The Messianic Movement and the Coming Third Day Revival

Messiaanlik liikumine ja saabuv kolmanda päeva ärkamine, 3. osa


The Messianic Movement and the Coming Third Day Revival
Toora portsjon METZORA – Vayikra (3 Moosese) 14:1-15:33

Loo mulle, Jumal, puhas süda, ja uuenda mu sees kindel vaim! Ära heida mind ära oma palge eest ja ära võta minult ära oma Püha Vaimu! Psalm 51:12,13

Kolmanda päeva ärkamine kutsub meid tagasi pöörduma TEMA, juudi Messia Jeshua ja tänapäeva Iisraeli rahva, kes on rahvaste ema AUSTAMISE juurde! Jeshua kutsub meid maha panema oma relvad, oma valed ja ülbus, kõik riid ja otsida TEDA. Ainult TEMA võib meid taastada, kui me teeme teshuva (parandame meelt) kõigist isiklikest pattudest ja õpetuslikest valedest. Me PEAME TEDA OTSIMA.

(Lae alla tasuta booklet siin ( https://kad-esh.org/et/pood/kolmanda-paeva-arkamine-e-raamat/ )

The Messianic Movement and the Coming Third Day Revival

Messiaanlikud paganad ja Iisraeli maa

Mitte-juudi usklikel (paganate täisarvu tõotus ja potensiaalsed lammasrahvad) saab olema eriline side Iisraeli maaga, mis on Messia maa. Seega on Iisraeli maa nii öelda vaimne kodu miljonitele messiaanlikele mitte-juudi usklikele rahvaste seas, samamoodi nagu Rooma on vaimseks koduks enamus kristlastele ja eriti katoliiklastele. Ilmselgelt ei saa kõik katoliiklased nõuda endale Rooma kodanikuõigust. Sama võib öelda kõigi hispaanlaste järeltulijate kohta Ameerika Ühendriikides. Kujutage ette, kui kõik need järeltulijad nõuaksid endale õigust elada Hispaanias? Mina arvan, et kõik usklikud rahvaste seast peaksid tegema “vaimse alyah”, mis on vaimne tõusmine Jah (JHVH) pühale maale nagu Taevase Isa pojad ja tütred, juudi Messia Jeshua kaudu.

Mitte anastada juutide kohta nende maal, vaid austada Iisraeli Jumalat ja kaasaegset Iisraeli rahvast oma kohalolekuga. Nemad on samuti kutsutud õppima JHVH teid Tema maal ja taotlema JHVH soosingut ning leevendama Tema palet.

Nõnda ütleb JHVH Tsevaot (vägede): veel tuleb rahvaid ja paljude linnade elanikke, ja ühe linna elanikud lähevad teise juurde ning ütlevad: “Tulge, lähme leevendama JHVH palet ja otsima JHVH Tsevaot’i! Minagi lähen!” Ja paljud rahvad ning vägevad paganad tulevad Jeruusalemma otsima JHVH Tsevaot’i ja leevendama JHVH palet! Nõnda ütleb JHVH Tsevaot, neil päevil sünnib, et kümme meest igakeelsete paganate hulgast haaravad kinni Juuda mehe hõlmast ja ütlevad: “Meie tahame minna ühes teiega, sest me oleme kuulnud, et Elohim on teiega!” Sakarja 8:20-23

Pange tähele, et kui need paganad tulevad Iisraeli maale, siis on nad kutsutud “haarama kinni juudi hõlmast”. See tähendab lasta end juhtida Iisraeli uskliku poolt, kes kannab tsitsitit (kuuehõlma nurga külge seotud narmad, mis esindavad sõnakuulelikkust JHVH Toora juhistele. Vaata 4Ms 15).

Need ei ole ainult ortodoksi juudid vaid pigem messiaanlikud juudid, kes võivad õpetada rahvastele Toorat ilma RELIGIOONITA, kuid Püha Vaimu juhtimise ja võidmisega.

Aga viimseil päevil sünnib, et JHVH koja mägi seisab kindlana kui mägede tipp ja tõuseb kõrgemale küngastest ning kõik paganad voolavad ta juurde! Ja paljud rahvad lähevad ning ütlevad: “Tulge, mingem üles JHVH mäele, Jaakovi Elohimi kotta, et ta meile õpetaks oma teid ja et võiksime käia tema radu: sest Siionist väljub TOORA ja Jeruusalemmast JHVH sõna!”

Jesaja 2:2,3

(Vaata ka Sakarja 8 ja sakarja 14:16)

The Messianic Movement and the Coming Third Day Revival

Juutide jääk

Orjakaubanduse tõttu, mis levis juba vilistide ja foiniiklaste ajal, iidses Roomas ja Kreekas ja edasi islami levikul ja kristluse tulekul, segunesid paljud israeliidid ja judealased rahvastega ning kaotasid oma identiteedi.

See maailm on segunenud maailm. Peaaegu mitte kellelgi ei ole selle või teise etnilise grupi “puhast verd”, eriti läänemaailmas, kaasarvatud Euroopa ja Ameerika

Siiski, Iisraeli Jumal on jätnud endale jäägi äratuntavaid juute, kes ei kaotanud identiteeti vaatamata rängale tagakiusule eksiilis. Need on juudid, keda Tema hakkas äratama 19. sajandi lõpus, naasmaks koju pärast 2000 aastat pagendust ja nii sündis tsionistlik (sionistlik eesti keeles kasutusel) liikumine. See oli mitmete Piibli prohveteeringute täitumine (Hesekiel 36:24-28, Hesekiel 37, Jesaja 49, Jeremia 31, 32;36-44, Amos 9:11-15, Psalm 105:8-11).

Järgnevad kirjakohad võivad kirjeldada tsionistlikku liikumist, selle mõju pagendatud juutide naasmisele ja selle mõju rahvaste seas.

Palveteekonna laul. Kui JHVH tõi tagasi Tsioni vangid, siis olime nagu unenägijad! Siis oli meie suu täis naermist ja meie keel täis hõiskamist, siis öeldi paganrahvaste seas: “JHVH on neile suuri asju teinud!” Jehoova on meile suuri asju teinud, me oleme rõõmsad! Psalm 126:1-3

The Messianic Movement and the Coming Third Day Revival

Sefaradi juudid

Hispaania inkvisitsiooni poolt Hispaaniast välja saadetud juutide hulgas on esivanemate liin selgemini jälgitav, sest juudid elasid Hispaanias juba kuningas Shlomo (Salomon) ajal ja suurem osa neist ei sõlminud segaabielusid. Tagakius hoidis nad lahus. Neil oli valik keelduda katoliiklusesse pöördumast, kuid see tähendas kõige kaotamist. 1492. a hakkas ametlikult tegutsema katoliiklik Hispaania inkvisitsioon.

Converso (pöördunud) juudid

Need juudid, kes pöördusid katoliiklusesse, tegid seda enamasti surve ja julmuse all, mõned neist jätkasid abiellumist teiste converso juutidega, et hoida alal oma vereliin ja juudi usk. Paljusid teisi, keda nimetati “uueteks kristlasteks”, välditi niivõrd, et neil ei olnud võimalust abielluda “vanade kristlastega”, seega jäi neil üle abielluda teise samasuguse converso (pöördunud) juudist “uue kristlasega”

Lõpuks siiski paljud sõlmisid segaaabielusid mitte- juutidega ja jäid Iisraeli jaoks pikaks ajaks kadunuks kuni hiljutise ajani. Paljud converso juudid on taasleidmas oma identiteeti 500 aastat pärast Hispaania inkvisitsiooni.

On leitud inkvisitsiooni arhiive nende nimedega ja Hispaania võimud isegi väljastavad Hispaania passe igaühele, kes suudab tõestada oma sefaradi juudi päritolu.

Enamik neist pöördunuist ja nende järeltulijaist (umbes 60 miljonit neist) ei ole teadlikud oma juudi päritolust, kuigi mitmed neist järgivad kummalisi traditsioone ja kasutavad juudi-hispaania- latino keelelisi idioome. See on peatumatu liikumine, milles täitub hulgaliselt prohveteeringuid ja eriti järgnev

Ja vangiviidud, Iisraeli laste hulka kuulujad, pärivad kaananlastelt kuni Sareptani; ja Jeruusalemmast vangiviidud, kes on Sefaradis, pärivad Negevi linnad! Obadia 20

Sepharad on Hispaania. Ma usun, et mitmed ANUISIMIDE (sunniviisiliselt pöördunud) ja MARRANODE (tähendab siga hispaania keeles), KRÜPTO JUUTIDE (nad pidasid oma identiteeti salaja maaalustes tingimustes) ja CONVERSO JUUDID ärkavad oma juudi identiteedile, tunnevad ära nende juudi Messia katoliku-kreeka Jeesuse Kristuse asemel ja valitud jääk teeb alyah või naaseb oma esivanemate maale ning asustab Negevi kõrbe. See protsess on juba alanud ja jätkub.

Kuid need, kes jätkuvalt igatsesid Iisraeli maa järele, olid juudid, kes ei pöördunud kristlusesse. Nüüd olid nad kõikjal üle Euroopa ja Balkani ning nad pidasid tihedat sidet Iisraeli maaga, toetades tihti juudi kogukonda Jeruusalemma vanalinnas. Isegi kõige kohutavamate vallutuste ajal oli juute, kes jäid maale (Iisraeli).

Need on juudid, kes jäid juutideks vaatamata inkvisitsioonile, ristisõdadele ja shoale (natside holocaust). Need on need, kelle JHVH äratas, et tuua Iisraeli ning rajada kaasaegne Iisraeli riik 14. Mai 1948.

Kas need juudid vastavad kristluse evangeeliumi kutsele? Suures osas MITTE. Kristlus on neid taga kiusanud, aga nad jäid juutideks vaatamata kogu vastuseisule.

The Messianic Movement and the Coming Third Day Revival

Ühinenud Rahvad Iisraeli Eest

Messiaanlik-apostellik-prohvetliku liikumise eesmärgiks oli – Ühinenud Rahvad Iisraeli Eest rajamine

Ruti moodi messiaanlikud rahvad on sündinud ja nad seisavad või saavad seisma Iisraeli kõrval tingimusi esitamata, kuni täieliku tõotatud maa taastamiseni oma Elohimile. Mitte seepärast, et Ruti-rahvad liiguvad kõik ühtse massina Iisraeli (see oleks võimatu) või seepärast, et nad üritaksid “juute pöörata”, vaid seepärast, et nad “on temaga” rahvusvahelisel ja poliitilisel areenil ja vaimus. Nemad toetavad teda (Iisraeli) tingimusteta.

Kuid Rutt vastas: “Ära käi mulle peale, et ma sind maha jätaksin ja pöörduksin tagasi su juurest, sest kuhu sina lähed, sinna lähen ka mina, ja kuhu sina jääd, sinna jään minagi! Sinu rahvas on minu rahvas ja sinu Elohim on minu Jumal! Kus sina sured, seal tahan ka mina surra ja sinna maetagu mindki. JHVH tehku minuga ükskõik mida, ainult surm lahutagu mind ja sind!” Rutt 1:16,17

Need Ruti moodi rahvad ei varja juudi Messiat, vaid lasevad Temal särada kogu oma juudilikkuses ja aus läbi shabbatite, piibellike pühade ja rõõmupäevade, messiaanliku ülistuse, pühaduse, õiguse ja Iisraeli tingimusteta armastuse kaudu nagu Rutil oli Naomi vastu. Nad säilitavad oma rahvusliku identiteedi ja selle, mis on nende kultuuris jumalikku ja püha ning nad ühinevad juudi usklikega Iisraeli väärisõlipuus.

Igaüks neist õlipuu külge poogitud usklikest võib seista kaljupraos oma rahva pööramiseks sikk-rahvast lammas-rahvaks, rakendades piibellikku poliitikat

 1. Nende siseasjades vastavalt Piibli sotsiaalsetele ja moraalsetele juhistele, mis hõlmab endas Toora ja 10 käsku, elu pühadust, abielu vastavalt loomises paika pandud korrale mehe ja naise vahel, sotsiaalset õiglust vaeste , leskede, orbude ja nõrkade suhtes jne.
 2. Välispoliitilistes küsimustes, mis on Iisraeli ja JHVH maalepingut soosivad, mida Jah tegi Avrahami, Itshaki ja Jakoviga kuni 1000 sugupõlveni.
 3. Mitte ühinedes uue maailmakorra globalistliku ülevõtmise poliitikaga, vaid jäädes ustavaks Iisraeli Elohimile ja pannes kogu oma lootuse Temale.

UNIFY ON SIIN, ET JÄÄDA JA VALMISTADA TEE MESSIA NAASMISEKS JERUSHALAIM’I

Sel päeval hoiab JHVH poole palju paganaid ja nad saavad tema rahvaks! Ja mina asun sinu keskele ja sa hakkad mõistma, et JHVH Tsevaot on mind läkitanud sinu juurde! Ja JHVH võiab Juuda enesele pärisosaks pühal pinnal ning valib taas Jeruusalemma! Vaiki JHVH ees, kõik liha, sest tema tõuseb oma pühast asupaigast! Sakarja 2:15-17

Pöörates rahvaid lammas-rahvaiks üks inimene korraga paneb JHVH “valima taas Juuda oma pärisosaks”. Ta ilmutab ennast oma rahvale Ruti sarnaste usklike kaudu, kellest saavad lammasrahvad.

See saavutatakse,

Globaalse ümberharimise, telesaadete, Iisraeli ringreiside, Iisraeli eest võitluste kaudu igal areenil. Koguduste, kirikute ja valitsuste vabastamise kaudu religioosseist süsteemidest ja asendusteoloogiast. Juhtides usklikke kreeka Jeesuse Kristuse juurest juudi Messia Jeshua tundmisse, väljendades/näidates Tema Kuningriigi väge läbi armastuse ja pühaduse, millele järgnevad imeteod ja tunnustähed. Taastades Tsionis alguse saanud evangeeliumi, mida kuulutasid juudi apostlid 2000 aastat tagasi ja tuues need Head Sõnumid rahvasteni.

The Messianic Movement and the Coming Third Day Revival

UNIFY on eluasemeks kolmanda päeva ärkamisele

Kolmanda päeva ärkamine kutsub meid naasma TEMA, juudi Messia Jeshua juurde, et armastada ja AUSTADA juudi rahvast, tänapäeva Iisraeli, kes on rahvaste ema! Jeshua kutsub meid maha panama meie oma relvad, meie endi valed ja ülbus ning kõrkus, ja otsida üksnes Teda. Ainult TEMA võib meid taastada, kui me teeme TESHUVA (parandame meelt) kõigist oma isiklikest pattudest ja õpetuslikest valedest. Me peame OTSIMA TEDA. (Lae alla tasuta booklet siin. https://kad-esh.org/et/pood/kolmanda-paeva-arkamine-e-raamat/)

Selle lõpuaja valmivate lammasrahvaste armee varustuseks on:

 1. Video piiblikool GRM,
 2. Iga-aastane Iisraeli ringreis Piiblikool ratastel
 3. Rahvusvahelised konventsioonid
 4. Online konverentsid
 5. Piibellike pühade kogunemised ja reisid lisaks IIsraeli sukkoti ringreisile

Ühine lõpuaja armeega!

Saa Unify liikmeks toetades igakuiselt 25 USD liikmemaksuga, et toetada selle lõpuaja visiooni edendamist, mis toob ühtsuse Messia ihusse, ühe uue inimese, Iisraeli taastamise ja lammasrahvaste esiletuleku.

https://unitednationsforisrael.org/et/

Sign up to study on line with our accredited Israeli video Bible School GRM

www.grmbibleschool.com

See more inspiring and life changing books from Archbishop Dominiquae Bierman,

https://kad-esh.org/et/pood/

Come to Israel with us for the journey of your life and be equipped!

https://kad-esh.org/et/category/iisraeli-reisid/

Sinu Iisraeli sõbrad ja mentorid,

Peapiiskop Dominiquae & rabi Baruch Bierman

Siioni pärast ma ei vaiki”. Jesaja 62:1

The Messianic Movement and the Coming Third Day Revival

Me kutsume teid saatma Uue Piibelliku Aasta ja Paasapüha uudseviljaohvreid!

Austa JHVH’t oma varandusega ja uudseviljaga kõigest oma saagist, siis su aidad täituvad küllusega ja veiniaamid ajavad üle! Õpetussõnad 3:9-10

WATCH The First Tourists, Part Two

Where are we taking our information from – what is the source? This is the question that needs to be asked, as we all walk through life. Join us for Part 2 of this powerful teaching by Archbishop Dominiquae Bierman as she continues to challenge us through Holy Scriptures to always consider our source. Using the comparison of spies and tourists (as described in Joshua 2 and Numbers 13) we see a clear contrast between obtaining victory by believing the word of Yah or living in defeat with our circumstance-based “grasshopper mentality”.

IISRAELI RINGREISID 2019

Kutsume teid meiega ühinema Püha Maa tulevastel ringreisidel ja piibellikel tähtpäevadel Iisraelis!

Paasapüha UNIFY suursaatkonnas Jeruusalemma mägedel 17.-18. aprill 2019
Shavuot’i ringreis ja Püha tule konverents 7.-14. juuni 2019
Sukkot’i ringreis ja Piiblikool ratastel Iisraelis 10.-23. oktoober 2019
Ühinenud Rahvad Iisraeli Eest igaastane konverents Jeruusalemmas 13.-17. oktoober 2019

Lisateave:
https://kad-esh.org/et/category/iisraeli-reisid/
Or email us to tours@dominiquaebierman.com

NÄDALA RAAMAT:

Juurte tervendav vägi, autor Dr. Dominiquae Bierman (ei ole tõlgitud Eesti keelde)

Ma küsisin Adonai käest: “Miks on oluline kuulutada usu ja koguduse juudi juurtest?”

Ta vastas: “See on elu ja surma küsimus.” “Kogudus on nagu kaunis roos, mis on aiast ära lõigatud. Ta on olnud veega täidetud vaasis kaks päeva, aga kui teda kolmandal päeval tagasi mulda ei istutata, siis ta sureb.

Me oleme kolmanda päeva ja kolmanda aastatuhande lävel ning naasmine algsele apostellikule, piibellikule vundamendile ja usu heebrea juurtele on ELU ja SURMA küsimus ja see on lõpuaegade VÕTI ÄRKAMISEKS!

Saa Ühinenud Rahvad Iisraeli Eest liikmeks:

https://unitednationsforisrael.org/et/
https://unitednationsforisrael.org/et/liikmed/

Saa Jeruusalemma suursaatkonna sõbraks

Ühine seitsmekümne õigega rahvaste seast, toeta Jeruusalemma suursaatkonda!

Seda saad teha $100 igakuise toetusega Ühinenud Rahvad Iisraeli Eest suursaatkonna toimimiseks Jeruusalemma mägedele, Püha linna lääne väravatel. www.unitednationsforisrael.org ja klikka aknal “donations” (annetused) või saada meile email info@unitednationsforisrael.org

https://unitednationsforisrael.org/et/annetused/
https://unitednationsforisrael.org/et/saatkond/

GRM Piiblikool

3 õppimise võimalust

Kutsume teid õppima valides ühe alljärgnevatest võimalustest:

 1. Online individuaalõpe. Vali endale sobiv aeg ja liigu edasi omas tempos. www.Kad-Esh.org klikka aknal Piiblikool või võta meiega ühendust: info@Kad-Esh.org (eestikeelset võimalust ei ole. Tõlkija kommentaar)
 2. Osta endale piiblikooli materjalid, vaata ja õpi kodus iseseisvalt ja siis alusta GRM grupiga. See võimalus toimib hästi gruppide alustajatele või kogudustele või ka tervele perele ühisteks õpinguteks. Võta ühendust: info@Kad-Esh.org või mine kodulehele www.Kad-Esh.org ja siis klikka aknal Piiblikool (hetkel ei ole see leht veel täiesti eesti keelde tõlgitud. Tõlkija kommentaar)
 3. Online õpingud “konverentsi kõne” kaudu. See annab võimaluse paikapandud aegadel, kord nädalas olla ühises grupis teiste tudengitega interneti vahendusel. Eestikeelseks õppeks internet vahendusel palun võtke ühendust meili teel: ehalohmus1@gmail.com. Kes juba praegu teab, et on huvi õppida siis andke teada emailile: ehalohmus1@gmail.com.

https://www.grmbibleschool.com

GRM Piiblikooli kohustusliku kirjanduse nimekiri on muutunud!

Need 3 olulist raamatut on nüüd lisatud kohustusliku kirjanduse hulka (neid ei ole tõlgitud eesti keelde): The Woman Factor, Vision Negev and Restoration of Holy Giving. Üks uus raamat lisatakse igale kolmele tasemele. Kokku on kohustuslikku lugemist igal tasemel kolme raamatu asemel neli.

GRM online individuaalõppe ja GRM grupiõppe online hind on $320.

Rohkema teabe jaoks palun võtta ühendust meie kodulehel: https://www.grmbibleschool.com/

Vaata meie viimaseid põnevaid õpetusi Facebook-is ja jaga neid edasi!

https://www.facebook.com/dominiquae.archbishop/