The Messianic Movement and the Coming Third Day Revival

Messiaanlik liikumine ja saabuv kolmanda päeva ärkamine, 1.osa


The Messianic Movement and the Coming Third Day Revival
Toora portsjon SH’MINI – Vayikra (3 Moosese ) 9 :11-11 :47

Loo mulle, Jumal, puhas süda, ja uuenda mu sees kindel vaim! Ära heida mind ära oma palge eest ja ära võta minult ära oma Püha Vaimu! Psalm 51:12,13

Kolmanda päeva ärkamine kutsub meid tagasi pöörduma TEMA, juudi Messia Jeshua ja tänapäeva Iisraeli rahva, kes on rahvaste ema AUSTAMISE juurde! Jeshua kutsub meid maha panema oma relvad, oma valed ja ülbus, kõik riid ja otsida TEDA. Ainult TEMA võib meid taastada, kui me teeme teshuva (parandame meelt) kõigist isiklikest pattudest ja õpetuslikest valedest. Me PEAME TEDA OTSIMA.

(Lae alla tasuta booklet siin ( https://kad-esh.org/shop/third-day-revival-ebook/ )

Messiaanliku liikumise sünd

Messiaanlik liikumine sündis kuuekümnendatel. Juudid ei pidanud lakkama olemast juudid selleks, et uskuda juudi Messiasse. Kuni selle ajani pidi juut pääste ja evangeeliumi vastu võtmiseks tundma õppima Jeesust Kristust ja kristlust. Nad pidid hülgama shabbati, piibellikud pühad ja toitumisseadused ning ühinema kristlastega pühapäevadel, jõulude ja lihavõttepühade ajal, sööma sealiha tõestamaks, et nad on tõepoolest päästetud.

Kui messiaanlike juutide liikumine algas, siis oli see revolutsiooniline! Juudid võisid jääda juutideks ja ülistada juudi Messiat Jeesust või õigemini Jeshuat koos shabbatite ja piibellike pühade pidamisega. Lõppude lõpuks ei pidanud nad sööma sealiha selleks, et näidata kui “vabad nad on käsu alt”.

Ärge arvake, et ma olen tulnud tühistama käsuõpetust või prohveteid; ma ei ole tulnud neid tühistama, vaid täitma. Sest tõesti ma ütlen teile, kuni kaob taevas ja maa, ei kao Toorast mitte ühtki tähekest või ühtki märgikest, enne kui kõik on sündinud. Kes nüüd iganes tühistab ühe neist vähimaist käskudest ja nõnda õpetab inimesi, teda hüütakse vähimaks taevariigis; aga kes seda mööda teeb ja nõnda õpetab, teda hüütakse suureks taevariigis. Sest ma ütlen teile, kui teie õigus pole palju parem Toota õpetlaste ja variseride omast, siis te ei saa taevariiki ! Matteuse 5:17-20

Paljud paganad olid huvitatud neist messiaanlikest sünagoogidest, kuid neid ei kutsutud alati ega julgustatud tulema. Uued juudi usklikud olid kristlaste ja kristluse suhtes ettevaatlikud ja nad ei tahtnud, et paganatest usklikud võtaksid üle nende kogudused, sest neid oli arvuliselt rohkem kui juudi usklikke. See oli minevikus juhtunud, kui paganad võtsid üle juutide koguduse ja see viis asendusteoloogia rajamiseni Nikaia kirikukogul, millele järgnes juutide alandamine, vihkamine ja genotsiid.

The Messianic Movement and the Coming Third Day Revival

Mitte-juutide messiaanlikud kogudused

Petetud vend paneb rohkem vastu kui tugev linn, ja tülid on otsekui kindluse riiv! Õpetussõnad 18:19

Mitmed pagankristlased tundsid end tõrjutuna messiaanlike juutide koguduste poolt ning hakkasid moodustama omaenda messiaanlikke kogudusi, kus peaaegu ei olnud juute. Sellest haavatusest kasvas välja “kahe-koja liikumine”, mis väitis, et kõik pagankristlased, kes tahavad järgida Toorat, on Efraimi koda või hajutatud Iisraeli koda.

Mitmed on läinud nii kaugele, et üritavad teha alya-d nõudes oma “efraimlase loomulikku pärandit”, mille Iisraeli võimud peavad häbiväärselt tagasi lükkama.

On moodustunud kaks üksteise vastu vaenulikku messiaanlikku leeri. Messiaanlikud juudid oma teenistustega ja kahe-koja messiaanlik leer oma teenistuste ja organisatsioonidega.

Kahe-koja liikumine on teatud tüüpi asendusteoloogia ja kannab endas vimma ja kibedat kohtumõistvat suhtumist messiaanlike juutide vastu, kes nad kahtluse ja hirmu pärast eemale tõrjusid. Teiselt poolt on mitmed messiaanlike juutide kogudused vaimselt kuivaks jäänud ning kaotanud võidmise kahtluse pärast “kõige kristliku” suhtes, pannes ühte kristluse patta ka Püha Vaimu kastmise koos keeltes rääkimisega. Asjad ei ole hästi kummalgi pool spektrit. See on kaugel Johanan 17 ptk täitumisest, milles Jeshua palvetas ÜHTSUSE eest.

The Messianic Movement and the Coming Third Day Revival

Messiaanlik-prohvetlik- apostellik (MAP) liikumine

Sellepärast parandage meelt ja pöörduge, et teie patud kustutataks, et hingamiseajad tuleksid JHVH palgest ja et ta läkitaks teie jaoks määratud Messia Jeshua, keda taevas peab pidama enesele selle ajani, mil oma kohale asetatakse kõik, mis Elohim on rääkinud kõigi oma pühade prohvetite suu kaudu maailma ajastust alates. Apostlite teod 3:19-21

Keset seda näivat kaost ja vaenulikkust kahe messiaanliku leeri vahel, on JHVH tegemas midagi, mis lõhub maha seina juudi ja pagana, valge- ja mustanahalise, mehe ja naise vahel, et viia täide oma meistriplaan nii Iisraeli vaimseks ja loomulikuks taastamiseks kui lammasrahvaste vormimiseks.

Sellest saab rahvaste või paganate täisarv, mida Jakov prohvetlikult Efraimile kuulutas. Aga see ei tule vihaga ega endale “Efraimi identiteedi” ja juutide maale võrdsete õiguste nõudmisega. Need mitte-juudi usklikud tulevad pigem alandliku meelega, et saada poogitud väärisõlipuu külge ja juua samast rikkalikust juurest- Toorast, mis on antud Iisraeli rahvale. Nad ei väida endid olevat “kadunud venna poeg”, millest on saanud selle kahe-koja liikumise MOTO. Ei ! Nad pigem ÜHINEVAD Iisraeliga nagu Rutt oma südames ja tegudega ühines Naomiga, tehes meeleparanduse tegusid ja tuues hüvitust kristlaste ja kristluse pattude eest, mida on tehtud Jeesuse Kristuse nimel juutide ja Iisraeli maa vastu.

Messiaanlik-apostellik- prohvetlik revolutsioon sündis 1993.a koos minu raamatu Juurte Tervendav Vägi ilmumisega, mis kutsus kristlasi parandama meelt asendusteoloogia hävitustöö ja tagajärgede pärast.

See rõhutab shabbati ja piibellike pühade ning Pühas Vaimus võitud Toora pidamise olulisust. Samuti alandlikku ja ohvrimeelset suhtumist juudi rahvasse, nähes temas vaimset ema Iisraeli ja mitte kui “meie vanemat venda”

Siis messiaanlikud juudid ja messiaanlikud paganad võivad saada ÜHEKS nagu Jeshua palvetas 2000 aastat tagasi. ÜKS UUS INIMENE, Messia tõeline ihu hakkab kuju võtma Tõe ja Armastuse Vaimu väes.

Pühitse neid tões: sinu sõna on tõde! Aga ma ei palu mitte üksnes nende eest, vaid ka nende (paganate) eest, kes nende sõna (juudi jüngrite sõna) kaudu usuvad minusse, et nemad kõik oleksid üks, nõnda nagu sina, Isa, minus ja mina sinus, et nemadki meis oleksid ja maailm usuks, et sa mind oled läkitanud. Johanan 17:17,20,21

Järgneb…

Sinu IIsraeli sõbrad ja mentorid,

Peapiiskop Dominiquae & rabi Baruch Bierman

Siioni pärast ma ei vaiki”. Jesaja 62:1

Saada oma ohvriannid:

  • Anneta online: https://kad-esh.org/donations/
  • Saada email panga rekvisiitide jaoks: kad_esh_map@msn.com
  • Helista meile USA-s 1-972-301-7087
  • Checks in USD, Canadian Dollars or British Pounds to be sent to Kad-Esh MAP Ministries, 52 Tuscan Way Ste 202-412, St Augustine, Florida 32092, USA
  • Western Unions & Money Grams addressed to: Hadassah Danielsbacka, 52 Tuscan Way Ste 202-412, St Augustine, Florida 32092, USA

VAATA hiiglased maal (Iisraelis), viies osa (ainult inglise keeles)

“Time to get rid of all the lies that separate us”, words from the song Key of Abraham written and sung by Archbishop Dominiquae Bierman. Join this final segment of the eye-opening teaching Giants in the Land, presented to participants on her yearly Uniting Nations for Israel Tour in the Holy Land.  Understand how the situations we see in the nations is like looking at a Goliath today and why victory seems impossible. Replacement Theology Christianity (where our beliefs and mindsets have actually been in rebellion to God for centuries) is unveiled — and you will be equipped to slay this giant in your own life!

IISRAELI RINGREISID 2019

Kutsume teid meiega ühinema Püha Maa tulevastel ringreisidel ja piibellikel tähtpäevadel Iisraelis!

Paasapüha UNIFY suursaatkonnas Jeruusalemma mägedel 17.-18. aprill 2019
Shavuot’i ringreis ja Püha tule konverents 7.-14. juuni 2019
Sukkot’i ringreis ja Piiblikool ratastel Iisraelis 10.-23. oktoober 2019
Ühinenud Rahvad Iisraeli Eest igaastane konverents Jeruusalemmas 13.-17. oktoober 2019

Lisateave:
https://kad-esh.org/category/israel-tours/
Or email us to tours@dominiquaebierman.com

NÄDALA RAAMAT:

Juurte tervendav vägi, autor Dr. Dominiquae Bierman (ei ole tõlgitud Eesti keelde)

Ma küsisin Adonai käest: “Miks on oluline kuulutada usu ja koguduse juudi juurtest?”

Ta vastas: “See on elu ja surma küsimus.” “Kogudus on nagu kaunis roos, mis on aiast ära lõigatud. Ta on olnud veega täidetud vaasis kaks päeva, aga kui teda kolmandal päeval tagasi mulda ei istutata, siis ta sureb.

Me oleme kolmanda päeva ja kolmanda aastatuhande lävel ning naasmine algsele apostellikule, piibellikule vundamendile ja usu heebrea juurtele on ELU ja SURMA küsimus ja see on lõpuaegade VÕTI ÄRKAMISEKS!

Saa Ühinenud Rahvad Iisraeli Eest liikmeks:

info@unitednationsforisrael.org
https://unitednationsforisrael.org/membership-options/

Saa Jeruusalemma suursaatkonna sõbraks

Ühine seitsmekümne õigega rahvaste seast, toeta Jeruusalemma suursaatkonda!

Seda saad teha $100 igakuise toetusega Ühinenud Rahvad Iisraeli Eest suursaatkonna toimimiseks Jeruusalemma mägedele, Püha linna lääne väravatel. www.unitednationsforisrael.org ja klikka aknal “donations” (annetused) või saada meile email info@unitednationsforisrael.org
https://unitednationsforisrael.org/et/annetused/
https://unitednationsforisrael.org/et/saatkond/

GRM Piiblikool

3 õppimise võimalust 

Kutsume teid õppima valides ühe alljärgnevatest võimalustest:

  1. Online individuaalõpe. Vali endale sobiv aeg ja liigu edasi omas tempos.  www.Kad-Esh.org  klikka aknal Piiblikool või võta meiega ühendust: info@Kad-Esh.org (eestikeelset võimalust ei ole. Tõlkija kommentaar)
  2. Osta endale piiblikooli materjalid, vaata ja õpi kodus iseseisvalt ja siis alusta GRM grupiga. See võimalus toimib hästi gruppide alustajatele või kogudustele või ka tervele perele ühisteks õpinguteks. Võta ühendust: info@Kad-Esh.org või mine kodulehele www.Kad-Esh.org ja siis klikka aknal Piiblikool (hetkel ei ole see leht veel täiesti eesti keelde tõlgitud. Tõlkija kommentaar)
  3. Online õpingud “konverentsi kõne” kaudu. See annab võimaluse paikapandud aegadel, kord nädalas olla ühises grupis teiste tudengitega interneti vahendusel. Eestikeelseks õppeks internet vahendusel palun võtke ühendust meili teel: ehalohmus1@gmail.com. Kes juba praegu teab, et on huvi õppida siis andke teada emailile: ehalohmus1@gmail.com.

https://www.grmbibleschool.com

GRM Piiblikooli kohustusliku kirjanduse nimekiri on muutunud!

Need 3 olulist raamatut on nüüd lisatud kohustusliku kirjanduse hulka (neid ei ole tõlgitud eesti keelde): The Woman Factor, Vision Negev and Restoration of Holy Giving. Üks uus raamat lisatakse igale kolmele tasemele. Kokku on kohustuslikku lugemist igal tasemel kolme raamatu asemel neli.

See muutus puudutab kõiki uusi õpilasi. Eelnevalt registreerinud ja juba alustanud õpilastele jõustuvad need muutused alates tasemest, kuhu praeguseks on jõutud.

GRM online individuaalõppe ja GRM grupiõppe online hind on $320.

Rohkema teabe jaoks palun võtta ühendust meie kodulehel: https://www.grmbibleschool.com/

Vaata meie viimaseid põnevaid õpetusi Facebook-is ja jaga neid edasi!

https://www.facebook.com/dominiquae.archbishop/