The Catching Up of the Bride

Pruudi ülesvõtmine


The Catching Up of the Bride
Toora portsjon EMOR – Vayikra (3. Moosese) 21:1-24:23

“Tule, mu rahvas, mine oma kambritesse ja sule uksed enese takka, peitu üürikeseks ajaks, kuni meelepaha möödub!” Jesaja 26:20

Shabbat shalom armsad!

Minu teenimisaastate jooksul on paljud minult küsinud pruudi „ülesvõtmise” või äraviimise kohta. Tundub, et see teema intrigeerib paljusid. Esimest korda puutusin selle teemaga kokku 1990. aastal umbes kaks aastat pärast minu radikaalset usule tulekut Jeshuasse. Olin Texase osariigis Dallases Piiblikoolis Christ for the Nations ja olin just hommikul ärganud, et tundi minna. Kuid see ei olnud loomulik, vaid üleloomulik ärkamine.

Ärkasin ühest selgeimast unenäost, mida ma kunagi näinud olin. Tegelikult oli selle unenäo viimane nägemus veel minu ees, kui ma oma silmad avasin ja sellepärast nimetatakse seda “avatud nägemuseks”, mitte ainult prohvetlikuks unenäoks. Viimane pilt unenäost oli see, mida inimesed nimetavad “ülesvõtmiseks” või pruudile järele tulemiseks, kuid tegelikult oli see minu isiklik “ülesvõtmise” kogemus.

Enne kui seda nägemust teiega jagan, on oluline, et te teaksite, et mind ei kasvatatud kristlasena. Olen juut ja iga mu pereliige on juut läbi kõigi põlvkondade. Mul polnud aimugi ülesvõtmise õpetusest ja 1990. aastal olin ma üsna värskelt usule tulnud. Olin mõnikord kuulnud kristlasi arutlemas selle üle, kas ülesvõtmine on enne viletsust, keset viletsust või pärast seda. Ausalt öeldes ei huvitanud mind üldse, millal “ülevõtmine” toimub. Oma vaatenurgast, radikaalse ja kirgliku uuestisündinud juudina, tahtsin lihtsalt kogu südamest teenida Messiat. Ja kui Messia tahtis mulle järele tulla, tahtsin olla valmis! See arusaam saadab mind tänaseni. Peame olema hõivatud Jahve asjadega ja mitte veetma oma elu arutledes selle üle, millal ta tuleb, kuigi ajastus on ka väga oluline. Mis kasu on kõigi prohveteeringute teadmisest, samas sellest täiesti ilma jäädes, sest me ei ela armastuses ja kuulekuses?

“Kui mul oleks prohvetianne ja ma teaksin kõik saladused ja kõik tunnetatu, ja kui mul oleks kõik usk, nõnda et võiksin mägesid teisale paigutada, aga mul poleks armastust, siis ei oleks minust ühtigi!” 1. Korintlastele 13:2

The Catching Up of the Bride

Unenägu

See tuli nagu näidend kolmes vaatuses (nagu teatris), ainult et see oli nagu kolm nägemust unenäos.

Esimene nägemus

Mu abikaasa rabi Baruch ja mina saime Pühalt Vaimult juhise ehitada tema jaoks Jeruusalemma kõrgtehnoloogiline keskus, et valmistada Iisraeli ette Messia Jeshua tagasitulekuks. Koha nimi oleks Makor Niftah (avatud allikas), mis põhineb Sakarja 13:1.

“Sel päeval on Taaveti sool ja Jeruusalemma elanikel avatud allikas patu ja roojuse vastu!” Sakaria 13:1

Koht oli täis arenenud arvutitehnikat ja ma võisin näha mõnda seadet, mida ma ei osanud äragi tunda. Tegelikult olin selle keskuse pärast suures hämmingus, sest ma ei osanud tol ajal (1990. aastal) isegi arvuteid kasutada ja internetti ei eksisteerinudki! Arvasin pärast unenägu, et midagi nii fantastilist ehitada oleks väga kallis ettevõtmine. Muidugi on see täna “lapsemäng”. Nägin seal prohvetlikke videoid ja digitaalseid kaarte, mis tõestavad ilma kahtluseta, et Jeshua on Messias ja et ta on teel, et varsti Jerushalaimi (Jeruusalemma) naasta.

Teine nägemus

Rabi Baruch ja mina reisisime paljudesse riikidesse ja käisime paljudes kogudustes, kus rääkisime Makor Niftahist ja selle tähtsusest juudi rahva ja Iisraeli päästmisel. Kogusime selle projekti jaoks raha ja meil õnnestus lühikese ajaga saada kokku vajalikud summad selle keskuse ehitamiseks.

Kolmas nägemus

Olime lõpetanud kõrgtehnoloogilise keskuse rajamise ja ma võisin näha Jeruusalemma ümbruskonda ja seda, mis hoone see oli. Nüüd olin üksi (mu abikaasat polnud enam minuga) ja puhastasin hoone välimisi kive (valge paekivi või Jeruusalemma kivi). Olin hõivatud hoonele viimase lihvi andmisega enne avamist, kui ühtäkki kõlas soofari-pasuna hääl ja ma olin koheselt taevas! Ma tõusin “valguse kiirusel”, kuid siis peatati mind keset taevast. Ma kuulsin peaingli häält kuulutamas: “Siis algas suur viletsus.”

Siis kuulsin Jeshua häält, mis käskis mul “alla vaadata”. Ma nägin meie hoonet, Makor Niftahi, keset Jeruusalemma linna. Püha linn oli rahvast täis! Nii täis, et Jaffa nimelisel peatänaval oli raske kõndida paljude inimeste tõttu. See oli rahu ja õitsengu aeg. Samuti nägin kohe pärast ülesvõtmist suurt kaost ja siis seltskonda noori seljakottidega poisse, kelle käed olid üles tõstetud ja näod säravad (144 000?). Nad olid ainsad, kes ülistasid JHVH-d ja tajusid, mis oli juhtunud. Teised olid täielikus kaoses. Kõige selle keskel oli meie kõrgtehnoloogiline keskus valmis andma vastuseid kõigile, kes küsisid.

The Catching Up of the Bride

Kuuluta ülesvõtmist

“Selle järele kistakse meid, kes elame ja üle jääme, ühtlasi nendega pilvede peal Adonai’le vastu üles õhku, ja nõnda saame olla ikka ühes Adonai’ga. Kinnitage nüüd üksteist nende sõnadega!” 1. Tessalooniklastele 4:17-18

Ärgates oli viimane pilt veel ergas ja nägin avatud silmadega iga detaili! Sel ajal mängisin tamburiinil Dallase Piiblikoolis õpitud ülistusmustri järgi. Jeshua andis mulle koheselt uue mängimise mustri nimega “Kuuluta ülesvõtmist”. See tamburiini löökide muster oli kaheastmeline, mis viitas sellele, et toimub kaks ülesvõtmist: üks enne suurt viletsust ja teine vahetult enne seda, kui Jeshua oma jalad Õlimäele asetab.

“Sel päeval seisavad ta jalad Õlimäel, mis on Jeruusalemma ees ida pool; ja Õlimägi lõhkeb keskelt pooleks, idast läände väga suureks oruks, sest pool mäge vajub põhja poole ja teine pool lõuna poole! Te põgenete minu mägede vahelise oru kaudu, sest mägede vaheline org ulatub Jaasolist saadik; te põgenete nii, nagu te põgenesite enne maavärisemist Juuda kuninga Ussija päevil. Ja JHVH, minu Jumal tuleb, kõik pühad ühes temaga! Sakarja 14:4-5

Sel hommikul läksin nagu tavaliselt koolitundi, mõtiskledes teel, mida see kõik tähendab. Pärastlõunal läksin tööle piiblikooli võimlasse, kus otsustasin jagada oma unenägu mõne teise õpilasega. Mäletan vaid seda, et juba tõsiasi, et peaingel ütles minu unenäos: “Nüüd algas suur viletsus” (mis tähendas, et suur viletsus on pärast ülesvõtmist), tekitas segadust ja tulist arutelu. Üks kaasõpilastest oli valmis mulle kallale tulema, ma arvan. Ossa! Kui ma oleksin teadnud, et kristlased on selle suhtes nii “õrnatundelised”, poleks ma oma nägemut nendega jaganud.

Sellest unenäost peale teadsin, et ülesvõtmine on tõsine asi ja et suur viletsus (mis on Jumala viha) saabub pärast seda. Sain ka aru, et mitte kõiki ei võeta üles ja et mõned peavad taluma suurt viletsust, mis tähendab Elohimi viha väljavalamist rahvaste peale. Mõned võivad selle läbi märtriks saada ja maksta kõrget hinda. Paljud Iisraelis said sel perioodil päästetud ja meie kõrgtehnoloogiline keskus oli valmis aitama neil valmistuda Messia tagasitulekuks. Pärast seda, kui Iisrael on päästetud ja pärast Messia tuhandeaastast valitsemist ühineb see ülejäänud pruudiga ning Uus Jeruusalemm ja Vana Jeruusalemm ühinevad.

“Sest mina ei taha, vennad, et teile jääks teadmatuks see saladus – et teie ei oleks eneste meelest targad – et Iisraelile osalt on tulnud paadumus, kuni paganate täisarv on läinud sisse, ja kogu Iisrael päästetakse, nõnda nagu on kirjutatud: “Siionist tuleb päästja ja kõrvaldab Jaakobist jumalatuse.” Roomlastele 11: 25-26

“Ja ma nägin püha linna, uut Jeruusalemma, taevast Elohimi juurest maha tulevat, valmistunud otsekui pruut, kaunistatud oma mehele. Ja ma kuulsin suurt häält aujärjelt ütlevat: “Vaata, Elohimi telk on inimeste juures! Ja tema asub nende juurde elama ja nemad on tema rahvad ja Elohim ise on nendega.” Ilmutuse 21:2-3

Sain ka aru, et me peame kuni lõpuni aktiivselt tegelema Abba asjadega, muidu ei ole me valmis, ja et meie lõpuaja mandaat on valmistada Iisrael ette Messia tagasitulekuks. Kuna me pidime selle väga olulise projekti jaoks koguma vahendeid kogudustest rahvaste seas, näitas see meile, et Isa kutsub kogudust/kirikut meiega rahalist koostööd tegema, et see projekt Iisraeli huvides teoks saaks. See oleks rahvaste võimalus võlg tagasi maksta!

“Nemad on seda heaks arvanud ja nad on ka nende võlglased. Sest kui paganad on osa saanud nende vaimulikest andidest, siis on ka nende kohus neid aidata ihulike andidega.” Roomlastele 15:27

Ülesvõtmised Piiblis

Ma tahan mainida mõningaid inimeste ülesvõtmisi JHVH poolt, kes elasid heebrea Pühakirja aegadel, nii et me mõistame, et see õpetus ei ole Uue Lepingu õpetus – see on terve Piibli õpetus juba algusest, alates Bereseet’st (1. Moosese raamat).

Eenok

“Eenok kõndis ühes Elohimiga, ja siis ei olnud teda enam, sest Elohim võttis tema ära.” 1. Moosese 5:24

Mooses

“JHVH sulane Mooses suri seal Moabimaal JHVH sõna kohaselt. Ja ta mattis tema orgu Moabimaal, Beet-Peori kohale, aga tänapäevani ei tea ükski tema hauda!” 5. Moosese 34:5-6

Arvan, et Moshe (Mooses) võeti üles ja see oli põhjus, miks tema matmispaika ei leitud. Tegelikult ilmus ta koos Eelijaga Jeshuale muutmise mäel Golani kõrgendikul ja see tähendab, et ta on elus täpselt nagu Eelija, kes üles võeti! (Matteuse 17)

Eelija

“Ja kui nad nõnda ühtejärge läksid ja rääkisid, vaata, siis sündis, et tulised vankrid ja tulised hobused lahutasid neid üksteisest ja Eelija läks tuulepöörises taevasse!” 2. Kuningate 2:11

The Catching Up of the Bride

Kaks ülesvõtmist

“Siis on kaks põllul: üks võetakse vastu ja teine jäetakse maha.” Matteuse 24:40

Samuti on JHVH loomuses eemaldada temale ustavad tulevase viha eest, nagu näiteks Loti puhul. Kuna ta oli Aabrahami vennapoeg ja Aabraham oli Kõigeväelise sõber, läksid inglid teda ja ta perekonda Soodomast ja Gomorrast välja viima. Ma ei kahtle selles, et kui JHVH valab oma viha rahvaste peale, peidab ta omad selle eest! See peidupaik on kuskil üleval, sest kui Jeshua naaseb ja oma jalad Õlimäele paneb, kogub ta JHVH lepingule ustavad pühad kokku neljast tuulest, ühest taeva otsast teise. See tähendab, et nad on taevas alates sellest, mida ma nimetan esimeseks ülesvõtmiseks. (Neid ei äratata surnuist, kuna nad võeti üles nagu mina unenäos, nagu Eenok, Mooses ja Eelija.)

“Siis ilmub Inimese Poja tunnustäht taevas, ja siis hakkavad kõik rahva suguvõsad maa peal halisema ja näevad Inimese Poja tulevat taeva pilvede peal suure väe ja auhiilgusega. Ja ta läkitab oma inglid suure soofarihäälega, ja nad koguvad kokku ta äravalitud neljast tuulest, ühest taeva otsast teise.” Matteuse 24:30-31

Usun, et mõned võetakse üles enne suurt viletsust, samas kui teised saavad ülesvõetud vahetult enne seda, kui Messia Õlimäele maandub, kui ta kogub oma väljavalitud nii maa pealt (kes elasid läbi suure viletsuse) kui ka taevastest (kes võeti üles enne suurt viletsust). Seda nimetaksin ma teiseks ülesvõtmiseks.

“Siis nähakse Inimese Poega tulevat pilvedes suure väe ja auhiilgusega. Ja siis ta läkitab inglid ja kogub kokku oma äravalitud neljast tuulest ilmamaa otsast taeva otsani.” Markuse 13:26-27

The Catching Up of the Bride

Kõiki ei võeta üles

Piibel on selge selle kohta, et mõned ei ole valmis.

“Aga kui nad läksid ostma, tuli peigmees, ja kes olid valmis, läksid temaga pulma. Ja uks suleti.” Matteuse 25:10

Kuidas me õli ostame? Peame maksma hinda, et olla võitud kõik oma elupäevad siin maa peal. Religioon ei sobi! Peame Kõigeväelist lähedalt tundma ning käima tões ja kuulekuses.

JHVH näitas mulle, et üks tähtsamaid küsimusi tema Vaimu voolus püsimiseks on käia tões, aga ka armastuses. Seetõttu on nii oluline meelt parandada kogu asendusteoloogiast, mis on kogudust/kirikut Nikaia kirikukogu kaudu nii kaua Constantinuse valede ja õpetuste vangis hoidnud. Väga oluline on pöörduda tagasi piibelliku heebrea usu aluste juurde ning hüljata deemonite ja inimeste tehtud õpetused, milles pruut on täielikult segunenud paganlusega. Üks probleemidest, mida Ruahh (Vaim) mulle näitas, on see, et Messia pruut armastab Messia kadosh (eraldatud, püha) nime Jeshua, mis on tema nimi igavesti.

“Ma kõrvaldan tema suust baalide nimed ja enam ei meenutata neid nimepidi!” Hoosea 2:17

On väga oluline taastada algsed head sõnumid (evangeelium), mis on alguse saanud Siionis ja mitte Roomas, Babüloonias ega New Yorgis. Vaid taastada see rõõmusõnum, mida juudi apostlid kuulutasid ja mis sisaldas radikaalset kuulekust, pühadust ja imelist väge.

“Nõnda ütles JHVH: astuge teede peale ja vaadake ja küsige muistsete radade kohta, missugune on hea tee, ja käige sellel, siis leiate oma hingele puhkamise paiga!” Jeremia 6:16

Lõpuks peame tegema Isaga koostööd tema südames kõige pakilisemas küsimuses, nimelt Iisraeli taastamises.

Sinu Iisraeli sõbrad ja mentorid

Peapiiskop Dominiquae ja rabi Baruch Bierman

“Siioni pärast ma ei vaiki.” Jesaja 62:1

Archbishop Dominiquae and Rabbi Baruch Bierman

Raamatud, mida soovitame lugeda selle õpetusega seoses:

 • Jeshua on see nimi
 • Religiooni vähi väljajuurimine (ingl k)
 • Aabrahami võti (ingl k)
 • Juurte tervendav vägi

Hangi raamatud →

Books

Ohvriandide ja kümniste saatmiseks:

 • Anneta online: https://kad-esh.org/et/annetused/
 • Pangaandmete jaoks Ameerikas saada meile email: kad_esh_map@msn.com
 • Helista meile USA-s 1-972-301-7087
 • Checks in USD, Canadian Dollars or British Pounds to be sent to Kad-Esh MAP Ministries, 52 Tuscan Way Ste 202-412, St Augustine, Florida 32092, USA
 • Western Unions & Money Grams addressed to: Paulette Covan, 52 Tuscan Way Ste 202-412, St Augustine, Florida 32092, USA

Vaata viimast õpetust: Kolmanda päeva ärkamine

 • Shabbat Letter ads

  Hakka meie Youtube kanali tellijaks!

  Vaata peapiiskop Dominiquae Biermani viimaseid saateid ja hakka Ühinenud Rahvad Iisraeli eest Youtube kanali tellijaks!

  Meie Youtube kanal →

  Sukkot Tour

  Sukkot 5783/2022

  Shmita aasta lõpu reis

  Järgmise 7 aasta pühitsemine Iisraeli kuningale
  Valmistage Jhvh teed!

  6. – 18. oktoober 2022

  Koos peapiiskop Dominiquae ja rabi Baruch Biermaniga

  „On öeldud: Sillutage, sillutage, tehke tee valmis, koristage takistused mu rahva teelt!” Jesaja 57:14

  Liituge meiega, kui lõpetame shmita-shabbati aasta ja pühitseme sisse uue seitsmeaastase perioodi. See on Iisraeli ja rahvaste jaoks üks ajaloo pöördelisemaid aegu, kui kuulutatakse Messia naasmist Jeruusalemma.

  Haarake oma soofarid, et olla üks 120-nest soofarist, mis üle kogu Iisraeli hüüab!

  ***Vaktsineerimise tõendit ei nõuta.

  Ära jää ilma sellest elumuutvast kogemusest Iisraeli maal!

  Lehitraot, näeme Iisraelis!

  Rohkem informatsiooni:

  tours@dominiquaebierman.com| 1 (972) 301-7087 ext. 2

  Registreeru veebis →

  GRM Banner

  Õpi tundma usu juudi juuri

  Sul ei ole vaja õppida enam üheski teises piiblikoolis. GRM piiblikool on nagu pesumasin, mis puhastab ja valmistab sind ette avastama 1. sajandi tõde ning juhib edasi Siionis alguse saanud evangeeliumi juurde, mille kaudu on paljud vabaks saanud.

  Registreeru ja alusta õpingutega (inglise keeles) →

  Eestikeelseks õppeks palun saada e-kiri aadressile: estonia@unitednationsforisrael.org

  Võida antisemitism ja avasta juudi Messia

  Avasta oma Messia identiteet, taastades tema identiteet juudina, mitte roomlasena. Peapiiskop Dominiquae Biermani uus raamat „Identiteedivargus” ja GRI veebikursus võidab antisemitismi, näidates sinule Messia tõelist juudi identiteeti. Sa õpid käima 1. sajandi väes ja võidmises!

  Telli nüüd ja hakka õppima →

  Telli nüüd → https://www.against-antisemitism.com/et/raamat/

  * Juurdepääs kursusele kaasneb raamatuga siis, kui raamat on tellitud veebilehe kaudu https://www.against-antisemitism.com/et/

  Eestikeelset pehmeköitelist raamatut saab tellida ka Eestis. Selleks palun saada e-kiri aadressile: info@against-antisemitism.com

  GRM prison

  Toeta meie vanglateenistust!

  Meil on Ameerika Ühendriikides vanglateenistus, mida juhib rabi Baruch Bierman. GRM piiblikooli õpilasi on praegu mitmes meeste ja naiste vanglas. Samm-sammult õpivad kinnipeetavad tundma Siionis alguse saanud evangeeliumi ja me oleme näinud nende elus palju imesid! Kui rabi Baruch neid vanglas külastab, naaseb ta alati heade tunnistustega elude muutumise kohta. Jahve on avanud meile võimsa ukse!

  Kutsume teid toetama seda olulist teenistust palvete ja annetuste kaudu, et saaksime veelgi laiemalt viia sõnumit juudi Messiast Jeshuast vanglasüsteemis üle kogu Ameerika Ühendriikide

  Annetuse saatmisel kirjuta palun kommentaaridesse: “Vanglateenistus”

  Anneta veebilehel →

  Loe rohkem →

  UNIFY Banner

  Liitu Ühinenud Rahvad Iisraeli eest liikumisega!

  Liitu meiega ja saad liikmena osa igakuistest veebikoosolekutest ning prohvetlikest õpetustest ja juhistest otseülekannete kaudu. Sind on kutsutud olema Estriks Iisraeli jaoks ja Iisraeli eest hoolimata kõigest.

  Liitu Ühinenud Rahvad Iisraeli eest liikumisega →

  Ühine 70 õigega rahvaste seas!

  Hakka Ühinenud Rahvad Iisraeli eest eriliseks partneriks, toetades armastuse anniga 100 USD kuus. Klikka allolevaile linkidele või saada meile e-kiri rohkemate võimaluste jaoks: info@unitednationsforisrael.org

  Liitu nüüd →

  Liitu meie Telegrammi kanaliga ja ole kursis peapiiskop Dominiquae Biermani uute õpetustega:

  https://t.me/dominiquaebierman