My Queen Esther

Minu kuninganna Ester


Purim 2019\5779 eriväljaanne

My Queen Esther
Toora portsjon TZAV – Vayikra (3 Moosese) 6:1(8) – 8:36

Kuninganna Ester, Abihaili tütar, kirjutas juut Mordokai võimust, et kinnitada seda teist puurimikirja. Ester 9:29

Shabbat shalom armsad,

Selleks purimiks tahan teid õnnistada oma nägemusega kuninganna Estrist, juudi naisest Hadassast. Me loeme tihti piiblilugusid, aga meil jääb kahe silma vahele nende inimlik ja “maapealne” osa ning näeme tihti ainult kangelast või antud juhul kangelannat. Kohtume minu kuninganna Estriga!

Tema oli oma sugulase tütre Hadassa, see on Estri kasvataja, sest sellel ei olnud ei isa ega ema; see tütarlaps oli ilusa jume ja kauni välimusega; ja et ta isa ja ema olid surnud, siis oli Mordokai võtnud tema enesele tütreks. Ester 2:7

Esiteks on ta naine ja umbes 16. aastat vana. Ta on neitsi ja pole kunagi olnud mehega intiimsuhtes. Nagu kõik tesimelised on ka temal arvatavasti olnud unistus “rüütlist valgel hobusel”, kellesse ta ühel päeval armub ja kellega abiellub. Kindlasti ei olnud Pärsia kuningas üks tema väljavaateid! Lõppude lõpuks oli ta orb ilma mingi varanduseta. Niipalju kui me teame, ei olnud tal ema ega isa, õdesid ega vendi. Võimalik, et ta polnud oma vanemaid kunagi näinud, sest oli liiga väike kui nad surid. Olles viidud Juudamaalt pagendusse võis ka olla, et ta vanemad mõrvati Pärsia võimude poolt või surid siis, kui Jeruusalemm langes Babüloonia kätte veel enne Pärsia impeeriumit.

Piibel vaikib nende surma asjaolude kohta, kuid me teame, et orvuks olemine ei tee õnnelikuks. Kuigi Mordokaist sai väga hea asendus-isa, Hadassa olles samal ajal noor kasvav naine kõigi oma naisteasjadega, igatses kindlasti ema, kellele neid asju usaldada.

Võibolla ta kasvas üles üksildasena, teenides oma onu parimal võimalikul viisil.

Mulle näib, et Hadassa kannatas juba lapsepõlvest alates. Ta valis oma isade Jumala, Iisraeli Elohimi kartuse, teda lapsendanud onu Mordokai austuse ja positiivse ning alandliku ellusuhtumise kasuks. Selline mitte-ohvrimeelne suhtumine tõi Hadassa kuningakotta ja asetas ta Iisraeli rahva päästja positsiooni.

Ja kui nüüd kuninga käsk ja seadus sai teatavaks ja palju tütarlapsi koguti Suusa paleesse Heegai käe alla, siis võeti ka Ester kuningakotta Heegai käe alla, kes oli naistevalvaja.
Ester 2:8

My Queen Esther

Rääkides traumeerivatest sündmustest! Kujutage ette kõiki neid karjuvaid tüdrukuid, kes olid kinni võetud Pärsia sõdurite poolt, et viia neid luksuslikku vanglasse nimega “harem”, millest nad võibolla ei saanud KUNAGI naasta oma kodudesse. Võimalik, et nad olid alatiseks lahutatud oma perekonnast! Ja isegi juhul, kui kuningas ühe neist välja valiks, ei oleks asjad neiu jaoks palju paremad.

Väljavalitu peaks kuningaga armatsema, olenemata sellest, kas mees talle meeldib või mitte. Selle väljavalitu elu eesmärk oleks kuningale rõõmu valmistada millal iganes ta naist tahtis ja elada üksinduses teiste naiste-konkubiinide ja eunuhhide seas luksuslikus haaremis. See päev, mil need tütarlapsed kinni võeti kui “kaup” oli päev, mil nende unistused surid.

Kuningas võis aeg ajalt kutsuda igaühte neist ja see oli ka “parim” millele nad lootsid ja ehk isegi soovisid jääda rasedaks, et kasvatada üles oma enda kuningasoost last.

Ester ei teatanud oma rahvust ja päritolu, sest Mordokai oli teda keelanud seda teatamast.
Ester 2:10

Seega ei ole üllatav, et kui tuli aeg neil naistel kuninga juurde minna, pärast mitmeid kuid ettevalmistusi ja hinnaliste õlidega hooldusi, valis igaüks parimad riided, et kuningale muljet avaldada. Haaremis konkureerisid naisee kuninga soosingu pärast. See aga tundus mitte mõjutavat Hadassat, keda lapsendati paganliku nimega Ester. Ester on tuletatud Ishtarist, viljakusjumalannast, kuid sellel on ka heebrea tähendus “varjatud”. Tõepoolest varjaski ta oma juudi identiteeti nagu onu Mordokai oli targalt soovitanud. Ester kuulas endiselt oma onu sõna, kuigi oli temast kaugel. See näitab, et tal oli painduv, õpetatav ja kuulekas süda ja see näitab ka julgust. Julgust mängida osa rollis, mida ta ei plaaninud. Julgust usaldada oma JHVH-d kartva onu juudi tarkust ja õpetust.

Kui nüüd Estri, Mordokai sugulase Abihaili tütre, kelle Mordokai oli võtnud enesele tütreks, kord tuli minna kuninga juurde, siis ei palunud ta midagi muud kui seda, mida kuninga kammerteener Heegai, naistevalvaja, soovitas; aga Ester leidis armu kõigi silmis, kes teda nägid. Ester 2:15

Ester oli arvatavasti ainus, kes loobus haaremis oma “õigustest”. Enne otsustavat hetke, enne kuninga juurde minemist andis ta oma õigused riideid valida haaremi eunuhhile. Kuulekus, alandlikkus ja õpetatavus tõid talle soosingu naiste ülevaataja silmis. Ta erines teistest, sest ei üritanud võistelda välises ahvatluses vaid soovis proffesionaalset nõu kuninga poolt ülevaatajaks määratud eunuhhi käest. Hadassa diskreetsus, alandlik vaim, positiivne ja tark käitumine olid nüüd “pakitud” õigesse pakendisse, olles rõivastatud ja ehitud nii, nagu see kuningale kõige rohkem meeldis!

My Queen Esther

Huvitav, millised need rõivad võisid olla? Kas pigem peitvad või paljastavad? Läikivad ja säravad või tagasihoidlikes toonides? Kas ta kandis kõrvarõngaid kullast, hõbedast või teemanditest? Kiri vaikib nendest detailidest. Üks asi meenus mulle, et arvatavasti ei kandnud ta tüüpilisi “juudi naise” riideid. Võimalik, et enamus juutide silmis nägi ta välja nagu “paganlik rüve naine”, kes läheb kuninga juurde ja kelle riietel on Pärsia paganlikud sümbolid. Aga see oli see, mida ülevaataja soovitas, kes tundis kuningat hästi.

Ja kuningas armastas Estrit enam kui kõiki teisi naisi, ja Ester leidis tema ees armu ja heldust enam kui kõik teised neitsid; ta pani temale kuningliku krooni pähe ja tegi ta Vasti asemel kuningannaks. Ester 2:17

Ma ei saa hoiduda mõtlemast oma elule, kui mul tuli panna selga piiskopi ja peapiiskopi riietus, mis ei näinud välja juutlik, vaid pigem katoliiklik. Aga see oli mida minu “eunuhh” Püha Vaim minult nõudis, et ma mängiksin oma rolli paljudele päästeks! Ma imetlen kuninganna Estrit, et ta ei lasknud inimeste kartusel või religioossusel peatada tema jumalikku missiooni, millest ta tol ajal midagi veel ei teadnud.

Ta lihtsalt järgis juhiseid. Ja tõepoolest, kuningas oli rahul! Rahul tema riietega ning rahul tema ilu ja iseloomuga. Võimalik, et see oli armastus esimesest silmapilgust kuninga jaoks! Küsimus on selles, mis see Estri jaoks oli? Kas ta meeldis talle? Oli ta veetlev? Kas ta oli õrn? Pärast kõike seda oli kuningas ju ainus mees, keda ta kunagi intiimselt oli tundnud.

Ester ei olnud teatanud oma päritolu ja rahvust, nagu Mordokai teda oli keelanud, ja Ester tegi Mordokai käsu järgi, nagu siis, kui ta oli tema kasvandik. Ester 2:20

Kui ma jätkan oma kuninganna Estri lugu, tahaksin puudutada tema kalduvust järgida oma inimlikku tahet. Kuigi ma kiidan tema õpetatavust ja kuulekust, mis tõi talle soosingu kuningapalee juhatajate ja kuninga enda silmis, siiski on naise loomuses valdkond, mis ei tulnud talle kasuks. See on arvatavasti põhjuseks, miks kuningas temast tüdines ega kutsunud enese juurde tervelt kuu aja jooksul. Estrist oli saanud unustatud kuninganna. Võib-olla oli ta liiga alluv, liiga armas ja kuningas vajas kedagi põnevamat. Mulle tundub, et see passiivsus pani ta olukorraga leppima selle asemel, et kuninga kiindumuse eest võidelda. Ta muutus oma passiivsuses mugavaks ja rahuldus vähemaga kui tal oleks võinud olla luksuslikus haaremis teiste naiste hulgas, kes olid samas kitsikuses. Ma suudan siin isegi märgata depressiooni või heitumust.

Kui Mordokai sai teada kõik, mis oli sündinud, siis käristas Mordokai oma riided lõhki, riietus kotiriidesse ja tuhka, läks linna keskele ning kisendas valjusti ja kibedasti. Ester 4:1

Äkitselt tema mugav, üksildane ja unine maailm ning kuninglik meelelahutus lasti õhku ärevate uudiste kaudu. Tema armastatud ja austatud onu Mordokai oli võitlemas hävingu dekreediga, millele kirjutas alla kuningas! Ta oli tuhas ja tolmus kui kuulis, et kuninga kuri nõunik- agaglane Haaman, ühe Iisraeli vihatuima vaenlase järeltulija, oli veennud kuningat juudid hävitada! See oli häda ja hävingu päev ja silmapiiril ei paistnud mingit päästet, mis oleks kuninga pitserisõrmusega alkirjastatud käsu suutnud tühistada!

Aga Ester ütles Hatakile ja käskis teda Mordokaile öelda: “Kõik kuninga sulased ja kuninga maade rahvad teavad, et igaühe jaoks, olgu see mees või naine, kes kutsumata läheb kuninga juurde siseõue, on ainult üks seadus: ta peab surema; või olgu siis, kui kuningas sirutab oma kuldkepi tema poole, et ta võib jääda elama. Aga mind ei ole kutsutud juba kolmkümmend päeva, et võiksin minna kuninga juurde!” Ester 4:10-11

Ester ei tulnud siiski välja oma mugavustsoonist ja passiivsusest, sest ta ei tahtnud enam kannatada. Ta oli piisavalt kannatanud kui juudist vang, pagendusse saadetu, vaeslaps, röövitud naine, keda nüüd ka kuningas oli juba 30 päeva tõrjunud. Kas lõhnab siin “ohvrimeelsuse” või kibestumise järele? Kõigi kangelaste ja kangelannade eludes on hetki, mil palju on liiga palju ja kui tuntakse, et ei suuda endast enam rohkem anda. See on inimlik ja oluline hetk. See on otsustamise ja määratlemise hetk. Otsused, mida sel hetkel tehakse määravad tulevikusündmusi. Kas kuninganna Ester tõuseb üles kui kuninganna või jääb vangiks, endiseks orvuks?

Mordokai käskis Estrile vastata: “Ära mõtle, et sa kuningakojas paremini pääsed kui kõik muud juudid! Sest kui sa sel ajal tõesti vaikid, tuleb juutidele abi ja pääste mujalt, aga sina ja su isa pere hukkute! Ja kes teab, kas sa mitte ei olegi just selle asja pärast pääsenud kuninglikku seisusesse?”Ester 4:13,14

Mordokai teadis kuidas rääkida oma armastatud õetütrega, keda ta oli üles kasvatanud. Ta tundis naist paremini kui naine iseenast. Ta noomis teda viisil nagu ainult tema oskas! Ta rääkis “tema Hadassaga”, selle vapra juudi naisega, ta rääkis naisele usust ja südametunnistusest ja naine vastas nii nagu juuditar Hadassa pidi vastama! Ta oli olnud liiga kaua Ester- Ishtar- Varjatud, aga nüüd oli aeg tõusta üles oma juudilikkuses! Kas nüüd või mitte kunagi!

Siis Ester käskis Mordokaile vastata: “Mine kogu kokku kõik Suusas leiduvad juudid ja paastuge minu pärast; kolm päeva ärge sööge ega jooge ei öösel ega päeval. Minagi paastun oma ümmardajatega nõnda. Ja siis ma lähen kuninga juurde, kuigi see pole seaduspärane. Aga kui ma hukkun, siis hukkun!” Ester 4:15,16

Heites kõrvale kogu hirmu, sest see oli elu ja surma küsimus, võttis ta kokku kogu julguse ja kasutas oma juhipositsiooni ja autoriteeti käskides kõigil juutidel ja oma teenijannadel koos temaga paastuda!

Kui kuningas nägi kuninganna Estrit õues seisvat, siis leidis too armu tema silmis ja kuningas sirutas Estri poole kuldsaua, mis tal käes oli; siis Ester astus ligi ja puudutas saua otsa.
Ester 5:2

My Queen Esther

Ta oli strateegiline mõtleja, tal oli plaan ja keegi ei saanud teda enam peatada. Hadassa ja Ester said lõpuks ÜHEKS! Tema juudilikkus tegi koostööd tema usu ja kuningliku positsiooniga, mis suutis tuua esile suurima saavutuse, mida ükski mees või naine oli iganes saavutanud. Ta võis päästa hävingust terve juudi rahva ja saada tõeliseks kuningannaks istudes kõrvuti kuningaga tema enda troonil. Ta võis tõusta haaremi hägususest trooni vastutuse valgusse. Ta oli endiselt riietatud Pärsia kuninglikesse riietesse, kuid samas täis Iisraeli Elohimi vaimu, et saada Pärsia riigi kaasvalitsejaks ja tema onust saaks kuninga nõuandja amaleklase Haamani asemel.

Ta alistas praktiliselt üksi amaleki võimu ja päästis Iisraeli väljasuremisest! Kui ei oleks olnud kuninganna Estrit, Messia Jeshua ei oleks sündinud Juuda suguharust ja Taaveti kojast, prohveteering ei oleks täitunud ja paganad ei oleks kunagi saanud osa päästest ja lunastusest! Ilma selle ühe juudi naise kõikevõitva julguseta ja kuulekuseta oleks võibolla terve maailm olnud hukule määratud!

Saatan on üritanud Iisraeli hävitada, et rahvad ei saaks osa päästest. Endiselt üritab ta Iisraeli hukutada, et Messia ei naaseks Jeruusalemma!

Siis ütles kuningas Ahasveros kuninganna Estrile ja juut Mordokaile: “Vaata, ma olen andnud Haamani koja Estrile ja ta ise on puusse poodud, sellepärast et ta tahtis pista oma käe juutide külge! Ester 8:7

Elagu kuninganna Ester! Sind on ikka veel vaja selle põlvkonna jaoks!

Rõõmsat purimi püha kõigile, kes armastavad Iisraeli ja Iisraeli Messiat!

Just sellise aja/asja jaoks nagu see. Ester 4:14

Sinu IIsraeli sõbrad ja mentorid,

Peapiiskop dr. Dominiquae ja rabi Baruch Bierman

Siioni pärast ma ei vaiki. Isaiah 62:1

Saada oma purimi annid ja õnnista Iisraeli:

  • Donate online: https://kad-esh.org/donations/
  • Email us at kad_esh_map@msn.com for bank details
  • Call us in the USA 1-972-301-7087
  • Checks in USD, Canadian Dollars or British Pounds to be sent to Kad-Esh MAP Ministries, 52 Tuscan Way Ste 202-412, St Augustine, Florida 32092, USA
  • Western Unions & Money Grams addressed to: Hadassah Danielsbacka, 52 Tuscan Way Ste 202-412, St Augustine, Florida 32092, USA

VAATA hiiglased maal (Iisraelis), neljas osa

IISRAELI RINGREISID 2019

Kutsume teid meiega ühinema Püha Maa tulevastel ringreisidel ja piibellikel tähtpäevadel Iisraelis!

Paasapüha UNIFY suursaatkonnas Jeruusalemma mägedel 17.-18. aprill 2019
Shavuot’i ringreis ja Püha tule konverents 7.-14. juuni 2019
Sukkot’i ringreis ja Piiblikool ratastel Iisraelis 10.-23. oktoober 2019
Ühinenud Rahvad Iisraeli Eest igaastane konverents Jeruusalemmas 16.-19. oktoober 2019

Lisateave:
https://kad-esh.org/category/israel-tours/
Or email us to tours@dominiquaebierman.com

Selle nädala raamat:

Lammasrahvad, autor Dr. Dominiquae Bierman (tõlgitud Eesti keelde. Soovi korral võtke ühendust ehalohmus1@gmail.com või tel 5110868)

Jeshua eraldab rahvaid määratledes, kes on sikud ja kes lambad vastavalt nende suhtumisele Iisraeli ehk millised on need lammasrahvad, kes pärivad igaviku koos Temaga ja kes on sikurahvad, kes lähevad igavesse hävingusse

Book of the Week:

Saa Ühinenud Rahvad Iisraeli Eest liikmeks:
info@unitednationsforisrael.org
https://unitednationsforisrael.org/membership-options/

Saa Jeruusalemma suursaatkonna sõbraks

Ühine seitsmekümne õigega rahvaste seast, toeta Jeruusalemma suursaatkonda!

Seda saad teha $100 igakuise toetusega Ühinenud Rahvad Iisraeli Eest suursaatkonna toimimiseks Jeruusalemma mägedele, Püha linna lääne väravatel. www.unitednationsforisrael.org ja klikka aknal “donations” (annetused) või saada meile email info@unitednationsforisrael.org
https://unitednationsforisrael.org/et/annetused/
https://unitednationsforisrael.org/et/saatkond/

GRM Piiblikool

3 õppimise võimalust

Kutsume teid õppima valides ühe alljärgnevatest võimalustest:

  1. Online individuaalõpe. Vali endale sobiv aeg ja liigu edasi omas tempos. www.Kad-Esh.org klikka aknal Piiblikool või võta meiega ühendust: info@Kad-Esh.org (eestikeelset võimalust ei ole. Tõlkija kommentaar)
  2. Osta endale piiblikooli materjalid, vaata ja õpi kodus iseseisvalt ja siis alusta GRM grupiga. See võimalus toimib hästi gruppide alustajatele või kogudustele või ka tervele perele ühisteks õpinguteks. Võta ühendust: info@Kad-Esh.org või mine kodulehele www.Kad-Esh.org ja siis klikka aknal Piiblikool (hetkel ei ole see leht veel täiesti eesti keelde tõlgitud. Tõlkija kommentaar)
  3. Online õpingud “konverentsi kõne” kaudu. See annab võimaluse paikapandud aegadel, kord nädalas olla ühises grupis teiste tudengitega interneti vahendusel. Eestikeelseks õppeks internet vahendusel palun võtke ühendust meili teel: ehalohmus1@gmail.com. Kes juba praegu teab, et on huvi õppida siis andke teada emailile: ehalohmus1@gmail.com.

https://www.grmbibleschool.com

Tutvu meie viimaste põnevate õpetustega ja täiustustega Facebook-is ja jaga neid edasi!

https://www.facebook.com/dominiquae.archbishop/