From Perazim to Enlargement

Peratsim’ist laienemiseni


From Perazim to Enlargement
Toora portsjon NITSAVIM – Devarim (5. Mooosese) 29:9-30:20 Haftara: Jesaja 61:10-63:9

Sarvehäälega meeldetuletatav püha 5783
Uue seitsmeaastase tsükli pühitsemine

“Siis sa näed ja särad rõõmust, su süda põksub ja on ärevil, kui su poole pöördub mere ohtrus ja su juurde tuleb rahvaste rikkus!” Jesaja 60:5

Shabbat shalom armsad

Shmita aasta on nüüdseks seljataga ja milline aasta see on olnud! Maailm, nagu me seda teame, on muutunud ja me peame edasi liikuma, et tulla toime paljude uute reaalsustega. Jahve käskis mul mitte keskenduda sellele, mida vaenlane – see vana lohe teeb, vaid keskenduda sellele, mida tema ise teeb. JHVH PERATSIM-läbimurde Jah võidab Baali nagu 2. Saamueli 5:20.

Kõigeväeline on ütlenud, et vanad strateegiad enam ei toimi, vaid meil peavad olema uued strateegiad selle uue seitsmeaastase laienemistsükli jaoks.

Praegu? Laienemine? Kui 2023. aastaks prognoositakse ülemaailmset näljahäda ja kui paljud on isegi praegu veel covid’i piirangute all? Kui inflatsioon ähvardab lõhkuda kogu panganduse, siis nüüd peaksime me laienema? Uus maailmakord püüab kontrollida inimkonda oma eesmärkide saavutamiseks, kuid JHVH, Iisraeli Jumal, tahab, et me laieneksime. Strateegia, mis võimaldab meil laiendada oma südamed, meeled, usku, võimet Jumalat armastada ja temale kuuletuda ja alistuda laienemisele, on HÕISATA ja LAULDA!

From Perazim to Enlargement

“Hõiska, sigimatu, kes pole sünnitanud, rõkata rõõmust ja ilutse, kes pole olnud lapsevaevas! Sest vallalisel saab olema rohkem lapsi kui abielunaisel, ütleb JHVH! Tee avaraks oma telgipaik ja su elamute vaipu venitatagu! Ära ole kokkuhoidlik! Pikenda oma telginööre ja kinnita vaiu! Sest sa levid paremale ja vasakule, su järglased vallutavad rahvaid ja asustavad tühje linnu! Ära karda, sest sul ei ole vaja häbeneda, ja ära tunne piinlikkust, sest sa ei jää häbisse, vaid unusta oma nooreea häbi ja ära meenuta enam oma lesepõlve teotust! Sest sinu Looja on su mees, JHVH Tsevaot (vägede) on tema nimi; sinu lunastaja on Iisraeli Püha, teda nimetatakse kogu maailma Jumalaks! Jesaja 54:1-5

See peatükk räägib Paabeli/Babüloonia pagendusest. Sel ajal oli Babüloonia võidukas ja juudi rahvas oli raskes orjuses. Jahve ütles neile, et laienemise võti on: “Laulge, hüüdke ja ülistage mind, siis te laienete”.

See on Kõigeväelise Iisraeli Jumala tahe, et tema lepingu-rahvas oleks rohkearvuline ja ainus asi, mis on kunagi takistanud Iisraeli väelist laienemist, on ebajumalateenistus. Ainus asi, mis ka meid takistab laienemast, on ebajumalateenistus. Kõik, mida me armastame või millest me sõltume rohkem kui JHVH’st, on ebajumal.

“Mitte, et te olete suurim kõigist rahvaist, ei ole JHVH teid eelistanud ja valinud, ei, te oiete ju väikseim kõigist rahvaist, vaid sellepärast et JHVH teid armastas ja tahtis pidada tõotust, mille ta oli andnud teie vanemaile, tõi JHVH teid vägeva käega välja ja lunastas sind orjusekojast vaarao, Egiptuse kuninga käest. Ja tea, et JHVH, su Elohim, on Elohim, ustav Elohim, kes lepingut peab ja heldust osutab tuhandest põlvest saadik neile, kes teda armastavad ja tema Toora käske peavad, aga kes tasub oma vihkajaile otsemaid, hävitades nemad; ta ei viivita oma vihkaja ees, vaid tasub temale kohe.” 5. Moosese 5:7-10

Paganlike pühade ülevõtmine paganlikust universaalsest kalendrist koos nende paganlike traditsioonidega on viinud kristluse ebajumalateenistusse. Püha Vaim näitas mulle, et see on nagu Looja Jumala JHVH kummardamine Baali altaril. See on nagu laienemisperioodi arengurattaid pidurdav kodar. Tema koda tuleb puhastada kõigist paganliku päritoluga pühadest, nagu jõulud, lihavõtted, halloween ja isegi shabbati asendamine pühapäevaga (päikese-päevaga). Ta on koputanud uksele, kuid mitte paljud on avanud. Kuid nende jaoks, kes on avanud ukse oma koja puhastamiseks kõigest ebajumalateenistusest, ootab ees laienemine selles uues 7-aastases tsüklis.

Laienemiseks peame alistuma Elohimi (Jumal) tahtele, püsima usus, laulma, hõiskama ja ülistama teda. Elohim täidab oma Aabrahamile antud tõotust. Ja kuigi ÜRO, EL ja Uus maailmakord tahavad Iisraeli kitsendada ja ahistada, tahab JHVH hoopis laiendada seda maad Niiluse ojast kuni Eufrateseni.

“Ma teen sind suureks rahvaks ja õnnistan sind, ma teen su nime suureks, et sa oleksid õnnistuseks!” 1. Moosese 12:2

Asjad ei pruugi praegu hästi välja näha, kuid ka Iisaki ajal ei tundunud need head olevat. Ometi kuuletus ta JHVH’le, jäi sellele maale ja külvas nälja ajal. Ta mitte ainult ei jäänud ellu, vaid sai väga jõukaks ajal, mil paljud tema ümber kahanesid nälja tõttu. Iisaki usk ja kuulekus asjaoludest hoolimata tõid kaasa tema mõjuvõimu ja laienemise.

“Ja Iisak külvas seal maal ja sai sel aastal sajakordselt, sest JHVH õnnistas teda. Ja mees läks rikkaks, läks üha rikkamaks, kuni ta oli läinud väga rikkaks. Ja temal oli pudulojuste karju ja veiste karju ja palju peret, nõnda et vilistid teda kadestasid.” 1. Moosese 26:12-14

Kõik, kes usaldavad JHVH’d ja kuuletuvad tema kutsele, vältides igasugust ebajumalateenistust ja külvates isegi nälja ajal, saavad edenevad külluses ja laienevad.

Shmita aasta on lõppenud, on aeg külvata ja lõigata. Suur saak on tulemas ja me peame olema valmis kasvama ja laienema.

From Perazim to Enlargement

“Ja Jabes hüüdis Iisraeli Jumala poole, öeldes: “Oh, õnnista mind rohkesti ja laienda mu rajasid! Olgu su käsi minuga ja päästa mind kurjast, et mul vaeva ei oleks!” Ja Jumal saatis, mis ta palus.” 1. Ajaraamat 4:10

Iisrael peab laienema, et võtta vastu kogu maailmast saabuvaid juute, kes teevad alija’d.

“Tõsta oma silmad üles ja vaata ringi: nad kõik kogunevad, tulevad su juurde! Nii tõesti kui ma elan, ütleb JHVH, ehid sa ennast nende kõigiga nagu ehtega ja seod nad enesele vööle nagu mõrsja! Jah, su laastatud ja paljaks tehtud paigad ning su hävitatud maa – tõesti jääd sa nüüd elanikele kitsaks, ja kaugele jäävad, kes sind neelasid! Veel sinu kuuldes saavad öelda su lastetuseaja lapsed: “Paik on mulle kitsas, tee ruumi, et ma saaksin elada!” Jesaja 49:18-20

Me peame laienema, et võtta vastu kõik Jeshua lambad, kes on olnud asendusteoloogia ja Babüloonia kristluse pagenduses, ja kõik tulevased lammas-rahvad!

“Sel päeval ma püstitan jälle Taaveti lagunenud hüti, müürin kinni ta praod, püstitan jälle ta varemed ja ehitan ta üles, nagu ta oli muistseil päevil, et nad saaksid pärida Edomi jäägi ja kõik rahvad, kelle üle on nimetatud minu nimi, ütleb JHVH, kes seda teeb! Vaata, päevad tulevad, ütleb JHVH, mil kündja jõuab järele lõikajale ja viinamarjasõtkuja seemne külvajale; siis mäed tilguvad värsket veini ja kõik künkad sulavad! Siis ma pööran oma Iisraeli rahva vangipõlve, nad ehitavad üles hävitatud linnad ja elavad neis; nad istutavad viinamägesid ja joovad nende veini, nad teevad rohuaedu ja söövad nende vilja! Ma istutan nad nende omale maale ja enam ei kitkuta neid ära nende maalt, mille ma neile olen andnud, ütleb JHVH, sinu Elohim!” Amos 9:11-15

Kas sina tahad LAIENEDA?

Palve

Abba, ma ütlen JAA ja annan end üle sinu tahte alla, et sinu riik tuleks ja sinu parim tahe sünniks nagu taevas nõnda ka maa peal. Ma hülgan kõik oma tuntud või tundmatud ebajumalad ja hirmud ning astun radikaalsesse usaldusse ja kuulekusse sinu ees. Jeshua väelises nimes. Aamen!

“Siis tuli Taavet Baal-Peratsimi, ja Taavet lõi neid seal ning ütles: “JHVH on mu vaenlased minu ees murdnud, otsekui oleks vesi läbi murdnud!” Seepärast pandi sellele paigale nimeks Baal-Peratsim.” 2. Saamueli 5:20-21

Õnnistatud uut 7-aastast ajajärku, Jom Terua (trompetid, soofarid) ja Rosh Hashana (uus aasta tsiviil- ja majandusasjade jaoks).

“Tema isand ütles talle: “See on hea, sa hea ja ustav sulane! Sa oled pisku üle ustav olnud, ma panen sind palju üle; mine oma Jumala rõõmusse!” Matteuse 25:21

Juuda lõvi auks,

Peapiiskop Dominiquae ja rabi Baruch Bierman

Archbishop Dominiquae and Rabbi Baruch Bierman

Liitu meie erilise Jom Terua-Rosh Hashana ja uue seitsmeaastase tsükli sisse pühitsemisega!

Facebooki otseülekande kaudu jom rishon-il (pühapäev) 25. septembril kell 00:00 (Eesti aeg, 26. septembri algus)

Me õnnistame ka teie uudsevilja ohvriande uue seitsmeaastase tsükli jaoks. Palvetage selle uudeviljaohvri eest ja andke nii, nagu Püha Vaim teid juhib. See on Uus algus igas mõttes!

Rosh Hashanah

Uudseviljaohvrite saatmiseks

 • Anneta online: https://kad-esh.org/et/annetused/
 • Pangaandmete jaoks Ameerikas saada meile email: kad_esh_map@msn.com
 • Helista meile USA-s 1-972-301-7087
 • Western Unions & Money Grams addressed to: Paulette Covan, 52 Tuscan Way Ste 202-412, St Augustine, Florida 32092, USA

Vaata viimast õpetust: Taavet ja Koljat, osa 2

 • Shabbat Letter ads
  Exposing Antisemitism in America
  Kirjutage alla meie petitsioonile, et keelustada neonatsismi ideoloogia ja jagage seda kõigi oma kontaktidega Facebooki, Twitteri, Messengeri, WhatsAppi, e-posti ja tekstisõnumite kaudu. Iga allkiri loeb!

  Kirjuta alla siin →

  Kutsuge juudi apostleid teenima teie linna ja riiki,

  selleks saatke meile e-kiri aadressil info@kad-esh.org.

  UNIFY Banner

  Liitu Ühinenud Rahvad Iisraeli eest liikumisega!

  Liitu meiega ja saad liikmena osa igakuistest veebikoosolekutest ning prohvetlikest õpetustest ja juhistest otseülekannete kaudu. Sind on kutsutud olema Estriks Iisraeli jaoks ja Iisraeli eest hoolimata kõigest.

  Liitu Ühinenud Rahvad Iisraeli eest liikumisega →

  Ühine 70 õigega rahvaste seas!

  Hakka Ühinenud Rahvad Iisraeli eest eriliseks partneriks, toetades armastuse anniga 100 USD kuus. Klikka allolevaile linkidele või saada meile e-kiri rohkemate võimaluste jaoks: info@unitednationsforisrael.org

  Liitu nüüd →

  Ühine meie Iisraeli reisidega!

  Tulevad reisid →

  Resurection Tour of Israel banner

  Ärkamise reis Iisraelis

  Jom Hashoa-st kuni Jom Haatsmaut-ini

  Hävingust surnuist ülestõusmiseni

  3.-15. mai 2024

  12 päeva elumuutvaid kogemusi, mis kulmineerub Iisraeli 76. aastapäeva tähistamisega 14. mail.

  Koos peapiiskop Dominiquae ja rabi Baruch Biermaniga

  “Sest kui juba nende hülgamine on maailma lepitus, mis on siis nende vastuvõtt muud kui surnuist ellusaamine?” Roomlastele 11:15

  Tulge meiega ja tähistage Iisraeli ärkamist, surnuist ellusaamist.

  Külastame Herzli mäge, Beth El’i, Shilo’t, Siioni mäge, haua aeda, Naatsaretti, Magdalat, Negevit, seilame Galilea järvel, naudime Soolamere tervendavat vett ja palju muud!

  Rohkem teavet →

  GRM Bible Institute banner

  Tule õppima GRM Iisraeli piiblikooli

  Sul ei ole vaja õppida enam üheski teises piiblikoolis. GRM piiblikool on nagu pesumasin, mis puhastab ja valmistab sind ette avastama 1. sajandi tõde ning juhib edasi Siionis alguse saanud evangeeliumi juurde, mille kaudu on paljud vabaks saanud.

  Registreeru ja alusta õpingutega (inglise keeles) →

  Eestikeelseks õppeks palun saada e-kiri aadressile: estonia@unitednationsforisrael.org

  Liitu meie Telegrammi kanaliga ja ole kursis peapiiskop Dominiquae Biermani uute õpetustega:

  https://t.me/dominiquaebierman

  Hakka meie Youtube kanali tellijaks!

  Vaata peapiiskop Dominiquae Biermani viimaseid saateid ja hakka Dominiquae Bierman TV Youtube kanali tellijaks!

  Meie Youtube kanal →

  Liitu meie Rumble kanaliga

  Rumble kanal →

  MAP Prison Ministry

  Toeta meie vanglateenistust!

  Oleme käivitanud USA-s vanglateenistuse, mida juhib rabi Baruch Bierman ja GRM piiblikooli grupi UCI vanglas Floridas. Sammhaaval juhatatakse kinnipeetavaid Siionis alguse saanud evangeeliumi juurde ja me oleme näinud nende elus palju imesid!

  Tunnistused meie õpilastelt ”trellide taga”:

  GRM Piiblikool on minu elu päästnud! Ma ei olnud füüsiliselt eriti tugev ja mu vaimne elu rippus juuksekarva otsas, sest see kõik oli üles ehitatud valeõpetustele ja pettustele. Nüüd on mul sügav, terve ja õitsev suhe Jeshuaga. Kogu mu elu on muutunud!
  – Deborah Ross

  See piiblikool on andnud mulle parema arusaamise sellest, mida tähendab, et Jeshua on minu elu Isand. Ma olen saanud tagasi oma usu Jeshuasse ja lootuse paremale elule, mitte ainult siin maa peal, vaid ka igavikus.
  – Thomas Mount

  Annetuse saatmisel kirjuta palun kommentaaridesse: “Vanglateenistus”

  Anneta veebilehel →

  Loe rohkem →