Dragon looking at a girl with blade

Naine, lohe ja järeltulijad 1. osa


Tagakiusu ja antisemitismi dünaamika

Dragon looking at a girl with blade
Toora portsjon KI TISA – Shemot (2. Moosese) 30:11–34:35 Haftara: Hesekiel 36:16–38

“Ja lohe sai vihaseks naise peale ja läks sõdima nendega, kes naise soost olid üle jäänud ja kes peavad Jumala käske ja kellel on Jeshua tunnistus.” Ilmutuse 12:17

Shabbat shalom, armsad!

On viimane aeg võidelda antisemitismi koletisega ja võita see lõplikult! Meie, Ühinenud Rahvad Iisraeli eest, oleme pühendunud võitlusele Iisraeli ja juudi rahva eest. Kõigepealt heidame pilgu hiljutistele antisemiitlikele intsidentidele USAs ja seejärel paljastame selle mõrvarliku vaimu algupära.

USAs on antisemitism kiiresti kasvamas. Alles hiljuti kavandasid äärmusrühmitused riiklikku vihapäeva, et ahistada juute, ja meedias avaldati hoiatusi.

Hate day announcement

Me pidasime spetsiaalset palvekoosolekut internetis, kuulutasime JHVH sõna ja puhusime šofareid, mille tulemusena pööras Kõigeväeline kavatsetud kurja ära. Pärast selle päeva lõppu kirjutas Iisraeli uudisteajaleht järgmist:

“Kavatsetud antisemiitlikust “vihka päevast” saab USA juutide jaoks hoopis ühtsuse ja kurja trotsimise päev.” Autor ToI Staff, 26. veebruar 2023, 5:11

Laimuvastane Liiga (ADL,Anti-Defamation League) võttis päeva kokku ja säutsus laupäeva õhtul, et “suurenenud õiguskaitse kohalolek ja kogukonna teadlikkuse tõstmine aitasid tagada, et see oli rahu, mitte vihkamise shabat”.

Üldiselt märgitakse artiklis aga jätkuvalt, et antisemitism on riigis tõsiselt kasvanud.

Eksperdid ütlevad, et valged äärmus-rühmitused, millest paljud on viimaste aastakümnete jooksul oma tegevuse põranda alla viinud, on viimastel aastatel ilmselt saanud julgust juurde, korraldades miitinguid ja levitades regulaarselt antisemiitlikku propagandat üle terve USA.

Planeeritud vihapäev tuli ajal, mil paljud USA juudid olid juba valgetelt äärmuslastelt saadud ähvarduste tõttu suures ärevuses.

Selle kuu alguses tulistas antisemiitlik ründaja kahte juuti, kes lahkusid Los Angeleses sünagoogist. Mõlemad ohvrid jäid ellu.

Viimastel päevadel korraldasid neonatsid New Yorgis meeleavalduse ja kiusasid taga ning ahistasid juute Floridas.

Man speaking through megaphone

Antisemiitlikud ründajad on viimastel aastatel mõrvanud palju juute New Yorgis, New Jerseys, Pennsylvania’s ja Californias.

Selle kuu alguses pani ründaja New Jersey sünagoogi pommi, mis siiski ei põhjustanud vigastusi.

Ameerika Juudi Komitee selle kuu alguses läbi viidud uuringust selgus, et neli kümnest USA juudist tunnevad, et nende seisukord on vähem turvaline kui aasta tagasi, ja ainult 4 protsenti ütles, et olukord on paranenud.

Vaadakem nüüd kristliku antisemitismi ja nn veresüü laimu algupära.

Jews - German announcement

Kristlik antisemitism

Need [antisemiitlikud] hoiakud tugevnesid sajandite jooksul kristlikes jutlustes, kunstis ja rahvaõpetuses, mis sisaldasid juutide põlgust. Paljudes kristlikes riikides viis see juutide tsiviil- ja poliitilise diskrimineerimiseni, õiguslike piirangute ja mõnel juhul ka füüsiliste rünnakuteni juutide vastu, mis mõnikord lõppesid väljarände, väljasaatmise ja isegi surmaga.

Tänapäevast antisemitismi on kirjeldatud kui peamiselt juutide kui rassi vastast vihkamist, mille kaasaegne väljendusviis on juurdunud 18. sajandi rassiteooriates, samas kui ant-ijudaismi on kirjeldatud kui vaenulikkust juudi usu vastu, kuid lääne kristluses sulandus see tegelikult antisemitismiks 12. sajandil. Teadlased on arutanud, kuidas kristlik antisemitism mängis rolli natside Kolmandas Reichis, Teises maailmasõjas ja holokaustis.

Veresüü laimud

Veresüü laim” (ingl blood libel), kui rituaalmõrv, on valele rajatud pahatahtlik süüdistus, mille kohaselt juudid röövivad ja mõrvavad mitte-juute (nagu kristlaste lapsed), eesmärgiga kasutada nende verd oma pühade rituaalides. Juutide süüdistamine veresüü laimus ja hostia rüvetamises tõmbasid rahva tähelepanu ja tõid juutidele kaela palju viletsusi. Paljud uskusid, et juudid mürgitasid kaevusid, et põhjustada katku. Ajalooliselt on need väited – veresüü laim, kaevude mürgitamine ja hostia rüvetamine, olnud Euroopa juutide tagakiusamise peamine teema.

Hostia rüvetamine on kristluses pühaduseteotuse vorm, mis hõlmab kiriku liturgia või missa armulauateenistuse pühitsetud hostia-armulaualeiva väärkohtlemist või kuritahtlikku kasutamist.

Veresüü laimu kohaselt väidetakse, et juudid vajavad inimese verd, et küpsetada paasapühaks matsat (hapnemata leiba). Selleks pidavat eriti ihaldusväärne olema kristlaste laste veri, ja ajalooliselt on neid süüdistusi esitatud juutidele selleks, et selgitada laste muidu seletamatuid surmasid. Mõnel juhul on inimohvrit hakatud austama kui märtrit, kui pühakut, kelle ümber võib tekkida märtrikultus.

Kokku on ajaloo jooksul registreeritud umbes 150 veresüü laimu juhtumit (rääkimata tuhandetest registreerimata juhtumitest ja kuulujuttudest), mille tulemuseks oli juutide arreteerimine ja tapmine, enamik neist keskajal. Peaaegu kõigil juhtudel mõrvati juudid, mõnikord rahvamassi poolt, mõnikord pärast piinamist ja kohtuprotsessi.

Need valed mõjutavad paljusid inimesi maailmas, kes tegelikult usuvad neid ja vihkavad juute nende tõttu. Jällegi, kõigi nende valede allikas on lääne kristlus, mis on segunenud Rooma paganlusega. Rooma paganlus istub sügavalt kirikus sees jõulude, lihavõttepühade ja pühapäeva pidamisega, mis on asendanud piibelliku shabbati. Seega mõjutab see ikka veel suurt osa tänapäeva kristlaskonnast, iga selle denominatsiooni. Pidagem meeles, et antisemitism on vaim.

Ritual

Näiteid veresüü laimu kohta

Kairo – Egiptuse ajakirjanik Firnas Hafzi kirjutas lihavõttepühade puhul artikli pealkirjaga “Juudi vereimejad lihavõtetel (paasapühal)”, milles seisis, et juudid tapavad mittejuute selle püha ajal, et kasutada nende verd matsade (hapnemata leibade) valmistamisel. Tsiteerides uurijaid, kes kirjeldavad seda väidetavat juudi kommet, loetles ta mitmeid väidetavaid juhtumeid, sealhulgas 1840. aasta Damaskuse verevalamist. Ajakirjanik lisas, et osana oma püüdlustest end nendest mõrvadest distantseerida, kirjutasid juudid lugusid ja tegid filme vampiiridest või süüdistasid oma kuritegudes hullumeelseid isikuid. Mõrvad, mida juudid on teadaolevalt sooritanud oma paasapüha rituaalide raames, on tema sõnul “tilk meres võrreldes juudi kuritegudega, millest keegi ei tea”, ning tuhanded üle maailma kadunud lapsed ja täiskasvanud olid tõenäoliselt nende juudi rituaalide ohvrid.

“Paasapüha pidustuste teises etapis ühendasid [juudid] matsa valmistamise ja ohvrite toomise oma vaenulikkusega mittejuutide, eriti kristlaste vastu, ning segasid ühe oma ohvri verd matsa taignasse. Seda tehti eriti paasapüha, purimi ja ümberlõikamisrituaalide ajal. Samuti kasutasid nad verd nõidumistes, nagu on öeldud Jesaja 57:4-5: “Eks te ole üleastumise lapsed, vale sigitus, teie, kes kirest hõõgute tammede keskel, iga halja puu all, teie, kes tapate lapsi orgudes, kaljulõhede vahel!”

Kõige tuntum juhtum, mis tahab tõestada, kuidas juutidel õnnestus paljude süütute inimeste verd valada, leidis aset 6. veebruaril 1840, kui Damaskuses elanud itaallasest katoliku munk Toma koos oma teenriga kadus. Katoliku mungad väitsid, et juudid olid ta oma rituaalide kohaselt maha tapnud. Tema laiba ebatavaline välimus, mis leiti tükeldatuna, viitas sellele, et tema veri oli välja imetud. Pärast seda, kui [Damaskuse] kuberner Sharif Pasha otsis läbi juudi naabruskonna ja võttis seitse neist kinni, tunnistas naabruskonna juuksur, et ta oli munga maha tapnud, ja tunnistas, et kogu see asi oli [teostatud] vastavalt sellele, mis on kirjutatud Talmudis, et matsa leibu tuleb valmistada sinna segatud kristlaste või moslemite verega. Ta tunnistas ka munga teenri tapmist. Linnakodanikud ründasid nördimusest juudi naabruskonda ning põletasid ja hävitasid sünagooge Damaskuses, Beirutis ja Izmiris. www.antisemitism.org

Dragon's head breathing fire

Antisemitismi vundament – lohe

“Ja lohe sai vihaseks naise peale.” Ilmutuse 12:17a

See, mida inimesed nimetavad “antisemitismiks”, mis on tegelikult pigem “juutide vastasus”, väljendub ka Ilmutuseraamatus lohe raevutsemises naise vastu, kes sünnitab poeglapse (Jeshua Messia) ja see on Iisraeli rahvas. See, et enamik antisemiitlikke tegusid on toime pandud end kristlaseks pidavate inimeste poolt, viitab selgelt kohale, kus lohe on kõik need aastad istunud. Ta istus kirikus Nikaia kirikukogu ajal, ta juurdus kirikusse Augustinuse, Johannes Krüsostomose juudivaenulike õpetuste ja kõigi asendusteoloogia doktriinide kaudu, ta istus kirikus ristisõdade, Hispaania inkvisitsiooni ja paljude poolt ekslikult holokaustiks nimetatud shoa ajal. Holokaust tähendab põletusohvrit JHVH-le! Shoa tähendab täielikku hävingut. Shoa ei olnud põletusohver JHVH-le! See oli lohe, vana mao viha naise vastu ja selle pani toime natsistlik Saksamaa, maailma kõige protestantlikum riik, mis on kristluse suurima reformaatori Martin Lutheri sünnikoht!

Kristallöö, purunenud klaaside öö, mis vallandas juutide ajaloo kõige kohutavama genotsiidi, toimus Martin Lutheri sünnipäeval 9. ja 10. november 1938 (Lutheri sünniaeg). Need, kes Kristallööl juute ründasid, hävitasid sünagooge, juutide kauplusi ja kodusid, need kes rüüstasid ja mõrvasid valimatult, ei olnud ainult SS-ohvitserid või sõdurid, vaid nende juutide kristlastest naabrid. Mitte ükski kristlik denominatsioon ei tõstnud häält, et Hitlerit noomida ja talle vastu seista, pigem surusid nad “sõbralikult kätt” tema võimuletuleku puhul. Kuidas on võimalik, et kristlased kas tegid natside režiimiga koostööd või parimal juhul vaikisid ja lasid sellel juhtuda?

Paljud psühholoogid on uurinud natsionaalsotsialistlik Saksamaa või Natsi-Saksamaa ja natside käitumist üldiselt. Nad on jõudnud järeldusele, et nad olid “normaalsed inimesed”, kes ei erinenud teistest. Nad olid head isad ja emad ning armastasid oma lapsi, kuid kui asi puudutas juute, muutusid nad koletisteks. Paljud neist, kui mitte enamik neist, olid tegelikult kristlased, mõned katoliiklased ja paljud protestandid. Miks muutusid nad mõrvariteks, kui tegemist oli juutidega? Mis oli see, mis vallandas sellise vihkamise juutide ja kõige juudiliku vastu? Psühholoogid ei ole veel vastust leidnud, kuid Jahve (Jumala) sõnal on kõik vastused olemas!

Mina usun, et see on Ilmutusraamatu 12. peatükis lohe raev naise vastu, kuid kuidas on võimalik, et see elas edasi paljude kristlaste, nii protestantide kui ka katoliiklaste sees? Ja kuidas on võimalik, et kõik kristlikud rahvad Euroopas ja USA’s ei suutnud Hitlerit tegelikult peatada? Liitlased võitsid küll sõja, kuid alles pärast seda, kui 6 miljonit juuti oli hävitatud kohutaval viisil, sealhulgas gaasikambrites ja krematooriumides, kus nad kannatasid tohutute alanduste ja vägivalla käes! Liitlastel oli üksikasjalik kaart ühe peamise natside koondus-ja surmalaagri Auschwitz-Birkenau kohta ja nad nägid gaasikambreid, milles mõrvati juute iga päev, sõja lõpupoole kuni 10 000 juuti päevas. Ometi ei pommitanud liitlasväed neid surmalaagreid, sest juutide päästmine ei olnud nende jaoks päevakorras! President Roosevelti päevakorras oli sõja võitmine. Sellepärast ei lubatud Saksamaalt sõjapõgenikega täidetud St. Louis’i laeval USAsse maabuda, vaid laev saadeti Kuubale ja Kuubalt tagasi Saksamaale. Enamik sõjapõgenikest juutidest hukkus koonduslaagrites. Kristlike rahvaste päevakorras ei olnud juutide kaitsmine ja päästmine, kuid miks? Lõppude lõpuks on kõik kristlased saanud juudi rahvalt Piibli ja Päästja- Messia, nii et miks on kristlus tervikuna olnud nii vaenulik ja apaatne selle rahva saatuse suhtes, kes oli neile vaimseks emaks? Kuidas on võimalik, et vana lohe on istunud nii katoliku kui ka protestantliku kiriku sees, et välja valada deemonlikku viha naise – Iisraeli üle? Need on rasked küsimused, kuid neile tuleb vastata!

Council of Nice

Mis sai rikutud kristluses?

“Ära kiitle okste vastu. Ja kui sa kiitled, siis mõtle, et sina ei kanna juurt, vaid juur kannab sind. Sina ehk ütled nüüd: “Oksad on ära murtud, et mind külge jätkataks!” Õige küll! Uskmatuse pärast on nad ära murtud; aga sina püsid usu läbi. Ära saa omas meeles suureliseks, vaid karda! Sest kui Jumal ei säästnud loodud oksi, ega ta sindki säästa!” Roomlastele 11:18-21

Kristluses oli midagi rikutut, mis võimaldas nendel jubedustel toimuda ning isegi kutsus neid esile. See väärastunud asi on nagu vägivaldne viirus arvutis, mis võib hävitada kogu süsteemi. See on väärastunud uskumuste kogum, mida nimetatakse asendusteoloogiaks. See kehtestati kristluse õpetusena 4. sajandil Ida-Rooma keiser Constantinuse poolt ja see lahutas paganliku kristluse kõigest juudilikust, sealhulgas Messia Jeshua nimest, piibellikest JHVH seatud pühadest. Piiblit hakati nimetama Vanaks Testamendiks ja Uue Testamendi kirjutised kanoniseeriti Piibliks, et asendada Iisraelile antud Heebrea pühakirja – Tanahh’i. Tolleaegne kristlik kirik tõusis kui nn “võitja ja vallutaja kirik”, vastukaaluks juutide nn “võidetud ja alistatud sünagoogile”. Enamikus kirikutes seati üles neid kahte kontseptsiooni esindavad kujud.

Me võime arvata, et see on minevik või midagi ajaloolist, kuid kui külastate antisemitism.org veebilehte, näete, et viha juutide ja Iisraeli riigi vastu on tõusuteel. Paljudes maailma riikides toimuvad iga päev juutide vastased vihateod! Mõned päevad tagasi nõuti Ukrainas juutidelt aruannet oma vara kohta nagu Teise maailmasõja ajal. Ukrainal on pikk ajalugu seoses pogrommide ja kristliku antisemitismiga Jeesuse Kristuse nimel ning kommunism ei suutnud seda kristluse viha maha suruda, sest nad peavad ikka veel kinni samadest usulistest veendumustest, mis on pärit keiser Constantinuse ajast! Ülemaailmne Kirikute Nõukogu on üks kõige Iisraeli-vaenulikumaid organisatsioone maailmas, sest neil on samad usulised veendumused!

Kusjuures võrreldes kristlusega, on islam olnud “kiisuke”, mis puudutab juutide vihkamist! See religioon on tapnud, kuritarvitanud ja mõrvanud juute oluliselt vähem kui kristlus ning need ei olnud islamistid, kes vallandasid shoa (holokausti), vaid kristlik rahvas!

Selleks, et vältida uut shoa’d, peame sügavuti vaatama kogu kristluse sisse! Ei ole suuremat, kiiremat või tähtsamat mandaati kui lohe, vana mao kristluse troonilt kukutamine.

Et teada saada, kuidas seda vana lohet ja koletist troonilt kõrvaldada, lugege minu raamatut “Identiteedivargus”

Sinu Iisraeli mentorid ja sõbrad,

Peapiiskop Dominiquae ja rabi Baruch Bierman

Archbishop Dominiquae Bierman and Rabbi Baruch Bierman

Toeta missiooni

Vaata: Õlimägi – 2. osa

 • Shabbat Letter ads

  Lisateavet raamatust “Identiteedivargus”!

  Identiteedivargus

  1. sajandi Messia tagasitulek

  Telli siit →

  Exposing Antisemitism in America
  Kirjutage alla meie petitsioonile, et keelustada neonatsismi ideoloogia ja jagage seda kõigi oma kontaktidega Facebooki, Twitteri, Messengeri, WhatsAppi, e-posti ja tekstisõnumite kaudu. Iga allkiri loeb!

  Kirjuta alla siin →

  UNIFY Banner

  Liitu Ühinenud Rahvad Iisraeli eest liikumisega!

  Liitu meiega ja saad liikmena osa igakuistest veebikoosolekutest ning prohvetlikest õpetustest ja juhistest otseülekannete kaudu. Sind on kutsutud olema Estriks Iisraeli jaoks ja Iisraeli eest hoolimata kõigest.

  Liitu Ühinenud Rahvad Iisraeli eest liikumisega →

  Ühine 70 õigega rahvaste seas!

  Hakka Ühinenud Rahvad Iisraeli eest eriliseks partneriks, toetades armastuse anniga 100 USD kuus. Klikka allolevaile linkidele või saada meile e-kiri rohkemate võimaluste jaoks: info@unitednationsforisrael.org

  Liitu nüüd →

  Sukkot Tour 2023

  Puhuge soofarit Siionis!

  Sukkot 5784

  Sukkoti ringreis

  27. september – 9. oktoober 2023 (13 päeva)

  Koos peapiiskop Dominiquae ja rabi Baruch Biermaniga

  “Puhuge sarve Siionis, tõstke kisa mu pühal mäel!” Joel 2:1

  Tulge tähistama Sukkotti, puhuma koos meiega oma soofareid üle terve Iisraeli, õnnistades oma kohaloleku ja palvetega Kõigeväelise JHVH maad ja rahvast.

  Külastame kaunist Jeruusalemma, Samaariat, tervendavate omadustega Surnumerd ja marsime paljude rahvaste rõõmsameelsete usklikega läbi Jeruusalemma. Teeme paadisõidu Galilea järvel ja palju muud, sealhulgas kastmine Jordani jões (vastavalt soovile). Ärge jääge sellest kõigest ilma!

  Rohkem teavet →

  GRM Banner

  Tule õppima GRM Iisraeli piiblikooli

  Sul ei ole vaja õppida enam üheski teises piiblikoolis. GRM piiblikool on nagu pesumasin, mis puhastab ja valmistab sind ette avastama 1. sajandi tõde ning juhib edasi Siionis alguse saanud evangeeliumi juurde, mille kaudu on paljud vabaks saanud.

  Registreeru ja alusta õpingutega (inglise keeles) →

  Eestikeelseks õppeks palun saada e-kiri aadressile: estonia@unitednationsforisrael.org

  Liitu meie Telegrammi kanaliga ja ole kursis peapiiskop Dominiquae Biermani uute õpetustega:

  https://t.me/dominiquaebierman

  Hakka meie Youtube kanali tellijaks!

  Vaata peapiiskop Dominiquae Biermani viimaseid saateid ja hakka Ühinenud Rahvad Iisraeli eest Youtube kanali tellijaks!

  Meie Youtube kanal →

  GRM prison

  Toeta meie vanglateenistust!

  Oleme käivitanud USA-s vanglateenistuse, mida juhib rabi Baruch Bierman ja GRM piiblikooli grupi UCI vanglas Floridas. Sammhaaval juhatatakse kinnipeetavaid Siionis alguse saanud evangeeliumi juurde ja me oleme näinud nende elus palju imesid!

  Tunnistused meie õpilastelt ”trellide taga”:

  GRM Piiblikool on minu elu päästnud! Ma ei olnud füüsiliselt eriti tugev ja mu vaimne elu rippus juuksekarva otsas, sest see kõik oli üles ehitatud valeõpetustele ja pettustele. Nüüd on mul sügav, terve ja õitsev suhe Jeshuaga. Kogu mu elu on muutunud!
  – Deborah Ross

  See piiblikool on andnud mulle parema arusaamise sellest, mida tähendab, et Jeshua on minu elu Isand. Ma olen saanud tagasi oma usu Jeshuasse ja lootuse paremale elule, mitte ainult siin maa peal, vaid ka igavikus.
  – Thomas Mount

  Annetuse saatmisel kirjuta palun kommentaaridesse: “Vanglateenistus”

  Anneta veebilehel →

  Loe rohkem →