Figments of our Imaginations

Meie kujutlusvõime


Figments of our Imaginations
Toora portion KORAH – Bamidbar (4 Moosese) 16:1-18:32

Me nägime seal hiiglasi, Anaki poegi hiiglaste (nefilimid-e) soost : me olime iseendi silmis nagu rohutirtsud ja samasugused olime meie ka nende silmis.” 4 Moosese 13:33

Shabbat shalom armsad!

Eelnev kirjakoht räägib sellest, et kümme kaheteistkümnest mehest, keda Moshe saatis välja eesmärgiga tõotatud maad uurida, tulid tagasi nende endi tõlgendustega reaalsusest. Nad nägid hiiglasi, nefilime (see oli fakt), aga nad KUJUTLESID endid rohutirtsudena. Kas nad olid tegelikult ka rohutirtsud? Ei, aga see oli nende ´kujutluse vili´

Kujutlusvõime definitsioon

Vikipeedia põhjal

1: Oskus või võime, mille käigus kujutletakse pilti millestki, mis pole sellel hetkel meelte abil tajutavad või pole kunagi väljendanud reaalsust.

2a: Loominguline oskus.

b: Kujutlusvõime aitab probleeme paremini lahendada ning LEIDLIKULT õpinguid ja kogemusi liita.

c: Kaalutlev ja aktiivne mõttelaad, mis põhineb tegelikkusest pärit elementidel

3a: Kujutlusvõime ja tegelikkuse vahel on emotsionaalne side, eriti poeetilistes piltides

b: Kujutlusvõime tulemus ei vasta olemasolevale asjale.

Kujutlusvõime vägi

JHVH kujutles ADAMA olemusse 6. päeval (See oli Tema loov võime või heebrea keeles sõna BARA). Siis vormis Ta shabbatil adama (JATSAR – millegile meeltes kujutletule füüsilise kuju andmine).

Me näeme kujutlusvõime väge toimimas kui Joshua ja Kaleb kujutasid ette, et nad ise ja nende Elohim on suurem kui Kaananimaa hiiglased.

Figments of our Imaginations

Siis Kaaleb vaigistas rahvast Moosese ees ja ütles: „Mingem siiski sinna ja vallutagem see, sest me suudame selle alistada!” 4Ms 13:30

Nad rääkisid kogu Iisraeli laste kogudusele, öeldes: „Maa, mille me läbi käisime, et seda uurida, on väga hea maa. Kui JHVH-l on meist hea meel, siis ta viib meid sellele maale ja annab selle meile, maa, mis piima ja mett voolab. 4 Moosese 14:7-‬8 ‬‬‬

Teised 10 “turisti” nägid ennast oma kujutluses rohutirtsudena. Oma meeltes degradeerisid nad ka Elohimi putuka tasemele!

Me teame ka, et David (Taavet) nägi oma kujutluses võitu ümberlõikamata vilisti üle, kes Kõigeväelise lepingus oleva noore võitleja vastu välja astus. Ta kujutas ette, kuidas Koljati pea veereb maapinnal nagu lõvi ja karu, keda ta eelnevalt oli tapnud.

Su sulane on niihästi lõvi kui karu maha löönud; ja see vilist, see ümberlõikamatu, saab olema nagu üks neist, sest ta on teotanud elava Jumala väehulki. 1 Saamueli 17:36

Figments of our Imaginations

Pühitsetud kujutlusvõime vastandina fantaasiale

Pühitsetud kujutlusvõime on rajatud Jah ja Tema Sõna tundmisele ning sisestatud inimesse Püha Vaimu poolt, kelle loomus on prohvetlik.

Ja ärge saage selle maailma sarnaseks, vaid muutuge teiseks oma meele uuendamise teel, et te uuriksite, mis on Jumala hea ja meelepärane ja täielik tahtmine. Roomlastele 12:2

Fantaasia on rajatud inimese ülemäärastele soovidele ja/või hirmudele.

Tuletage meelde, et see mida Iiob kartis, selle ta sai. Tal oli kogu stsenaarium oma peas juba valmis.

Sest see, mille ees ma tundsin hirmu, tuli mulle, ja mida ma kartsin, see tabas mind!

Iiob 3:25

Kui me mõtiskleme JHVH Sõna üle osaduses Ruahh Ha’kodeshiga (Püha Vaimuga) palve ja ülistuse õhkkonnas (eriti palvetades keeltes), siis hakkab Ta maalima meie meeltes erinevaid pilte. Ta valab oma mõttelaadi meie meeltesse, mis ongi pühitsetud kujutlusvõime. Pea meeles, et võitlus meie hingede eest toimub alati meie meeltes.

Sest meie võitluse relvad ei ole lihalikud, vaid nad on vägevad Elohimi ees maha lõhkuma kindlustusi, hävitades kõik mõistuse targutused.Ja me lükkame ümber kõik kõrgistused, mis tõstetakse Jumala tunnetuse vastu, võttes vangi iga mõtte Messia sõnakuulelikkuse alla

2 Korintlastele 10:4-‬5‬‬‬‬‬‬‬

Kui meie alalisteks kaaslasteks või keskkonnaks, kus end koduselt tunneme, on enesekesksed ja isekad soovid, vägivaldsed ning perverteeritud jumalatud filmid, peod ja rohked meelelahutustesed või on meie fookuses hoopis hirmud, tagasilangemised, pettumused jne, siis kasutab saatan koheselt võimalust, et meie meeltesse tema perverteeritud kujutelmi alla laadida. Need on fantaasiad. Enamus inimesi on täidetud fantaasiatega. Fantaasiad võivad olla põnevad või kohutavad, jäädes siiski fantaasiateks, mis inimese meeli mürgitavad.

Kui JHVH nägi, et inimese kurjus maa peal oli suur ja kõik ta südame mõtlemised iga päev üksnes kurjad, siis JHVH kahetses, et ta inimese oli teinud maa peale, ja ta süda valutas. 1 Moosese 6:5-‬6 ‬‬

Noa päevil hävitas Elohim kogu inimkonna, sest inimeste mõtted olid kurjad. Nad ei kujutanud endale ette Looja mõtteid, vaid nautisid oma endi patuseid, uskmatuid ja ensekeskseid fantaasiaid.

Inimesele on antud võime mõtelda ja asju ette kujutada ning see on Jumala loodud omadus. Siiski on mõtted nagu “kalad”, mis vajavad vett selleks, et ujuda. Mõtted vajavad vaimset tugipunkti. Selleks tugipunktiks on kas Püha Vaim või kurjad vaimud.

Pühitsetud kujutlusvõime on rajatud dünaamilisele kolmikule, mis panevad Jah Sõna liikuma:

usk, lootus ja armastus.

Sellepärast on meile antud korraldus mõtiskleda Toora üle, sest siis saadavad meid läbimurded ja kordaminek.

Ärgu lahkugu see Toora sinu suust, vaid mõtle sellele päeval ja öösel, et sa peaksid hoolsasti kõike, mis sinna on kirjutatud, sest siis õnnestub su teekond ja siis on sul kordaminek! Joosua 1:8

Samuti on meile antud juhised keskendada oma meeled asjadel, mis on ausad, vooruslikud ja kiitust väärt selleks, et hoida endid ühes tükis.

Viimaks, vennad, kõik, mis on tõsine, mis aus, mis õige, mis kasin, mis armas, mis on hea kuulda kui vooruslik komme ja kiituse väärt, sellele mõelge! Filiplastele 4:8

Meie elu järgib seda kurssi, mida meie mõtted on kaardistanud. Meie kujutlusvõime on selleks kaardiks, mille juhiseid me järgime.

Meie elud on alistatud Jeshuale ainult nii palju, kui palju meie kujutlusvõime on Temasse juurdunud.

Figments of our Imaginations

Mineviku kahetsused

Kahetsused minevikus tehtud asjade pärast ja ettekujutus sellest, kuidas ilma nendeta “elu oleks võinud olla”, on inimliku kujutlusvõime viljad. Need on fantaasiad, mis mürgitavad hinge ja hoiavad inimesi lõpututes kahetsuse ning depressiooni ringides.

Üks asi on mineviku vigadest õppida, mis on väga soovitav. Teine asi on elada kogu elu mineviku vigu kahetsedes, mis hoiab inimesi kinni surmava lootusetuse pimedas augus.

Meid on kästud unustada see, mis seljataga selleks, et minna edasi. Me peame mäletama asju, mida on kästud mäletada ja mis toovad au JHVH-le. Me võime mineviku vigadest õppida, aga me ei saa elada “soovunelmates” ega oma mineviku mullis, mis korrutab kogu aeg: “mis oleks olnud siis kui”.

Vennad, mina ei arva seda juba kätte saanud olevat; ent üht ma ütlen: ma unustan ära, mis on taga, ja sirutun sinnapoole, mis on ees, ma pürin seatud eesmärgi poole, taevase kutsumise võiduhinna poole Messias Jeshuas. Filiplastele 3:13-‬14 ‬‬

Kokkuvõtteks

Me peame küsima oma Loojalt, kes on andnud mõtlemisvõime ja kujutlusvõime, et Tema Püha Vaim laseks neil lennata õigel kursil.

Pidevalt mõtiskledes Jah Sõna üle, palvetades keeltes, kuulutades Tõe Sõna, tänades ja ülistades Teda, hakkame me mõtlema nii nagu Kõigeväeline mõtleb ja me maalime oma meeltes Tema pilte.

Sest otsekui taevad on maast kõrgemal, nõnda on minu teed kõrgemad kui teie teed, ja minu mõtted kõrgemad kui teie mõtted! Sest otsekui vihm ja lumi tuleb taevast alla ega lähe sinna tagasi, vaid kastab maad ja teeb selle sigivaks ning kandvaks, et see annaks külvajale seemet ja sööjale leiba, nõnda on ka minu sõnaga, mis lähtub mu suust: see ei tule tagasi mu juurde tühjalt, vaid teeb, mis on mu meele järgi, ja saadab korda, milleks ma selle läkitasin!

Jah, te lähete rõõmsasti välja ja teid tuuakse rahus! Mäed ja künkad rõkatavad rõõmust teie ees ning kõik väljapuud plaksutavad käsi! Jesaja 55:9-‬12 ‬‬‬‬‬‬‬

Need on pühitsetud kujutlusvõime viljad- rõõm ja shalom!

Sinu Iisraeli mentored ja sõbrad

Peapiiskop Dominiquae ja rabi Baruch Bierman

Archbishop and Rabbi

Õnnista seda teenistust:

Selle nädala raamat (eestikeelne tõlge puudub):

From Sickology to A Healthy Logic from Archbishop Dominiquae Bierman

https://kad-esh.org/shop/from-sickology-to-a-healthy-logic/

VAATA David & Koljat – osa 3 (inglise keeles)

See on peapiiskop Dominiquae Biermani juhitud Iisraeli Sukkoti ringreisi ajal antud õpetuse teine osa. Iga ringreis on dünaamiline, elumuutev “Piiblikool ratastel”! Kasutades piibellikku näidet Davidist (Taavet), kes astus välja Iisraeli vaenlasest hiiglase vastu, avanevad meie silmad tänapäeva Iisraeli vaenlaste sepitsuste ja vahendite äratundmisele. See omakorda annab strateegia meie isklike hiiglaste üle võidu saavutamiseks.

Ühinenud Rahvad Iisraeli Eest püüdluseks on globaalse koolitusprogrammi kaudu rahvaste muutmine lammasrahvaks, üks inimene korraga.
Saa selle peatamatu liikumise liikmeks:
www.unitednationsforisrael.org

Saa Jeruusalemma suursaatkonna sõbraks

Ühine 70 õigega rahvaste seast, toeta Jeruusalemma suursaatkonda!

Seda saad teha $100 igakuise toetusega Ühinenud Rahvad Iisraeli Eest suursaatkonna toimimiseks Jeruusalemma mägedele, Püha linna lääne väravatel. www.unitednationsforisrael.org ja klikka aknal “donations” (annetused) või saada meile email info@unitednationsforisrael.org

https://unitednationsforisrael.org/et/saatkond/

Saa tervendatud religiooni vähist – õpi GRM Piiblikoolis:

www.grmbibleschool.com

IISRAELI RINGREISID 2019
Kutsume teid meiega ühinema Püha Maa tulevastel ringreisidel ja piibellikel tähtpäevadel Iisraelis!
Sukkot’i ringreis ja Piiblikool ratastel Iisraelis
10.-23. oktoober 2019
Ühinenud Rahvad Iisraeli Eest igaastane konverents Jeruusalemmas
13.-17. oktoober 2019
Lisateave:
https://kad-esh.org/et/category/iisraeli-reisid/
Või saada meile email tours@dominiquaebierman.com

Vaata meie viimaseid põnevaid õpetusi Facebookis ja jaga neid edasi!

https://www.facebook.com/dominiquae.archbishop/