The Crown of Thorns

Okaskroon – Mõistuse skorpioni alistamine 1. osa


The Crown of Thorns
Toora portsjon LEHH LEHHA – Bereshet (1. Moosese) 12:1–17:27

“Nad punusid okastest krooni ning panid selle temale pähe, andsid ta paremasse kätte pilliroo, heitsid ta ette põlvili maha, naersid teda ja ütlesid: “Tere, juutide kuningas!” Matteuse 27:29

Shabbat shalom, armsad!

Mõistuse skorpion on mõiste, mida ma kasutan kõigi vaimsete ja emotsionaalsete haiguste ning biokeemilise tasakaalutuse korral.

Okkaline kroon, mida Messia Jeshua oli sunnitud kandma, tervendab kõigist vaimuhaigustest.

Elohimi (Jumala) vastane mäss ja kõrkus, mammona (raha, positsioon ja omand) kummardamine, silmahimu, lihahimu, elukõrkus – need kõik põhjustavad vaimuhaigusi.

Hukkamispuule naelutatud Jeshua on nagu madu teiba otsas, mille Mooses kõrbes üles tõstis. Tema poole vaatamine tõi paranemist.

“ Nõnda nagu Mooses ülendas kõrbes mao, nõnda peab ülendatama Inimese Poeg, et igaühel, kes usub, oleks temas igavene elu.” Johannese 3:14-15

The Crown of Thorns

Maod hammustasid kõrbes Iisraeli lapsi, sest rahvas nurises Moshe ja JHVH vastu. Jeshua maksis selle patu eest hinda ja mao hammustusest suremise asemel sai temast tervenemise ja lunastuse allikas, kui inimesed vaatasid tema peale hukkamispuul. Just nii, nagu kõrbes Iisreli lapsed vaatasid ülestõstetud vaskmao peale.

“Ja rahvas rääkis vastu Jumalale ja Moosesele: „Miks olete meid toonud Egiptusest kõrbe surema? Sest ei ole leiba ega vett ja meie hing tülkab seda viletsat toitu.” Siis JHVH läkitas rahva sekka mürgiseid madusid ja need salvasid rahvast ning Iisraelis suri palju rahvast.”” 4. Moosese 21:5-6

Kõrkus põhjustab nurinat ja mässu Elohimi vastu!

“Siis rahvas tuli Moosese juurde ja nad ütlesid: „Me tegime pattu, et rääkisime vastu Jumalale ja sinule. Palu JHVH-t, et ta võtaks meilt ära need maod!” Ja Mooses palvetas rahva eest.”” 4. Moosese 21:7

Meeleparandus vabastab armu!

“JHVH ütles Moosesele: “Tee enesele madu ja pane see teiba otsa, siis jääb elama iga salvatu, kes seda vaatab!” Ja Mooses tegi vaskmao ning pani selle teiba otsa. Kui siis madu oli salvanud kedagi, aga too silmitses vaskmadu, siis ta jäi elama!” 4. Moosese 21:8-9

The Crown of Thorns

See on pilt Jeshuast hukkamispuul, nagu madu oli teibal!

Kõik inimesed, kaasa arvatud juudi rahvas, saavad päästetud ja terveks ainult siis, kui vaatavad üles Jeshua peale ja tema ohvrile puul.

“Ma valan Taaveti soo peale ja Jeruusalemma elanike peale kaastunde ja anumise vaimu; siis nad vaatavad sellele, kelle nad läbi pistsid, ja kaebavad tema pärast, nagu kaevatakse ainsa lapse pärast, ja nutavad tema pärast kibedasti, nagu nutetakse kibedasti esmasündinu pärast!”

Sakarja 12:10

Kannatamine hukkamispuul sisaldas ka haavu/vermeid (39 piitsahoopi), naelu tema kätes, torget tema küljes ja okaskrooni!

Jesaja 53: 5 ütleb, et “Tema haavade/vermete kaudu oleme terveks saanud”, mis hõlmab füüsilisi haigusi. 39 piitsahoopi, mis ta enda peale võttis tervendasid 39 haiguskategooriat, mida meditsiin tunneb.

The Crown of Thorns

Okaskroon

Vaimuhaigused seisavad eraldi. Need ei kuulu 39 füüsilise haiguse kategooriasse. Vaimuhaigusi ravib ainult okaskroon Jeshua peas, kui ta puul rippus.

Ta alandas ennast kuni surmani ja sai elukrooni. Okaskroon lõikus sügavalt Jeshua pähe, alandades teda. Kui inimese mõistus ja psüühika alanduvad Looja ees, saavad need terveks. Okaskroon kujutab endast mõistuse ja psüühika skorpioni, ehk kõiki vaimuhaigusi!

Alandlikkus ja alistumine on kõigi vaimuhaiguste paranemise võti

Kõrkus ja ülbus hukkamispuu (risti) suhtes toob kaasa ebajumala teenimise, milleks on oma jõule lootmine ja himu selle järele, mida nimetatakse “heaks eluks” või “täiega elamiseks”. Rahahimu, võimupositsioon, isekad ambitsioonid, seks, narkootikumid ja sõltuvust tekitavad ained.

Isegi ambitsioon olla “hea ja kena inimene” ilma Jumalata on kõrkus! Paljud head ja kõlbelised inimesed kannatavad vaimuhaiguste all, sest arvavad, et on ise head ja neil pole vaja Jeshua ohvrit õigeks saamiseks!

“Kuidas siis on? Kas me oleme paremad? Mitte sugugi! Oleme ju varemini tõestanud, et niihästi juudid kui kreeklased on kõik patu all, nõnda nagu on kirjutatud: “Ei ole kedagi, kes oleks õige, ei ühtainustki; ei ole arusaajat; ei ole, kes otsiks Jumalat.” Roomlastele 3:9-10

Püüdlust olla ilma Jeshuata “hea inimene” võrreldakse määrdunud menstruatsiooni kaltsu või riidega. Varem kasutasid naised oma menstruatsiooni ajal riidekaltse.

“Me kõik oleme saanud roojaseks ja kõik meie õigused on määrdunud riidekaltsu sarnased; me kõik oleme närtsinud nagu lehed ja meie süü kannab meid ära otsekui tuul!” Jesaja 64:6

Mäss, kõrkus, ülbus, kibestumine ja hirm muutuvad elukrooni asemel mõistuse skorpioniks. Nad kannavad vaimuhaiguste okastest krooni, mis teeb haiget meeltele ja psüühikale ning põhjustab keemilist tasakaalutust.

Nii nagu skorpion nõelab ja vabastab oma mürgi, nõnda vabastab kõrkusest, mässumeelsusest, hirmust ja kibestumisest koosnev okkaline kroon oma mürgi ajju ja põhjustab vaimseid probleeme.

Jeshua kandis okaskrooni ja ta sai patuks, ta sai maoks, ta sai kõrkuseks, mässuks, hirmuks ja kibestumiseks. Ta võttis kõik vaimuhaigused enda peale. Ta kannatas seda kõike meie eest! Me ei vääri seda ohvrit. Ta oli süütu ja ta ei olnud kõrk ega ülbe! Ta ei pidanud kannatama, kuid ta tegi seda armastuse pärast!

“Sest nõnda on Jumal maailma armastanud, et ta oma ainusündinud Poja on andnud, et ükski, kes temasse usub, ei hukkuks, vaid et tal oleks igavene elu. Jumal ei ole ju läkitanud oma Poega maailma, et ta kohut mõistaks maailma üle, vaid et maailm tema läbi päästetaks.” Johannese 3:16-17

Kui pöördume Jeshua poole ja võtame vastu tema ohvri täielikkuse meie eest, saame terveks!

Iga vaimuhaigus saab terveks, kui me alandame end Jeshua hukkamispuu (risti) ees ja võtame vastu okaskoroonist voolava vere.

The Crown of Thorns

Vaimuhaigel on kaks võimalust:

Kanda kõrkuse, mässu, kibestumise, himu, uskmatuse, hirmu ja ebajumalateenistuse okkalist krooni ning lasta end nõelata vaimuhaiguste skorpioni poolt,

Või

Parandada meelt uhkusest, mässust, kibestumusest, uskmatusest, hirmust ja ebajumalateenistusest ning vaadata tema peale, kelle oleme läbistanud, ja keda löödi meie süütegude tõttu ning kes kandis karistuse ja kohtuotsuse, mida me väärime, et saaksime terveks vaimuhaiguste skorpioni mürgist.

“ Ent teda haavati meie üleastumiste pärast, löödi meie süütegude tõttu! Karistus oli tema peal, et meil oleks rahu, ja tema vermete läbi on meile tervis tulnud!” Jesaja 53:5

Heebrea keeles on sõna löödud sama tähendusega nagu sõna depressioon! Igaüks, kes on depressioonis, tunneb, et kogu tema ihu, hing ja vaim on löödud ja puruks pekstud! Jeshua kandis enda peal kõik depressiooni sümptomid, nii et meie ei pea seda tegema, juhul kui alandume ja parandame meelt, pannes kogu oma usalduse Jeshua ohvrile!

Jeshua maksis selle eest, et sa saaksid kanda elukorooni! Ta kandis okaskrooni, et saaksime olla täiesti vabad kõigist vaimuhaigustest, kui alandume tema ees, ülistame teda, võtame vastu tema toodud ohvri, usaldame teda täielikult ja laseme Messial oma elu üle võtta!

Järgneb…

Sinu Iisraeli sõbrad ja mentorid,

Peapiiskop dr Dominiquae ja rabi Baruch Bierman

“Siioni pärast ma ei vaiki.” Jesaja 62:1

Archbishop Dominiquae Bierman and Rabbi Baruch Bierman

Kümniste ja ohvriandide saatmiseks:

  • Anneta interneti kaudu: https://kad-esh.org/et/annetused/
  • Pangaandmete jaoks Ameerikas saada meile e-kiri: kad_esh_map@msn.com
  • Helista meile USA-s 1-972-301-7087
  • Checks in USD, Canadian Dollars or British Pounds to be sent to Kad-Esh MAP Ministries, 52 Tuscan Way Ste 202-412, St Augustine, Florida 32092, USA
  • Western Unions & Money Grams addressed to: Hadassah Paloma Danielsbacka, 52 Tuscan Way Ste 202-412, St Augustine, Florida 32092, USA

Vaata viimast õpetust: Haifa, Eelija vaim

Õpi tundma usu juudi juuri

Sul ei ole vajadust õppida enam üheski teises piiblikoolis. GRM piiblikool on nagu pesumasin, mis puhastab ja valmistab sind ette avastama 1. sajandi tõde ning juhib edasi Siionis alguse saanud evangeeliumi juurde, mille kaudu on paljud vabaks saanud.

Registreeru ja alusta õpingutega (inglise keeles) →

Eestikeelseks õppeks palun saada e-kiri aadressile: estonia@unitednationsforisrael.org

Liitu uue antisemitismi vastase asjaga

Avasta oma Messia identiteet, taastades tema identiteet juudina, mitte roomlasena. Peapiiskop Dominiquae Biermani uus raamat „Identiteedivargus” ja GRI veebikursus võidab antisemitismi, näidates sinule Messia tõelist juudi identiteeti. Sa õpid käima 1. sajandi väes ja võidmises!

Telli nüüd ja hakka õppima →

Lugejatelt:

Ma tahan öelda, et olen saanud palju olulisi teadmisi, mis on seotud kirikuajaloo, identiteedivarguse, kogu juudi rahva ajaloo ja antisemitismiga: see raamat on uskumatult rikas! Tõeline teabe- ja ilmutuse allikas. Kiitus Jumalale! ~ François Foisil, France

Seda, peapiiskop Biermani raamatut lugedes, avastab lugeja šokeerivaid tõdesid, mida ajaloolased ja teoloogid on põlvkondade kaupa varjanud. See raamat on nagu tsunami, mis paiskab esile ilmutusi meie minevikust, olevikust ja JHVH rahva tulevikust.

~ Peapiiskop Lawrence Langston, Th.D. Ph.D., USA

Imed ja tunnustähed olid algkoguduse seas tavalised, kuid see vägi varastati usklikelt. Kuidas? Muutes meie Isanda identiteeti. See identiteedivargus on selles läbimurderaamatus paljastatud ja selgelt välja toodud. Raamat avab silmad ja vastab paljudele küsimustele, taastades meie tõelise usu aluse, mis anti juudi Messia Jeshua jüngritele. ~ Reverend Debra Barnes, USA

Telli nüüd →

* Juurdepääs kursusele kaasneb raamatuga ainult siis, kui raamat on tellitud veebilehe kaudu

https://www.against-antisemitism.com/et/

Liitu meie uue Telegrammi kanaliga ja ole kursis peapiiskop Dominiquae Biermani uute videote ja õpetustega:

https://t.me/dominiquaebierman

Hakka meie Youtube kanali tellijaks!

Vaata peapiiskop Dominiquae Biermani viimaseid saateid ja hakka Ühinenud Rahvad Iisraeli eest Youtube kanali tellijaks!

Meie Youtube kanal →

GRM prison

Oleme avanud USA-s vanglateenistuse, mida juhib rabi Baruch Bierman ja GRM piiblikooli grupi UCI vanglas Floridas. Sammhaaval juhatatakse kinnipeetavaid Siionis alguse saanud evangeeliumi juurde ja me oleme näinud nende elus palju imesid! Kui rabi Baruch külastab neid vanglas, naaseb ta alati teadetega tervenemistest ja elu muutustest. Jahve on avanud meile võimsa ukse!

Oleme valmis saanud GRM Piiblikooli platvormil, mis võimaldaks kõigil Ameerika vanglasüsteemi kinnipeetavatel tahvelarvuti kaudu õppida. Kutsume sind üles toetama seda olulist teenistust palvete ja annetustega, et laiendada jõupingutusi juudi Messia Jeshua tutvustamiseks kogu USA vanglasüsteemile!

Annetuse saatmisel kirjuta palun kommentaaridesse: “Vanglateenistus

Anneta veebilehel →

Loe rohkem →

Liitu Ühinenud Rahvad Iisraeli eest liikumisega!

Sind on kutsutud olema Estriks Iisraeli jaoks. Ole osa peatamatust jõust, et seista oma rahvaga Iisraeli eest!

Liitu Ühinenud Rahvad Iisraeli eest liikumisega →

Ühine 70 õigega rahvaste seas!

Hakka Ühinenud Rahvad Iisraeli eest eriliseks partneriks, toetades armastuse anniga 100 USD kuus. Klikka allolevaile linkidele või saada meile e-kiri rohkemate võimaluste jaoks: info@unitednationsforisrael.org

Liitu nüüd →