Discerning the Times

Mõistes aegu


Discerning the Times
Toora portsjon VAIKRA – Vaikra (3. Moosese) 1:1-5:26

“Kõik on ta omal ajal hästi teinud; ta on nende südamesse pannud ka igaviku, ometi ilma et inimene mõistaks Jumala tehtud tööd algusest lõpuni.” Koguja 3:11

Shabbat shalom armsad!

Adarikuusse ja Purimi pühasse sisenedes õpime mõistma sõna aeg. Mordokai, kuninganna Esteri nõbu ja lapsendaja, provotseeris teda sekkuma, et hoida ära õela Amaleki, Pärsia kuninga kurja nõuniku Hamani kavandatud genotsiidi juutide vastu. Kui kuninganna Ester kartis oma elu pärast oma rahva päästmiseks sekkuda, kasutas Mordokai talle vastates prohvetlikku sõna aeg.

“Sest kui sa sel ajal tõesti vaikid, tuleb juutidele abi ja pääste mujalt, aga sina ja su isa pere hukkute! Ja kes teab, kas sa mitte ei olegi just selliseks ajaks nagu see (Eesti keeles selle asja pärast) pääsenud kuninglikku seisusesse?”” Ester 4:14

Siin kirjakohas kasutatud heebrea sõna ET tähendab aega, mis on seotud muutuvate eluolukordadega. Mõned neist olukordadest on head ja soodsad ja teised ebasoodsad. Aeg, mida Mordokai silmas pidas, oli ebasoodus aeg. Heebrea keeles on sõna aeg väljendamiseks mitmeid sõnu.

Uurime sõna ET teistes kirjakohtades.

“Igale asjale on määratud aeg, ja aeg on igal tegevusel taeva all:aeg sündida ja aeg surra, aeg istutada ja aeg istutatut kitkuda;aeg tappa ja aeg terveks teha, aeg maha kiskuda ja aeg üles ehitada;aeg nutta ja aeg naerda, aeg leinata ja aeg tantsida; aeg otsida ja aeg kaotada, aeg hoida ja aeg ära visata;aeg rebida ja aeg õmmelda, aeg vaikida ja aeg rääkida; aeg armastada ja aeg vihata, aeg sõjal ja aeg rahul! Kõik on ta omal ajal hästi teinud; ta on nende südamesse pannud ka igaviku, ometi ilma et inimene mõistaks Jumala tehtud tööd algusest lõpuni.” Koguja 3:1-4, 6-8, 11

Siin on kasutusel sõna aeg jaoks heebrea keeles zman ja et.

Zman tähendab kohtusse kutsumist ja seda kasutatakse puhkudel, kui peab mingis asjas aru andma. See tähendab ka karistust kohale mitteilmumise eest. See on kutse, mis omab konkreetsel ajal täidetava käsu või korralduse kaalu.

Et (aja tähenduses) viitab elu etappidele ja aastaaegadele, mis võivad olla soodsad või ebasoodsad. Vajadus suhtuda nendesse õigel viisil ja reageerida neile samuti õigel viisil.

Kuningas Taavet ütles:

“Aga mina loodan sinu peale, JHVH! Ma ütlen: “Sina oled mu Jumal!” Sinu käes on kõik mu ajad; tõmba mind ära mu vaenlaste ja mu tagaajajate käest!”” Psalmid (Laul) 31:15-16

Selles kirjakohas on aja jaoks kasutusel sõna et või mitmuses itotai. Teisisõnu, kõik eluolukordadega seotud ajad, olgu need soodsad või ebasoodsad on JHVH kätes, seetõttu pöördun sinu poole, Adonai, usalduses ja palves.

Discerning the Times

Taaniel räägib JHVH suveräänsusest läbi aegade, aastaaegade ja erinevate valitsuste.

“Taaniel ütles: “Elohimi nimi olgu kiidetud igavikust igavikuni! Sest temal on tarkus ja võimus! Tema muudab aegu ja aastaid, tema tagandab kuningaid ja tõstab kuningaid; tema annab tarkadele tarkust ja mõistlikele mõistust! Tema paljastab sügavused ja saladused, tema teab, mis on pimeduses, ja tema juures elab valgus!”” Taaniel 2:20-22

Sõnad siin aja jaoks on et ja zman. Need on seotud sündmuste ja eluoludega, mis meid ja maailma mõjutavad valitsuste vahetumisel. Zman tähendab, et me kõik oleme nendesse aegadesse kokku kutsutud ja me ei saa eitada sündmusi ega muutusi.

Zman viitab ka võimalustele. See, mis on ebasoodne, pakub samas võimalusi. See, mis näeb välja nagu komistuskivi, võib muutuda hüppelauaks, olenevalt meie vastusest sellele. Kas usk, usaldus, otsimine, meeleparandus ja kuulekus või uskmatus, kibestumine ja lõpuks mäss.

Kirjas roomlastele 8:28 öeldakse, et kõik asjad (kaasa arvatud ebasoodsad ajad ja asjaolud) pakuvad võimaluse kõik selle meie heaks pöörata, kui armastame kõigepealt Jahve-d. Kui me alandume tema ette, otsime teda ja kuuletume, et astuda välja usus.

“Aga me teame, et neile, kes Jumalat armastavad, kõik ühtlasi heaks tuleb, neile, kes tema kavatsuse järgi on kutsutud.” Roomlastele 8:28

Siis vaadake hästi, kuidas te elate, mitte kui rumalad, vaid kui targad, pidades aega kalliks, sest päevad on kurjad! Seepärast ärge olge rumalad, vaid mõistke, mis on JHVH tahtmine. Ärge joovastuge veinist, kust tuleb õnnetu elu, vaid saage täis Vaimu, rääkides isekeskis psalmide ja kiituseviiside ja vaimulike lauludega, lauldes ja mängides kannelt JHVH-le oma südames, kõige eest alatasa tänades Jumalat ja Isa meie Messia Jeshua nimel.” Efeslastele 5:15-20

Kairos (kreekakeelne sõna aja kohta antud kirjakohas) – sobilik aeg, soosiv aeg, hooaeg, võimalus, sündmus. määratud või õige aeg.

Kõik ajad pakuvad võimalusi. Mõnel juhul võimalusi imedeks ja teisel juhul kasvuvõimalusi.

Kuidas me reageerime, kui juhtuvad asjad, mis on meie kontrolli alt väljas?

Minu 35-aastase poja surm ei olnud minu kontrolli all. Ma mobiliseerisin taeva ja maa, et päästa teda ohust, aga ma ei saanud seda olukorda muuta. Tihtipeale langeme elu rasketes olukordades auku, kus me kahtleme endas ja küsime, et “kas ma oleksin saanud paremini seda või teist sündmuste kulgu ära hoida?” ja langeme enesehaletsusse.

Peame mõistma, milliseid ebasoodsaid aegu saame muuta ja milliseid ei saa muuta. Kuid me saame kontrollida oma reaktsiooni valusatele löökidele ebasoodsal ajal. Me võime alati valida usu ja usalduse Jahve armastusse ja ustavusesse isegi siis, kui meie palvete vastus ei vasta ootustele. Kõigeväelise poole pöördumine, täielikult temast sõltumine, kes meid läbi raskuste kannab, on meie ainus mõistlik ja tervislik valik. Peame põgenema enesehaletsuse ja iseteadvuse lõksu eest.

Ma kasutasin oma ebasoodsaid “et”, “zman” ja “kairose” hetki ja jumalikku võimalust, et anda tunnistust oma usust Jeshuasse paljude iisraellaste ees. Minu haavatavus oma poja surma tõttu avas mulle võimaluse nendele kuulutamiseks.

Discerning the Times

Kuninganna Estheri nõbu Mordokai teadis, et ajad (et, zman) olid kurjad, nii et ta kasutas antud kairose võimalust enne juutide hukule määramise otsuse lõplikku käivitumist, tehes teshuva-d (meeleparandus) ja mobiliseerides omaenda nõbu Hadassa, kuninganna Estri.

Ta ei hakanud ohtu eitama ega pistnud pead liiva alla, vaid pöördus appi hüüdes kohe oma isade Jumala poole.

Ta teadis, et “elu ei saa tavapäraselt edasi minna” ja, et juudi rahvas vajas taeva sekkumist.

“Kui Mordokai sai teada kõik, mis oli sündinud, siis käristas Mordokai oma riided lõhki, riietus kotiriidesse ja tuhka, läks linna keskele ning kisendas valjusti ja kibedasti.” Ester 4:1

Võttes arvesse meie aja sündmusi, peame lisama veel ühe asja ja nimelt –

JHVH jumalikult määratud ajad ja aastaajad alates loomisest. See lisab raami elule koos temaga. Kui me seda raami ignoreerime, tekib segadus ja kaos, kuna saame aegade muutumise ohvriteks ning meil puudub ankur. Me ei saa neid tähelepanuta jätta, sest JHVH tegutseb oma jumalikult määratud aegades, mida nimetatakse otot-iks, mis tähendab märki või tähist, kuid see tähendab ka kirjatähti. Nii on kirjutatud, nii on kirjutatud, on kirjutatud.

“Ja Elohim ütles: “Saagu valgused taevalaotusse eraldama päeva ööst! Olgu need tähisteks seatud aegadele, päevadele ja aastatele.” 1. Moosese 1:14

Otot, moadim

“Ja JHVH rääkis Moosesega, öeldes:”Räägi Iisraeli lastega ja ütle neile: JHVH seatud moadim-id, mis te peate kuulutama pühiks kokkutulekuiks, minu seatud pühad on need:kuus päeva tehtagu tööd, aga seitsmes päev on täielik shabbat, püha kokkutulek; te ei tohi teha ühtki tööd, see olgu JHVH shabbat kõigis teie asupaigus.” 3 Moosese 23:1-3

Moadim: Jumalikult seatud päevad ja kuupäevad, mil JHVH ilmutab ennast, et kohtuda oma rahvaga.

Kui me ignoreerime Looja JHVH märke ja seatud aegu, siis pole meil piisavalt vahendeid, et tulla toime muutuvate ajastuste ja oludega maa peal.

Räägin teile ühe hiljuti aset leidnud loo Ukraina sõjaolukorra keskelt. Chayim (Hhaim) oli paar nädalat enne sõja puhkemist mu poja surnukeha Kiievis matmiseks ette valmistanud. Ta on ortodoksne juut ja 4 väikese lapse isa. Nad kõik elasid Kiievi lähedal juutide külas Anatevka.

Esimesel shabbatil pärast Venemaa sissetungi, kui kõik suures paanikas oma elu pärast põgenesid, otsustas ta shabbatil puhata ja Adonaid usalduslikult oodata. Ta võttis oma lapsed enda lähedale ja nad kõik magasid koos elutoas. Ta ei kavatsenud paanikas põgeneda enne, kui ta oli kõigepealt tunnistanud Iisraeli Jumala ülimaks igal muutuval ajal ja ajastul. Ta austas ja kummardus JHVH jumalikult seatud shabbati ees Jhvh ligiolus ning ülistas teda keset hirmu ja raskusi. Selle otsuse tõttu, kuigi paljud jooksid paanikas piirile Ukrainast põgenema, pidas tema koos oma perega shalomis, palves ja usalduses shabbatit.

Discerning the Times

Pärast shabatit oli tema mõistus selge, et teha strateegilisi otsuseid, mis aitasid tal välja viia 14 täiskasvanut ja 17 last, kellest kõik juudid. Ta viis nad kõik Kiievi sõjapiirkonnast Moldovasse ja sealt sai enamik neist juudi agentuuri kaudu dokumendid, et turvaliselt Iisraeli immigreeruda, mõned juudid lahkusid Saksamaale. Chaim on oma naise ja 4 lapsega turvaliselt Iisraeli jõudnud, nagu ka teised, keda ta aitas. Jahve seadmine esikohale, tema usaldamine ja seatud juhiste, nagu shalomis shabbati pidamise järgimine, võimaldas Chaimil strateegiliselt mõista, mida teha, et päästa oma elu, oma perekonna ja paljude teiste elu.

Kuninganna Ester tegi midagi sarnast, sest ta ei jooksnud ummisjalu kuningaga rääkima ega riskinud oma eluga hoolimatult. Ta mobiliseeris kogu oma juudi rahva tema eest 3 päeva paastuma ning ka kuninganna Ester ise ja tema teenijannad paastusid. Enne tegutsemist pöördus ta oma isade Elohimi poole.

Igas muutuvas eluolukorras ja ajas peame tegema sihikindla valiku, et pöörduda esmalt Jahve Elohimi poole. Alistuda tema tahtele, kummarduda tema Vaimu, sõna ja käskude ning ta jumalikult määratud aegade ja päevade ees.

See hõlmab shabatit, piibellikke pühasid (moadim või jumalikult määratud ajad) ja shmita (shabatiaastaid) aastaid nagu 3. Moosese 25. ptk, kui maa peab puhkama igal 7-ndal aastal, sest see aasta kuulub JHVH-le.

“Aga seitsmendal aastal olgu maal täielik shabbat, puhkus JHVH auks: sa ei tohi külvata oma põldu ega noppida oma viinamäge! Ära lõika pärast su lõikust isevõrsunud vilja ja ära nopi hoolduseta kasvanud viinamarju! See olgu maale shabbati aastaks.” 3. Moosese 25:4-5

Shmita aastatel toimub maa jumalik lähtestamine ja juhtub nii palju asju, mis on väljaspool meie kontrolli. Ainus viis selle läbimiseks on see, kui me otsime kõigepealt Loojat Jahve-d. Me oleme SEL PRAEGUSEL aastal shmita või shabbati aastas, mis kestab kuni oktoobrini, piibelliku kalendri seitsemenda kuuni, mis algab suure sarvehäälega meeldetuletatava/trompetite pühaga. Ma nimetan shmita aastat lahtilaskmise, oma inimlike plaanide vabaks laskmise aastaks.

Discerning the Times

Sain teate, et mu 35-aastane poeg suri Kiievis vahetult pärast shabbatit. Kuigi olin väga mures tema asukoha ja tervisliku seisundi pärast ja olin mobiliseerinud kõik võimalikud inim- ja jumalikud ressursid tema leidmiseks ja olles võimetu rohkema tegemiseks, lasin ta vabaks taevase Isa kätesse ja puhkasin ise shabbatil. Kui ma poleks puhanud, poleks ma saanud hiljem saabunud traagilisi uudiseid vastu võtta. Kuid olles shabbatil kummardanud universumi kuninga ees, toetas ta mind ja andis jõudu ja see toimib tänaseni ja igavesti.

Kui ma poleks mõistnud Jahve aegu ja moadimi, poleks ma oma poja surmaga oma südames leppinud. Kuid kuna alistusin Kõigeväelise ajastuse ette, sain Jeshua lootuse ja lohutuse tunnistajaks paljudele päästmata juutidele, kes tulid matustele ja sellele järgnenud shivale (7 päeva leinas istumist). Paljud mu poja sõbrad sai kuulda evangeeliumi ja kogesid Jeshua väge.

Kas suudad Esteri kombel tragöödiat ära hoida või ei suuda, kuigi üritad teha mida oskad, nagu minagi, sea ikka ja alati Looja JHVH esikohale, sest tema pöörab kõik omas ajastuses heaks ja kauniks. Me prohveteerime osaliselt ja tunnetame osaliselt praegu, kuid võime teda igal ajal usaldada.

“Kõik on ta omas ajastuses hästi teinud; ta on nende südamesse pannud ka igaviku, ometi ilma et inimene mõistaks Jumala tehtud tööd algusest lõpuni.”Koguja 3:11

Andkem endast parim ja las meie JHVH Elohim teeb ülejäänu.

Me kummardame sinu ees – kuningate kuningas!

Sinu Iisraeli sõbrad ja mentorid

Peapiiskop Dominiquae ja rabi Baruch Bierman

“Siioni pärast ma ei vaiki” Jesaja 62:1

Archbishop Dominiquae and Rabbi Baruch Bierman

Kümniste ja ohvriandide saatmiseks:

  • Anneta online: https://kad-esh.org/et/annetused/
  • Pangaandmete jaoks Ameerikas saada meile email: kad_esh_map@msn.com
  • Helista meile USA-s 1-972-301-7087
  • Checks in USD, Canadian Dollars or British Pounds to be sent to Kad-Esh MAP Ministries, 52 Tuscan Way Ste 202-412, St Augustine, Florida 32092, USA
  • Western Unions & Money Grams addressed to: Hadassah Danielsbacka, 52 Tuscan Way Ste 202-412, St Augustine, Florida 32092, USA

Vaata viimast õpetust: UNIFY – su pojad naasevad koju

Õpi tundma usu juudi juuri

Sul ei ole vajadust õppida enam üheski teises piiblikoolis. GRM piiblikool on nagu pesumasin, mis puhastab ja valmistab sind ette avastama 1. sajandi tõde ning juhib edasi Siionis alguse saanud evangeeliumi juurde, mille kaudu on paljud vabaks saanud.

Registreeru ja alusta õpingutega (inglise keeles) →

Eestikeelseks õppeks palun saada e-kiri aadressile: estonia@unitednationsforisrael.org

Liitu uue antisemitismi vastase asjaga

Avasta oma Messia identiteet, taastades tema identiteet juudina, mitte roomlasena. Peapiiskop Dominiquae Biermani uus raamat „Identiteedivargus” ja GRI veebikursus võidab antisemitismi, näidates sinule Messia tõelist juudi identiteeti. Sa õpid käima 1. sajandi väes ja võidmises!

Telli nüüd ja hakka õppima →

Lugejatelt:

Ma tahan öelda, et olen saanud palju olulisi teadmisi, mis on seotud kirikuajaloo, identiteedivarguse, kogu juudi rahva ajaloo ja antisemitismiga: see raamat on uskumatult rikas! Tõeline teabe- ja ilmutuse allikas. Kiitus Jumalale! ~ François Foisil, France

Seda, peapiiskop Biermani raamatut lugedes, avastab lugeja šokeerivaid tõdesid, mida ajaloolased ja teoloogid on põlvkondade kaupa varjanud. See raamat on nagu tsunami, mis paiskab esile ilmutusi meie minevikust, olevikust ja JHVH rahva tulevikust.

~ Peapiiskop Lawrence Langston, Th.D. Ph.D., USA

Imed ja tunnustähed olid algkoguduse seas tavalised, kuid see vägi varastati usklikelt. Kuidas? Muutes meie Isanda identiteeti. See identiteedivargus on selles läbimurderaamatus paljastatud ja selgelt välja toodud. Raamat avab silmad ja vastab paljudele küsimustele, taastades meie tõelise usu aluse, mis anti juudi Messia Jeshua jüngritele. ~ Reverend Debra Barnes, USA

Telli nüüd →

* Juurdepääs kursusele kaasneb raamatuga ainult siis, kui raamat on tellitud veebilehe kaudu
https://www.against-antisemitism.com/et/

Liitu meie uue Telegrammi kanaliga ja ole kursis peapiiskop Dominiquae Biermani uute videote ja õpetustega:

https://t.me/dominiquaebierman

Hakka meie Youtube kanali tellijaks!

Vaata peapiiskop Dominiquae Biermani viimaseid saateid ja hakka Ühinenud Rahvad Iisraeli eest Youtube kanali tellijaks!

Meie Youtube kanal →

GRM prison

Toeta meie vanglateenistust!

Oleme avanud USA-s vanglateenistuse, mida juhib rabi Baruch Bierman ja GRM piiblikooli grupi UCI vanglas Floridas. Sammhaaval juhatatakse kinnipeetavaid Siionis alguse saanud evangeeliumi juurde ja me oleme näinud nende elus palju imesid! Kui rabi Baruch külastab neid vanglas, naaseb ta alati teadetega tervenemistest ja elu muutustest. Jahve on avanud meile võimsa ukse!

Oleme valmis saanud GRM Piiblikooli platvormil, mis võimaldaks kõigil Ameerika vanglasüsteemi kinnipeetavatel tahvelarvuti kaudu õppida. Kutsume sind üles toetama seda olulist teenistust palvete ja annetustega, et laiendada jõupingutusi juudi Messia Jeshua tutvustamiseks kogu USA vanglasüsteemile!

Annetuse saatmisel kirjuta palun kommentaaridesse: “Vanglateenistus

Anneta veebilehel →

Loe rohkem →

Liitu Ühinenud Rahvad Iisraeli eest liikumisega!

Sind on kutsutud olema Estriks Iisraeli jaoks. Ole osa peatamatust jõust, et seista oma rahvaga Iisraeli eest!

Liitu Ühinenud Rahvad Iisraeli eest liikumisega →

Ühine 70 õigega rahvaste seas!

Hakka Ühinenud Rahvad Iisraeli eest eriliseks partneriks, toetades armastuse anniga 100 USD kuus. Klikka allolevaile linkidele või saada meile e-kiri rohkemate võimaluste jaoks: info@unitednationsforisrael.org

Liitu nüüd →