Õiglus või kohtumõistmine #5 – Süütu vere valamineToora portsjon MIKETZ – Beresheet (1. Moosese) 41:1-44:17

Sisenedes hanukka – templi pühitsemise aega

Õiglust, ainult õiglust nõua taga, et sa jääksid elama ja päriksid maa, mille JHVH, su Jumal, sulle annab! 5. Moosese 16:20

Shabbat Shalom, armsad!

See on jätk eelmise nädala kirjale õiglus ja kohtumõistmine #4, mis rääkis hoorusest. Selles kirjas jätkame SÜÜTU VERE VALAMISEST põhjustatud ebaõiglusest.

Mis toob esile JHVH kohtumõistmise nii üksikisikute kui ka rahvaste üle?

Ühe sõnaga on see EBAÕIGLUS.

EBAÕIGLUS vastavalt sõnaraamatule Merriam Webster Dictionary:

EBAÕIGLUS, ÕIGLUSETUS, VÄÄRUS, ÜLEKOHUS on tegu, millega tekitatakse kellelegi teenimatult kahju.

 1. EBAÕIGLANE on iga tegu, mis hõlmab ebaõiglust teise suhtes või tema õiguste rikkumist.
 2. Alamatele klassidele tekitatud ÜLEKOHUS kehtib juriidiliselt ebaõigluse ja kahju tekitamise kohta, mille hüvitamiseks võib hagi esitada.
 3. Laimamine kujutab endas VÄÄRTEGU, mida kohaldatakse seaduses ka kõigi kriminaalkoodeksi järgi karistatavate tegude osas ja mille kohta tuleb esitada kaebus.

Vaatame selles shabbatikirjas läbi kõige raskemad ebaõigluse patud JHVH silmis.

 1. EBAJUMALATEENISTUS
 2. VALETAMINE
 3. ASJATA VIHA
 4. SEKSUAALNE AMORAALSUS/ HOORUS
 5. SÜÜTU VERE VALAMINE
 6. ORJUS
 7. RÕHUMINE

SÜÜTU VERE VALAMINE

“Kes valab inimese vere, selle vere valab inimene, sest inimene on tehtud

Jumala näo järgi!” 1. Moosese 9:6

Inimese vere põhjuseta valamine on nii karm tegu, et ainus viis selle lepitamiseks või puhastamiseks on veri. JHVH absoluutsete seaduste järgi peab keegi, kes mõrvab süütu inimese mistahes põhjusel, maksma selle eest oma eluga. See on veri vere eest.

“Aga sinu silmad ja su süda ei näe muud kui omakasu, kuidas valada süütut verd ning teostada vägivalda ja survet!” Jeremija 22:17

Rahaarmastuse, väljapressimise, vägivalla, pettuste ja mõrvamise vahel on otsene seos, mis ongi süütu vere valamine. Seetõttu on üks tulusamaid ettevõtmisi nagu abort, sisuliselt süütute beebide mõrv. See on ka põhjus, miks muutub üha selgemaks, et elanikkonna hävitamine nagu kommunistlikus Hiinas, on seotud rikkuse ja võimuihaga. Enamik aborte ja inimelu hävitamisi on seotud riikide majandusliku olukorraga. Hitler kasutas Saksamaa rahaprobleeme selleks, et manipuleerida massidega “jõukust kontrollivate” juutide ning kõigi ühiskonna nõrkade ja puuetega inimeste hävitamiseks, kuna nad ei aita kaasa tööjõu kasvule, vaid pigem tõstavad makse.

Neid kuut asja vihkab JHVH, jah, seitse on tema hingele jäledad: ülbed silmad, valelik keel, käed, mis valavad süütut verd. Õpetussõnad 6:16,17

JHVH vihkab süütu vere valamist ja ta peab selle üle kohut mõistma. See tähendab, et maa peale on langenud suur needus ja paljud inimesed surevad selle tõttu. See on üks põhjustest, miks katkud juhtuvad. See on osa süütu vere valamise needusest. See on veri vere eest. Paljude süütute ohvrite veri kisendab maa pealt.

Et ei valataks süütut verd su maal, mille JHVH, su Jumal, annab sulle pärisosaks, ega tuleks veresüü sinu peale. 5. Moosese 19:10

Maa veresüü ja needuse kõrvaldamiseks tuleb patt välja juurida ja see maapind puhastada. Süütute inimeste mõrvamine – olgu selleks siis aborteeritud lapsed või tagakiusatud juudid, väärkoheldud naised või märtrisurma surnud usklikud, väärib surmanuhtlust. Meie planeeti võivad tabada kohutavad katastroofid nagu maavärinad, vulkaanipursked, sõjad, terrorirünnakud, katkud, näljahädad ja palju muud, mis kõik tulevad sisse uksest, mille on avanud süütu vere valamine.

Su silm ärgu andku temale armu, vaid kõrvalda süütult valatav veri Iisraelist, et su käsi hästi käiks! 5. Moosese 19:13

Seda teadsid hästi isegi paganad, et süütu vere valamise tõttu tõusis Jumala viha nii kõrgele, et isegi Pontius Pilaatus ei tahtnud endale võtta süüd juutide kuninga, Messia Jeshua süütu vere valamise pärast. Pärast asjatuid katseid Jeshuat vabastada kinnimakstud rahvahulga ees, kes käratsedes nõudis: “Löö ta risti, löö ta risti”, pesi Pilaatus rahva nähes oma käed süüst puhtaks.

Kui Pilaatus nägi, et ta midagi ei võinud parata, vaid et kära läks veel suuremaks, võttis ta vett ja pesi oma käsi rahva nähes ning ütles: “Ma olen süüta selle verest! Küll te näete!”

Matteuse 27:24

Usutaganejast ülempreester Kaifas oli palganud rahvahulga, kes karjus ja käratses, et juudi Messiat Jeshuat risti lüüa. Jeshuale järgnesid tuhanded juudid ja iisraellased, kes selle rahvahulga hulka ei kuulunud, kuid tolleaegne ülempreester, kes ei olnud preestrite liini kuuluv, oli palganud rahvast rahutuse tekitamiseks, et sundida Pilaatust Jeshuat risti lööma. Hiljem sünnitas see veresüü laimu, mille kohaselt „juudid tapsid Kristuse, seega on nad surma väärt”. Paljud kristlased on selle tõttu juute vihanud ja Jeesuse Kristuse nimel miljoneid juute tapnud, valades süütut verd. Jeshua ütles, et keegi ei saa temalt elu võtta, vaid ta annab ise oma elu, et oma kuningliku verega lepitada kõigi meie – nii juutide kui ka paganate patud, sealhulgas süütu vere valamise patu.

“Sellepärast Isa armastab mind, et ma jätan oma elu, et seda jälle võtta. Ükski ei võta seda minult, vaid ma jätan selle iseenesest. Mul on meelevald seda jätta ja mul on meelevald seda jälle võtta. Selle käsusõna ma olen saanud oma Isalt!” Johannese 10:17-18

Abordid

Nad valasid süüta verd, oma poegade ja tütarde verd, mida nad ohverdasid Kaanani ebajumalaile! Ja maa reostati veresüüga! Psalmid 106:38

Iisraeli, Ameerika Ühendriike, Hiinat ja paljusid teisi riike rüvetatakse praegu meie mõrvatud laste süütu verega. Emakas olev loode on elav inimene, seega abort on halvim viis süütute ohvrite mõrvamiseks. Enamik aborte toimub isekuse, ahnuse, seksuaalse amoraalsuse ja liiderlikkuse tõttu. Inimesed seksivad naudingu pärast ja saavad pärast oma järeltulijate mõrvariteks. Nad tahavad vastutustundeta seksuaalset naudingut. Looja andis meile abielulepingu intiimse armastuse-ühte nautimiseks ja järglaste saamiseks. See hedonistlik põlvkond soovib nautida elu ilma igasuguse vastutuseta, sest see riivaks nende “vabadust” ja mugavusi, ja seetõttu on paljudest saanud häbematud mõrvarid. Tervet maailma rüvetatakse aborteeritud beebide verega. JHVH peab kohut mõistma.

Anna andeks oma rahvale Iisraelile, kelle sa oled lunastanud, JHVH! Ära pane süütut verd oma Iisraeli rahva keskele!” Siis lepitatakse neile see veresüü. 5. Moosese 21:8

Süütu vere valamist saab lepitada ainult verega!

Manasse valas ka väga palju süütut verd, kuni ta Jeruusalemma oli täitnud äärest ääreni lisaks oma patule, millega ta saatis Juuda pattu tegema, tegema kurja JHVH silmis. 2. Kuningate 21:16

Oleme nagu Juuda kuninga Manasse päevil – maa on äärest ääreni täidetud aborteeritud beebide süütu verega. Imikuid aborteeritakse mõnes USA osariigis isegi siis, kui nad on juba sünnitamiseks valmis!

Nende jalad jooksevad kurja poole ja nad tõttavad valama vaga verd; nende mõtted on nurjatud mõtted, nende teedel on rüüstamine ja hävitus! Rahu teed nad ei tunne ja õigust ei ole nende jälgedes; nad teevad oma teerajad kõveraiks, ükski, kes käib nende peal, ei tunne rahu! Jesaja 59:7-8

Inimesed on vihased globalistide võimuletuleku ja kommunistliku Hiina mõju laienemise üle maailmas ja hirmul koroonaviiruse jätkuva leviku, ettevõtete sulgemise, maskides ringi käimise, katku ja varajase surma ees. Kuid tõsi on, et see kõik on suurel määral ebaõigluse, patu ja eriti süütute mõrvamise tulemus. Paljude riikide territooriumid on rüvetatud ja kogu maailm väärib kohtumõistmist, välja arvatud juhul, kui on olemas tõeline südantlõhestav murdumine Jumala ees ja meeleparandus, mis toob esile õigluse.

Nõnda kõrvalda sina süüta veri enese keskelt, sest sa pead tegema, mis õige on JHVH silmis!
5.
Moosese 21:9

Siiski ütlevad paljud inimesed, et ma olen vaid globalistide või Covid-19 vaene ohver, ma olen süütu, ma ei vääri seda needust ega kohut. Ometi on nende seas mitmeid, kes on mõrvanud oma beebisid aborti tehes või on olnud selliste põlastusväärsete tegude kaasosalised või on vaikinud selle asemel, et teisi selliste asjade eest hoiatada. Meeleparandus algab alandlikkusest ja oma armetuse, õeluse ja väärastunud seisundi tunnistamisest. Seejärel võime armu otsida Kõigeväeliselt Jumalalt, keda oleme trotsinud oma egoistlikel ja enesekesksetel viisidel.

Su pihkudest leitakse ka vaeste süütute verd, keda sa ei ole tabanud sissemurdmiselt!

Aga kõige selle juures ütled sa ometi: “Ma olen süütu, ta viha pöördub tõesti mu pealt!” Vaata, ma lähen sinuga kohtusse, sellepärast et sa ütled: “Ma pole pattu teinud!” Jeremija 2:34,35

Ilma patu ja ülekohtu tunnistamiseta ning sellele järgneva tõelise teshuva (meeleparanduse) ja JHVH teedele naasmiseta pole halastust. Siis suudab ainult üks veri puhastada meid, meie rahvaid ja maid süütu vere valamisest ja see on ainsa patuta inimese, juudi Messia Jeshua veri. Kuid see pole kerge ega odav ega religioosne asi. See nõuab südamest tulevat meeleparandust ja oma eluviiside muutmist, teenides üksnes Jeshuat!

Aga kui te tõesti parandate oma eluviise ja tegusid, kui te tõesti teete õigust niihästi ühele kui teisele ega tee liiga võõrale, vaeselelapsele ja lesknaisele, ega vala süütut verd siin paigas, ega järgne teistele jumalatele teile enestele õnnetuseks, siis ma jätan teid elama siia paika, maale, mille ma andsin teie vanemaile muistsest ajast igavesti! Jeremija 7:5-7

Süü juutide vere valamise eest

Ja tema ütles: “Mis sa oled teinud? Sinu venna vere hääl kisendab maa pealt minu poole!”
1. Moosese 4:10

Ei ole vist ühtegi riiki maailmas, kus poleks valatud juutide verd. Suurem osa juutide tagakiusamistest, alandamistest ja mõrvadest on sooritatud kristluse kui religiooni eestvedamisel ja Jeesuse Kristuse nimel, eriti lihavõttepühade ja jõulude ajal. See on hästi dokumenteeritud ajalooline fakt, mis kulmineerus natside shoa’ga (holokaustiga), mille käigus hukkus getodes, koondus- ja surmalaagrites kuus miljonit juuti. Messias on juut nagu ka Iisraeli algkoguduse Jeruusalemmast rahvastesse läkitatud Jeshua apostlid. Siiski on paljud kristlased juute vihanud, sealhulgas Martin Luther, kes oma kirjutistes soovitas kõiki juute alandada, et neist neist lahti saada. Hitler järgis Lutheri nõuandeid ja tema “juudiküsimuse lõpplahendus” juhindus suure kristliku reformaatori, Lutheri raamatule “Juutidest ja nende valedest”.

Egiptus saab lagedaks ja Edom lagedaks kõrbeks vägivalla pärast Juuda laste kallal, sellepärast et nad oma maal on valanud süütut verd! Joel 4:19

Ülaltoodud kirjakoht räägib kohtumõistmisest Egiptuse ja Edomi (tänapäeva Jordaania) üle, vägivalla pärast juutide kallal. Sama juhtub iga rahva ja riigiga, kus on valatud süütute juutide verd.

Aga nüüd ole sa neetud siit maa pealt, mis oma suu on avanud, su venna verd sinu käest vastu võttes! 1. Moosese 4:11

Viis, kuidas rahvad Iisraeli rahvast kohtlevad, võib kaasa tuua needuse või õnnistuse. Karm kohtuotsus on tulemas kõigi rahvaste ja inimeste üle, kes on olnud Iisraeli ja juudi rahva suhtes vaenulikud, põhjustades neile palju valu ja surma.

Rahvad, astuge ligi kuulma, ja rahvahõimud, pange tähele! Kuulgu maa ja need, kes seda täidavad, maailm ja kõik, kes seal võrsuvad! Sest JHVH’l on raev kõigi rahvaste ja viha kõigi nende väehulkade vastu: ta on pannud need vande alla, ta on andnud need tappa! Kes neist maha lüüakse, visatakse ära, nende laipadest tõuseb lehk, nende verest nõretavad mäed! Kõik taevaväed kaovad, taevad keerduvad otsekui rullraamat: kogu nende vägi variseb, nagu variseb viinapuust leht või viigipuust kuivanud mari! Sest see on JHVH kättemaksupäev, tasumisaasta riiu eest Siioniga! Jesaja 34:1-4,8

Miljonite juutide veri kisendab maa pealt suures osa Euroopa riikides, aga ka Ameerikas ja nendes maades, kuhu on ulatunud Hispaania inkvisitsiooni surmav käsi. JHVH peab kohut mõistma.

Tule, mu rahvas, mine oma kambritesse ja sule uksed enese takka, peitu üürikeseks ajaks, kuni meelepaha möödub! Sest vaata, JHVH väljub oma asupaigast karistama maa elanikke nende ülekohtu pärast! Siis paljastab maa oma veresüü ega kata enam neid, kes ta peal on tapetud! Jesaja 26:20-21

See on aeg, mil süütu vere valamist enam ei kaeta kinni. Võibolla oleme halastuse viimastel ajaloolistel sekunditel enne, kui Jumala viha maa peale valatakse. Peame kiiresti meelt parandama ja isegi astuma müüriprakku oma esivanemate, valitsuste ja rahvaste pattude eest. Veresüü patu hais, sealhulgas antisemitism ja abordid ning palju muud, on jõudnud Kõigeväelise ninasõõrmetesse.

Vaata, kui ma sulen taeva, nõnda et vihma ei saja, ja vaata, kui ma käsin rohutirtse maa paljaks süüa, või kui ma läkitan oma rahva kallale katku, ja kui siis minu rahvas, kellele on pandud mu nimi, alandab ennast ja nad palvetavad ja otsivad minu palet ning pöörduvad oma kurjadelt teedelt, siis ma kuulen taevast ja annan andeks nende patu ning säästan nende maa! 2. Ajaraamat 7:13-14 TLV

Sinu Iisraeli sõbrad ja mentorid,

Peapiiskop Dominiquae ja rabi Baruch Bierman

Siion pärast ma ei vaiki.” Jesaja 62:1

Archbishop Dominiquae and Rabbi Baruch Bierman

Telli peapiiskop dr Dominiquae Biermani UHIUUS raamat “Identiteedivargus”: 1. sajandi Messia tagasitulek!

Tellimiseks klikka allolevat nuppu! (Eestikeelne raamat on peatselt saadaval)

Selle taastamise sõnumi levitamiseks nii juutidele kui ka kristlastele vajame SINU abi! Palun jagage linki www.against-antisemitism.com/et/ nii paljudele inimestele kui saate.

 1. Hangi see endale
 2. Kingi see edasi
 3. Õpi seda

Hangi see endale.

Anneta vähemalt 27 USD, et saada pehmekaaneline raamat „Identiteedivargus“, millega koos tuleb kursuse „Globaalne ümberõppe initsiatiiv (GRI) antisemitismi vastu“ tasuta TÄISPAKETT. E-raamatu saamiseks ja juurdepääsu avamiseks kursusele võid annetada ka 17 USD.

*Ligipääs kursusele avaneb ainult siis, kui raamat on tellitud veebilehe kaudu www.against-antisemitism.com/et/

Kingi see edasi.

Kingi edasi pehme köide või e-raamat, külastades veebisaiti www.against-antisemitism.com/et/ ja klikates menüüelemendil „Raamat”. Keri alla, kus on kiri „Jõudke teisteni”. Vali kinkekaardi summa sõltuvalt sellest, kas kingid e-raamatu või pehme köite. Seejärel sisesta saaja e-posti aadress (-id). Pärast väljaregistreerimist saadetakse e-posti aadressile (-dele) kupongikood. Nad saavad kasutada kupongikoodi, et vormistada tellimus kingituse tasuta kättesaamiseks ning juurdepääsuks kursusele.

Õpi seda.

Pehmekaanelise kõite või e-raamatu ostmisega saad automaatselt juurdepääsu meie GRI kursusele, mis avatakse 26. septembril, enne Jom Kippuri. See kursus sisaldab raamatu 12. väravale ülesehitatud õppematerjali ning 44. videot koos testidega.

Saa 1. sajandi Messia naasmise kanaliks. Jaga seda raamatut edasi!

www.against-antisemitism.com/et/

Saa 1. sajandi Messia naasmise kanaliks. Jaga seda raamatut edasi!

www.against-antisemitism.com/et/

Raamatu tellimine: (Eestikeelne raamat on peatselt saadaval)

www.against-antisemitism.com/et/raamat/

Vaata: Piibellik vähiravi, osa 4

https://www.facebook.com/dominiquae.archbishop/videos/391904075463435/

Kümniste ja annetuste saatmiseks:

 • Anneta online: https://kad-esh.org/et/annetused/
 • Pangaandmete jaoks Ameerikas saada meile email: kad_esh_map@msn.com
 • Helista meile USA-s 1-972-301-7087
 • Checks in USD, Canadian Dollars or British Pounds to be sent to Kad-Esh MAP Ministries, 52 Tuscan Way Ste 202-412, St Augustine, Florida 32092, USA
 • Western Unions & Money Grams addressed to: Hadassah Danielsbacka, 52 Tuscan Way Ste 202-412, St Augustine, Florida 32092, USA

UUENDUS IISRAELI Sukkoti ringreisi kohta

SHMITA AASTA 2021 / 5782

“Aga seitsmendal aastal olgu maal täielik puhkeaeg, puhkus JHVH auks: sa ei tohi külvata oma põldu ega noppida oma viinamäge!” 3. Moosese 25:4

Vastavalt Piiblile toimub Iisraeli/juutide kalendri liikumine alates loomisest, seitsme aastastes tsüklites. Tsükli seitsmendat aastat nimetatakse shabbati aastaks ehk “shmita” aastaks. Shabbatiaasta on puhkamise, andeks andmise ja järelemõtlemise aeg. Iisraelis peavad sel aastal kõik põllud ja maad jääma harimata. Isiklikud võlad antakse andeks, orjad lastakse vabaks ja usutõotused ning pühendumine JHVH-le uuendatakse.

Kogu tuur: Jom Kippur, Sukkot ja Simhha Toora
14. – 30. september
(16 ööd)
(Sisaldab Tel Avivi, Golani kõrgustikku, Galilead, Jeruusalemma ja Negevit)

Osaline tuur: Sukkot ja Simhha Toora
20. – 30. September
(10 ööd)
(Sisaldab Jeruusalemma ja Negevit)

Minituur ja konverents
20. – 23. september (3 ööd)
(ainult Jeruusalemm)

Huvi korral palume oma koha reserveerimiseks eelregistreerida * e-posti teel: tours@dominiquaebierman.com

* Maksta pole praegu vaja – sisesta lihtsalt oma nimi ja hoiame sind kursis, kui hinnad on lõplikud.

Uuendus GRM piiblikooli kohta

GRM piiblikooli uus hind alates 15. oktoobrist 2020.

GRM individuaalne veebikursus: 320 $ registreerimistasu, millele lisandub 80 $ kuus. (Esimene aasta 1200 $)

 • GRI (Globaalne ümberõppe initsiatiiv) veebikursuse lõpetanud õpilased saavad GRM-i individuaalsele veebikursusele 80 $ allahindlust. (Sooduskupongi number).
 • Kui õpilane lõpetab GRM-i veebikursuse 6 kuu jooksul, ei pea ta aasta viimase 6 kuu eest maksma.

Posti teel saadetud kursus (USB mälupulgal): 1,200 $.

 • Kui need õpilased ei lõpeta kooli ühe aasta jooksul, peavad nad pärast seda maksma 120 $ iga järgneva 6. õpingukuu eest.

Veebigrupp: 320 $ registreerimistasu, millele lisandub 80 $ kuus. (Esimene aasta 1200 $)

 • Sisaldab juurdepääsu GRM-i veebipõhisele õppeplatvormile (võimaldades õppetunde ka iseseisvalt üle vaadata)

Kohali kodugrupp: 120 $ 6. kuuks.

 • Kui nad ei ole 6 kuu jooksul kooli lõpetanud, peavad need õpilased maksma täiendava 6 kuu eest 120 $ dollarit õpingute jätkamiseks.

See on mõeldud kõigile uutele õpilastele alates 15. oktoobrist 2020. ning kõigi GRM-õpingute uuendamiseks alates Hanuka pühast (10. detsember 2020).

Tule õppima GRM’i – messiaanlik, apostellik ja prohvetlik piiblikool otse Iisraelist!
www.grmbibleschool.com

Antisemitism on hullem kui koroonaviirus

Ma õnnistan neid, kes sind õnnistavad, nean neid, kes sind neavad. 1 Moosese 12:3

Vaata meie antisemitismi vastast GRI (Globaalne ümberõppe initsiatiiv) ja aita meil see läbi viia oma heldekäelise andmisega. Vaata www.against-antisemitism.com/et/

Liitu Ühinenud Rahvad Iisraeli Eest liikumisega!

https://unitednationsforisrael.org/et/liikmelisus/

ÜHINE TÄNA 70. RAHVASTE ÕIGEGA!

Toeta Jeruusalemma suursaatkonna toimimist Jeruusalemma mägedel igakuise maksega $100. Klikka alloleva lingile või saada meile email rohkemate võimaluste jaoks: info@unitednationsforisrael.org
https://unitednationsforisrael.org/et/annetused
https://unitednationsforisrael.org/et/saatkond/

Vaadake Facebookist, mida on meil uut!

https://www.facebook.com/dominiquae.archbishop/