The Spirit of Prophesy or World Opinion

Prohvetluse vaim või maailma arvamus?


The Spirit of Prophesy or World Opinion
Toora portsjon DEVARIM– Devarim (5. Moosese) 1:1-3:22 Haftara: Js 1:1-27

“Kummarda Elohimi, sest Jeshua tunnistajaks on prohvetluse vaim!” Ilmutuse 19:10b

Shabbat shalom armsad!

Kuna me oleme jõudmas ajastu lõppu, olen kuulnud, kuidas Taevane Isa mulle seda ütleb: “On liiga palju arvamusi.” Me oleme “arvamuste ajastul”. Enamik telesaateid on mõeldud selleks, et saada üha rohkem “eksperte” ja arvamusliidreid, kes täidavad vaatajate meeled lõputute teooriatega kõige kohta. Aga kus on Kõigeväelise eraldatud (pühad), kes on täidetud prohvetluse vaimuga? Inimlikule arvamusele vastandub Jhvh (Jumala) tahe ning selle tahte väljendajaks ja edastajaks on prohvetluse vaim – elava sõna elav tunnistaja Jeshua! Mina ei ole tegelikult huvitatud omaenda arvamusest, vaid ma tahan kuulda ja tunda Jhvh tahet! Enamik inimesi väljendab oma arvamust asjade kohta, kuid väga vähesed räägivad prohvetluse vaimus. Kurikuulus hea ja kurja tundmise puu toob kaasa palju arvamusi, sest selle puu viljadeks on kahtlemine ja segadus. Seda kirjeldab kõige paremini Shakespeare’i tuntud tegelane Hamlet oma kuulsa repliigiga:

“Olla või mitte olla, selles on küsimus!”

Paljud teavad ka tuntud lugu armuvalus olevast naisest, kes tõmbab ükshaaval välja karikakra või roosi õielehti üteldes: “Ta armastab mind, ta ei armasta mind, armastab, ei armasta!”

Elohimi sõna ütleb, et lõpuajal teadmine kasvab (mitte Jhvh tundmine ja tema Toora teadmine, vaid hea ja kurja tundmise puu teadmine). Teadmise kasvamine toob kaasa ka arvamuste rohkuse, mis omakorda paljundab segadust!

Aga sina, Taaniel, pea need sõnad saladuses ja pane raamat pitseriga kinni lõpuajaks! Siis uurivad seda paljud ja äratundmine süveneb! Taaniel 12:4

Apostel Shaul (Paulus) räägib valest tunnetusest ja hoiatab Timoteost selle eest.

Oh Timoteos, hoia, mis su hoolde on usaldatud, pöördu ära maailma tühijuttudest ja valeliku tunnetuse vastuväidetest. 1. Timoteose 6:20

Edasi hoiatab ta Timoteost teatud inimeste eest lõpuajal (ka 21 sajandil).

Aga seda tea, et viimseil päevil tuleb raskeid aegu. Sest inimesed on siis enesearmastajad, rahaahned, hooplejad, ülbed, teotajad, sõnakuulmatud vanemaile, tänamatud, õelad, südametud, leppimatud, laimajad, pillajad, toored, hea põlgajad, petturid, kergemeelsed, sõgedad, rohkem lõbuarmastajad kui jumalaarmastajad. 2. Timoteosele 3:1-4

Sellisele kohutavale kirjeldusele vastavad enesearmastajad ja enesekesksed inimesed peavad ennast targaks, sest nad justkui teavad nii palju asju. Järgnev kirjakoht Piiblist kirjeldab väga tabavalt meie 21. sajandi ühiskonda!

kes alati on õppijad, kuid kunagi ei pääse tõe tunnetusele.” 2. Timoteosele 3:7

Looja või “suur pauk”?

Miks tänapäeva inimesed, kes omavad ligipääsu nii paljule teabele, on siiski nii kaugel tõest? Miks on selle maailma vaimsus sisse tunginud nii paljudesse kirikutese/ kogudustesse üle terve maailma? Sest nad ei ülista ega kummarda Elohimi (Jumalat), vaid pigem omaenda tehtud ebajumalat, mis põhineb nende intellektuaalsetel teadmistel loomisest, kuid mitte Loojast endast.

Nad teavad kuidas kloonida inimest, aga nad ei tunne teda, kes nad lõi!

Sest, kui nad tunneksid kõige Loojat, siis selle asemel, et üha rohkem väidelda “suure paugu” või evolutsiooni osas, oleksid nad Looja ees vastutavad. Tõepoolest peaksid nad siis meelt parandama ning naasma Kõigeväelise juurde! Siis ei saaks nad enam nimetada kurja heaks, nagu abielurikkumine, homoseksuaalsus, nõidus, ebapuhtus, ebajumalateenimine, hasartmängud, rahaahnus, eneseõigsus, jumalateotus jms. Äkitselt peavad nad siis mõistma, et tegudel on tagajärjed ja mida külvad, seda lõikad. (Loe 5Ms 28, väga valgustav peatükk)

Hea ja kurja tundmise puu pani inimese uskuma seda valet, et Elohim ei ole absoluutne Jumal! Uskuma, et Elohim on ebamäärane ja heitlik, sõltuvalt sellest “kuidas temale vaadata” ja igaühel on oma arvamus”. Igavene Looja sõna Toora ütleb meile, et JHVH ei ole huvitatud meie arvamustest! Ta teab, et inimene ei suuda päästa iseenast patust ja surmast, seega saatis ta oma ainusündinud Poja, et inimest päästa!

Me kõik eksisime nagu lambad, igaüks meist pöördus oma teed, aga Jhvh laskis meie kõigi süüteod tulla tema peale! Jesaja 53:6

The Spirit of Prophesy or World Opinion

Lame või ümmargune planeet maa?

Keskajal oli igaühel oma arusaamine maast (kui planeedist). Mõned arvasid, et see on lame, ovaalne või ruudukujuline, ja nad leiutasid selle kohta igasuguseid teooriaid, kuni tuli Christoph Kolumbus ja pööras kõik need mõttetud teooriad pea peale Elohimi puhta sõnaga, mis tõestas, et planeet maa on ümmargune. Tänu prohvetluse vaimule, mis tõi valgust Christoph Kolumbuse uuringutele, on inimesed nüüd kogu maakeral reisimas, purjetamas, lendamas lennukitega ja isegi kuumaõhupallidega.

Ei olegi vaja erilist ilmutust mõistmaks, et gravitatsiooni seadus on absoluutne. Kui me seda oma rumalusest rikume, hüpates näiteks 10. korruselt alla, siis me kindlasti saame surma. Samamoodi on Jahve (Jumal) tahe absoluutne seadus. Tema ei muuda oma tahet, et sobitada see inimeste arvamusega, olenemata sellest kui intellektuaalsed inimesed on! Tema tahe on tema sõnas, aga et sõna mõista, peame me Jumalat isiklikult tundma! Kui me peame olema Elohimi ülistajad, siis voolab tema prohvetluse vaim meis ja annab Püha Vaimu väes ja sõna kinnitusel ilmutusi Kõigeväelise täiuslikust ja parimast tahtest. Kuna prohvetluse vaim on Jeshua tunnistus, siis kõik, kelles see vaim on tunnevad, et Jeshua on ainus tee inimkonna lunastusele, esiti juudile ja siis kõigile rahvastele!

Jeshua ütles talle: „Mina olen tee ja tõde ja elu. Ükski ei saa minna Isa juurde muidu kui minu kaudu. Johannese 14:6

See on absoluutne; see ei ole arvamuste küsimus, ja igaüks (juut või pagan), kes otsustab tunda JHVH’d kõigi arvamuste kiuste, leiab ta. See ei ole mingi arvamuse asi, et  Jeshua sündis Iisraelis 2000 aastat tagasi ning täitis paljud prohveteeringud tulevase Messia, võitud kuninga ja Päästja kohta. Keegi teine ei ole kunagi suutnud täita prohveteeringuid, mis tema kohta anti sadu, isegi tuhandeid aastaid enne Jeshua imepärast sündi!

Sest meile sünnib laps, meile antakse poeg, kelle õlgadel on valitsus ja kellele pannakse nimeks Imeline Nõuandja, Vägev Elohim (Jumal), Igavene Isa, Rahuvürst. Suur on valitsus ja otsatu on rahu Taaveti aujärjel ja tema kuningriigi üle, et seda kinnitada ja toetada kohtu ja õigusega, sellest ajast ja igavesti. Vägede Jhvh püha viha teeb seda.  Jesaja 9: 5-6

Laps, kes on ühtlasi väeline Elohim ja igavene Isa (Abba). Ainus, kes sellesse pilti sobib, on Jeshua. Prohvet Jeremija, olles kantud prohvetluse vaimust, ennustas ette Uut Lepingut, mis antakse juuda soole, Iisraeli rahvale!

“Vaata, päevad tulevad, ütleb JHVH, mil ma teen Iisraeli sooga ja Juuda sooga uue lepingu: mitte selle lepingu sarnase, mille ma tegin nende vanematega sel päeval, kui ma võtsin nad kättpidi, et viia nad välja Egiptusemaalt – selle mu lepingu nad murdsid, kuigi ma olin nad võtnud enese omaks, ütleb JHVH -, vaid leping, mille ma teen Iisraeli sooga pärast neid päevi, ütleb JHVH, on niisugune: ma panen nende sisse oma Seaduse ja kirjutan selle neile südamesse; siis ma olenneile Elohimiks ja nemad on mulle rahvaks. Jeremija 31:31-33

See oli kirjutatud sadu aastaid enne, kui Jeshua naelutati Jeruusalemmas puule roomlaste käte läbi! Siin ei ole midagi pistmist arvamusega vaid faktilise tõega, mille tõi esile prohvetluse vaim!

Elohim ei ole ju läkitanud oma Poega maailma, et ta kohut mõistaks maailma üle, vaid et maailm tema läbi päästetaks. Kes temasse usub, selle üle ei mõisteta kohut, ja kes ei usu, selle üle on kohus juba mõistetud, sest ta ei ole uskunud Elohimi ainusündinud Poja nimesse (Jeshua). Johannese 3:17-18

The Spirit of Prophesy or World Opinion

Iisraeli taastamine ei ole arvamuse küsimus!

Samuti ei ole ka Elohimi tahe Iisraeli taastamise ja lunastuse osas “arvamuse” küsimus. Kõigeväelise Looja täiuslik tahe on selgelt väljendatud tema sõnas, mis on kirja pandud prohvetluse vaimu juhtimisel iidsete aegade prohvetite poolt tuhendeid aastaid enne Iisraeli riigi rajamist.

JHVH ilmutas ennast mulle kaugelt: Ma olen sind armastanud igavese armastusega,seepärast jääb mu osadus sinuga. Mina ehitan sind jälle, et sa oleksid üles ehitatud, Iisraeli neitsi. Sa ehid ennast jälle trummidega ja lähed rõõmsatega tantsima. Sa istutad jälle viinapuuaedu Samaaria mägedele; need, kes istutavad, saavad ka kasutada. Jeremija 31:3-5

Samaaria mägesid kutsutakse tänapäeva poliitikute poolt “Läänekaldaks”, samas kui Kõigeväeline Iisraeli Jumal kutsub neid ikka “Saamaria mägedeks”. Ja kes iganes või mis iganes rahvus või religioosne/usuline rühmitus seisab vastu Elohimi täiuslikule tahtele taastada Iisrael tõotatud maal, leiab end kohtumõistmise orust.

Rahvad, astuge ligi kuulma, ja rahvahõimud, pange tähele! Kuulgu maa ja need, kes seda täidavad, maailm ja kõik, kes seal võrsuvad! Sest JHVH-l on raev kõigi rahvaste ja viha kõigi nende väehulkade vastu: ta on pannud need vande alla, ta on andnud need tapetavaiks. Jesaja 34:1-2

Miks on JHVH andnud rahvad tapetavaiks? Miks tema viha?

Sest see on JHVH kättemaksupäev, tasumisaasta riiu eest Siioniga. Jesaja 34:8

See ei ole minu “arvamus”, vaid Elohimi (Jumal) prohvetlik sõna! ÜRO võib arutada kõikide esindatud rahvaste arvamusi, aga õnnetuseks neile, mõistab JHVH kohut iga arvamuse üle, mis käib tema täiusliku tahte vastu. Kõigeväeline Looja on universumi valitseja ja määrab reeglid. Inimeste arvamused ei loe talle absoluutselt mitte midagi. Ta armastas meid piisavalt, et lasta surra oma Pojal meie eest, et võiksime elada, kuid see ei muuda inimest arvamusliidriks Jumala asjades! Ta austab ainult oma prohvetlikku sõna! See on kainestav mõte, kas pole? Meil on vaba tahe, et Elohimiga mitte nõustusda, kuid, kui me seda teeme, siis kannatame pärast.  Meil on vabadus vastu hakata just nagu Aadamalgi, kuid tagajärjed olid katastroofilised! “See ei ole õiglane, ütled sa, see ei ole tõeline demokraatia!”

Inimesed, on aeg ärgata! Maa ja taeva Looja, Vägede JHVH Tsevaot, Jeshua, ei ole “valitud president”. Ta on universumi kuningas! Kui saatan, kes oli hiilgav keerub, tõstis mässu vägede Jhvh vastu, siis visati ta alla maa peale.

Samuti, kui Aadam tegi pattu Looja vastu, siis Looja viskas ta Eedeni aiast välja.

Ja suur lohe, see vana madu, keda hüütakse saatanaks, kes eksitab kogu maailma, visati maa peale, ja tema inglid visati välja ühes temaga. Ilmutuse 12:9

Pärast 2000 aastat valusat, piinarikast pagendust, olles taga kiusatud ja mõrvatud kristluse nimel kõigi ebainimlike meetoditega ning tänapäeval islami ja Ala (Allah) nimel, saab Iisrael ühel päeval täielikult taastatud. Need rahvad ja inimesed, kes sellele vastu seisavad, hävitatakse täielikult. Jumala soov on, et kõik tuleksid meeleparandusele ja jõuaksid täieliku tunnetuseni Pojast, juudi Messiast ja õpiksid armastama ja toetama tema perekonda, juudi rahvast, Iisraeli!

Ja JHVH võiab Juuda enesele pärisosaks pühal pinnal ning valib taas Jeruusalemma. Vaiki JHVH ees, kõik liha, sest tema tõuseb oma pühast asupaigast!” Sakarja 2:16-17

Ta kutsub kogu vasturääkivat inimkonda vaikima oma prohvetliku tahte ees! On aeg maha panna kõik inimeste arvamused ja kuulata ainult Jeshua prohvetluse vaimu.

Siioni pärast ma ei vaiki ega jää rahule Jeruusalemma pärast, enne kui tema õigus hakkab paistma ja tema pääste põleb otsekui tõrvik. Jesaja 62:1

Sinu Iisraeli sõbrad ja mentorid

Peapiiskop Dominiquae ja Rabi Baruch Bierman

“Siioni pärast ma ei vaiki.” Jesaja 62:1

Archbishop Dominiqae and Rabbi Baruch Bierman

Ohvriandide ja kümniste saatmiseks:

 • Anneta online: https://kad-esh.org/et/annetused/
 • Pangaandmete jaoks Ameerikas saada meile email: kad_esh_map@msn.com
 • Helista meile USA-s 1-972-301-7087
 • Western Unions & Money Grams addressed to: Paulette Covan, 52 Tuscan Way Ste 202-412, St Augustine, Florida 32092, USA
Jälgige meid sotsiaalmeedias

Vaata viimast õpetust: Tõotus

 • Shabbat Letter ads
  Exposing Antisemitism in America
  Kirjutage alla meie petitsioonile, et keelustada neonatsismi ideoloogia ja jagage seda kõigi oma kontaktidega Facebooki, Twitteri, Messengeri, WhatsAppi, e-posti ja tekstisõnumite kaudu. Iga allkiri loeb!

  Kirjuta alla siin →

  Pesah Sheni Tour

  Pesahh sheni 2023

  Teise võimaluse Jumal – Prohvetlik ringreis Iisraelis

  2.-12. mai 2023

  Iisraeli 75. aastapäeva ja rabi Baruch 77. sünnipäeva tähistamine

  Koos peapiiskop Dominiquae ja rabi Baruch Biermaniga

  Seda peetagu teise kuu neljateistkümnenda päeva õhtul; paasatalle söödagu ühes hapnemata leiva ja kibedate rohttaimedega.” 4. Moosese 9:11

  Tulge ja tähistage teist paasapüha koos meiega Iisraelis, et õnnistada Kõigeväelise JHVH maad ja rahvast oma kohaloleku ja palvetega. Saate nautuda koos meiega täielikku paasapüha sederit.

  ***Vaktsineerimise tõendit ega covid testimist ei nõuta.

  Lisateave →

  GRM Banner

  Õpi tundma usu juudi juuri

  Sul ei ole vaja õppida enam üheski teises piiblikoolis. GRM piiblikool on nagu pesumasin, mis puhastab ja valmistab sind ette avastama 1. sajandi tõde ning juhib edasi Siionis alguse saanud evangeeliumi juurde, mille kaudu on paljud vabaks saanud.

  Registreeru ja alusta õpingutega (inglise keeles) →

  Eestikeelseks õppeks palun saada e-kiri aadressile: estonia@unitednationsforisrael.org

  Võida antisemitism ja avasta juudi Messia

  Avasta oma Messia identiteet, taastades tema identiteet juudina, mitte roomlasena. Peapiiskop Dominiquae Biermani uus raamat „Identiteedivargus” ja GRI veebikursus võidab antisemitismi, näidates sinule Messia tõelist juudi identiteeti. Sa õpid käima 1. sajandi väes ja võidmises!

  Telli nüüd ja hakka õppima →

  Telli nüüd →

  * Juurdepääs kursusele kaasneb raamatuga siis, kui raamat on tellitud veebilehe kaudu https://www.against-antisemitism.com/et/

  Eestikeelset pehmeköitelist raamatut saab tellida ka Eestis. Selleks palun saada e-kiri aadressile: info@against-antisemitism.com

  GRM prison

  Toeta meie vanglateenistust!

  Oleme käivitanud USA-s vanglateenistuse, mida juhib rabi Baruch Bierman ja GRM piiblikooli grupi UCI vanglas Floridas. Sammhaaval juhatatakse kinnipeetavaid Siionis alguse saanud evangeeliumi juurde ja me oleme näinud nende elus palju imesid! Kui rabi Baruch külastab neid vanglas, naaseb ta alati teadetega tervenemistest ja elu muutustest. Jahve on avanud meile võimsa ukse!

  Kutsume teid toetama seda olulist teenistust palvete ja annetuste kaudu, et saaksime veelgi laiemalt viia sõnumit juudi Messiast Jeshuast vanglasüsteemis üle kogu Ameerika Ühendriikide

  Annetuse saatmisel kirjuta palun kommentaaridesse: “Vanglateenistus”

  Anneta veebilehel →

  Loe rohkem →

  UNIFY Banner

  Liitu Ühinenud Rahvad Iisraeli eest liikumisega!

  Liitu meiega ja saad liikmena osa igakuistest veebikoosolekutest ning prohvetlikest õpetustest ja juhistest otseülekannete kaudu. Sind on kutsutud olema Estriks Iisraeli jaoks ja Iisraeli eest hoolimata kõigest.

  Liitu Ühinenud Rahvad Iisraeli eest liikumisega →

  Ühine 70 õigega rahvaste seas!

  Hakka Ühinenud Rahvad Iisraeli eest eriliseks partneriks, toetades armastuse anniga 100 USD kuus. Klikka allolevaile linkidele või saada meile e-kiri rohkemate võimaluste jaoks: info@unitednationsforisrael.org

  Liitu nüüd →

  Liitu meie Telegrammi kanaliga ja ole kursis peapiiskop Dominiquae Biermani uute õpetustega:

  https://t.me/dominiquaebierman

  Hakka meie Youtube kanali tellijaks!

  Vaata peapiiskop Dominiquae Biermani viimaseid saateid ja hakka Ühinenud Rahvad Iisraeli eest Youtube kanali tellijaks!

  Meie Youtube kanal →