What is a dav

Mis on davka kõndimine


What is a davka walk
Toora portsjon VAYELEH – Devarim (5 Moosese) 31:1-31:30

Minu sõnum heebrea kalendri 5780. aastaks ja Jom Hakippurim’iks

Aga shalomi Jumal tallab varsti saatana teie jalge alla. Jeshua Messia arm olgu teiega! Aamen. Roomlastele 16:20

Ma olen valinud DAVKA elu- elu, mis teeb kõike sihilikult, olenemata asjaoludest.

DAVKA tähendab heebrea keeles:

Kindlaks jäämist oma plaanile, ideele, visioonile ja missioonile SIHILIKULT või KIUSTE, eriti kui kõik on teie vastu. Nii oleme meie, juudi rahvas vaatamata paljudele tagakiusamistele ellu jäänud. Nii on iisraellastest saanud kõige vastupidavamad inimesed maailmas ja IKJ on tugev armee, kuigi väiksem kui paljudel teistel suurriikidel.

Mida raskemaks elu meie jaoks muutub, seda rohkem me tantsime ja laulame. Egiptuses, mida rohkem nad meid rõhusid, seda rohkem me paljunesime. Vaatamata rõhumisele armastasid abikaasad üksteist ja sünnitasid rohkem lapsi. Orjuse kibeda masenduse asemel jätkasid nad elu nautimist ja DAVKA levimist!

Aga mida rohkem nad neid rõhusid, seda rohkem neid sai ja seda laiemale nad levisid; ja Iisraeli laste ees hakati hirmu tundma. 2 Moosese 1:12

DEVEK, millest sõna DAVKA on tuletatud, tähendab LIIMI.

Kui me käime DAVKA, siis oleme liimitud ja fokuseeritud eesmärgile. Meid ei saa teelt eemale viia.

What is a davka walk

Aga me teame, et neile, kes Jumalat armastavad, kõik ühtlasi heaks tuleb, neile, kes tema kavatsuse järgi on kutsutud. Roomlastele 8:28

Seda tähendab Roomlaste 8:28- jätkake oma kurssi, kleepuge ja keskenduge oma eesmärgile kõige kiuste. Ärge lubage asjaoludel teid paremale või vasakule kallutada teades, et kõik ebaedu möödub peagi ja kuidagi hakkavad “kõik” asjad teie heaks tööle. Isegi saatan kuulub nende kõigi hulka. Ehkki ta on vastane, kes üritab meie elusid laastada, aga kui me raskustele ja isegi tragöödiatele vaatamata käime DAVKA õnnistatud, õnnelikku, tervet, õitsvat ja rõõmustavat teed töötab kõik, mida ta meie vastu teeb, ainult teie ja minu tugevdamiseks.

Varas ei tule muu pärast kui varastama ja tapma ning hukkama. Mina olen tulnud, et neil oleks elu ja kõike ülirohkesti! Johannese 10:10

What is a davka walk

Nii nagu kotkad lendavad kõige paremini vastutuules, nii ka mina ja sina, kui kõnnime DAVKA sihilikult! Nii nagu Iisraeli esindav naine Ilmutusraamatu 12. ptk lendas kõrgemale, kui 7-pealine punane lohe üritas teda tappa.

Ja naisele anti kaks suure kotka tiiba, et ta lendaks kõrbe oma paika, kus teda toidetakse aeg ja ajad ja pool aega eemal mao palge eest. Ilmutuse 12:14

Püüa vastutuuli ja lenda kõrgemale! Usu davka (sihilikult) JHVH’t ja kõiki tema tõotusi. Naerata davka, kui su süda puruneb. Kiida Teda davka, kui soovid surra. Teeb teistele head davka kui arvad olevat usu inimkonda kaotanud. Armasta davka kui oled just olnud kõrvale tõrjutud, tantsi davka kui sooviksid hoopis kurbusesse vajuda. Iga ususammuga, mille astud keset ebaõnne, purustad sa mao pea.

Ja ma tõstan vihavaenu sinu ja naise vahele, sinu seemne ja tema seemne vahele, kes purustab su (mao) pea, aga kelle kanda sa salvad!” 1 Moosese 3:15

Sinu Israeli sõbrad ja mentorid

Peapiiskop Dominiquae ja rabi Baruch Bierman

Archbishop Dominiquae and Rabbi Baruch Bierman

Saatke oma uudseviljad trompetite või shofari‘de (soofarid) pühaks:

  • Anneta online: https://kad-esh.org/et/annetused/
  • Pangaandmete jaoks Ameerikas saada meile email: kad_esh_map@msn.com
  • Helista meile USA-s 1-972-301-7087
  • Checks in USD, Canadian Dollars or British Pounds to be sent to Kad-Esh MAP Ministries, 52 Tuscan Way Ste 202-412, St Augustine, Florida 32092, USA
  • Western Unions & Money Grams addressed to: Hadassah Danielsbacka, 52 Tuscan Way Ste 202-412, St Augustine, Florida 32092, USA

Vaata: Juudi juured Jeshuas

Peapiiskop Dominiquae Biermani sõnum Tema kuningriigi tulekust, mida ta jagas PNG-s jätkub. Jeshua lepitusohver vabastas meid teenima Teda vaimus ja tões, kiites ja ülistades kuningate kuningat. Mõistke, kuidas jõuda tagasi oma usu 1. sajandi vundamendi juurde, hävitades kõik asendusteoloogia poolt kaasa toodud valed, et käia Tema aus.

Tule õppima GRM’i – messiaanlik, apostellik ja prohvetlik piiblikool otse Iisraelist!

www.grmbibleschool.com

Hakka Ühinenud Rahvad Iisraeli eest liikmeks:

https://unitednationsforisrael.org/et/

Ühine 70 õigega rahvaste seast!

Toeta Jeruusalemma suursaatkonna toimimist Jeruusalemma mägedel igakuise maksega $100. Klikka alloleva lingi menüüs aknale “annetused” (donations), valides summaks $100 või saada meile email: info@unitednationsforisrael.org

https://unitednationsforisrael.org/et/annetused/

https://unitednationsforisrael.org/et/saatkond/

Nädala raamat: Lammasrahvad

On aeg võita rahvaid! Õpi kuidas sinu rahvast võib saada lammasrahvas, üks inimene korraga!
https://kad-esh.org/et/pood/lammas-rahvad/

Vaadake Facebookist, mida on meil uut!

https://www.facebook.com/dominiquae.archbishop/