Parallel Worlds

Paralleelsed maailmad


Parallel Worlds
Toora portsjon SHOFTIM – Devarim (5 Moosese) 16:18-21:9)

Üks ei näinud teist ja ükski ei liikunud paigast kolmel päeval. Aga kõigil Iisraeli lastel oli oma asupaikades valge. 2 Moosese 10:23

Shabbat shalom armsad!

Hiljutise visiidi ajal Mehhikosse sosistas Püha Vaim mu südamele sõnad „paralleelsed maailmad“. Vaatasin välja ühe väga ilusa hotelli tagarõdult, kus me ööbisime, ja olles tuttav mõne Mehhiko kombega teadsin, et minu pilgule avanes kalmistu. Tänu mehhiklaste surnute kummardamise traditsioonile, mis pärineb maiadelt, nägi kalmistu välja nagu erivärviliste lillede ja mitmesuguste toitudega täidetud linn, kus inimesed surnud esivanemaid selle kaudu kummardavad. Mehhikos ülistatakse surnuluid, “calaveras-id” jms ning mitmete äriettevõttete põhitegevus on keskendunud surma, põrgu ja haua teemadele. Surm näeb seal välja nagu erinevatesse rõivastesse riietatud jube naise luukere. Neid „surma-naise“ kujusid võib leida kõikjal, nii vaestes kui šikkides kohtades. Altarid surnutele on paigutatud võtmetähtsusega kohtadesse ja eriti tiheda liiklusega teede äärde, sõlmides sellega surmaga tehingu, mis kutsub deemonlikke vaime õnnetusi põhjustama. Selle asemel, et vaibuda on surma kultus Mehhikos pigem hoogustunud koos häbitu korruptsiooni, narkokaubanduse, seksikaubanduse jms.

Parallel Worlds

Sest te ütlete: “Me oleme sõlminud surmaga lepingu ja loonud põrguhauaga liidu – käigu või üle tulvav uputus, meieni see ei ulatu, sest me valisime oma varjupaigaks vale ja pugesime pelgu pettusesse!” Jesaja 28:15

Ma armastan Mehhikot ja mu süda valutab nähes kuidas inimesed ennast selliste võigaste tavadega hävitavad. Mehhiklased on väga töökad inimesed ja kõike, mida nad teevad, teevad kogu südamega, nii häid kui ka halbu asju.

Viibides selles kaunis Vaikse ookeani rannikul asuvas kuurordis, sain oma toast ka esiküljel asuvale rõdule minna. Sealt avanes hingemattev vaade erinevatele basseinidele, baaridele, rannale, liivale, lainetele ja looduse metsikule ilule. Mulle meeldivad vaated ja käisin esikülje rõdul tihti, et seda rabavat panoraami nautida. Värskes õhus ringi vaadates ja kuurordi luksust selle etniliste puit- ja bambuskonstruktsioonidega nähes mõistsin, et selle rõdu eestvaade ei reetnud millegiga tagumise rõdu vaate reaalsust. Ei selle kalmistut, surmakujude ja surnud esivanemate kummardamist, ega ka sealt tulevat haisu. Need kaks rõdu esindasid kahte erinevat maailma, kahte erinevat Mehhikot. Üks esindas enamus inimeste reaalsust ning teine turistide ja eriti Ameerika turistide jaoks loodud fantaasiamaalima. Siis, kui mõtisklesin selle dihhotoomia üle, sosistas Ruahh-Püha Vaim mu vaimsetesse kõrvadesse: „Paralleelsed maailmad“.

Parallel Worlds

Paralleelmaailmad ei ole tingimata halb asi. Näiteks selle turistidele loodud paralleelse maailma toodetav tulu aitab Mehhiko majandust. Inimesed ostavad turismipakette, üürivad hotellitube ja autosid, teevad sisseoste kohalikus supermarketis või poodides ja isegi annetavad hea asja jaoks. Näiteks meie hotellis nõudsid nad meilt automaatselt 300 Mehhiko peesot, mis anti vähekindlustatud Mehhiko laste sihtasutusele (umbes 15 dollarit). Võiksime keelduda sellest lisamaksust, kuid kes tahaks need vaesed lapsed abist ilma jätta, et säästa 15 dollarit? Enamik Ameerika turiste annavad hea meelega hea asja eest ja meie polnud erinevad. Selle turismi “paralleelmaailma” loomisega saab Mehhiko tulusid. Muidugi pole enamik turiste huvitatud oma turismi sihtkoha lunastamisest, nii et nad lähevad rõõmsalt puhkusele, ignoreerides või olles teadmatuses tõelisest Mehhikost ja kuurordi kõrval olevast surnuaiast. Kuid see on puhkuse olemus, inimesed tahavad oma tihedatest argielu ajakavadest puhata ja puhkust nautida. Olles JHVH teenija ja olles pannud oma elu maha rahvaste lunastuseks, olen ma rohkem teadlik nende paralleelmaailmade olemasolust, kuhu ma ka ei läheks.

Piiblis eksisteerivad samuti paralleelsed maailmad ja need pole tingimata halvad asjad, tegelikult väljendavad need mõnel juhul lepingu põhimõtet. Üks neist juhtumitest on lugu Iisraeli laste väljarändest Egiptuse orjusest. 430 aastat pärast Josefi (Joosep)i surma said Iisraeli lapsed orjadeks ja nad elasid karjastena Gosheni maakonna karjamaadel. Kuid kui uus vaarao Egiptuses võimule tuli, otsustas ta kasutada neid tööjõuna, et rajada oma püramiide ja ehitada tohutuid linnu Pitom ja Ramses.

Ja egiptlased panid väevõimuga Iisraeli lapsed töötama.Nad tegid nende elu kibedaks raske orjatööga savi jatelliskivide kallal ning kõiksugu orjusega põllul, kõiksugu tööga, mida nad väevõimuga sundisid neid tegema. 2 Moosese 1:13,14

Iisraeli rahva maailmast sai nüüd orjade maailm, mis erines oluliselt ülejäänud Egiptusest. Kibe orjus ja sunnitöö olid Goshenis 430 aasta jooksul normiks! Samal ajal nautis suurem osa Egiptusest heaolu ja maailmaimpeeriumile omast elu. Iisraeli rahva reaalsus oli kibestunud ja privileegideta, samas kui ülejäänud Egiptuse reaalsus oli magus ja jõukas. Egiptlased ja iisraellased elasid samal maal, aga paralleelsetes maailmades just nagu Mehhiko.

Alles hulga aja pärast juhtus, et Egiptuse kuningas suri. Ent Iisraeli lapsed ohkasid ja kaebasid orjuse pärast; ja nende hädakisa orjuse pärast tõusis Jumalani. 2 Moosese 2:23

Parallel Worlds

Kuid siis midagi muutus. Gosheni paralleelsed maailmad võrreldes ülejäänud Egiptusega jäid endiselt “paralleelseteks”, kuid Avrahami lepingu Elohim ilmutas ennast oma sulase Moshe kaudu. Lepingu Elohim nõudis vaarao käest: „Lase mu rahval minna, et nad mind kõrbes teeniksid ja ülistaksid.“ Iga kord kui Egiptuse kuningas keeldus, saatis Kõigeväeline Iisraeli Elohim kohutava nuhtluse. Kuid see nuhtlus ei mõjutanud üldsegi mitte Gosheni maakonda, aga see mõjutas kõike väljaspool Goshenit, ehk kogu ülejäänud Egiptust. Kui Niiluse veed muutusid vereks ja kõik veeallikad olid joogikõlbmatud, oli Gosheni vesi mage ja magus. Kuigi orjus oli endiselt kibe ja muutus algul veelgi kibedamaks, oli lepingu Elohimi vägi läinud liikvele ja tõsine kannapööre oli tulekul. Kui konnad ronisid Egiptuse ülikute magamistubadesse ja kõikjal olid surnud konnad, ei leitud Goshenist ühtegi konna ning kõik iisraellased said magada shalomis. Kui sääsed ja parmud tungisid iga egiptlase majasse ja elukeskkonda, siis Goshenis ei olnud ühtegi putukat. Kui Egiptuse kariloomad surid, siis iisraellaste pudulojused Goshenis olid tervemad kui kunagi varem. Kui kogu Egiptus oli pimeduses, siis Goshenis säras valgus ja kui lein esmasündinute surma pärast tabas kogu Egiptust, siis ei puudunud iisraellaste esmasündinute peadelt ühtegi juuksekarva ja Iisrael JHVH enda esmasündinuna ajas kogu Egiptuse kihevile.

Aga veri olgu teil tundemärgiks kodadel, kus te asute; kui ma näen verd, siis ma ruttan teist mööda ja nuhtlus ei saa teile hukatuseks, kui ma löön Egiptusemaad. 2 Moosese 12:13

Kuni uue taeva ja uue maa rajamiseni on “paralleelsed maailmad” olemas. Mõnikord võib teile tunduda, et elate Goshenis enne seda aega kui Moshe sündmuskohale tuli, ja ainus, mida te kogete, on kibe elu. Kuid seda saab hõlpsalt parandada, sest Moshe oli saadetud enne Jeshua tulekut. Juudi Messia Jeshua on meie vabastaja Egiptuse patu ja surma hauast.

Sest nõnda on Elohim maailma armastanud, et ta oma ainusündinud Poja on andnud, et ükski, kes temasse usub, ei saaks hukka, vaid et temal oleks igavene elu! Sest Elohim ei ole oma Poega läkitanud maailma, et ta maailma üle kohut mõistaks, vaid et maailm tema läbi päästetud saaks. Johannese 3:16,17

Kui vastate Temale, muutub teie Goshen. Alguses võivad teil tekkida mõned raskused nagu iisraellastel, kui Egiptuse vaarao, kes esindab selle maailma jumalat (ha‘satan-i), ärritus Moshe käsu peale lasta JHVH rahval minna! Jah, võib-olla proovib saatan teie teekonnal vabadusse raskeid aegu tekitada, kuid ärge kaotage lootust ega heituge! Sinu Goshen on muutumas! Jätkates käimist koos Jeshuaga, kogete Tema jõudu, Tema imesid ja lepingu eeliseid, mis muudavad teie Gosheni teie lepingu ja privileegide paigaks! Lõpuks marsite te täitunud tõotuste maa poole!

Ja ma olen öelnud: mina viin teid välja Egiptuse viletsusest kaananlaste, hetiitide, emorlaste, perislaste, hiivlaste ja jebuuslaste maale, maale, mis piima ja mett voolab. 2 Moosese 3:17

Parallel Worlds

Üks väga oluline asi, mida meeles pidada, on see, et kui teie maailm on lepingu maailm, aga te näete teisi, kes ei naudi seda, mida te naudite, siis ärge tundke ennast selle pärast süüdi ega kurvastage. Rõõmustage taevases Isas, Jeshua vere väes, Tema ligiolus, Püha Vaimu tules, imelises varustatuses ja heaolus, mida teie suur karjane teile annab. Tegelikult on see käsk teenida JHVH-t ja rõõmustada Tema rikkalikus õnnistuses. Kui me rõõmusta Temas, siis tuleb puuduse ja vaesuse needus meid ründama.

Et sa ei ole teeninud JHVH-t, oma Elohimi, rõõmuga ja heast südamest kõige külluse eest, siis sa pead teenima oma vaenlasi, keda JHVH saadab su kallale, näljas, janus, alasti ja täielikus puuduses! Ja ta paneb su kaela peale raudikke, kuni ta sind on hävitanud. 5 Moosese 28:47-48

Nautige oma õnnistusi ja teenige Teda kogu oma südame, mõistuse ja jõuga. Sellest hetkest alates kui hakkate nautima õnnistusi ilma vabandusteta, palvetage, küsige, otsige ja koputage, et saaksite kasutatud selles põlvkonnas, tutvustades paljudele „teise paralleelmaailma” omadele lepingu maailma reaalsust. Nii juhtus paljude egiptlastega ja paljude teiste rahvastega Egiptuses. Kui nad nägid, et iisraellased on talle vere ja taevase kaitse all, otsisid nad peavarju nende kodades ja koos iisraellastega väljus Egiptusest vabadusse ka hulk segarahvast!

Nüüd Iisraeli lapsed läksid teele Raamsesest Sukkotti, ligi kuussada tuhat jalameest, peale väetite laste. Ja ka hulk segarahvast läks ühes nendega, ning pudulojuseid ja veiseid väga suur kari. 2 Moosese 12:37 38

Lepingu maailmas elamise õnnistused on need, mis meelitavad paljusid väljaspool kannatavaid inimmasse otsima pelgupaika sama katuse all, mis teil on Kõigeväelise Iisraeli lepingu-Jumala tiibade all.

Nautides Teda ja tema lepingu õnnistusi juba üle 30 aasta.

Sinu Iisraeli sõbrad ja mentorid

Peapiiskop Dominiquae ja rabi Baruch Bierman

Archbishop Dominiquae and Rabbi Baruch Bierman

Toeta seda teenistust

  • Anneta online: https://kad-esh.org/et/annetused/
  • Pangaandmete jaoks Ameerikas saada meile email: kad_esh_map@msn.com
  • Helista meile USA-s 1-972-301-7087
  • Checks in USD, Canadian Dollars or British Pounds to be sent to Kad-Esh MAP Ministries, 52 Tuscan Way Ste 202-412, St Augustine, Florida 32092, USA
  • Western Unions & Money Grams addressed to: Hadassah Danielsbacka, 52 Tuscan Way Ste 202-412, St Augustine, Florida 32092, USA

Tule õppima GRM’i – messiaanlik, apostellik ja prohvetlik piiblikool otse Iisraelist!

www.grmbibleschool.com

Vaata: UNIFY Paapua Uus Guinea koos Iisraeliga- Rohkem tervenemisi

Laske oma usul tõusta, kui kuulete UNIFY Paapua Uus-Guinea koos Iisraeliga 2019. aasta kampaania hämmastavaid tunnistusi paranemisest. Liituge peapiiskop Dominiquae Biermaniga, sest Jahve ilmutas seal oma väge ja isegi pimedad said nägijaks! Avastage, kuidas see rahvas on muutumas viljakamaks ja võidukamaks olles järjekindlalt vabanemas asendusteoloogia pettuse alt.

Nädala raamat

Jah! Peapiiskop Dominiquae Biermani kaasahaarav päästekogemus.
https://kad-esh.org/shop/yes/

Liitu Ühinenud Rahvad Iisraeli Eest liikumisega juba täna!

www.unitednationsforisrael.org

Saa Jeruusalemma suursaatkonna sõbraks

Ühine 70 õigega rahvaste seast, toetades Jeruusalemma suursaatkonna toimimist Jeruusalemma mägedel igakuise maksega $100. Klikka alloleva lingi menüüs aknale “annetused” (donations), valides summaks $100 või saada meile email info@unitednationsforisrael.org

https://unitednationsforisrael.org/et/annetused/

https://unitednationsforisrael.org/et/saatkond/

Vaata meie viimaseid põnevaid õpetusi Facebookis ja jaga neid edasi!

https://www.facebook.com/dominiquae.archbishop/