 2

Peapiiskop Dominiquae Biermani õpetused jätkuvad ja rõhuasetus on sellel, et puhta hinge säilitamise jaoks JHVH ees on oluline vastutuse võtmine oma tegude eest. Kristlike kirikute ebamoraalsus abielusuhete osas on voolanud meie kodudesse. Kuid Messia soovib puhast pruuti ja jumalikke abielusid, seega peame olema Tema ees pühad.

Saage UNIFY liikmeks:

https://unitednationsforisrael.org/et/

Ühine täna 70. Rahvaste õigega!

Toeta Jeruusalemma suursaatkonna toimimist Jeruusalemma mägedel igakuise maksega $100. Klikka alloleva lingi menüüs aknale “annetused” (donations), valides summaks $100 või saada meile email info@unitednationsforisrael.org

https://unitednationsforisrael.org/et/annetused/
https://unitednationsforisrael.org/et/saatkond/

Tule õppima GRM’i – messiaanlik, apostellik ja prohvetlik piiblikool otse Iisraelist!

www.grmbibleschool.com

Vaadake Facebookist, mida on meil uut!

https://www.facebook.com/dominiquae.archbishop/