The Counting of the Omer

Omeri loendamine


The Counting of the Omer
Toora portsjon EMOR – Vayikra (3 Moosese) 21:1-24:23

Siis lugege endile shabbatile järgnevast päevast, päevast, mil te tõite kõigutusvihu, seitse täis shabbatit (eesti keelde tõlgitud nädalat, aga heebrea keeles shabbatit. Tõlkija kommentaar) 3 Moosese 23:15

Shabbat shalom armsad!

Omeri loendamine (või sefirat ha’omer, hbr ספירת העומר) tähendab paasapüha ja shavuoti vahelise iga üksiku 49 päeva loendamist. (Omer tähendab heebrea keeles kuhi, kuivaine mõõtühik). See lähtub Tooras kirja pandud seadusest loendada iga neljakümne üheksat päeva alates päevast, mil omer- omeri mõõt odravilja toodi Jeruusalemma templisse ohvrianniks kuni päevani, mil shavuotiks toodi templisse ohvriand nisust.

Omeri loendamine algab rabiinlike juutide jaoks paasapüha teisest päevast (piibelliku aasta esimese kuu nisani 16. päevast) ja karaiimi juutide jaoks peale paasa-hapnemata leibade püha iganädalast shabbatit ja lõpeb päev enne shavuot’i, mis on 50. päev. Me usume, et karaiimi juutide arvestus on õigem, sest see järgib Toorat, aga mitte rabiinlikke traditsioone!

Kuid siiski ei ole see „kivisse raiutud“, sest hhag matsot (hapnemata leibade püha) esimest päeva on kästud pidada nagu shabbatit, kuigi seda on nimetatud „pühaks kokkutulekuks“. Seega, kuniks Jeshua tuleb taas, ühineme me Iisraeli ja juudi rahvaga nende Tooraga kooskõlas olevate pühade arvestusega ja laseme Kuningate Kuningal selle ära klaarida. Neile, kes soovivad katta mõlemad omeri loendamise lähteallikad, soovitan ma tähistada mõlematel kuupäevadel ja saada topeltportsjon shavuoti õnnistust. Toora ei keela kuskil pidada terve nädal shavuoti püha ja võibolla kui Jeshua naaseb, siis võimendabki ta shavuoti seitsmepäevaseks pühaks.

Lõppude lõpuks ütles ta Matteuse 5:17, et tuli Toorat selle täiuseni viima. Nädalane tähistamine järgiks ka ülejäänud kahe moadimi, matsa-pesahhi (7 päeva) ja sukkoti (7 päeva) mustrit. Esimesel ja viimasel päeval võite pidada „pühi kokkutulekuid“, sellega kattes mõlemad shavuoti päevad. See on koht, kus Ruahh Hakodesh (Püha Vaim) peab andma igaühele arusaamise, mis on õige ja tark teha.

Sest nüüd me näeme nagu peeglis tuhmi kujutist, aga siis palgest palgesse; nüüd ma tunnetan poolikult, aga siis ma tunnetan täiesti, nagu minagi olen täiesti tunnetatud. 1 Korintlastele 13:12

Pühitsetud ja ülendatud Sanhedrini (Iisraeli vanemate suurkogu ja kohtuorgan, mida juhtis ülempreester ) puudumisel tänapäeva Iisraelis, on see minu kui MAP ja UNIFY liikumise juhi otsus heebrea piibelliku kalendri järgimise osas. See peaks lõpetama vaidluse, segaduse, tüli ja konkurentsi.

Kes on karaiimi juudid?

Karaiimi juutlus või karaiim, mis tähendab “heebrea pühakirja lugejad”- on juutide liikumine, mida iseloomustab üksnes Tanahhi tunnustamine kõrgeimaks seaduslikuks autoriteediks nii halahhas (praktikas) kui ka teoloogias. See erineb rabiinlikust juutlusest, mis peab suulist seadust, Sanhedrini seaduslikke otsuseid nii nagu need on kodifitseeritud Talmudis ja hilisemates teostes, Toora autoriteetseteks tõlgendusteks. Arvatakse, et see tekkis 7.-9. saj Bagdadis ja võimalik, et ka Egiptuses.

Karaiimid usuvad, et kõik Elohim- Jumala poolt Moshele antud seadused ja käsud on kirja pandud Tooras ilma lisatud suuliste seadusteta. Selle tulemusena ei pea karaiimid Mishna ja Talmudi traditsioone siduvateks. Tanahhi tõlgendamisel püüavad karaiimid järgida teksti selget ja kõige tõenäolisemat tähendust (peshat). See ei ole alati sõnasõnaline tähendus, vaid pigem see, mida iidsed israeliidid oleksid loomulikult mõistnud. Peshat tähendab LIHTNE või mitte keeruline.

Tõesti, ma ütlen teile, kui te ei pöördu ega saa kui lapsed, ei pääse te taevariiki! Matteuse 18:3

The Counting of the Omer

Shavuot ja nelipüha

Shavuoti nimetatakse ka nädalatepühaks, sest alates paasapühast loetakse 7 nädalat ning see nimetati kristlaste poolt ümber “nelipühaks” (ingl pentacost). Pentacost on tuletatud kreekakeelsest sõnast viiskümmend ja tõepoolest, kui shavuoti päev kätte jõudis, siis oli see 50-nes omeri loendamise päev, mil Jeshua õpilased olid kõik ühel meelel Jeruusalemmas ja Ruahh Hakodesh (Püha Vaim) langes igaühe peale neist!

Kui nelipühapäev kätte jõudis, olid nad kõik koos ühes paigas. Ja äkitselt tuli taevast kohin, otsekui tugev tuul oleks puhunud, ja täitis kogu koja, kus nad istusid. Ja nad nägid otsekui hargnevaid tulekeeli, mis laskusid iga üksiku peale nende seas. Ja nad kõik täideti Püha Vaimuga ning hakkasid rääkima teisi keeli, nõnda nagu Vaim neile andis rääkida. Apostlite teod 2:1-4

Sellepärast leidis Toora ja Püha Vaimu väljavalamine algse kehila (kogudus) üle aset 50-ndal päeval pärast hapnemata leibade püha seitsmendat shabbatit ja see oli shavuoti püha. Number 50 esindab alati täit taastamist, vabadust ja juubelit!

Ja pühitsege viiekümnendat aastat ning kuulutage vabakslaskmist kõigile elanikele maal; see olgu teile juubeliaastaks: igaüks teist saab tagasi oma pärisosale ja igaüks pöördub oma suguvõsa juurde. 3 Moosese 25:10

Sõna (Toora) ja Vaimu (Ruahh) saamine samal päeval toob suurima vabaduse ja täieliku taastamise! Seega on shavuot kaasakiskuv ja põnev taastamise, täitumise ja vabastuse moed (püha)! See on ka uudsenisu lõikuse püha.

Pea nädalatepüha, kui lõikad uudsenisu, ja vilja kokkupanemise püha aasta lõpus! 2 Moosese 34:22

The Counting of the Omer

Omeri loendamise tähendus

Tema kõigutagu seda vihku JHVH ees, et te saaksite meelepäraseks; preester kõigutagu seda shabbatile (hapnemata leibade püha nädala seitsmes päev, shabbat) järgneval päeval! Siis lugege endile shabbatile järgnevast päevast, päevast, mil te tõite kõigutusvihu, seitse täis nädalat– kuni seitsmendale shabbatile järgneva päevani lugege viiskümmend päeva-, siis tooge JHVH’le uus roaohver (2 nisuleiba shavuotil)! 3 Moosese 23:11, 15, 16

Iga päeva loendamine esindab vaimset ettevalmistust ja osasaamist Toora andmisest Moshele Siinai mäel teise kuu (sivani kuu) alguses, mis oli samaaegselt shavuot. Omeri loendamine seega näitab, kui palju iga israeliit igatseb oma ellu Toorat vastu võtta nagu süüdimõistetu, kes teeb ristikese või kriipsutab kalendris läbi iga möödunud päeva, kuni oma vabastuse päevani! Ega ilmaasjata ei ole kuningas Taaveti kirjutatud armastuskiri Toorale kõige pikem psalm Piiblis!

Mu hing nõrkeb igatsusest su seaduste järele igal ajal. On ju sinu tunnistused mu rõõmustajad ja mu nõumehed. Psalm 119:20, 24

Sõna OMER, lisaks odra või kuivaine mõõtu tähistavale terminile, tähendab ka rääkimist või väljaöeldud sõna. Ning jälle me võime näha, kuidas heebrea keeles üks sõna võib tähendada tervet maailma!

Omeri loendamine algab seepärast alates hetkest, mil odra (esmavili) omer (kindel mõõt) tuuakse templisse (pesahi/paasapüha ajal), kuni ajani, mil 2 vihku nisu (uudsevili) tuuakse templisse 50 päeva hiljem. Niisiis selle 49 päeva jooksul me loeme päevi, kuni Elohimi omer (väljaöeldud sõna) saab KIRJAPANDUD TOORAKS Siinai mäel 50-ndal päeval!

Siin on prohvetlik juhend, mis võib muuta sinu elu!

Kas sul on midagi, millega sa oled pidevalt kimpus ja mida sa ei ole võimeline muutma? Kuuluta JHVH sõna usus ja ootusega iga päev 49 päeva jooksul ja oota, et 50-ndal päeval kirjutatakse see sinu südamesse! Võta sõna, õpetus ja prohveteering, mida on sinu elu kohta räägitud ja kuuluta seda iga päev 49 päeva jooksul ja sa saad näha, kuidas su elu muutub!

Nõnda on ka Minu sõnaga, mis lähtub mu suust: see ei tule tagasi mu juurde tühjalt, vaid teeb,mis on mu meele järgi, ja saadab korda, milleks ma selle läkitasin. Jesaja 55:11

Kui me “loendame omerit” kuulutades Tema sõna, siis hirm ja kahtlused kaovad meie südameist ja kui see juhtub, siis sünnivad ka imed!

Tõesti, ma ütlen teile, kes iganes ütleb tollele mäele: „Tõuse ja kukuta end merre!” ega kõhkle oma südames, vaid usub, et see, mis ta räägib, sünnib, siis see saabki talle! Markuse 11:23

Kas võis olla, et jüngrid, kes olid kogunenud ülemisse tuppa, lugesid omerit palves, harjutades ikka ja jälle sõnu, mida Jeshua oli neile rääkinud?

Vaid te saate väe Pühalt Vaimult, kes tuleb teie üle, ja te peate olema minu tunnistajad Jeruusalemmas ja kogu Juuda- ja Samaariamaal ning ilmamaa äärteni.” Apostlite teod 1:8

Ja kui nad siis seal kordasid ja kuulutasid neid sõnu, langes ühtäkki Püha Vaim nende peale? Nad olid innukalt oodanud ja tõeliselt uskunud ning kuulutanud omerit (Jeshua räägitud sõnad, kui Ta oli nendega!) ja siis võimas tuulepuhang….

The Counting of the Omer

Ühtsus-ehhad toob esile ärkamise!

Kui nelipühapäev (shavuot) kätte jõudis, olid nad kõik koos ühes paigas. Ja äkitselt tuli taevast kohin, otsekui tugev tuul oleks puhunud, ja täitis kogu koja, kus nad istusid. Apostlite teod 2:1-2

Nad pidasid kinni Abba (Isa) käskudest lugedes omerit palves ja kooskõlas Poja välja öeldud käsule (OMER!) ja seejärel Ruahh (Vaim) langes nende peale! See on tõeline ÜHTSUS- ehhad, ühtsus mitmuses, rajatud OMERI ja käskude tõele ja kuulekusele. Isa, Poeg, Vaim on ehhad (üks ja ainus) ja jüngrid olid ehhad! Isa kirjapandud omer (Toora), Poja räägitud omer ja Püha Vaimu vägi langes, kinnitades MÕLEMAT OMERit! Isa antud käsk lugeda omerit ja pidada shavuoti püha 50-ndal päeval ja Poja antud käia kuulekuses (Isa ja Poja omerile) ning oodata, kuni saabub vägi kõrgelt!

Kui siis Jeshua viibis koos nendega, keelas ta neil Jeruusalemmast lahkuda, käskides jääda ootama Isa tõotust, „mis teie olete minult kuulnud. Johannes on küll kastnud veega, aga teid kastetakse Püha Vaimuga üsna varsti pärast neid päevi.” Apostlite teod 1:4, 5

Kui me ootame innukalt shavuoti saabumist lugedes hoolsasti omerit, mäletades ja kuulutades Isa ja Poja Sõnu, siis autasuks on värske Püha Vaimu väljavalamine meie kõigi elude üle! Ja et meid siis leitaks ustavad olevat, kui me palvetame IISRAELI ÄRKAMISE PÄRAST!

Siioni pärast ma ei vaiki ega jää rahule Jeruusalemma pärast, enne kui tema õigus hakkab paistma ja tema pääste põleb otsekui tõrvik. Jesaja 62:1

Rõõmsat ja õnnistatud omeri lugemist!

Sinu sõbrad ja mentorid Iisraelis

Peapiiskop Dominiquae ja rabi Baruch Bierman

Archbishop Dominiquae and Rabbi Baruch Bierman

** Sel aastal langeb shavuot 28. ja 29. mai õhtutele. Niisiis jätka loendamist ning Tema sõna ja tõotuste kuulutamist! **

Kümniste ja annetuste saatmiseks:

  • Anneta online: https://kad-esh.org/et/annetused/
  • Pangaandmete jaoks Ameerikas saada meile email: kad_esh_map@msn.com
  • Helista meile USA-s 1-972-301-7087
  • Checks in USD, Canadian Dollars or British Pounds to be sent to Kad-Esh MAP Ministries, 52 Tuscan Way Ste 202-412, St Augustine, Florida 32092, USA
  • Western Unions & Money Grams addressed to: Adriana Bierman, 52 Tuscan Way Ste 202-412, St Augustine, Florida 32092, USA

Vaata: Lahing Jeruusalremma pärast, osa 1.

Dominiquae Bierman jagab Piiblikoolis Ratastel mitmetahulist õpetust Püha linna Jeruusalemma rikkalikust ajaloost. Mitmete sajandite jooksul on paljud rahvad seda maad ja linna okupeerinud. Tänapäeval on selle iidse pealinna ajaloo üle ikka veel mitmeid vaidlusi, kuid hiljutised arheoloogilised väljakaevamised ja kirjapandud ajalooline tõde kinnitavad juudi rahva pideva kohalolu tõesust.

Antisemitism on hullem kui koroonaviirus

Ma õnnistan neid, kes sind õnnistavad, nean neid, kes sind neavad. 1 Moosese 12:3

Vaata meie anti-semitismi vastast GRI (Globaalne ümberharimise initsiatiiv) ja aita meil see läbi viia oma heldekäelise andmisega. Vaata: Against-antisemitism.org

Liitu Ühinenud Rahvad Iisraeli eest liikumisega!

https://unitednationsforisrael.org/et/liikmed/

Nädala raamat: Juurte tervendav vägi.
See on elu või surma küsimus!

https://kad-esh.org/shop/the-healing-power-of-the-roots/

ÜHINE TÄNA 70. RAHVASTE ÕIGEGA!

Toeta Jeruusalemma suursaatkonna toimimist Jeruusalemma mägedel igakuise maksega $100. Klikka alloleva lingile või saada meile email rohkemate võimaluste jaoks: info@unitednationsforisrael.org
https://unitednationsforisrael.org/et/annetused/
https://unitednationsforisrael.org/et/saatkond/

Tule õppima GRM’i – messiaanlik, apostellik ja prohvetlik piiblikool otse Iisraelist!

www.grmbibleschool.com

Vaadake Facebookist, mida on meil uut!

https://www.facebook.com/dominiquae.archbishop/