Non-Negotiables #5 – My Land

Mitteläbiräägitavad #5 – Minu maa


Non-Negotiables #5 – My Land
Toora portsjon BESHALAH – Shemot (2. Moosese) 13:17-17:16

“Vaiki JHVH ees, kõik liha, sest tema on tõusnud oma pühast asupaigast!” Sakarja 2:17

Shabbat shalom armsad!

Järg kirjale “Mitteläbbiräägitavad” #4.

Kui valmistusin meie globaalseks UNIFY veebikonverentsiks ja otsisin Jumalalt prohvetlikku sõna selle kohtumise jaoks, ütles Ruahh (Vaim) mulle “mitteläbiräägitavad”. See oli “rema” sõna tema tahte kohta Kolmanda Päeva Ärkamise uueks ajastuks, mille JHVH käskis mul vabastada shavuoti päeval 31. mail 2020\5780.

Kõigeväeline töötab etappide kaupa. Ta saadab oma ilmutuse valguse, et hajutada pettusi, müüte ja pimedust, kuid kui inimesed ei võta kuulda, siis järgnevad tõsised hoiatused ja lõpuks ütleb ta: “Nüüd on küllalt, ei mingeid kompromisse enam!” Prohvetid on mehed või naised, kes lubavad JHVH-l nende kaudu rääkida. Pean ennast “kõlariks”, kes lihtsalt edastab allika häält või heli. Nii nagu helivõimendussüsteemil ei ole iseenda häält, pole ka tõelisel prohvetlikul teenistusel oma heli ega sõna. JHVH (Jumala) prohveti sõnad peavad lähtuma Kõigeväeliselt. Nii, nagu raadio või heliplaat ei saa ise valida selle kaudu edastatavat muusikat, kõnet ja heli, ei tohiks ka prohvet Püha Vaimu tsenseerida.

“Jumala iga sõna on selge, tema on kilbiks neile, kes otsivad kaitset temalt! Ära lisa midagi tema sõnadele, et ta ei võtaks sind vastutusele ja sina ei jääks valelikuks!” Õpetussõnad 30:5-6

Tõelised prohvetid ja prohvetlikud astjad peavad surema iseendale ja oma arvamustele, et edastada kedagi teist ja mitte iseennast. Olen seda teinud oma teenimise aja viimased 30 aastat. Olen püüdnud rääkida, laulda, palvetada ja edastada seda, mida ma kuulen Kõigeväelist ütlevat. Mõnikord ei meeldi inimestele see, mida ma ütlen, aga mõnikord nad lausa armastavad seda, kuid minu jaoks ei ole tähtsust sellel, kuidas inimesed sellesse suhtuvad. Olen huvitatud ainult ühele isikule meeldimisest ja üritan olla võimalikult täpne, et korrata seda, mida ma Jumalalt kuulen ning toetada neid sõnu paljude Piibli kirjakohtade ja ajaloolise tausta mõistmisega. Mõnikord hakkan lihtsalt kirjutama või rääkima ja tema sõna voolab minust välja. Ta ütles mulle prohvetliku sõna „mitteläbiräägitavad” ja andis seejärel allpool oleva viiest punktist koosneva loetelu.

 1. MINU NIMI
 2. MINU MOADIM
 3. MINU TOORA
 4. MINU IISRAEL
 5. MINU MAA

Need viis ülalmainitud on teemad, mille üle Kõigeväeline Iisraeli Jumal ei nõustu läbi rääkima ega lähe kompromissile. Ta on kindel, et kõik need saavad lõplikult taastatud ja ei aktsepteeri nende kohta ühtegi poliitiliselt korrektset argumenti. Aeg on otsa saanud ja ta ootab, et tema rahvas ja kõik inimesed täidaksid Elohimi jumalikku tahet. Sellel pole midagi pistmist teie ega minu tunnetega. Sellel pole midagi pistmist mugavusega, aga sellel kõigel on pistmine tema jumaliku tahtega kõigi asjade taastamiseks. Ta on pühendunud oma sõnale.

“Sellepärast parandage meelt ja pöörduge, et teie patud kustutataks, et hingamiseajad tuleksid JHVH palgest ja et ta läkitaks teie jaoks määratud Messia Jeshua, keda taevas peab pidama enesele selle ajani, mil oma kohale asetatakse kõik, mis Jumal on rääkinud kõigi oma pühade prohvetite suu kaudu maailma ajastust alates.” Apostlite teod 3:19-21

Non-Negotiables #5 – My Land

Minu maa

“Maad ärgu müüdagu igaveseks, sest maa on minu päralt; sest te olete ju võõrad ja majalised minu juures!” 3 Moosese 25:23

Koroonaviirus järgib sama mustrit, mida kirjeldab Valge Maja korrespondent William Koenig oma raamatus Silmast silma, kus ta näitab 127. ebapiibelliku Iisraeli-vastase poliitika põhjustatud sündmust, kui vastust maa jaotamist ja kahe riigi lahendust pooldavatele USA valitsuse lepetele. Kõigil neil juhtudel leiavad USA-s 24 tunni jooksul aset kohutavad katastroofid või tormid, mis toovad kaasa miljardeid dollareid mahanduskahju ja inimelu kaotusi. Mõned neist on üldtuntud sündmused, nagu näiteks 9/11 ja orkaan Katrina, mis tabasid Ameerikat 24 tunni jooksul pärast seda, kui USA valitsus võttis endale kohustuse toetada Palestiina lahendust Iisraeli jaotamise või Iisraeli asunduste väljajuurimise osas (nagu näiteks Gush Katif Gasa’s).

Pastor Sam Rohreri vestlussaates Stand in the Gap today (“Seisa täna müüripraos”) oli paasapüha õhtul, 8. aprillil 2020, külalisesinejaks Bill Koenig. Ta mainis järgmist:

28. jaanuaril 2020 esitas president Donald Trump Lähis-Ida arengukava, mida ta nimetas „sajandi tehinguks”. Ta tutvustas ka kaarti, milles määratleti tema kava kohaselt Iisraeli piirid. Sellel kaardil oleks 70% Juuda ja Samaaria piibellikust maast läinud Palestiina riigile.

Mõned tunnid pärast Iisraeli jaotamise rahuplaani esitlust tabas Miamit Richteri skaala 7,7-magnituudine maavärin.

28. jaanuar 2020, kell 16:04 EST / uuendatud 28. jaanuar 2020, kell 20:15 EST

Autor: Janelle Griffith nbcnews.com

Teisipäeval tabas Kuubast lõunas ja Jamaicast loodes võimas 7,7 magnituudine maavärin, teatas USA Geoloogiakeskus. Maavärinat oli tunda Miamis ja politsei sõnul evakueeriti linnas mitu hoonet.

Järgneva 24 tunni jooksul seisis USA administratsioon silmitsi küsimusega, mida teha seoses 31. detsembril 2019. aastal Wuhanis, Hiinas avastatud koroonaviiruse pandeemiaga. 30. jaanuaril kuulutas Maailma Terviseorganisatsioon haiguspuhangu rahvusvaheliseks hädaolukorraks, mis oli vaid kaks päeva pärast Iisraeli jaotamise rahuplaani esitamist 28. jaanuaril 2020, mille võttis Iisraeli poolt vastu Iisraeli peaminister Benjamin Netanyahu.

Samal ajal kinnitasid EL ja rahvusvaheline üldsus korduvalt oma poolehoidu Iisraeli maa jaotamise plaanidele. Nad nõudsid Iisraeli naasmist 1967. aasta Kuuepäeva sõja eelsetele piiridele. Rahvusvaheline üldsus nõudis tõotatud maa piiride uut määratlemist, kuigi Iisraeli Jumal oli need piirid juba tuhandeid aastaid tagasi paika pannud.

Koroonaviiruse pandeemiast sai kohtuotsus terve maailma üle, mis pani karantiini suurema osa maailma rahvastikust ja mõjutas kõigi riikide majandust, eriti USA ja Iisraeli majandust, kuna peaminister Netanyahu nõustus rahuplaaniga, mis ei ole aga Jumala plaan Iisraeli jaoks.

Bill Koenig usub (ka mina usun), et koroonaviirus on kohtumõistmine terve maailma üle kahe asja pärast:

 1. Katse pärast jaotada Iisraeli maa kaheks riigiks, määratledes piire ja joonistades kaarte, mis on vastuolus elava Jumala plaaniga.
 2. Jumala moraalsete seaduste ja käskude eiramise pärast.

On väga tõenäoline, et mis tahes edasised katsed viia ellu mis tahes rahuplaane, jaotades Iisraeli maad ja rajades Palestiina riiki, paiskavad maailma sellesse, mida Piibel nimetab Jumala vihaks. COVID19 näeb siis selle kõige kõrval välja nagu kassipoeg.

Non-Negotiables #5 – My Land

Iisraeli maa on elusaemeks JHVH nimele

“Aga kui te pöördute minu juurde ja peate minu käske ning teete nende järgi, siis kui teie pillutatud oleksid kas või taeva servas, ma kogun nad sealtki ja viin paika, mille ma olen valinud eluasemeks oma nimele!” Nehemja 1:9

“Aga ma olen valinud Jeruusalemma, et seal oleks mu nimi, ja ma olen valinud Taaveti, et ta valitseks mu Iisraeli rahva üle.” 2. Ajaraamat 6:6

“Nüüd ma olen valinud ja pühitsenud selle koja, et mu nimi oleks seal igavesti. Mu silmad ja mu süda on seal alaliselt iga päev!” 2. Ajaraamat 7:16

Iisrael on lepingu maa Aabrahamile, Iisakile, Jaakovile ja nende loomulikele järeltulijatele tõotatud maa.

“Ja kui päike oli loojunud ja kui oli pime, siis nähti suitsevat küpsetusahju ja tuleleeki, mis nende lõigatud tükkide vahelt läbi käis! Selsamal päeval JHVH tegi Aabramiga lepingu ja ütles: “Sinu soole ma annan selle maa Egiptuseojast suure jõeni, Frati jõeni, keenlased, kenislased, kadmonlased, hetiidid, perislased, refalased, emorlased, kaananlased, girgaaslased ja jebuuslased!”” 1. Moosese 15:17-19

“Ela võõrana siin maal, ja ma olen sinuga ning õnnistan sind, sest sinule ja sinu soole ma annan kõik need maad ning pean vannet, mille ma olen vandunud su isale Aabrahamile.” 1. Moosese 26:3

“Mina olen nendega teinud ka oma lepingu, et ma annan neile Kaananimaa, nende rännakute maa, kus nad on võõrana elanud.” 2. Moosese 6:4

Maa piirid ulatusid Niiluse jõest Egiptuses kuni Frati jõeni Iraagis.

“Ja ma annan sulle maa-ala Kõrkjamerest vilistide mereni ja kõrbest kuni Frati jõeni, sest ma annan maa elanikud teie kätte ja sina ajad need ära enese eest.” 2. Moosese 23:31

“Kõik paigad, kuhu teie jalatald astub, ma annan teile, nagu ma Moosesele olen öelnud:

kõrbest ja siit Liibanonist kuni suure jõeni, Frati jõeni, kogu hetiitide maa kuni suure mereni päikeseloojaku pool saagu teie maa-alaks.” Joosua 1:4

“Saalomon valitses kõigi kuningriikide üle Frati jõest kuni vilistide maani ja Egiptuse rajani; need tõid ande ja teenisid Saalomoni kogu tema eluaja. “1. Kuningate 5:1

“Ja ta valitses kõigi kuningate üle Frati jõest kuni vilistide maa ja Egiptuse rajani.” 2. Ajaraamat 9:26

Iisraeli maad või Jeruusalemma ei ole Koraanis kordagi mainitud, ja kindlasti mitte araabia rahvaile tõotatud maana. Iisraeli rahva ajalugu JHVH antud maal on kestnud üle 4000. aasta, samal ajal kui araablaste ajalugu selle territooriumiga seoses saab alguse 7. sajandist, mis teeb kokku 1300 aastat. Kuid alati on araablaste viibimine sellel maal olnud seotud vallutuste ja maa kuritarvitamisega. Araablased ei ole seda maad kunagi harinud ega selle eest hoolitsenud, et muuta see õitsvaks ja viljakandvaks. Alles siis, kui juudi rahvas pärast 2000 aastat pagendust, vastavalt mitmetele piibellikele tõotustele, naases oma maale, hakkas Iisraeli maa taas õitsema ja vilja kandma.

Non-Negotiables #5 – My Land

Iisrael naaseb oma Tõotatud maale hoolimata kõigest vastuseisust

“Ja sina, inimesepoeg, kuuluta prohvetlikult Iisraeli mägedele ning ütle: Iisraeli mäed, kuulge JHVH sõna! Nõnda ütleb JHVH Elohim: et vaenlane teile on öelnud: “Paras!” ja “Igavesed künkad on saanud meie omaks!”, siis kuuluta prohvetlikult ja ütle: nõnda ütleb JHVH Elohim: et, jah, et teid on hävitatud ja neelatud igast küljest, millega te olete saanud teiste rahvaste omandiks ning inimeste keelepeksu ja laimu aluseks, siis, Iisraeli mäed, kuulge seepärast JHVH Elohimi sõna: nõnda ütleb JHVH Elohim mägedele ja küngastele, nõvadele ja orgudele, laastatud varemeile ja mahajäetud linnadele, mis on saanud saagiks ja irvituseks ümberkaudseile rahvaile, siis ütleb JHVH Elohim seepärast nõnda: tõesti, oma püha viha tules ma ütlen teistele rahvastele ja kogu Edomile, kes kõigest südamest rõõmutsedes ja hinges põlgust tundes on võtnud endile omandiks minu maa, seda riisumiseks inimestest tühjendades! Seepärast kuuluta prohvetlikult Iisraeli maale ja ütle mägedele ja küngastele, nõvadele ja orgudele: nõnda ütleb JHVH Elohim: vaata, ma räägin oma raevus ja vihas, sellepärast et te olete pidanud kandma paganate teotust! Seepärast ütleb JHVH Elohim nõnda: ma tõstan oma käe üles vandudes: tõesti, paganad ise, kes teie ümber on, peavad kandma oma teotust! Aga teie, Iisraeli mäed, ajate oma oksi ja kannate oma vilja mu Iisraeli rahvale, sest nad on varsti tulemas! Sest vaata, ma tulen teie juurde ja pöördun teie poole, ja teid haritakse ning külvatakse! Ja ma saadan teie peale palju inimesi, kogu Iisraeli soo tervikuna; ja linnad asustatakse ning varemed ehitatakse üles! Ma saadan teie peale palju inimesi ja lojuseid, neid saab palju ja nad on viljakad; ja ma panen teid elama nagu teie muistseil päevil ja teen teile rohkem head kui teie algusaegadel. Ja te peate tundma, et mina olen JHVH! Ma lasen teie peal käia inimesi, oma Iisraeli rahvast; nad võtavad sind omaks, sina saad neile pärisosaks ja sa ei tee neid enam lastetuks!”” Hesekiel 36:1-12

Kohus ja häving saab osaks igale rahvale, kes seisab vastu Jumala tehtud maalepingule juudi rahvaga.

Kõik Iisraeli vaenlased hävitatakse, kui nad ei loobu kahe riigi lahendusest. See pole piibellik, vaid inimeste kokkuklopsitud leiutis ja see ei õnnestu kunagi. Niinimetatud palestiinlaste ainus lootus on hüljata oma kuri nõu Iisraeli rahva hävitamiseks ning alandada oma südamed, et austada ja õnnistada Iisraeli ning kummardada Iisraeli Jumalat. Palestiinat Piiblis ei eksisteeri, kuid vilistid on seal mainitud.

“Nõnda ütleb HVH kõigi mu kurjade naabrite kohta, kes puudutavad pärisosa, mille ma oma rahvale Iisraelile olen andnud pärida: “Vaata, ma kitkun nad ära nende maalt ja kitkun Juuda soo välja nende keskelt! Aga pärast seda kui ma olen nad kitkunud, ma halastan jälle nende peale ja toon nad tagasi, igaühe ta pärisosale ja igaühe ta maale! Ja kui nad tõesti õpivad ära mu rahva kombed ja hakkavad vanduma minu nime juures: nii tõesti kui JHVH elab! nõnda nagu nad õpetasid mu rahvast vanduma Baali juures, siis nad võivad mu rahva keskel edasi elada! Aga kui nad ei kuule, siis ma kitkun selle rahva sootuks ära ja saadan hukka, ütleb JHVH!”” Jeremija 12:14-17

“Tema, JHVH, on meie Elohim, tema kohtuotsused on igal pool maailmas! Ta peab igavesti meeles oma lepingut, sõna, mille ta on andnud tuhandele põlvele, lepingut, mille ta on sõlminud Aabrahamiga, ja oma vannet Iisakile! Ta seadis selle Jaakobile määruseks, Iisraelile igaveseks lepinguks! Ta ütles: “Sinule ma annan Kaananimaa, see on teie pärisosa!”, kui neid oli väike hulgake ja nad olid seal ainult pisut aega ning võõrastena elanud. Ja nad rändasid rahva juurest rahva juurde, ühest riigist teise rahva juurde. Tema ei lasknud ühtki inimest neile liiga teha ja ta nuhtles nende pärast kuningaid: “Ärge puudutage minu võituid ja ärge tehke kurja minu prohvetitele!”” Psalmid 105:8-15

“Jah, vaata, neil päevil ja sel ajal, kui ma pööran Juuda ja Jeruusalemma vangipõlve,

ma kogun kõik paganad ja viin nad alla Joosafati orgu; seal käin ma nendega kohut oma rahva ja oma pärisosa, Iisraeli pärast, sellepärast et nad teda on pillutanud paganate sekka ja on jaotanud minu maa; sellepärast et nad on liisku heitnud mu rahva pärast, on andnud poeglapse hoora vastu ja on müünud tütarlapse veini eest, mida nad on joonud!” Joel 4:1-3

“Rahvad, astuge ligi kuulma, ja rahvahõimud, pange tähele! Kuulgu maa ja need, kes seda täidavad, maailm ja kõik, kes seal võrsuvad! Sest JHVH’l on raev kõigi rahvaste ja viha kõigi nende väehulkade vastu: ta on pannud need vande alla, ta on andnud need tappa! Kes neist maha lüüakse, visatakse ära, nende laipadest tõuseb lehk, nende verest nõretavad mäed! Kõik taevaväed kaovad, taevad keerduvad otsekui rullraamat: kogu nende vägi variseb, nagu variseb viinapuust leht või viigipuust kuivanud mari! Sest taevas sööstab mu mõõk, vaata, see tuleb alla Edomi peale, minu poolt neetud rahva peale kohtumõistmiseks! JHVH mõõk on verine, tilgub rasvast, tallede ja sikkude verest, jäärade neerurasvast, sest JHVH’l on ohver Bosras ja suur tapp Edomi maal! Metshärjadki langevad ühes nendega, värsid sõnnidega seltsis: nende maa joobub verest ja muld muutub rasvast rammusaks! Sest see on JHVH kättemaksupäev, tasumisaasta riiu eest Siioniga!” Jesaja 34:1-8

Non-Negotiables #5 – My Land

“JHVH möirgab Siionist ja toob Jeruusalemmast kuuldavale oma hääle; taevas ja maa värisevad, aga JHVH on varjupaigaks oma rahvale ja kindlaks linnaks Iisraeli lastele!

Siis te tunnete, et mina olen JHVH, teie Elohim, kes elab Siionis oma pühal mäel! Jeruusalemm saab pühaks ja võõrad ei käi enam temast läbi! Ja sel päeval sünnib, et mäed tilguvad värsket veini ja künkad voolavad piima; kõigis Juuda nõgudes voolab vesi ja JHVH kojast väljub allikas ning kastab Sittimi orgu! Egiptus saab lagedaks ja Edom lagedaks kõrbeks vägivalla pärast Juuda laste kallal, sellepärast et nad oma maal on valanud süütut verd! Aga Juuda jääb asustatuks igavesti ja Jeruusalemm põlvest põlve! Ma tasun kätte nende vere eest, mille eest ma seni ei ole kätte tasunud! Ja JHVH elab Siionis!”” Joel 4:16-21

“Sest nõnda ütleb JHVH Tsevaot (vägede) pärast seda, kui ta au mind läkitas paganate juurde, kes teid riisusid, sest kes puudutab teid, see puudutab tema silmatera: tõesti, vaata, ma viibutan oma kätt nende kohal ja nad saavad saagiks oma orjadele! Siis te mõistate, et JHVH Tsevaot on mind läkitanud! Hõiska ja rõõmutse, Siioni tütar, sest vaata, ma tulen ja asun su keskele, ütleb JHVH! Sel päeval hoiab JHVH poole palju paganaid ja nad saavad tema rahvaks! Ja mina asun sinu keskele ja sa hakkad mõistma, et JHVH Tsevaot on mind läkitanud sinu juurde! Ja JHVH võiab Juuda enesele pärisosaks pühal pinnal ning valib taas Jeruusalemma!

Vaiki JHVH ees, kõik liha, sest tema on tõusnud oma pühast asupaigast!”” Sakarja 2:12-17

JHVH raev on juba alanud kõikehõlmava kohtuga, kasutades globalistide agendat ja katku pandeemiat. Ainsad rahvad, keda sellest säästetakse on need, kes ühinevad Kõigeväelisega tema püüdluses taastada kogu Iisrael maale, mille ta tõotas anda Niilusest Egiptuses kuni Eufratese jõeni Iraagis. Mingi muu DIIL ega tehing Iisraeli Jumala maaga ei lähe läbi. Iga tehing, mis hõlmab Palestiina riiki või maade loovutamist või rahalist toetust Palestiina lahendusele, langeb kohtumõistmise alla nagu ka praegune “sajandi tehing”.

Tema maa on MITTELÄBIRÄÄGITAV!

Tema õnnistab neid, kes Iisraeli õnnistavad ja neab need, kes neavad, suhtuvad kergekäeliselt või himustavad tema maad. JHVH suu on rääkinud. (1. Moosese 12:3)

Sinu Iisraeli sõbrad ja mentorid

Peapiiskop Dominiquae ja rabi Baruch Bierman

“Siioni pärast ma ei vaiki.” Jesaja 62:1

Archbishop Dominiquae Bierman and Rabbi Baruch Bierman

Kümniste ja ohvriandide saatmiseks:

 • Anneta online: https://kad-esh.org/et/annetused/
 • Pangaandmete jaoks Ameerikas saada meile email: kad_esh_map@msn.com
 • Helista meile USA-s 1-972-301-7087
 • Checks in USD, Canadian Dollars or British Pounds to be sent to Kad-Esh MAP Ministries, 52 Tuscan Way Ste 202-412, St Augustine, Florida 32092, USA
 • Western Unions & Money Grams addressed to: Adriana Dominiquae Bierman, 52 Tuscan Way Ste 202-412, St Augustine, Florida 32092, USA

Vaata õpetust: Mitteläbiräägitavad #5 – Minu maa

Õpi tundma usu juudi juuri

Sul ei ole vajadust õppida enam üheski teises piiblikoolis. GRM piiblikool on nagu pesumasin, mis puhastab ja valmistab sind ette avastama 1. sajandi tõde ning juhib edasi Siionis alguse saanud evangeeliumi juurde, mille kaudu on paljud vabaks saanud.

Registreeru ja alusta õpingutega (inglise keeles) →

Eestikeelseks õppeks palun saada e-kiri aadressile: estonia@unitednationsforisrael.org

Identity Theft Chinese

Liitu uue antisemitismi vastase asjaga

Avasta oma Messia identiteet, taastades tema identiteet juudina, mitte roomlasena. Peapiiskop Dominiquae Biermani uus raamat „Identiteedivargus” ja GRI veebikursus võidab antisemitismi, näidates sinule Messia tõelist juudi identiteeti. Sa õpid käima 1. sajandi väes ja võidmises!

Telli nüüd ja hakka õppima →

Lugejatelt:

Ma tahan öelda, et olen saanud palju olulisi teadmisi, mis on seotud kirikuajaloo, identiteedivarguse, kogu juudi rahva ajaloo ja antisemitismiga: see raamat on uskumatult rikas! Tõeline teabe- ja ilmutuse allikas. Kiitus Jumalale! ~ François Foisil, France

Seda, peapiiskop Biermani raamatut lugedes, avastab lugeja šokeerivaid tõdesid, mida ajaloolased ja teoloogid on põlvkondade kaupa varjanud. See raamat on nagu tsunami, mis paiskab esile ilmutusi meie minevikust, olevikust ja JHVH rahva tulevikust.

~ Peapiiskop Lawrence Langston, Th.D. Ph.D., USA

Imed ja tunnustähed olid algkoguduse seas tavalised, kuid see vägi varastati usklikelt. Kuidas? Muutes meie Isanda identiteeti. See identiteedivargus on selles läbimurderaamatus paljastatud ja selgelt välja toodud. Raamat avab silmad ja vastab paljudele küsimustele, taastades meie tõelise usu aluse, mis anti juudi Messia Jeshua jüngritele. ~ Reverend Debra Barnes, USA

Telli nüüd →

* Juurdepääs kursusele kaasneb raamatuga ainult siis, kui raamat on tellitud veebilehe kaudu
https://www.against-antisemitism.com/et/

Liitu meie uue Telegrammi kanaliga ja ole kursis peapiiskop Dominiquae Biermani uute videote ja õpetustega:

https://t.me/dominiquaebierman

Hakka meie Youtube kanali tellijaks!

Vaata peapiiskop Dominiquae Biermani viimaseid saateid ja hakka Ühinenud Rahvad Iisraeli eest Youtube kanali tellijaks!

Meie Youtube kanal →

GRM prison

Toeta meie vanglateenistust!

Oleme avanud USA-s vanglateenistuse, mida juhib rabi Baruch Bierman ja GRM piiblikooli grupi UCI vanglas Floridas. Sammhaaval juhatatakse kinnipeetavaid Siionis alguse saanud evangeeliumi juurde ja me oleme näinud nende elus palju imesid! Kui rabi Baruch külastab neid vanglas, naaseb ta alati teadetega tervenemistest ja elu muutustest. Jahve on avanud meile võimsa ukse!

Oleme valmis saanud GRM Piiblikooli platvormil, mis võimaldaks kõigil Ameerika vanglasüsteemi kinnipeetavatel tahvelarvuti kaudu õppida. Kutsume sind üles toetama seda olulist teenistust palvete ja annetustega, et laiendada jõupingutusi juudi Messia Jeshua tutvustamiseks kogu USA vanglasüsteemile!

Annetuse saatmisel kirjuta palun kommentaaridesse: “Vanglateenistus

Anneta veebilehel →

Loe rohkem →

Liitu Ühinenud Rahvad Iisraeli eest liikumisega!

Sind on kutsutud olema Estriks Iisraeli jaoks. Ole osa peatamatust jõust, et seista oma rahvaga Iisraeli eest!

Liitu Ühinenud Rahvad Iisraeli eest liikumisega →

Ühine 70 õigega rahvaste seas!

Hakka Ühinenud Rahvad Iisraeli eest eriliseks partneriks, toetades armastuse anniga 100 USD kuus. Klikka allolevaile linkidele või saada meile e-kiri rohkemate võimaluste jaoks: info@unitednationsforisrael.org

Liitu nüüd →