Non-Negotiables #4 – My Israel

Mitteläbiräägitavad #4 – Minu Iisrael


Non-Negotiables #4 – My Israel
Toora portsjon BO – Shemot (2. Moosese) 10:1-13:16

Vaiki JHVH ees, kõik liha, sest tema on tõusnud oma pühast asupaigast! Sakarja 2:17

Shabbat shalom armsad!

See on eelmise nädala sõnumi jätk, kuigi sissejuhatus on sama.

Kui valmistusin meie globaalseks UNIFY veebikonverentsiks ja otsisin Jumalalt prohvetlikku sõna selle kohtumise jaoks, ütles Ruahh (Vaim) mulle “mitteläbiräägitavad”. See oli “rema” sõna tema tahte kohta Kolmanda Päeva Ärkamise uueks ajastuks, mille JHVH käskis mul vabastada shavuoti päeval 31. mail 2020\5780.

Kõigeväeline töötab etappide kaupa. Ta saadab oma ilmutuse valguse, et hajutada pettusi, müüte ja pimedust, kuid kui inimesed ei võta kuulda, siis järgnevad tõsised hoiatused ja lõpuks ütleb ta: “Nüüd on küllalt, ei mingeid kompromisse enam!” Prohvetid on mehed või naised, kes lubavad JHVH-l nende kaudu rääkida. Pean ennast “kõlariks”, kes lihtsalt edastab allika häält või heli. Nii nagu helivõimendussüsteemil ei ole iseenda häält, pole ka tõelisel prohvetlikul teenistusel oma heli ega sõna. JHVH (Jumala) prohveti sõnad peavad lähtuma Kõigeväeliselt. Nii, nagu raadio või muusikaplaat ei saa ise valida selle kaudu edastatavat muusikat, kõnet ja heli, ei tohiks ka prohvet Püha Vaimu tsenseerida.

Jumala iga sõna on selge, tema on kilbiks neile, kes otsivad kaitset temalt! Ära lisa midagi tema sõnadele, et ta ei võtaks sind vastutusele ja sina ei jääks valelikuks! Õpetussõnad 30:5-6

Tõelised prohvetid ja prohvetlikud astjad peavad surema iseendale ja oma arvamustele, et edastada kedagi teist ja mitte iseennast. Olen seda teinud oma teenimise aja viimased 30 aastat. Olen püüdnud rääkida, laulda, palvetada ja edastada seda, mida ma kuulen Kõigeväelist ütlevat. Mõnikord ei meeldi inimestele see, mida ma ütlen, aga mõnikord nad lausa armastavad seda, kuid minu jaoks ei ole tähtsust sellel, kuidas inimesed sellesse suhtuvad. Olen huvitatud ainult ühele isikule meeldimisest ja üritan olla võimalikult täpne, et korrata seda, mida ma Jumalalt kuulen ning toetada neid sõnu paljude Piibli kirjakohtade ja ajaloolise tausta mõistmisega. Mõnikord hakkan lihtsalt kirjutama või rääkima ja tema sõna voolab minust välja. Ta ütles mulle prohvetliku sõna „mitteläbiräägitavad” ja andis seejärel allpool oleva viiest punktist koosneva loetelu.

 1. MINU NIMI
 2. MINU MOADIM
 3. MINU TOORA
 4. MINU IISRAEL
 5. MINU MAA

Need viis ülalmainitud on teemad, mille üle Kõigeväeline Iisraeli Jumal ei nõustu läbi rääkima ega lähe kompromissile. Ta on kindel, et kõik need saavad lõplikult taastatud ja ei aktsepteeri nende kohta ühtegi poliitiliselt korrektset argumenti. Aeg on otsa saanud ja ta ootab, et tema rahvas ja kõik inimesed täidaksid Elohimi jumalikku tahet. Sellel pole midagi pistmist teie ega minu tunnetega. Sellel pole midagi pistmist mugavusega, aga sellel kõigel on pistmine tema jumaliku tahtega kõigi asjade taastamiseks. Ta on pühendunud oma sõnale.

Sellepärast parandage meelt ja pöörduge, et teie patud kustutataks, et hingamiseajad tuleksid Issanda palgest ja et ta läkitaks teie jaoks määratud Messia Jeshua, keda taevas peab pidama enesele selle ajani, mil oma kohale asetatakse kõik, mis Jumal on rääkinud kõigi oma pühade prohvetite suu kaudu maailma ajastust alates. Apostlite teod 3:19-21

Non-Negotiables #4 – My Israel

Minu Iisrael

Ma ütlen nüüd: ega nad ole komistanud selleks, et langeda? Ei sugugi mitte! Vaid nende eksimise läbi tuleb pääste paganaile, et paganad teeksid neid kadedaks. Roomlastele 11:11

Üks peamisi Messia IDENTITEEDIVARGUSE ja asendusteoloogia õpetusi on valele rajatud väide, justkui oleks kirik Iisraeli välja tõrjunud või asendanud. Paljudes vanades kirikutes oli silmapaistvasse kohta asetatud kahe naise kujud. Üks kujudest oli kuninglik ja võimukas naine, kandes uhkelt ülestõstetud peas krooni ja teine kujutas vaest, viletsat ja alistunud langetatud peaga naist. Kuninganna esindas “kiriku võidukäiku” “võidetud sünagoogi” üle või kristlasi, kes triumfeerisid murtud ja alandatud juutide üle.

Kristluse arusaama kohaselt, pärast neljandal sajandil Nikaia kirikukogul toimunud kiriku lahutamist usu juudi juurtest, oli Iisrael igavesti neetud. Jutlustajad kuulutasid pidevalt massidele, et kirik on pärinud kõik Jumala poolt Iisraeli rahvale antud õnnistused ja juudid on pärinud kõik needused. Antisemitism oli siis ja on siiani üks kiriku ja paljude uskkondade peamisi doktriine. “Me oleme Iisrael,” ütlevad paljud kristlased ülbelt; “Me oleme Jumala Iisrael ja kuna vana Iisrael ei tundnud ära Jeesuse Kristuse esimest tulemist, siis oleme nüüd meie, pagankristlased, pärinud lepingu ja kõik selle õnnistused.” Kuid ometi on Jumal Piiblis väga selgelt öelnud, et ta ei riku kunagi oma lepingut Iisraeliga. Ta võib teda karistada ja korrale kutsuda, kuid ei hävita kunagi lõplikult, ei jäta teda maha ega lakka pidamast ennast Iisraeli jumalaks.

Aga sina, mu sulane Jaakob, ära karda, ütleb JHVH, ja Iisrael, ära ehmu! Sest vaata, ma päästan sind kaugelt ja sinu soo nende vangipõlvemaalt! Jaakob tuleb tagasi ning elab rahus ja muretult, ilma et keegi hirmutaks! Sest mina olen sinuga, ütleb JHVH, et sind päästa! Sest ma teen lõpu kõigile rahvaile, kelle sekka ma sind olen pillutanud! Aga sinule ma ei tee lõppu: ma karistan sind õiglaselt, aga hoopis karistamata ma sind küll ei jäta! Jeremia 30:10–11

Rahvad tulevad ja rahvad lähevad, kuid iga rahvas, kes tõuseb Iisraeli vastu, saab otsa, aga Iisrael jääb alles igavesti.

Ometi süüakse kõik, kes sind söövad, ja kõik, kes sind rõhuvad – viimne kui üks läheb vangi; kes sind rüüstavad, saavad rüüstatavaiks, ja kõik, kes võtavad sind saagiks, ma annan saagiks! Sest ma tahan lasta kasvada sulle korba ja teha sind terveks su haavadest, ütleb JHVH, sellepärast et sind on nimetatud hüljatuks: “Siion, kellest ükski ei hooli!” Nõnda ütleb JHVH: vaata, ma pööran Jaakobi telkide vangipõlve ja ma halastan tema eluasemete peale; linn ehitatakse üles oma rusuhunnikule ja palee asub seal, kus see peab olema! Neist kostab tänulaul ja rõõmsate hääl! Ma teen nad paljuks ja nad ei vähene, ma teen nad auväärseiks ja neid ei halvustata! Siis on ta pojad nagu muistegi ja ta kogudus seisab kindlana mu ees! Ja ma karistan kõiki ta piinajaid! Jeremia 30:16–20

Non-Negotiables #4 – My Israel

See oli enamiku kristlaste jaoks tohutu šokk, kui Iisrael taassündis oma maal 14. mail 1948 pärast seda, kui natside Shoa (holokaust) oli juudi elanikkonna peaaegu täielikult hävitanud, mõrvates üle kuue miljoni inimese. Vaatamata suurema osa Euroopa juudi kogukondade ja sünagoogide hävitamisele (terved külad pühiti maapinnalt) tõusis see “Võidetud sünagoog” nagu fööniks Auschwitzi, Birkenau, Treblinka, Sobibori tuhast ja paljudest teistest koonduslaagritest. Need olid tõelised ellujääjad, need juudi luukered, kes olid kaotanud kõik sellele vihkamist täis režiimile. See oli kulminatsiooniks kõigile kristluse doktriinidele, mida oli õpetatud aastate jooksul pärast Constantinust ja Nikaia kirikukogu. Hitler ütles: „Ma teen Jumala tahet,” kes (Hitler) nimetas Martin Lutherit “geeniuseks” selle eest, et viimane oli oma raamatus “Juutidest ja nende valedest” andnud juhised juutide karmiks kohtlemiseks”. (Süss ja Luther)

Nii katoliku kui protestantlikud kirikud on põlvkondade vältel juudivaenulikust ideoloogiast läbi immutatud. See jätkub paljudes usuringkondades tänapäevani. Soovin, et saaksin teile öelda, et see on möödas, kuid see pole veel möödas. Internetis on pidevalt postitusi antisemiitlikest sündmustest, mis on toime pandud nende poolt, kes tunnistavad end ühel või teisel viisil olevat kristlased.

Hiljuti mõrvas New Jerseyst pärit rühmitus “mustad heebrealased” külmavereliselt juute, kes tähistasid oma rabi eramajas juutide püha hanukkat. See rühmitus väitis, et nemad on tõelised heebrealased ja mitte need juudid, kes väidetavalt tapsid Kristuse ja väärivad surma. See ehmatas paljusid inimesi, et kuidas saab selline asi juhtuda 21. sajandi USA-s. Mind ei üllata see sugugi, sest see deemonlik võim on peidus paljude kirikute ja konfessioonide õpetustes. Ja ometi ütleb Iisraeli Jumal oma Pühakirjas korduvalt, et Iisrael on tema valitud rahvas igavesti ja ta ei pea silmas kirikut ega ühtegi kristlikku rahvast.

Hiljuti, koroonaviiruse või Covid 19 pandeemia ajal, tõstis valgenahaline baptisti pastor Floridas Iisraeli vastu kohutavaid süüdistusi öeldes, et koroonaviiruse põhjustasid iisraellased. Me nimetame seda “veresüü laimuks”. See tähendab juutide ja antud juhul kogu Iisraeli riigi süüdistamist kuritegudes, mida nad ei pannud toime, õhutades sellega rahvamasse Iisraeli vihkama. Veel üks antisemiitlik pastor ja ringhäälinguorganisatsioon USA-s ütles, et koroonaviirus on Jumala poolt juutidele mõeldud karistus Jeesuse mittejärgimise eest. (Laimuvastane Liiga/Anti-Defamation League)

Nõnda ütleb HVH, kes on pannud päikese valguseks päeval, kuu ja tähtede korrad valguseks öösel, kes liigutab merd, selle lained kohama – JHVH Tsevaot (vägede) on tema nimi: kui need korrad nihkuksid mu palge eest, ütleb JHVH, siis lakkaks ka Iisraeli sugu alatiseks olemast rahvas mu palge ees! Nõnda ütleb JHVH: kui peaks saama mõõta taevaid ülal ja uurida maa aluseid all, siis hülgaksin ka mina kogu Iisraeli soo kõige selle pärast, mis nad on teinud, ütleb JHVH! Jeremia 31:35–37

Peame taastama Messia juudi identiteedi, et kirikus oleks selge vahe nende vahel, kes aktsepteerivad teda juudina ning õnnistavad ja toovad hüvitust loomulikule tänapäeva Iisraelile ja juudi rahvale, ning nende vahel, kes jätkavad väidet, et nemad on tõeline Iisrael ja Lähis-Idas paiknev tänapäeva Iisrael on võlts-riik, mille kodanikud väärivad surma.

Paljude petetud kristlaste elu ripub juuksekarva otsas. Kiriku varastatud identiteedi taastamine Iisraeli romaniseeritud anastajast Ruti-sarnasesse õlipuu külge poogitud kogudusse (see, kes liitub Iisraeliga juudi Messia Jeshua vere kaudu), on võti rahvaste päästmiseks ja lõpuaja ärkamiseks.

JHVH Elohim, Iisraeli Jumal, on tõotanud, et tema leping Iisraeliga on igavene. Ta ei ole kuskil ütelnud, et ta asendab Iisraeli kirkuga. Tegelikult on ta hoopis ütelnud, et kirik/kogudus peab saama külge poogitud või liituma Iisraeliga, mitte teda asendama.

Kui nüüd okstest mõned on ära murtud ja sina, kes olid metsõlipuu, oled jätkatud nende asemele ja oled ühes nendega osa saanud õlipuu mahlakast juurest, siis ära kiitle okste vastu. Ja kui sa kiitled, siis mõtle, et sina ei kanna juurt, vaid juur kannab sind. Sina ehk ütled nüüd: “Oksad on ära murtud, et mind külge jätkataks!” Õige küll! Uskmatuse pärast on nad ära murtud; aga sina püsid usu läbi. Ära saa omas meeles suureliseks, vaid karda! Sest kui Jumal ei säästnud loodud oksi, ega ta sindki säästa. Roomlastele 11:17–21

Paganate apostel, rabi Shaul, kellel oli ka rooma kodanikunimi Paulus, hoiatas paganaid, et nad ei suhtuks kunagi ülbelt juutidesse ega arvaks, et võivad anastada nende koha. Tema hoiatus oli väga tõsine, sest ta ütles paganatele, et nende ülbitsemine loodud juudi-Iisraeli okste vastu võib paganatele maksma minna igavese pääste. Kui palju oksi on Jumal õlipuu küljest ära murdnud romaniseeritud Kristuse kummardamise pärast, kes vihkab Iisraeli rahvast? Kui paljud on pääste-õlipuu küljest ära murtud juutide vihkamise, neisse ülbelt suhtumise ja kogu Iisraeli rahva asendamist kirikuga õpetavate doktriinide pärast?

Rabi Shaul hoiatas ka ehitamise eest millisele tahes teisele alusele, peale ainsa, Iisraelile tõotatud Messia Jeshua, võitud juutide kuninga ja päästja. Kuid asendusteoloogia oma viiepealise koletisega on kiriku õpetusse läbipõimunud kuni tänapäevani, ehitades pidevalt paganlikule rooma alusele ja vundamendile, mis kasvatab antisemitismi.

Sest teist alust ei või keegi panna kui see, mis juba on pandud, see on Jeshua Messia!

Aga kui keegi sellele alusele ehitab hoone kullast, hõbedast, kalliskividest, puust, heintest, õlest, siis saab igaühe töö avalikuks; sest selle teeb selgeks Adonai päev, sest see saab tules ilmsiks ja tuli ise katsub läbi igaühe töö, missugune see on. Kui kellegi töö, mis tema sellele alusele on ehitanud, jääb püsima, siis ta saab palga; aga kui kellegi töö põleb ära, siis ta saab sellest kahju; kuid tema ise pääseb, aga ometi otsekui läbi tule. 1 Korintlastele 3:11–15

Non-Negotiables #4 – My Israel

Kui mitmed pastorid on ohus, et nende raske töö põleb ära JHVH kohtumõistmise tules asendusteoloogia ja avaliku või varjatud antisemitismi tõttu? Kaasaminek selle petliku teoloogiaga, mis väidab, et kirik asendas Iisraeli on ohtlik ja seda juurutatakse armukadeduses, mille viljadeks on mõrvad.

Ja tema ütles: “Mis sa oled teinud? Sinu venna vere hääl kisendab maa pealt minu poole!

Aga nüüd ole sa neetud siit maa pealt, mis oma suu on avanud, su venna verd sinu käest vastu võttes! Kui sa harid maad, siis see ei anna sulle enam oma rammu! Sa pead maa peal olema hulkur ja põgenik!” 1 Moosese 4:10–12

Kain oli kade Aabeli peale ning selle asemel, et armukadedusest meelt parandada, ta läks ja tappis oma venna. Kui sa vaatad ülevalt alla Iisraeli ja juutide peale, varjates vaimset üleolekut ja arvates, et kirik on parem kui Iisrael või on Iisraeli asendanud, siis mõtle kaks korda järele, et Kõigeväeline ei hävitaks kirikut kiriku järel, uskkonda uskkonna järel. Sest Iisraeli Jumal ütles, et temal on kättemaksupäev riiu eest Iisraeliga. Sel päeval ei piisa sinu uskkondliku tunnistuse näitamine selleks, et pääseda tema kohtumõistmise eest.

Sest see on JHVH kättemaksupäev, tasumisaasta riiu eest Siioniga! Jesaja 34:8

Pea meeles, et kohus algab alati kõigepealt Jumala kojast.

Sest aeg on kohtul alata Jumala kojast; kui see aga algab kõigepealt meist, missugune ots ootab neid, kes ei ole sõnakuulelikud Jumala evangeeliumile? 1 Peetruse 4:17

Siin on hea uudis, üks juut suri sinu eest ja tema nimi on Jeshua. Siiski, kui inimesed jätkavad tema loomuliku perekonna, Iisraeli rahva alavääristamist, kellega Kõigeväelisel on igavene leping, võib temast saada vaenlane.

Sest nõnda ütleb JHVH Tsevaot (vägede JHVH) pärast seda, kui ta au mind läkitas paganate juurde, kes teid riisusid, sest kes puudutab teid (Iisraeli rahvas), see puudutab tema silmatera: Sakarja 2:12

Non-Negotiables #4 – My Israel

Aabrahami võti

Siis ma õnnistan neid, kes sind õnnistavad, nean need, kes sind neavad, ja sinu nimel õnnistavad endid kõik suguvõsad maa peal! 1 Moosese 12:3

Iisrael ei ole “vanem vend”, vaid rahvaste vaimne ema. Meie suhe emaga peaks erinema meie suhtest oma venna ja õega.

Ma tutvustan sulle Aabrahami võtit. See on jumalik võti, mis võib avada või sulgeda õnnistuse ja pääste värava üksikisikutele, peredele ja tervetele rahvastele. See Aabrahamile, Itshakile ja Jaakovile antud võtme printsiip kordub läbi terve Piibli.

Iisrael on ainus rahvas, kellega universumi Jumal tegi lepingu ja see on nii kuni tänaseni. Kõik õnnistused paganrahvaile tulevad läbi Iisraeli rahva, algsete Aabrahami, Itshaki ja Jaakovi järeltuijate, kellel on leping Loojaga. Jumala ainus leping on tehtud Aabrahamiga, tema järeltuleva sooga ja kõigi nendega, kes:

 • Ühinevad Iisraeliga juudi Messia kaudu
 • Õnnistavad Iisraeli

Vaata, päevad tulevad, ütleb JHVH, mil ma teen Iisraeli sooga ja Juuda sooga uue lepingu… vaid leping, mille ma teen Iisraeli sooga pärast neid päevi, ütleb JHVH, on niisugune: ma panen nende sisse oma Toora ja kirjutan selle neile südamesse; siis ma olen neile Jumalaks ja nemad on mulle rahvaks! Jeremia 31:31, 33

See kirjakoht viitab Uuele Lepingule. Paganad liituvad selle lepinguga juudi Messia Jeshua vere läbi. Jumal ei ole kohustatud õnnistama ühtegi teist rahvast, kes ei ole poogitud Iisraeli väärisõlipuu külge ja ei õnnista Iisraeli. Need on ainsad rahvaste õnnistamise tingimused. Kas nad on head Iisraeli vastu või ei ole? Kas nad käivad Iisraeli Jumala seadustes, nagu antud juudi rahvale või mitte?

See on võti rahvaste päästeks ja õnnistuseks. See võti läks kaduma peaaegu 1700. aastat tagasi, aga nüüd on leitud ja saab taastatud. Kui selle funktsioon on täielikult taastatud, siis järgneb paganrahvaste päästeletulek ja ainult seejärel saame pakkuda Isale palju lammasrahvaid!

Siis ma õnnistan neid, kes sind õnnistavad, panen vande alla need, kes sind neavad, ja sinu nimel õnnistavad endid kõik suguvõsad maa peal! 1 Moosese 12:3

Vaatame seda kirjakohta heebrea algkeeles.

Sõna õnnistus on siin brahha. Tegusõna levarehh sama sõna brahha juurest tähendab “kuulutada elavat sõna, headust, soosingut, tervist, edu ja jõukust kellegi üle”. Selles õnnistuses on palju imelisi ja positiivseid asju ja võimalusi, mis toovad suurt rõõmu, õnne, terviklikkust, õitsengut, küllust, viljakust ja kordaminekuid (5Ms 28:1-14)!

Selle sõna juurest pärineb ka sõna berehh, mis tähendab heebrea keeles “põlv”. See salm ümbersõnastatult oleks selline:

“Mina (Iisraeli Jumal) painutan oma kuningliku põlve, et üles tõsta ja soosida neid, kes laskuvad põlvili ja alanduvad, et austada, kaitsta ja teha head minu Iisraeli rahvale” (1Ms 12:3a).

JHVH Tsevaot, vägede Isand, universumi Jumal, maa ja taeva Looja on oma eksimatu ja muutumatu sõna kaudu ennast pühendanud oma kuningliku põlve painutamisele, et õnnistada, soosida ja ülendada neid, kes end alandavad ning põlvitavad Iisraeli ülendamiseks ja austamiseks! Kui nad seda ei tee, kohustub Kõigeväeline sama pühendumisega neid needma.

“Ma nean need, kes sind neavad,” 1 Moosese 12:3b

Selles salmis on kaks heebreakeelset tegusõna needmise kohta. Üks nendest on klala ja teine on meera. Klala tuleb sõnast kal, mis tähendab “kerge”. See needus on määratud neile, kes suhtuvad Iisraeli ja juudi rahvasse kergelt või hoolimatult, ega austa neid kui Jumala valitud rahvast. Jumal kasutab sama tegusõna nende kohta, kes neavad oma isa ja ema.

Kes neab oma isa või ema, seda karistatagu surmaga. 2 Moosese 21:17

Need, kes ei austa oma vanemaid, surevad! Kergekäeline suhtumine vanematesse, nende mõnitamine, nende juhiste eiramine või lugupidamatus nende suhtes toob inimese ellu halbu olukordi. Jumal võrdleb Iisraeli lapsevanemaga, emaga, rahvaste emaga. Ta kutsub riike ja rahvaid üles teda emana austama. Jumal käsib meil austada oma vanemaid isegi nende ebatäiuslikkuses, sest sellest sõltub meie elu!

Sa pead austama oma isa ja ema, nõnda nagu JHVH, su Jumal, sind on käskinud, et su päevi pikendataks ja et su käsi hästi käiks sellel maal, mille Jehoova, su Jumal sulle annab!

5 Moosese 5:16

Kui me ei alandu, austades oma vanemaid isegi nende ebatäiuslikkuses, ei lähe meil hästi. Kui me suhtume neisse kergekäeliselt (kal-klala), saab meid kätte needus või häving (meera). Kõigeväelise jaoks on Iisrael rahvaste ema. Ema, kes andis inimkonnale Piibli, Messia ja head sõnumid (evangeeliumi). Ilma Iisraelita ei oleks päästet ühegi rahva jaoks, samamoodi nagu ilma inimese loomuliku emata ei saa inimene sündida. Ainuüksi sellest piisab, et austada, tänada ja pidada lugu oma emast isegi tema ebatäiuslikkuses. Ta andis sulle elu! Iisrael andis elu kõigile rahvastele. Messia on juut ja pääste tuleb juutidelt.

Teie kummardate, mida te ei tea; meie kummardame, mida me teame, sest pääste tuleb juutidelt. Johannese 4:22

Meera tähendab „kuulutada kellegile hävingut”. Sellele järgnevad mitmed halvad asjad, mis põhjustavad ahastust, leina, haigusi, segadust, kaotust, puudust, pankrotti, üksindust, riidu, hülgamist, mõttetust, hirmu, läbikukkumist, terrorit ja täielikku hävingut. (5Ms 28:14-68)

Pange tähele, et Jumal seob mõlemad (õnnistus ja needus) väljaõeldud sõna kuulutamisega või sõna rääkimisega. Algusest peale on kõik loodud Elohimi väljaõeldud, kuulutatud sõna kaudu.

Alguses lõi Elohim taevad ja maa. Ja maa oli vormitu ja paljas ja pimedus oli sügavuse peal ja Elohimi Vaim hõljus vete kohal. Ja Elohim ütles: “Saagu valgus!” Ja valgus sai. Genesis 1 Moosese 1:1–3

Non-Negotiables #4 – My Israel

Iisrael on igavesti valitud Jumala rahvas ja ükski kirik või uskkond ei saa teda asendada või välja tõrjuda rahvaste vaimset ema. Iisraelilt tuleb Piibel, Messia, rõõmusõnum (evangeelium) ja juudi apostlid, kes läkitati rahvaste juurde. Iisrael võib vahel langeda, võib vahel käituda nagu uskmatu pagan, aga Iisraeli Jumal on alati jätnud järele ustava jäägi ning taastab selle, et Iisrael võiks olla pea-lammasrahvaks, kellele kõik teised rahvad järgnevad.

Rahvad, kuulge JHVH sõna ja kuulutage kaugeil saartel ning öelge: “Tema, kes pillutas Iisraeli, kogub teda ja hoiab teda nagu karjane oma karja!” Jeremia 31:10

Hõiska ja rõõmutse, Siioni tütar, sest vaata, ma tulen ja asun su keskele, ütleb JHVH!

Sel päeval hoiab JHVH poole palju paganaid ja nad saavad tema rahvaks! Ja mina asun sinu keskele ja sa hakkad mõistma, et JHVH Tsevaot (vägede Jahve) on mind läkitanud sinu juurde!

Ja JHVH võiab Juuda enesele pärisosaks pühal pinnal ning valib taas Jeruusalemma!

Vaiki JHVH ees, kõik liha, sest tema tõuseb oma pühast asupaigast! Sakarja 2:14–17

Vale, et kirik asendas Iisraeli, on takistanud kristlikke rahvaid saamast lammasrahvaiks, kes ühinevad Iisraeli Jumalaga, austades Iisraeli rahvaste emana, mitte teda asendades. Tema kohtuotsus koputab nüüd iga kristliku rahva väravale ja nii isiklik kui ka rahvuslik või riiklik meeleparandus on kohustuslik, kui tahame näha ärkamist ja ülemaailmset päästet. Messiasse uskuv inimene armastab ja austab valitud Iisraeli rahvast ja Jeshua enda vendi, kes on juut. Kui me taastame tema juudi identiteedi, siis jääb antisemitism minevikku ja Messia pruut tõuseb kogu oma hiilguses.

Nende kristlaste jaoks, kes ei võta vastu seda pakilist sõnumit, jääb üle vaid oodata kohtuotsust.

Rahvad, astuge ligi kuulma, ja rahvahõimud, pange tähele! Kuulgu maa ja need, kes seda täidavad, maailm ja kõik, kes seal võrsuvad! Sest JHVH’l on raev kõigi rahvaste ja viha kõigi nende väehulkade vastu: ta on pannud need vande alla, ta on andnud need tappa! Sest see on HVH kättemaksupäev, tasumisaasta riiu eest Siioniga! Jesaja 34:1,2,8

Minu palve on, et paljud parandaksid meelt ja saaksid Iisraeli kaitsjateks neil väga ohtlikel lõpuaegadel.

Meeleparanduse palve vabanemiseks vaenulikkusest Iisreli vastu

Taevane Isa, ma palun sinu andestust selle eest, et olen varjanud enda sees valet, justkui oleks kirik asendanud ja välja tõrjunud Iisraeli. Ma mõistan nüüd, et olin valel teel, ja et see pettus on juurdunud ohtlikku armukadedusse. Ma hülgan täielikult asendusteoloogia ja kiriku õpetuse, mille kohaselt on kirik astunud Iisraeli asemele. Tänan, et vabastad mind kõigist needustest, mis saavad osaks neile, kes suhtuvad Iisraeli kergekäeliselt, on ülbed tema vastu ja kahjustavad tema reputatsiooni. Palun õpeta mulle, kuidas Iisraeli austada kui rahvaste ema ja kuidas tuua hüvitust väärtegude ja pattude eest, mida kristlased on teinud selle kohutava asendusteoloogia pettuse pärast. Jeshua nimes. Aamen!

Sinu Iisraeli sõbrad ja mentorid
Peapiiskop Dominiquae ja rabi Baruch Bierman

Archbishop Dominiquae Bierman and Rabbi Baruch Bierman

Vaata: Mitteläbiräägitavad #4 – Minu Iisrael

Oma ohvriandide saatmiseks:

 • Interneti kaudu: https://kad-esh.org/et/annetused/
 • Pangaülekande jaoks saada meile e-kiri kad_esh_map@msn.com
 • Helista meile USA-s 1-972-301-7087
 • Checks in USD, Canadian Dollars or British Pounds to be sent to Kad-Esh MAP Ministries, 52 Tuscan Way Ste 202-412, St Augustine, Florida 32092, USA
 • Western Unions & Money Grams addressed to Hadassah Paloma Danielsbacka, 52 Tuscan Way Ste 202-412, St Augustine, Florida 32092

Vaata viimast õpetust: Võitlus Jeruusalemma pärast – 1. osa

Õpi tundma usu juudi juuri

Sul ei ole vajadust õppida enam üheski teises piiblikoolis. GRM piiblikool on nagu pesumasin, mis puhastab ja valmistab sind ette avastama 1. sajandi tõde ning juhib edasi Siionis alguse saanud evangeeliumi juurde, mille kaudu on paljud vabaks saanud.

Registreeru ja alusta õpingutega (inglise keeles) →

Eestikeelseks õppeks palun saada e-kiri aadressile: estonia@unitednationsforisrael.org

Liitu uue antisemitismi vastase asjaga

Avasta oma Messia identiteet, taastades tema identiteet juudina, mitte roomlasena. Peapiiskop Dominiquae Biermani uus raamat „Identiteedivargus” ja GRI veebikursus võidab antisemitismi, näidates sinule Messia tõelist juudi identiteeti. Sa õpid käima 1. sajandi väes ja võidmises!

Telli nüüd ja hakka õppima →

Lugejatelt:

Ma tahan öelda, et olen saanud palju olulisi teadmisi, mis on seotud kirikuajaloo, identiteedivarguse, kogu juudi rahva ajaloo ja antisemitismiga: see raamat on uskumatult rikas! Tõeline teabe- ja ilmutuse allikas. Kiitus Jumalale! ~ François Foisil, France

Seda, peapiiskop Biermani raamatut lugedes, avastab lugeja šokeerivaid tõdesid, mida ajaloolased ja teoloogid on põlvkondade kaupa varjanud. See raamat on nagu tsunami, mis paiskab esile ilmutusi meie minevikust, olevikust ja JHVH rahva tulevikust.

~ Peapiiskop Lawrence Langston, Th.D. Ph.D., USA

Imed ja tunnustähed olid algkoguduse seas tavalised, kuid see vägi varastati usklikelt. Kuidas? Muutes meie Isanda identiteeti. See identiteedivargus on selles läbimurderaamatus paljastatud ja selgelt välja toodud. Raamat avab silmad ja vastab paljudele küsimustele, taastades meie tõelise usu aluse, mis anti juudi Messia Jeshua jüngritele. ~ Reverend Debra Barnes, USA

Telli nüüd →

* Juurdepääs kursusele kaasneb raamatuga ainult siis, kui raamat on tellitud veebilehe kaudu
https://www.against-antisemitism.com/et/

Liitu meie uue Telegrammi kanaliga ja ole kursis peapiiskop Dominiquae Biermani uute videote ja õpetustega:

https://t.me/dominiquaebierman

Hakka meie Youtube kanali tellijaks!

Vaata peapiiskop Dominiquae Biermani viimaseid saateid ja hakka Ühinenud Rahvad Iisraeli eest Youtube kanali tellijaks!

Meie Youtube kanal →

GRM prison

Toeta meie vanglateenistust!

Oleme avanud USA-s vanglateenistuse, mida juhib rabi Baruch Bierman ja GRM piiblikooli grupi UCI vanglas Floridas. Sammhaaval juhatatakse kinnipeetavaid Siionis alguse saanud evangeeliumi juurde ja me oleme näinud nende elus palju imesid! Kui rabi Baruch külastab neid vanglas, naaseb ta alati teadetega tervenemistest ja elu muutustest. Jahve on avanud meile võimsa ukse!

Oleme valmis saanud GRM Piiblikooli platvormil, mis võimaldaks kõigil Ameerika vanglasüsteemi kinnipeetavatel tahvelarvuti kaudu õppida. Kutsume sind üles toetama seda olulist teenistust palvete ja annetustega, et laiendada jõupingutusi juudi Messia Jeshua tutvustamiseks kogu USA vanglasüsteemile!

Annetuse saatmisel kirjuta palun kommentaaridesse: “Vanglateenistus

Anneta veebilehel →

Loe rohkem →

Liitu Ühinenud Rahvad Iisraeli eest liikumisega!

Sind on kutsutud olema Estriks Iisraeli jaoks. Ole osa peatamatust jõust, et seista oma rahvaga Iisraeli eest!

Liitu Ühinenud Rahvad Iisraeli eest liikumisega →

Ühine 70 õigega rahvaste seas!

Hakka Ühinenud Rahvad Iisraeli eest eriliseks partneriks, toetades armastuse anniga 100 USD kuus. Klikka allolevaile linkidele või saada meile e-kiri rohkemate võimaluste jaoks: info@unitednationsforisrael.org

Liitu nüüd →